Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Արևածագի վիքիակումբ/Արխիվ/Ստեղծված/Դեկտեմբեր2016

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Դեկտեմբեր[խմբագրել]

 1. գլազ - բարբառային բառարան
 2. գլազգուն - բարբառային բառարան
 3. գլաթրջիկ - բարբառային բառարան
 4. գլալա - բարբառային բառարան
 5. գլաս - բարբառային բառարան
 6. գլավնություն - բարբառային բառարան
 7. գլգըլ - բարբառային բառարան
 8. գլգլաիկ - բարբառային բառարան
 9. գլգլել - բարբառային բառարան
 10. գլգլիկ - բարբառային բառարան
 11. գլգլվիլ - բարբառային բառարան
 12. գլգլտկած - բարբառային բառարան
 13. գլգլտկել - բարբառային բառարան
 14. գլդադել - բարբառային բառարան
 15. գլդալ - բարբառային բառարան
 16. գլդըր-գլդըր - բարբառային բառարան
 17. գլդիկ - բարբառային բառարան
 18. գլդմել - բարբառային բառարան
 19. գլդորան - բարբառային բառարան
 20. գլեզ - բարբառային բառարան
 21. գլեթ - բարբառային բառարան
 22. գլեխվիրել - բարբառային բառարան
 23. գլեմուն անել - անել բարբառային բառարան
 24. գլեշ - բարբառային բառարան
 25. գլերան - բարբառային բառարան
 26. գլթագել - բարբառային բառարան
 27. գլթաիկ - բարբառային բառարան
 28. գլթալ - բարբառային բառարան
 29. գլթիկ - բարբառային բառարան
 30. գլի-գլի - բարբառային բառարան
 31. գլիդ էղնիլ - էղնիլ բարբառային բառարան
 32. գլիկ - բարբառային բառարան
 33. գոռթել - բարբառային բառարան
 34. գոռխիլ - բարբառային բառարան
 35. գոռխուկ - բարբառային բառարան
 36. գոռխտիլ - բարբառային բառարան
 37. գոռխտող - բարբառային բառարան
 38. գոռնադաբ - բարբառային բառարան
 39. գոռնախաշիկք - բարբառային բառարան
 40. գոռնամերիկ - բարբառային բառարան
 41. գոռնափշտիկ - բարբառային բառարան
 42. գոռնոց - բարբառային բառարան
 43. գմփռտել - բարբառային բառարան
 44. գյա - բարբառային բառարան
 45. գյահ - բարբառային բառարան
 46. գյաբա - բարբառային բառարան
 47. գյագան - բարբառային բառարան
 48. գյադակ - բարբառային բառարան
 49. գյադական - բարբառային բառարան
 50. գյադայավարի - բարբառային բառարան
 51. գյազ - բարբառային բառարան
 52. գյազերեց - բարբառային բառարան
 53. գյազմա - բարբառային բառարան
 54. գյալաջաղ - բարբառային բառարան
 55. գյալուր - բարբառային բառարան
 56. գյալուց - բարբառային բառարան
 57. գյահ - բարբառային բառարան
 58. գյահգյահ - բարբառային բառարան
 59. գյահկիր - բարբառային բառարան
 60. գյահրա - բարբառային բառարան
 61. գյամատուն - բարբառային բառարան
 62. գյամը բռնել - բռնել բարբառային բառարան
 63. գյամի - բարբառային բառարան
 64. գյաշտ - բարբառային բառարան
 65. գյառ - բարբառային բառարան
 66. գյառ-գյառ - բարբառային բառարան
 67. գյառանալ - բարբառային բառարան
 68. գլխվել - բարբառային բառարան
 69. գլխվենի - բարբառային բառարան
 70. գլխվեր - բարբառային բառարան
 71. գլխտանք - բարբառային բառարան
 72. գլխտե - բարբառային բառարան
 73. գլճղուկ - բարբառային բառարան
 74. գլմադա - բարբառային բառարան
 75. գլմբուր - բարբառային բառարան
 76. գլմլել - բարբառային բառարան
 77. գլմլկել - բարբառային բառարան
 78. գլմփգլմփալ - բարբառային բառարան
 79. գլնթոր - բարբառային բառարան
 80. գլոզ - բարբառային բառարան
 81. գլոլ - բարբառային բառարան
 82. գլոխավորել - բարբառային բառարան
 83. գլոխվեր - բարբառային բառարան
 84. գլոխքար - բարբառային բառարան
 85. գլոճ - բարբառային բառարան
 86. գլոշվել - բարբառային բառարան
 87. գլորա - բարբառային բառարան
 88. գլորկոտվել - բարբառային բառարան
 89. գլորման - բարբառային բառարան
 90. գլորս - բարբառային բառարան
 91. գլուլ-գլուլ - բարբառային բառարան
 92. գլուլա - բարբառային բառարան
 93. գլուլի-ջավղի - բարբառային բառարան
 94. գլուլկոտել - բարբառային բառարան
 95. գլուխ-գլուխ - բարբառային բառարան
 96. գլուխ-կնիկ - բարբառային բառարան
 97. գխել - բարբառային բառարան
 98. գխթիկ - բարբառային բառարան
 99. գխթուր - բարբառային բառարան
 100. գխինճ - բարբառային բառարան
 101. գխմել - բարբառային բառարան
 102. գխշել - բարբառային բառարան
 103. գխռդել - բարբառային բառարան
 104. գխվխալ - բարբառային բառարան
 105. գխտըհարզակ - բարբառային բառարան
 106. գխտոն - բարբառային բառարան
 107. գխտորայծ - բարբառային բառարան
 108. գծավրել - բարբառային բառարան
 109. գծեծ - բարբառային բառարան
 110. գծկիլ - բարբառային բառարան
 111. գծյուղ - բարբառային բառարան
 112. գհիլ - բարբառային բառարան
 113. գհինկ - բարբառային բառարան
 114. գձագ - բարբառային բառարան
 115. գձըռ-գձըռ - բարբառային բառարան
 116. գձձեք - բարբառային բառարան
 117. գձձիքվուր - բարբառային բառարան
 118. գղա - բարբառային բառարան
 119. գղալ - բարբառային բառարան
 120. գղբել - բարբառային բառարան
 121. գղթեկ - բարբառային բառարան
 122. գղիճ - բարբառային բառարան
 123. գղմոր - բարբառային բառարան
 124. գղշնալ - բարբառային բառարան
 125. գղվել - բարբառային բառարան
 126. գղվըղալ - բարբառային բառարան
 127. գղտատել - բարբառային բառարան
 128. գղտատեցնել - բարբառային բառարան
 129. գճան - բարբառային բառարան
 130. գճել - բարբառային բառարան
 131. գճլղուկ - բարբառային բառարան
 132. գճկեցնել - բարբառային բառարան
 133. գճկեթռուկ - բարբառային բառարան
 134. գճկել - բարբառային բառարան
 135. գճկուկ - բարբառային բառարան
 136. գճղուկ - բարբառային բառարան
 137. գմալ - բարբառային բառարան
 138. գլիպ - բարբառային բառարան
 139. գլլան - բարբառային բառարան
 140. գլլեկ - բարբառային բառարան
 141. գլլեղ - բարբառային բառարան
 142. գլլեղել - բարբառային բառարան
 143. գլլեղվել - բարբառային բառարան
 144. գլլոն - բարբառային բառարան
 145. գլխալվա - բարբառային բառարան
 146. գլխալվի - բարբառային բառարան
 147. գլխախարաճ - բարբառային բառարան
 148. գլխախնձոր - բարբառային բառարան
 149. գոգշոլ - բարբառային բառարան
 150. գոզլան - բարբառային բառարան
 151. գոզկապ - բարբառային բառարան
 152. գոզոզ - բարբառային բառարան
 153. գոզոտ - բարբառային բառարան
 154. գոզոտել - բարբառային բառարան
 155. գոզռակ - բարբառային բառարան
 156. գոզփափաջիկ - բարբառային բառարան
 157. գոթ - բարբառային բառարան
 158. գոթանալ - բարբառային բառարան
 159. գոթացնել - բարբառային բառարան
 160. գոթռախոս - բարբառային բառարան
 161. գոթել - բարբառային բառարան
 162. գոթեխոց - բարբառային բառարան
 163. գոթենալ - բարբառային բառարան
 164. գոթենոց - բարբառային բառարան
 165. գոթլոզ - բարբառային բառարան
 166. գոթխել - բարբառային բառարան
 167. գոթոլ - բարբառային բառարան
 168. գոթրոմ - բարբառային բառարան
 169. գոթրոմանալ - բարբառային բառարան
 170. գոժդել - բարբառային բառարան
 171. գոժնել - բարբառային բառարան
 172. գոռթած - բարբառային բառարան
 173. գոմշեղեն - բարբառային բառարան
 174. գոմշիկոտոշ - բարբառային բառարան
 175. գոմշնոց - բարբառային բառարան
 176. գոմշուճակտիկ - բարբառային բառարան
 177. գոմովիլ - բարբառային բառարան
 178. գոմուդիկ - բարբառային բառարան
 179. գոմս - բարբառային բառարան
 180. գոյգիյել - բարբառային բառարան
 181. գոմփ - բարբառային բառարան
 182. գոմփել - բարբառային բառարան
 183. գոմփիկ - բարբառային բառարան
 184. գոմփռկեն - բարբառային բառարան
 185. գոն - բարբառային բառարան
 186. գոնգըռ - բարբառային բառարան
 187. գոնգո - բարբառային բառարան
 188. գոնգոծ - բարբառային բառարան
 189. գոնգոռա - բարբառային բառարան
 190. գոնդել - բարբառային բառարան
 191. գոնդիկ - բարբառային բառարան
 192. գոնդրեժ - բարբառային բառարան
 193. գոնթակ - բարբառային բառարան
 194. գոնթել - բարբառային բառարան
 195. գոնթորան - բարբառային բառարան
 196. գոնկերպ - բարբառային բառարան
 197. գոնճակ - բարբառային բառարան
 198. գնացկան - բարբառային բառարան
 199. գնափոխ - բարբառային բառարան
 200. գնգեղ - բարբառային բառարան
 201. գնգղել - բարբառային բառարան
 202. գնգող - բարբառային բառարան
 203. գնգռել - բարբառային բառարան
 204. գնդաբաղարջ - բարբառային բառարան
 205. գնդած - բարբառային բառարան
 206. գնդակքաշի - բարբառային բառարան
 207. գնդան - բարբառային բառարան
 208. գնդեկ - բարբառային բառարան
 209. գնդըլ - բարբառային բառարան
 210. գնդի գլոր - գլոր բարբառային բառարան
 211. գնդիկ - բարբառային բառարան
 212. գնդլոզ - բարբառային բառարան
 213. գնդխիգ - բարբառային բառարան
 214. գնդոլ-մնդոլ - բարբառային բառարան
 215. գնդսիկ - բարբառային բառարան
 216. գնթուտ - բարբառային բառարան
 217. գնծիկ - բարբառային բառարան
 218. գնհող - բարբառային բառարան
 219. գնձոտ - բարբառային բառարան
 220. գնճռափ - բարբառային բառարան
 221. գնճռոտ - բարբառային բառարան
 222. գնճիկ - բարբառային բառարան
 223. գնճռիկ - բարբառային բառարան
 224. գնոջ - բարբառային բառարան
 225. գնոտ - բարբառային բառարան
 226. գնորդի - բարբառային բառարան
 227. գնչելիս - բարբառային բառարան
 228. գնչեմ - բարբառային բառարան
 229. գնչղտել - բարբառային բառարան
 230. գնջակ - բարբառային բառարան
 231. գոբագ - բարբառային բառարան
 232. գոբալ - բարբառային բառարան
 233. գոբբիճ - բարբառային բառարան
 234. գոբգոբ - բարբառային բառարան
 235. գոբլել - բարբառային բառարան
 236. գոբնալ - բարբառային բառարան
 237. գոբուռ - բարբառային բառարան
 238. գոգախմել - բարբառային բառարան
 239. գոգան - բարբառային բառարան
 240. գոգառ - բարբառային բառարան
 241. գոգնուրդ - բարբառային բառարան
 242. գոլան - բարբառային բառարան
 243. գոլատ - բարբառային բառարան
 244. գոլգոլաճ - բարբառային բառարան
 245. գոլել - բարբառային բառարան
 246. գոլիկ - բարբառային բառարան
 247. գոլլո - բարբառային բառարան
 248. գոլխրել - բարբառային բառարան
 249. գոլնալ - բարբառային բառարան
 250. գոլոթ - բարբառային բառարան
 251. գոլոլել - բարբառային բառարան
 252. գոլոլի - բարբառային բառարան
 253. գոնչիկ - բարբառային բառարան
 254. գոնչոլ - բարբառային բառարան
 255. գոնտակ - բարբառային բառարան
 256. գոնտուղ - բարբառային բառարան
 257. գոնտուռել - բարբառային բառարան
 258. գոնտռա - բարբառային բառարան
 259. գոշնակ - բարբառային բառարան
 260. գոչալ - բարբառային բառարան
 261. գոչգոչանեք - բարբառային բառարան
 262. գոպ - բարբառային բառարան
 263. գոպափ - բարբառային բառարան
 264. գոպոլաք - բարբառային բառարան
 265. գոջ - բարբառային բառարան
 266. գոջիկ - բարբառային բառարան
 267. գոռապ - բարբառային բառարան
 268. գոռբչոց - բարբառային բառարան
 269. գոռգոթուն - բարբառային բառարան
 270. գոռգռտուք - բարբառային բառարան
 271. գոռել - բարբառային բառարան
 272. գոռելնոց - բարբառային բառարան
 273. գոռթ - բարբառային բառարան
 274. գոնճեկ - բարբառային բառարան
 275. գոգո - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:14, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 276. գոգոզ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:14, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 277. գոգոզավիզ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:14, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 278. գոգոլ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:14, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 279. գոգոմխորիկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:14, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 280. գոգոնա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:26, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 281. գոգոշ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:26, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 282. գոգոռ-գոգոռ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:26, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 283. գոգոռոզ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:26, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 284. գոգով - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:26, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 285. գոգոր - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:47, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 286. գոգջա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:47, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 287. գոգրա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:47, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 288. գոգրո - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:47, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 289. գոդ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:08, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 290. գոդալ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:08, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 291. գոդան - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:08, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 292. գոդեկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:08, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 293. գոդեն - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:08, 21 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 294. գոդեցած - բարբառային բառարան
 295. գոդի - բարբառային բառարան
 296. գոդիկ - բարբառային բառարան
 297. գոդիցուկ - բարբառային բառարան
 298. գոդութեն - բարբառային բառարան
 299. գոդռակ - բարբառային բառարան
 300. գոդռեճ - բարբառային բառարան
 301. գոդռոմանալ - բարբառային բառարան
 302. գոզ - բարբառային բառարան
 303. գոզահոտ - բարբառային բառարան
 304. գոզաման - բարբառային բառարան
 305. աչքաչոր անել - անել բարբառային բառարան
 306. աչիչհատ - բարբառային բառարան
 307. աչքալիս - բարբառային բառարան
 308. աչուլիկ - բարբառային բառարան
 309. աչից - բարբառային բառարան
 310. աշ - բարբառային բառարան
 311. աշխար - բարբառային բառարան
 312. աչառ - բարբառային բառարան
 313. աչացուլնիկ - բարբառային բառարան
 314. աջամ - բարբառային բառարան
 315. առվոխ - բարբառային բառարան
 316. արինք-քրտինք - բարբառային բառարան
 317. ապճրտմել - բարբառային բառարան
 318. ապննոց - բարբառային բառարան
 319. ապռ - բարբառային բառարան
 320. ապռճան - բարբառային բառարան
 321. ապռոն - բարբառային բառարան
 322. ապտալ - բարբառային բառարան
 323. անկասկածի - բարբառային բառարան
 324. արինթաթախ - բարբառային բառարան
 325. արսենալ - բարբառային բառարան
 326. արսըզ - բարբառային բառարան
 327. արսունք - բարբառային բառարան
 328. արվական - բարբառային բառարան
 329. արվանձ - բարբառային բառարան
 330. արվանտ - բարբառային բառարան
 331. արվանտի - բարբառային բառարան
 332. արվիրել - բարբառային բառարան
 333. արվիրել - բարբառային բառարան
 334. արվու - բարբառային բառարան
 335. արտաբոյ - բարբառային բառարան
 336. արտալա - բարբառային բառարան
 337. արտախլիս - բարբառային բառարան
 338. արտակ - բարբառային բառարան
 339. արտակ-պարտակ - բարբառային բառարան
 340. արտամալ - բարբառային բառարան
 341. արտամետ - բարբառային բառարան
 342. արտաշ - բարբառային բառարան
 343. արտաշքար - բարբառային բառարան
 344. արտապարզ - բարբառային բառարան
 345. արտասնքահամ - բարբառային բառարան
 346. արտասվակախ - բարբառային բառարան
 347. արտասվակոլոլ - բարբառային բառարան
 348. արտասունք - բարբառային բառարան
 349. արտիճուկ - բարբառային բառարան
 350. արտիշան - բարբառային բառարան
 351. արտիվան - բարբառային բառարան
 352. արտորալ - բարբառային բառարան
 353. արտորնոք - բարբառային բառարան
 354. արտորք - բարբառային բառարան
 355. արտպահուկ - բարբառային բառարան
 356. արտվարտ - բարբառային բառարան
 357. արտվոր - բարբառային բառարան
 358. արտուճ - բարբառային բառարան
 359. արտուրալ - բարբառային բառարան
 360. արրոշ - բարբառային բառարան
 361. արց - բարբառային բառարան
 362. արցանգեզ - բարբառային բառարան
 363. արցավ - բարբառային բառարան
 364. արցել - բարբառային բառարան
 365. արցվասք - բարբառային բառարան
 366. արցվել - բարբառային բառարան
 367. արցունել - բարբառային բառարան
 368. արու - բարբառային բառարան
 369. արուգմալ - բարբառային բառարան
 370. արութք - բարբառային բառարան
 371. արուկ - բարբառային բառարան
 372. արուճ - բարբառային բառարան
 373. արուն - բարբառային բառարան
 374. աննավոր - բարբառային բառարան
 375. աննել - բարբառային բառարան
 376. աննիկող - բարբառային բառարան
 377. անշա - բարբառային բառարան
 378. անշարժունիք - բարբառային բառարան
 379. անշարմանշար - բարբառային բառարան
 380. անշիկ - բարբառային բառարան
 381. անշոհ - բարբառային բառարան
 382. անշվաք - բարբառային բառարան
 383. անշուրթ - բարբառային բառարան
 384. անոթիմեռ - բարբառային բառարան
 385. անող-դնող - բարբառային բառարան
 386. անողորմել - բարբառային բառարան
 387. անողջանձ - բարբառային բառարան
 388. անոռի - բարբառային բառարան
 389. անոռուգլուխ - բարբառային բառարան
 390. անոռք - բարբառային բառարան
 391. անովի - բարբառային բառարան
 392. արմանալ - բարբառային բառարան
 393. արմանք - բարբառային բառարան
 394. արմանք-զարմանք - բարբառային բառարան
 395. արմատա - բարբառային բառարան
 396. արմարի - բարբառային բառարան
 397. արմացք - բարբառային բառարան
 398. արմեղան - բարբառային բառարան
 399. արմըկուկ - բարբառային բառարան
 400. արմիթե - բարբառային բառարան
 401. արմղան էնել - էնել բարբառային բառարան
 402. արմնկցավ - բարբառային բառարան
 403. արմնտա - բարբառային բառարան
 404. արմով-զարմով - բարբառային բառարան
 405. արմրգի - բարբառային բառարան
 406. արմուկ - բարբառային բառարան
 407. արմունք - բարբառային բառարան
 408. արյա - բարբառային բառարան
 409. արյունճոռթ լինել - լինել բարբառային բառարան
 410. արնաբան - բարբառային բառարան
 411. արնաբերան - բարբառային բառարան
 412. արնագին - բարբառային բառարան
 413. արնաթաթախ - բարբառային բառարան
 414. արնլվա - բարբառային բառարան
 415. արնախում - բարբառային բառարան
 416. աչքափոս - բարբառային բառարան
 417. աչքեաչք - բարբառային բառարան
 418. աչքթարթոց - բարբառային բառարան
 419. աչքթփիլ - բարբառային բառարան
 420. աչքիլել - բարբառային բառարան
 421. աչքիտես - բարբառային բառարան
 422. աչքափուկին - բարբառային բառարան
 423. աչքկպոց - բարբառային բառարան
 424. աչքհիլուն - բարբառային բառարան
 425. աչքոտել - բարբառային բառարան
 426. աչքչուրիկ - բարբառային բառարան
 427. աչքռել - բարբառային բառարան
 428. աչքռություն - բարբառային բառարան
 429. աչքրել - բարբառային բառարան
 430. ապակեխոտ - բարբառային բառարան
 431. ապակեն - բարբառային բառարան
 432. ապաղ-ճապաղ - բարբառային բառարան
 433. ապայի - բարբառային բառարան
 434. ապան բռնկցունել - բռնկցունել բարբառային բառարան
 435. ապանակ - բարբառային բառարան
 436. ապառնա - բարբառային բառարան
 437. ապառոշ - բարբառային բառարան
 438. ապառուկ - բարբառային բառարան
 439. ապասին - բարբառային բառարան
 440. ապավամեռ - բարբառային բառարան
 441. ապավել - բարբառային բառարան
 442. աչքառել - բարբառային բառարան
 443. ափրա - բարբառային բառարան
 444. ափրակ - բարբառային բառարան
 445. ափրականալ - բարբառային բառարան
 446. ափրա - բարբառային բառարան
 447. ափու - բարբառային բառարան
 448. ափուբերան - բարբառային բառարան
 449. ափուղսըփուխ - բարբառային բառարան
 450. ափուկ - բարբառային բառարան
 451. ափուճոպ - բարբառային բառարան
 452. ափուչարս ընկնել - ընկնել բարբառային բառարան
 453. ափուչիք ընել - ընել բարբառային բառարան
 454. ափուռ-չուփուռ - բարբառային բառարան
 455. ափքաշիչ - բարբառային բառարան
 456. աքա - բարբառային բառարան
 457. աքաբուռ - բարբառային բառարան
 458. աքան անել - անել բարբառային բառարան
 459. աքան-ցաքան - բարբառային բառարան
 460. աքաշ - բարբառային բառարան
 461. աքապուր - բարբառային բառարան
 462. աքացկան - բարբառային բառարան
 463. աքել - բարբառային բառարան
 464. աքիա - բարբառային բառարան
 465. աքին - բարբառային բառարան
 466. աքինչի - բարբառային բառարան
 467. աքիր - բարբառային բառարան
 468. աքլագլդոր անել - անել բարբառային բառարան
 469. աքլաղ - բարբառային բառարան
 470. աքլամատի - բարբառային բառարան
 471. աքլամեք - բարբառային բառարան
 472. աքլապոլոզ - բարբառային բառարան
 473. աքլափստել - բարբառային բառարան
 474. աքլորաթուփ - բարբառային բառարան
 475. աքլորախեղդ - բարբառային բառարան
 476. աքլորականչ - բարբառային բառարան
 477. առնիչ - բարբառային բառարան
 478. առնկի - բարբառային բառարան
 479. առնկող - բարբառային բառարան
 480. առնկպվել - բարբառային բառարան
 481. առնձև - բարբառային բառարան
 482. առնձի - բարբառային բառարան
 483. առնման - բարբառային բառարան
 484. առնոստիկ - բարբառային բառարան
 485. առնպախ - բարբառային բառարան
 486. առնստիկ - բարբառային բառարան
 487. առնվել-բռնվել - բարբառային բառարան
 488. առնվոր - բարբառային բառարան
 489. առնվորել - բարբառային բառարան
 490. առնցնիլ - բարբառային բառարան
 491. առնուկ - բարբառային բառարան
 492. առշալ - բարբառային բառարան
 493. առշետ - բարբառային բառարան
 494. առշմբո - բարբառային բառարան
 495. առշտոտալ - բարբառային բառարան
 496. առող - բարբառային բառարան
 497. առողի-գրողի - բարբառային բառարան
 498. առոս - բարբառային բառարան
 499. առոտ - բարբառային բառարան
 500. առոց - բարբառային բառարան
 501. առչել - բարբառային բառարան
 502. առչըթաթիկ - բարբառային բառարան
 503. առչիգիլիսի - բարբառային բառարան
 504. առչկան - բարբառային բառարան
 505. առչիմեկութ - բարբառային բառարան
 506. առպա - բարբառային բառարան
 507. առպնջան - բարբառային բառարան
 508. առպուր - բարբառային բառարան
 509. առջա - բարբառային բառարան
 510. առջալ - բարբառային բառարան
 511. առջակապ - բարբառային բառարան
 512. առջել - բարբառային բառարան
 513. առջեփ - բարբառային բառարան
 514. առջիվդրուն - բարբառային բառարան
 515. առջնդարձ - բարբառային բառարան
 516. առջնուց - բարբառային բառարան
 517. առջուր - բարբառային բառարան
 518. առռի - բարբառային բառարան
 519. առռիլ - բարբառային բառարան
 520. առսդուխ - բարբառային բառարան
 521. առսել - բարբառային բառարան
 522. առսըզ - բարբառային բառարան
 523. անդար-հազար - բարբառային բառարան
 524. անդենի - բարբառային բառարան
 525. անդերձ - բարբառային բառարան
 526. անդիկոր - բարբառային բառարան
 527. անդիճել - բարբառային բառարան
 528. անդիշահ - բարբառային բառարան
 529. անդիվոր - բարբառային բառարան
 530. անդլել - բարբառային բառարան
 531. անդլեն - բարբառային բառարան
 532. անդնջում - բարբառային բառարան
 533. անդոլկել - բարբառային բառարան
 534. անդորգանք - բարբառային բառարան
 535. անդրացից - բարբառային բառարան
 536. անդրդենի - բարբառային բառարան
 537. անդցել - բարբառային բառարան
 538. անդուզ - բարբառային բառարան
 539. անդուզտել - բարբառային բառարան
 540. անեծքաբերան - բարբառային բառարան
 541. անեծքատեղ - բարբառային բառարան
 542. անեծքատուր - բարբառային բառարան
 543. անեծքմոր - բարբառային բառարան
 544. անզարթնել - բարբառային բառարան
 545. անզրոտ - բարբառային բառարան
 546. անթ - բարբառային բառարան
 547. անթա - բարբառային բառարան
 548. ամանչաման - բարբառային բառարան
 549. ամանչ-ամանչ - բարբառային բառարան
 550. ամանչատեղ - բարբառային բառարան
 551. ամանչերես - բարբառային բառարան
 552. ամանցողիչք - բարբառային բառարան
 553. աճատուտ - բարբառային բառարան
 554. աճարկուտ - բարբառային բառարան
 555. աճելե - բարբառային բառարան
 556. աճեծառ - բարբառային բառարան
 557. աճեկուն - բարբառային բառարան
 558. աճեմի - բարբառային բառարան
 559. աճեպ - բարբառային բառարան
 560. աճեր - բարբառային բառարան
 561. աճեփ - բարբառային բառարան
 562. աճի - բարբառային բառարան
 563. աճիզ - բարբառային բառարան
 564. այլոզ - բարբառային բառարան
 565. ավտեղ - բարբառային բառարան
 566. ավտզուկ - բարբառային բառարան
 567. ավտորնալ - բարբառային բառարան
 568. ավրտուն - բարբառային բառարան
 569. ավրուկ - բարբառային բառարան
 570. ավուզ - բարբառային բառարան
 571. ավուչ - բարբառային բառարան
 572. ավուշ - բարբառային բառարան
 573. ավուռ-զավուռ - բարբառային բառարան
 574. արորմա - բարբառային բառարան
 575. արչել - բարբառային բառարան
 576. արչկան - բարբառային բառարան
 577. արչուքուրչ - բարբառային բառարան
 578. արպա - բարբառային բառարան
 579. արպենեկ - բարբառային բառարան
 580. արպեշ - բարբառային բառարան
 581. արջաբլո - բարբառային բառարան
 582. արջագոռ տալ - տալ բարբառային բառարան
 583. արջախնդեղնի - բարբառային բառարան
 584. արջախնդռուկի անել - անել բարբառային բառարան
 585. արջակատու - բարբառային բառարան
 586. արջահանգի - բարբառային բառարան
 587. արջամարոզ - բարբառային բառարան
 588. արջամոշ - բարբառային բառարան
 589. արջանոս - բարբառային բառարան
 590. արջապապո - բարբառային բառարան
 591. արջապար - բարբառային բառարան
 592. արջավարի - բարբառային բառարան
 593. արջասխտոր - բարբառային բառարան
 594. արջատանձի - բարբառային բառարան
 595. արջատխիլ - բարբառային բառարան
 596. արջաքոթոթ - բարբառային բառարան
 597. արջաքուն - բարբառային բառարան
 598. արջենի - բարբառային բառարան
 599. արջերոց անել - անել բարբառային բառարան
 600. արջթոփ - բարբառային բառարան
 601. արջկա - բարբառային բառարան
 602. արջհուն - բարբառային բառարան
 603. արջմասուր - բարբառային բառարան
 604. արջմեղու - բարբառային բառարան
 605. արջո - բարբառային բառարան
 606. արջջուկ - բարբառային բառարան
 607. արջություն - բարբառային բառարան
 608. արջուխնձոր - բարբառային բառարան
 609. արջուկի - բարբառային բառարան
 610. արս - բարբառային բառարան
 611. արսա - բարբառային բառարան
 612. արսել - բարբառային բառարան
 613. արիմարել - բարբառային բառարան
 614. արինա - բարբառային բառարան
 615. արինակեր - բարբառային բառարան
 616. արինբերան - բարբառային բառարան
 617. արին-բրդուշ - բարբառային բառարան
 618. արինլվա - բարբառային բառարան
 619. արինխմուկ - բարբառային բառարան
 620. աղտոտնոց - բարբառային բառարան
 621. աղտուգ - բարբառային բառարան
 622. աղտուկեղտ - բարբառային բառարան
 623. աղտունք - բարբառային բառարան
 624. աղրկուրել - բարբառային բառարան
 625. աղրշախ - բարբառային բառարան
 626. աղրսել - բարբառային բառարան
 627. աղրութ - բարբառային բառարան
 628. աղցածոսպ - բարբառային բառարան
 629. աղցանավոր - բարբառային բառարան
 630. աղցբեղց - բարբառային բառարան
 631. աղուբա - բարբառային բառարան
 632. անծոտուկ - բարբառային բառարան
 633. անծպուտ - բարբառային բառարան
 634. անծուծ - բարբառային բառարան
 635. անծքաշ - բարբառային բառարան
 636. անկաժխլուք - բարբառային բառարան
 637. անկալաթ - բարբառային բառարան
 638. անկամակ - բարբառային բառարան
 639. անկանչ - բարբառային բառարան
 640. անկաջաբռնուկ - բարբառային բառարան
 641. անկաջլաթ - բարբառային բառարան
 642. անկաջխլուգ - բարբառային բառարան
 643. անկաջխուլ - բարբառային բառարան
 644. անկաջվեր անել - անել բարբառային բառարան
 645. անկանջ կախություն - կախություն բարբառային բառարան
 646. անկաջուկ - բարբառային բառարան
 647. անկաջքաշուկ - բարբառային բառարան
 648. անկաս - բարբառային բառարան
 649. անկարի - բարբառային բառարան
 650. անկարծակի - բարբառային բառարան
 651. անկել - բարբառային բառարան
 652. անկեռիք - բարբառային բառարան
 653. անկթան - բարբառային բառարան
 654. անկժլաթ - բարբառային բառարան
 655. առուպատառ չօկտել - չօկտել բարբառային բառարան
 656. առփիր - բարբառային բառարան
 657. առքենի - բարբառային բառարան
 658. ասակոսե - բարբառային բառարան
 659. ասանկուկ - բարբառային բառարան
 660. ասաս - բարբառային բառարան
 661. ասար - բարբառային բառարան
 662. ասգար - բարբառային բառարան
 663. ասգուն - բարբառային բառարան
 664. ասդենական - բարբառային բառարան
 665. ասդիական - բարբառային բառարան
 666. ասելատեղ - բարբառային բառարան
 667. ասեղնաոռ - բարբառային բառարան
 668. ասեղուկ - բարբառային բառարան
 669. ասենալ - բարբառային բառարան
 670. ասի - բարբառային բառարան
 671. ասիլ-բասիլ - բարբառային բառարան
 672. ասիտա - բարբառային բառարան
 673. ասլը - բարբառային բառարան
 674. ասլա - բարբառային բառարան
 675. ասլանափոս - բարբառային բառարան
 676. ասլան-բալասի - բարբառային բառարան
 677. ասլան-կափլան - բարբառային բառարան
 678. ասլավոր - բարբառային բառարան
 679. արխալղահին - բարբառային բառարան
 680. արխալըղ - բարբառային բառարան
 681. արխալուխավոր - բարբառային բառարան
 682. արխային - բարբառային բառարան
 683. արխայնանալ - բարբառային բառարան
 684. արխանգ - բարբառային բառարան
 685. արխավ - բարբառային բառարան
 686. արխել - բարբառային բառարան
 687. արխեյին - բարբառային բառարան
 688. արխեյնանալ - բարբառային բառարան
 689. արխոլել - բարբառային բառարան
 690. արխուս - բարբառային բառարան
 691. արծաթաքար - բարբառային բառարան
 692. արծաթնոց - բարբառային բառարան
 693. արծել - բարբառային բառարան
 694. արծթիկ - բարբառային բառարան
 695. արծթուկ - բարբառային բառարան
 696. արծթուք - բարբառային բառարան
 697. արծիլ - բարբառային բառարան
 698. արծիվվոր - բարբառային բառարան
 699. արծխին - բարբառային բառարան
 700. արծլի - բարբառային բառարան
 701. արծնական - բարբառային բառարան
 702. արծնոց - բարբառային բառարան
 703. արծուկ - բարբառային բառարան
 704. արկ - բարբառային բառարան
 705. արկալ - բարբառային բառարան
 706. արկանոց - բարբառային բառարան
 707. արկանք - բարբառային բառարան
 708. արկար - բարբառային բառարան
 709. արկզարկ - բարբառային բառարան
 710. աղունչք - բարբառային բառարան
 711. աղուս - բարբառային բառարան
 712. աղուրա - բարբառային բառարան
 713. աղուրդ - բարբառային բառարան
 714. աղուր-մղուր - բարբառային բառարան
 715. աղուքս - բարբառային բառարան
 716. աղքաբլիթ - բարբառային բառարան
 717. աղքակոտոր - բարբառային բառարան
 718. աղքամաշիկ - բարբառային բառարան
 719. աղքան - բարբառային բառարան
 720. աղքատենոք - բարբառային բառարան
 721. աճա - բարբառային բառարան
 722. աճաճա - բարբառային բառարան
 723. աճապ - բարբառային բառարան
 724. անճռել - բարբառային բառարան
 725. անճռպել - բարբառային բառարան
 726. անճրեկ - բարբառային բառարան
 727. անճրկած - բարբառային բառարան
 728. անճրկել - բարբառային բառարան
 729. անճրկոտել - բարբառային բառարան
 730. անճրկություն - բարբառային բառարան
 731. անճրկուկ - բարբառային բառարան
 732. անճունդ - բարբառային բառարան
 733. անմամ - բարբառային բառարան
 734. անմանանա - բարբառային բառարան
 735. անուրի - բարբառային բառարան
 736. անփեշակ - բարբառային բառարան
 737. անփետ - բարբառային բառարան
 738. անփոթ - բարբառային բառարան
 739. անփողկապ - բարբառային բառարան
 740. անքաշել - բարբառային բառարան
 741. անքզանք - բարբառային բառարան
 742. անքչեն - բարբառային բառարան
 743. անքրթամ - բարբառային բառարան
 744. անօր - բարբառային բառարան
 745. անօրա - բարբառային բառարան
 746. աշանդ - բարբառային բառարան
 747. աշանել - բարբառային բառարան
 748. աշավաթ - բարբառային բառարան
 749. աշար - բարբառային բառարան
 750. աշել - բարբառային բառարան
 751. աշի - բարբառային բառարան
 752. աշլա - բարբառային բառարան
 753. աշլով - բարբառային բառարան
 754. աշխ անել - անել բարբառային բառարան
 755. աշխան - բարբառային բառարան
 756. աշխատամայր - բարբառային բառարան
 757. աշխարի - բարբառային բառարան
 758. աշտեն-դաշտեն - բարբառային բառարան
 759. աշրուկ - բարբառային բառարան
 760. աշուկ - բարբառային բառարան
 761. աշուղավարի - բարբառային բառարան
 762. աշումուշ - բարբառային բառարան
 763. աշունքառեխ - բարբառային բառարան
 764. աշունքատանձ - բարբառային բառարան
 765. աշունքենի - բարբառային բառարան
 766. աշունքություն - բարբառային բառարան
 767. աշուրմա - բարբառային բառարան
 768. աշքկռել - բարբառային բառարան
 769. աչալուխ - բարբառային բառարան
 770. աչգին - բարբառային բառարան
 771. աչգոս - բարբառային բառարան
 772. աչեն - բարբառային բառարան
 773. աչիցեղուկ - բարբառային բառարան
 774. աչիցերևութք - բարբառային բառարան
 775. աչիցջուր - բարբառային բառարան
 776. աչիցուլնիկ - բարբառային բառարան
 777. աչխին - բարբառային բառարան
 778. աչխփել - բարբառային բառարան
 779. աչկապ - բարբառային բառարան
 780. աչկան - բարբառային բառարան
 781. աչնղերես - բարբառային բառարան
 782. աչմաղ - բարբառային բառարան
 783. աչնոց - բարբառային բառարան
 784. աչո - բարբառային բառարան
 785. աչվագին - բարբառային բառարան
 786. աչքաբաժին - բարբառային բառարան
 787. աչքագողություն - բարբառային բառարան
 788. աչքադեմ - բարբառային բառարան
 789. աչքադնել - բարբառային բառարան
 790. աչքալիսեքավոր - բարբառային բառարան
 791. աչքալուսել - բարբառային բառարան
 792. աչքախավար - բարբառային բառարան
 793. աչքախփոց - բարբառային բառարան
 794. աչքակապեցուք - բարբառային բառարան
 795. աչքակպոց - բարբառային բառարան
 796. աչքահանիչ - բարբառային բառարան
 797. աչքահար - բարբառային բառարան
 798. աչքահարել - բարբառային բառարան
 799. աչքահեռ - բարբառային բառարան
 800. աչքահուլունք - բարբառային բառարան
 801. աչքահուպիկ - բարբառային բառարան
 802. աչքաճիճիկ - բարբառային բառարան
 803. աչքաճպել - բարբառային բառարան
 804. աջղընը փանոս - փանոս բարբառային բառարան
 805. աջղել - բարբառային բառարան
 806. աջնաս - բարբառային բառարան
 807. աջոր - բարբառային բառարան
 808. աջուկ - բարբառային բառարան
 809. առակաթան - բարբառային բառարան
 810. առակամախ - բարբառային բառարան
 811. առակել - բարբառային բառարան
 812. առակ-զառակ - բարբառային բառարան
 813. առականալ - բարբառային բառարան
 814. առակութեն - բարբառային բառարան
 815. առամ-թառամ - բարբառային բառարան
 816. առամ-թառայիմ - բարբառային բառարան
 817. առան - բարբառային բառարան
 818. առանակին - բարբառային բառարան
 819. առանդա - բարբառային բառարան
 820. առանչք - բարբառային բառարան
 821. առանքին - բարբառային բառարան
 822. առաշկ - բարբառային բառարան
 823. առապնիկ - բարբառային բառարան
 824. առաջեն - բարբառային բառարան
 825. առաջի - բարբառային բառարան
 826. առաջկետան - բարբառային բառարան
 827. առաջմանե - բարբառային բառարան
 828. առաջոք - բարբառային բառարան
 829. անկժմտուկ - բարբառային բառարան
 830. անկին - բարբառային բառարան
 831. անկիր - բարբառային բառարան
 832. անկլմահ - բարբառային բառարան
 833. անկլնալ - բարբառային բառարան
 834. անկլոզ - բարբառային բառարան
 835. անկճուկ - բարբառային բառարան
 836. անկ-մանկ - բարբառային բառարան
 837. անկյախ - բարբառային բառարան
 838. անկյոթք - բարբառային բառարան
 839. անկյոթքութեն - բարբառային բառարան
 840. անկնեկ - բարբառային բառարան
 841. անկնդուռ - բարբառային բառարան
 842. անկննալ - բարբառային բառարան
 843. անկշտոռ - բարբառային բառարան
 844. անկյորա - բարբառային բառարան
 845. անկջիկ - բարբառային բառարան
 846. անկրծակ - բարբառային բառարան
 847. անկրմահ - բարբառային բառարան
 848. անկրնալ - բարբառային բառարան
 849. անկրնկին - բարբառային բառարան
 850. անկու - բարբառային բառարան
 851. անկուկուտ - բարբառային բառարան
 852. անկուման - բարբառային բառարան
 853. անկումանկ - բարբառային բառարան
 854. անկուն - բարբառային բառարան
 855. անկունք - բարբառային բառարան
 856. անկուշտուպատեր - բարբառային բառարան
 857. անկուջպտռի - բարբառային բառարան
 858. անկուտլանկ - բարբառային բառարան
 859. անհալավ - բարբառային բառարան
 860. անհալոք - բարբառային բառարան
 861. անհախ - բարբառային բառարան
 862. անհամբարք - բարբառային բառարան
 863. անհասկում - բարբառային բառարան
 864. անհասուկ - բարբառային բառարան
 865. անհավար - բարբառային բառարան
 866. անհարել - բարբառային բառարան
 867. անհարմանք - բարբառային բառարան
 868. անհետին - բարբառային բառարան
 869. անհիմա - բարբառային բառարան
 870. անհրանելի - բարբառային բառարան
 871. անձամեռ - բարբառային բառարան
 872. անձեռնուոտ - բարբառային բառարան
 873. անձեռտալ - բարբառային բառարան
 874. անձկուտոր - բարբառային բառարան
 875. անձնավուր - բարբառային բառարան
 876. անձնեկ - բարբառային բառարան
 877. անձնիկ - բարբառային բառարան
 878. անձողարար - բարբառային բառարան
 879. անձողել - բարբառային բառարան
 880. անձրով - բարբառային բառարան
 881. անձրևվաթ - բարբառային բառարան
 882. անձրութ - բարբառային բառարան
 883. անղ - բարբառային բառարան
 884. անղա - բարբառային բառարան
 885. անղալ - բարբառային բառարան
 886. անղալաթ - բարբառային բառարան
 887. անղամ - բարբառային բառարան
 888. անղանադ - բարբառային բառարան
 889. անղարար - բարբառային բառարան
 890. անղարյա - բարբառային բառարան
 891. անղդամ - բարբառային բառարան
 892. անղեն - բարբառային բառարան
 893. անղալմազ - բարբառային բառարան
 894. անղմիշ - բարբառային բառարան
 895. անղնակ - բարբառային բառարան
 896. անճալոզ - բարբառային բառարան
 897. անճանանչ - բարբառային բառարան
 898. անճարաց - բարբառային բառարան
 899. անճարելի - բարբառային բառարան
 900. անճարիկ - բարբառային բառարան
 901. անճարոկ - բարբառային բառարան
 902. անճարու - բարբառային բառարան
 903. անճիղջի - բարբառային բառարան
 904. անճկատ - բարբառային բառարան
 905. անթաթախ - բարբառային բառարան
 906. անթակ - բարբառային բառարան
 907. անթամահ - բարբառային բառարան
 908. անթամահություն - բարբառային բառարան
 909. անթառ - բարբառային բառարան
 910. անթառական - բարբառային բառարան
 911. անթառիոս - բարբառային բառարան
 912. անթեղկալ - բարբառային բառարան
 913. անթեղոց - բարբառային բառարան
 914. անթետակ - բարբառային բառարան
 915. անթիկա - բարբառային բառարան
 916. անթղել - բարբառային բառարան
 917. անթղուց - բարբառային բառարան
 918. անթմելի - բարբառային բառարան
 919. անթոլակ - բարբառային բառարան
 920. անթոլկել - բարբառային բառարան
 921. անթորխել - բարբառային բառարան
 922. անթտկել - բարբառային բառարան
 923. անթում - բարբառային բառարան
 924. անթփել - բարբառային բառարան
 925. անթփուտ - բարբառային բառարան
 926. անժեմ - բարբառային բառարան
 927. անժեռ - բարբառային բառարան
 928. աճիզանգու - բարբառային բառարան
 929. աճիլ-թճիլ - բարբառային բառարան
 930. աճիղճի - բարբառային բառարան
 931. աճիճ հանել - հանել բարբառային բառարան
 932. աճլաճեպ - բարբառային բառարան
 933. աճլվել - բարբառային բառարան
 934. աճխճվել - բարբառային բառարան
 935. աճխտակ - բարբառային բառարան
 936. աճղ - բարբառային բառարան
 937. անմասն - բարբառային բառարան
 938. անմավոր - բարբառային բառարան
 939. անմարդաձայնի - բարբառային բառարան
 940. անմարիֆաթ - բարբառային բառարան
 941. անմեղատուր - բարբառային բառարան
 942. անմեղուց - բարբառային բառարան
 943. անմեռոն - բարբառային բառարան
 944. անմինասիպ - բարբառային բառարան
 945. անմիշ - բարբառային բառարան
 946. անմրթի - բարբառային բառարան
 947. անյախա - բարբառային բառարան
 948. ամբակ - բարբառային բառարան
 949. ամբեր - բարբառային բառարան
 950. ամբես - բարբառային բառարան
 951. ամբըդամ - բարբառային բառարան
 952. ամբիծավոր - բարբառային բառարան
 953. ամբկնալ - բարբառային բառարան
 954. ամբկուլ - բարբառային բառարան
 955. ամբո - բարբառային բառարան
 956. ամբոլչի - բարբառային բառարան
 957. ամբրաբ - բարբառային բառարան
 958. ամբրել - բարբառային բառարան
 959. ամբրբիկ - բարբառային բառարան
 960. ամբրոց - բարբառային բառարան
 961. ամբրուզ - բարբառային բառարան
 962. ամբուն կոտրել - կոտրել բարբառային բառարան
 963. ամբուրա - բարբառային բառարան
 964. ամեխ - բարբառային բառարան
 965. ասլի - բարբառային բառարան
 966. ասլիկ - բարբառային բառարան
 967. ասլիճան - բարբառային բառարան
 968. ասլութին - բարբառային բառարան
 969. ասխկար - բարբառային բառարան
 970. ասխնի - բարբառային բառարան
 971. ասկալ - բարբառային բառարան
 972. ասկանալ - բարբառային բառարան
 973. ասկդան-անկդան - բարբառային բառարան
 974. ասկեր - բարբառային բառարան
 975. ասկի - բարբառային բառարան
 976. ասկյարի - բարբառային բառարան
 977. ասկոմ - բարբառային բառարան
 978. ասկոն - բարբառային բառարան
 979. ասկոտ - բարբառային բառարան
 980. ասկռել - բարբառային բառարան
 981. ասկու - բարբառային բառարան
 982. ասհան - բարբառային բառարան
 983. ասղ - բարբառային բառարան
 984. ասղաբան - բարբառային բառարան
 985. ասղակար - բարբառային բառարան
 986. ասղաման - բարբառային բառարան
 987. ասղավոր - բարբառային բառարան
 988. ասղարարություն - բարբառային բառարան
 989. ասղաբուն - բարբառային բառարան
 990. ասղետե - բարբառային բառարան
 991. ասղնգալ - բարբառային բառարան
 992. ասղնի - բարբառային բառարան
 993. ասղնածեծ անել - անել բարբառային բառարան
 994. ասղնտկվել - բարբառային բառարան
 995. ասղնքաշ - բարբառային բառարան
 996. անտունակ - բարբառային բառարան
 997. անտուտ - բարբառային բառարան
 998. անցանակ - բարբառային բառարան
 999. այլևայլուկ - բարբառային բառարան
 1000. այլևլուկ - բարբառային բառարան
 1001. այլի-վայլի - բարբառային բառարան
 1002. այլոր - բարբառային բառարան
 1003. այլորիկ - բարբառային բառարան
 1004. այլու - բարբառային բառարան
 1005. այլուխ - բարբառային բառարան
 1006. անցանանք - բարբառային բառարան
 1007. անցել - բարբառային բառարան
 1008. անցոց-մոռցոց անել - անել բարբառային բառարան
 1009. անցվածք - բարբառային բառարան
 1010. անցումն - բարբառային բառարան
 1011. անցուտք - բարբառային բառարան
 1012. անցուցել - բարբառային բառարան
 1013. անցուցիչ - բարբառային բառարան
 1014. անցուցք - բարբառային բառարան
 1015. անուխ - բարբառային բառարան
 1016. անուխչանձ - բարբառային բառարան
 1017. անուհումարոր - բարբառային բառարան
 1018. անում - բարբառային բառարան
 1019. անումանի - բարբառային բառարան
 1020. անումը - բարբառային բառարան
 1021. անումխաթուն - բարբառային բառարան
 1022. անումկոտրություն - բարբառային բառարան
 1023. անուն-անկուն - բարբառային բառարան
 1024. անուն-անուն - բարբառային բառարան
 1025. անունդրել - բարբառային բառարան
 1026. անունել - բարբառային բառարան
 1027. անունկոտրություն - բարբառային բառարան
 1028. անուշախում - բարբառային բառարան
 1029. աղջրղիվոր - բարբառային բառարան
 1030. աղջկատեր - բարբառային բառարան
 1031. այեղ - բարբառային բառարան
 1032. այեղանալ - բարբառային բառարան
 1033. այենց - բարբառային բառարան
 1034. այիբ - բարբառային բառարան
 1035. այիլ-մայիլ - բարբառային բառարան
 1036. այիմ-բեյիմ - բարբառային բառարան
 1037. այինալ - բարբառային բառարան
 1038. այլազգնոց - բարբառային բառարան
 1039. այլախ - բարբառային բառարան
 1040. այլակորանք - բարբառային բառարան
 1041. այլանդրա - բարբառային բառարան
 1042. այլարկել - բարբառային բառարան
 1043. այլևայլե - բարբառային բառարան
 1044. անուշբերնակ - բարբառային բառարան
 1045. անուշդդում - բարբառային բառարան
 1046. անուշել - բարբառային բառարան
 1047. անուշելիք - բարբառային բառարան
 1048. անուշծծան - բարբառային բառարան
 1049. անուշկեկ - բարբառային բառարան
 1050. անուշկոտալ - բարբառային բառարան
 1051. անուշկուլտուշ - բարբառային բառարան
 1052. անուշնալ - բարբառային բառարան
 1053. անուշ-չանուշ - բարբառային բառարան
 1054. անուշք - բարբառային բառարան
 1055. աղլխահին - բարբառային բառարան
 1056. աղծով - բարբառային բառարան
 1057. անժըմի - բարբառային բառարան
 1058. անժուլ - բարբառային բառարան
 1059. անժրել - բարբառային բառարան
 1060. անժրելի - բարբառային բառարան
 1061. անժում - բարբառային բառարան
 1062. անժուռ - բարբառային բառարան
 1063. անժուրություն - բարբառային բառարան
 1064. անիզ - բարբառային բառարան
 1065. անիծածաղիկ - բարբառային բառարան
 1066. անիծքաշ - բարբառային բառարան
 1067. անիկուն - բարբառային բառարան
 1068. անիղբալ - բարբառային բառարան
 1069. անիղունի - բարբառային բառարան
 1070. անիմար - բարբառային բառարան
 1071. անիմեկ - բարբառային բառարան
 1072. անիմիդ - բարբառային բառարան
 1073. անիս - բարբառային բառարան
 1074. անիսավ - բարբառային բառարան
 1075. անիսե - բարբառային բառարան
 1076. անիսեթ - բարբառային բառարան
 1077. անիցուկ - բարբառային բառարան
 1078. անլազաթ - բարբառային բառարան
 1079. անլի - բարբառային բառարան
 1080. անլիզու - բարբառային բառարան
 1081. անլիհմուկ - բարբառային բառարան
 1082. արինջ - բարբառային բառարան
 1083. արինփաթաթ - բարբառային բառարան
 1084. արինք - բարբառային բառարան
 1085. արինք-դարինք - բարբառային բառարան
 1086. արիշ - բարբառային բառարան
 1087. արիշի - բարբառային բառարան
 1088. արիովր - բարբառային բառարան
 1089. արիջ - բարբառային բառարան
 1090. արիսկ - բարբառային բառարան
 1091. արիք - բարբառային բառարան
 1092. արլախ - բարբառային բառարան
 1093. ափպոնիկ - բարբառային բառարան
 1094. ափռակ-ափռակ - բարբառային բառարան
 1095. ափռթալ - բարբառային բառարան
 1096. ափռթակ - բարբառային բառարան
 1097. ափռտնել - բարբառային բառարան
 1098. ափռում-ափռում անել - անել բարբառային բառարան
 1099. ափս անել - անել բարբառային բառարան
 1100. ափսաթաթիկ - բարբառային բառարան
 1101. ափսեկ - բարբառային բառարան
 1102. ափսոն - բարբառային բառարան
 1103. ափսոնել - բարբառային բառարան
 1104. արխա - բարբառային բառարան
 1105. այսման - բարբառային բառարան
 1106. այսպեսնակ - բարբառային բառարան
 1107. այվազ - բարբառային բառարան
 1108. այվան - բարբառային բառարան
 1109. այվզուկ - բարբառային բառարան
 1110. այվին - բարբառային բառարան
 1111. այվնիկ - բարբառային բառարան
 1112. այրա - բարբառային բառարան
 1113. այրոցք - բարբառային բառարան
 1114. ան - բարբառային բառարան
 1115. անագոթ - բարբառային բառարան
 1116. անաժուռ - բարբառային բառարան
 1117. անալիր - բարբառային բառարան
 1118. անալոք - բարբառային բառարան
 1119. անախաթուն - բարբառային բառարան
 1120. անախլտա - բարբառային բառարան
 1121. անախորի - բարբառային բառարան
 1122. անակախ - բարբառային բառարան
 1123. անակն - բարբառային բառարան
 1124. անաճիկ - բարբառային բառարան
 1125. անանա - բարբառային բառարան
 1126. ապրիմ-մեռնիմ - բարբառային բառարան
 1127. ապրոշ - բարբառային բառարան
 1128. ապրտուն - բարբառային բառարան
 1129. ապուզամբաղ - բարբառային բառարան
 1130. ապութ - բարբառային բառարան
 1131. ապուճարս - բարբառային բառարան
 1132. ապուճիկ ըլլալ - ըլլալ բարբառային բառարան
 1133. ապումերտեն - բարբառային բառարան
 1134. ապուր - բարբառային բառարան
 1135. ապուրցու - բարբառային բառարան
 1136. աջաբ - բարբառային բառարան
 1137. աջալ - բարբառային բառարան
 1138. աջալա - բարբառային բառարան
 1139. աջախնձոր - բարբառային բառարան
 1140. աջակողել - բարբառային բառարան
 1141. աջամբուր - բարբառային բառարան
 1142. աջայիբ - բարբառային բառարան
 1143. աջբահուրի - բարբառային բառարան
 1144. աջբնել - բարբառային բառարան
 1145. աջեբ - բարբառային բառարան
 1146. աջեմի - բարբառային բառարան
 1147. աջզալ - բարբառային բառարան
 1148. աջըկի - բարբառային բառարան
 1149. աջըղ - բարբառային բառարան
 1150. աջիզ - բարբառային բառարան
 1151. աջիջ ըլիլ - ըլիլ բարբառային բառարան
 1152. աջիջատ - բարբառային բառարան
 1153. աջլաջեբ - բարբառային բառարան
 1154. աջղտակ - բարբառային բառարան
 1155. աջղու - բարբառային բառարան
 1156. արկիլ - բարբառային բառարան
 1157. արկնճան - բարբառային բառարան
 1158. արկոտ - բարբառային բառարան
 1159. արկոտել - բարբառային բառարան
 1160. արկուկ - բարբառային բառարան
 1161. արկուղ - բարբառային բառարան
 1162. արհեստալի - բարբառային բառարան
 1163. արձ - բարբառային բառարան
 1164. արձայա - բարբառային բառարան
 1165. արձվեթ - բարբառային բառարան
 1166. արղա - բարբառային բառարան
 1167. արղաման - բարբառային բառարան
 1168. արղել - բարբառային բառարան
 1169. արճիճակապ - բարբառային բառարան
 1170. արճիճուկ - բարբառային բառարան
 1171. արճճալող - բարբառային բառարան
 1172. արճճաքար լինել - լինել բարբառային բառարան
 1173. արճճիկ - բարբառային բառարան
 1174. արճուկակաչ - բարբառային բառարան
 1175. արմ - բարբառային բառարան
 1176. արմա - բարբառային բառարան
 1177. արմառ - բարբառային բառարան
 1178. արմաթ - բարբառային բառարան
 1179. արմաղ-շարմաղ - բարբառային բառարան
 1180. առսըզություն - բարբառային բառարան
 1181. առվազ - բարբառային բառարան
 1182. առվակարաս - բարբառային բառարան
 1183. առվահ - բարբառային բառարան
 1184. առվաղը - բարբառային բառարան
 1185. առվանանուխ - բարբառային բառարան
 1186. առվեզերուկ - բարբառային բառարան
 1187. առվել - բարբառային բառարան
 1188. առվըծեր - բարբառային բառարան
 1189. առվըտակ - բարբառային բառարան
 1190. առվոտ - բարբառային բառարան
 1191. առվտնոց - բարբառային բառարան
 1192. առտեհան - բարբառային բառարան
 1193. առտու - բարբառային բառարան
 1194. առուգերի - բարբառային բառարան
 1195. առուեչ - բարբառային բառարան
 1196. առուեսիր - բարբառային բառարան
 1197. առութառ - բարբառային բառարան
 1198. առուկ-փառուկ - բարբառային բառարան
 1199. առումեռ ըլլալ - ըլլալ բարբառային բառարան
 1200. առունակ - բարբառային բառարան
 1201. առունծ - բարբառային բառարան
 1202. առունտաք - բարբառային բառարան
 1203. աշխարհակործում - բարբառային բառարան
 1204. աշխարհակռիվ - բարբառային բառարան
 1205. աշխարհացի - բարբառային բառարան
 1206. աշխարհի - բարբառային բառարան
 1207. աշխարհքի - բարբառային բառարան
 1208. աշխարհքտես - բարբառային բառարան
 1209. աշխել - բարբառային բառարան
 1210. աշխեն - բարբառային բառարան
 1211. աշխի - բարբառային բառարան
 1212. աշխնագ - բարբառային բառարան
 1213. աշխոռ - բարբառային բառարան
 1214. աշխորդ - բարբառային բառարան
 1215. աշխուկ - բարբառային բառարան
 1216. աշկահանիչ - բարբառային բառարան
 1217. աշկադել - բարբառային բառարան
 1218. աշկար - բարբառային բառարան
 1219. աշկարանալ - բարբառային բառարան
 1220. աշկե - բարբառային բառարան
 1221. աշկեն - բարբառային բառարան
 1222. աշկերտակ - բարբառային բառարան
 1223. աշմաղ - բարբառային բառարան
 1224. աշմշել - բարբառային բառարան
 1225. աշմունիսա - բարբառային բառարան
 1226. աշմուշ - բարբառային բառարան
 1227. աշնանաբերան - բարբառային բառարան
 1228. աշնանորիկ - բարբառային բառարան
 1229. աշնբամպոս - բարբառային բառարան
 1230. աշնել - բարբառային բառարան
 1231. աշնկոտոր - բարբառային բառարան
 1232. աշնհավք - բարբառային բառարան
 1233. աշնորդ - բարբառային բառարան
 1234. աշնտուք - բարբառային բառարան
 1235. աշնուկ - բարբառային բառարան
 1236. աշնքություն - բարբառային բառարան
 1237. աշող - բարբառային բառարան
 1238. աշովի - բարբառային բառարան
 1239. աշորոկ - բարբառային բառարան
 1240. աշտխ - բարբառային բառարան
 1241. աքուց - բարբառային բառարան
 1242. աքուքել - բարբառային բառարան
 1243. աֆ անել - անել բարբառային բառարան
 1244. աֆաթ առնել - առնել բարբառային բառարան
 1245. աֆալ - բարբառային բառարան
 1246. աֆան-թուֆան - բարբառային բառարան
 1247. աֆաջան - բարբառային բառարան
 1248. աֆարա - բարբառային բառարան
 1249. աֆարըմ - բարբառային բառարան
 1250. աֆեգ - բարբառային բառարան
 1251. աֆեգ - բարբառային բառարան
 1252. աֆո - բարբառային բառարան
 1253. աֆոգ - բարբառային բառարան
 1254. աֆոռոզ - բարբառային բառարան
 1255. աֆոռոզնալ - բարբառային բառարան
 1256. աֆքար - բարբառային բառարան
 1257. առզոկ - բարբառային բառարան
 1258. առէչ - բարբառային բառարան
 1259. առէջացու - բարբառային բառարան
 1260. առը - բարբառային բառարան
 1261. առըխ - բարբառային բառարան
 1262. առընթերի - բարբառային բառարան
 1263. առժամ-տարժամ - բարբառային բառարան
 1264. առժի - բարբառային բառարան
 1265. առժուդ - բարբառային բառարան
 1266. առիև - բարբառային բառարան
 1267. առիկող - բարբառային բառարան
 1268. առիշլապ - բարբառային բառարան
 1269. առիջ - բարբառային բառարան
 1270. առիջկան - բարբառային բառարան
 1271. առլան-թառլան - բարբառային բառարան
 1272. առխան - բարբառային բառարան
 1273. առխավ - բարբառային բառարան
 1274. առխոտ - բարբառային բառարան
 1275. առծու - բարբառային բառարան
 1276. առկոց-առակ - բարբառային բառարան
 1277. առկվել - բարբառային բառարան
 1278. առհվիլ - բարբառային բառարան
 1279. առղա - բարբառային բառարան
 1280. առղահանք - բարբառային բառարան
 1281. առղնկիկ - բարբառային բառարան
 1282. առմա - բարբառային բառարան
 1283. առմայա - բարբառային բառարան
 1284. առմատա - բարբառային բառարան
 1285. առմոռ - բարբառային բառարան
 1286. առնակ - բարբառային բառարան
 1287. առնակային - բարբառային բառարան
 1288. առնակաշուն - բարբառային բառարան
 1289. առնանք - բարբառային բառարան
 1290. առնավուչաշենք - բարբառային բառարան
 1291. առնելիքավոր - բարբառային բառարան
 1292. առնելուկի - բարբառային բառարան
 1293. առնել-փախչել - բարբառային բառարան
 1294. առնը - բարբառային բառարան
 1295. արնակեր - բարբառային բառարան
 1296. արնակոլոլ - բարբառային բառարան
 1297. արնամած - բարբառային բառարան
 1298. արնանվազ - բարբառային բառարան
 1299. արնատ - բարբառային բառարան
 1300. արնատեր - բարբառային բառարան
 1301. արնափալալ - բարբառային բառարան
 1302. արնաքամ - բարբառային բառարան
 1303. արնդար - բարբառային բառարան
 1304. արնդոտ - բարբառային բառարան
 1305. արնթուկ - բարբառային բառարան
 1306. արնիտել - բարբառային բառարան
 1307. արնլվա - բարբառային բառարան
 1308. արնխռած - բարբառային բառարան
 1309. արնխռել - բարբառային բառարան
 1310. արնխում - բարբառային բառարան
 1311. արնծով - բարբառային բառարան
 1312. արնճապաղ - բարբառային բառարան
 1313. արնմզիլ - բարբառային բառարան
 1314. արնոտել - բարբառային բառարան
 1315. արնոց - բարբառային բառարան
 1316. արնպարտք - բարբառային բառարան
 1317. արնպնակ - բարբառային բառարան
 1318. արնջուր - բարբառային բառարան
 1319. արնտեր - բարբառային բառարան
 1320. արնտիրուկ - բարբառային բառարան
 1321. արնտուկ - բարբառային բառարան
 1322. արնքագին - բարբառային բառարան
 1323. արնքատեր - բարբառային բառարան
 1324. արշա - բարբառային բառարան
 1325. արշատ - բարբառային բառարան
 1326. արշի - բարբառային բառարան
 1327. արշիծեր - բարբառային բառարան
 1328. արշիկ - բարբառային բառարան
 1329. արշիղություն - բարբառային բառարան
 1330. արշին - բարբառային բառարան
 1331. արշրկոտալ - բարբառային բառարան
 1332. արշննոց - բարբառային բառարան
 1333. արշտա - բարբառային բառարան
 1334. արշտոտալ - բարբառային բառարան
 1335. արող - բարբառային բառարան
 1336. արոճ - բարբառային բառարան
 1337. արոճ անել - անել բարբառային բառարան
 1338. արոճտատել - բարբառային բառարան
 1339. արոնկարոն - բարբառային բառարան
 1340. արոս - բարբառային բառարան
 1341. արոտակ - բարբառային բառարան
 1342. արոտասունկ - բարբառային բառարան
 1343. արոտին - բարբառային բառարան
 1344. արոտկան - բարբառային բառարան
 1345. արորխոց - բարբառային բառարան
 1346. արորկերեն - բարբառային բառարան
 1347. արորկող - բարբառային բառարան
 1348. ապարիկ - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 12:21, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1349. ապեկուն - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 12:21, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1350. ապերանք - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 12:21, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1351. ապթրափ - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 12:21, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1352. ապիկել - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 12:21, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1353. ապլա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:39, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1354. ապլալ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:39, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1355. ապլախ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:39, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1356. ապլաշ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:39, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1357. ապլապճիկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:39, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1358. ապլապոզել - բարբառային բառարան
 1359. ապլել - բարբառային բառարան
 1360. ապլթաղ - բարբառային բառարան
 1361. ապլիկ - բարբառային բառարան
 1362. ապլոպուտ - բարբառային բառարան
 1363. ապլտարակ - բարբառային բառարան
 1364. ապխոռ - բարբառային բառարան--
 1365. ապծխել - բարբառային բառարան--
 1366. ապճիկ - բարբառային բառարան--
 1367. ապշուն - բարբառային բառարան--
 1368. ապո - բարբառային բառարան
 1369. ապոլել - բարբառային բառարան
 1370. ապով - բարբառային բառարան
 1371. ապռկել - բարբառային բառարան
 1372. ապռկվել - բարբառային բառարան
 1373. ապռճնել - բարբառային բառարան
 1374. ապռնակ - բարբառային բառարան
 1375. ապսպրանք - բարբառային բառարան
 1376. ապսուպ - բարբառային բառարան
 1377. ապտորալ - բարբառային բառարան
 1378. ապրահ - բարբառային բառարան
 1379. ապրելիք - բարբառային բառարան
 1380. ապրիկ - բարբառային բառարան
 1381. արևերես - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:28, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1382. արևնաճուն - բարբառային բառարան
 1383. արևշող - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:10, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1384. արևոտել - բարբառային բառարան
 1385. արևպատ - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:12, 12 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1386. արևպտոց - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:12, 12 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1387. արևցաթ - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:12, 12 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1388. արևքուր - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:12, 12 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1389. արեփչիգ - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:12, 12 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1390. արզ - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:12, 12 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1391. աքլորակատար - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:15, 13 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1392. աքլորակռիվ - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:15, 13 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1393. աքլորաճուտ - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:15, 13 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1394. աքլորանալ - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:15, 13 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1395. աքռան բամբակ - բամբակ բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:35, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1396. աքռաջնդա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:35, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1397. աքս գնալ - գնալ բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:35, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)--SedaK (քննարկում) 13:35, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1398. աքսիգյադակ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:35, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1399. աքսիվայր - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:49, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1400. աքսոտել - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:49, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1401. աքսոտիք - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:49, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1402. աքսորել - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:49, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1403. աքվի - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:17, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1404. աքրաբ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:17, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1405. աքրոտ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:17, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1406. աքցատրաք - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:17, 15 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1407. աքցել - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:28, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1408. աքցիզ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:28, 14 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1409. անջրիղա - բարբառային բառարան
 1410. անջուկ - բարբառային բառարան
 1411. անռամ - բարբառային բառարան
 1412. անռիլ - բարբառային բառարան
 1413. անսավուր - բարբառային բառարան
 1414. անսերք - բարբառային բառարան--Davit Simonyan (քննարկում) 13:22, 8 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1415. անսկուն - բարբառային բառարան--Davit Simonyan (քննարկում) 13:22, 8 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1416. անսորիկ - բարբառային բառարան--Davit Simonyan (քննարկում) 13:22, 8 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1417. անստա - բարբառային բառարան
 1418. անսուզին - բարբառային բառարան
 1419. անվալ - բարբառային բառարան
 1420. անվալադ - բարբառային բառարան
 1421. անվախտ - բարբառային բառարան
 1422. անվառ - բարբառային բառարան
 1423. անվերի - բարբառային բառարան
 1424. անգլել - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:07, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1425. անգննալ - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:07, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1426. անգոթք - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:07, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1427. անգոթքություն - բարբառային բառարան--2001sus (քննարկում) 12:11, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1428. անգոն - բարբառային բառարան--2001sus (քննարկում) 12:11, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1429. անգործած - բարբառային բառարան--2001sus (քննարկում) 12:11, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1430. անգջաթան - բարբառային բառարան--Bakur2004 (քննարկում) 12:09, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1431. անգսկածի - բարբառային բառարան--Bakur2004 (քննարկում) 12:09, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1432. անգտել - բարբառային բառարան--Bakur2004 (քննարկում) 12:09, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1433. անգրող - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:16, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1434. անգցուցել - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:16, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1435. անգուզ - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:16, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1436. անգուկ - բարբառային բառարան--Bakur2004 (քննարկում) 12:22, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1437. անգուտան - բարբառային բառարան--Bakur2004 (քննարկում) 12:22, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1438. անգուրթ - բարբառային բառարան--2001sus (քննարկում) 12:23, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)-[reply]
 1439. անդազա - բարբառային բառարան--2001sus (քննարկում) 12:23, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1440. անդամալոզ - բարբառային բառարան--2001sus (քննարկում) 12:23, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1441. անդան - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:28, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1442. անդառն - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:28, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1443. անդավար - բարբառային բառարան--Monika Vardanyan (քննարկում) 12:28, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1444. անդար - բարբառային բառարան
 1445. աղվոտել - բարբառային բառարան
 1446. աղվորթ - բարբառային բառարան
 1447. աղորթ - բարբառային բառարան----SedaK (քննարկում) 13:06, 28 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1448. աղջիկժողովտանք - բարբառային բառարան
 1449. աղջիկ-խիզան - բարբառային բառարան
 1450. աղջիկնություն - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:23, 28 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1451. աղջիկպարի - բարբառային բառարան--Մարիա2015 (քննարկում) 13:23, 28 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1452. աղջիր - բարբառային բառարան
 1453. աղջկահար - բարբառային բառարան
 1454. աղջկամար - բարբառային բառարան
 1455. ամրել - բարբառային բառարան --Hasmik12h (քննարկում) 17:08, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1456. ամրոցք - բարբառային բառարան --Hasmik12h (քննարկում) 17:08, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1457. ամրվենի - բարբառային բառարան
 1458. ամրքան - բարբառային բառարան
 1459. ամու - բարբառային բառարան --Hasmik12h (քննարկում) 17:08, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1460. ամուդամ - բարբառային բառարան
 1461. ամուխ - բարբառային բառարան
 1462. ամուճա - բարբառային բառարան
 1463. ամուն - բարբառային բառարան --Hasmik12h (քննարկում) 17:08, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1464. ամուրերես - բարբառային բառարան
 1465. ամուրփոկ - բարբառային բառարան
 1466. ամփախ - բարբառային բառարան
 1467. ամփովան - բարբառային բառարան
 1468. ամփուշ - բարբառային բառարան
 1469. այա - բարբառային բառարան--Mariam04 (քննարկում) 12:53, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1470. այազ - բարբառային բառարան--Mariam04 (քննարկում) 12:53, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1471. այաղ - բարբառային բառարան--Mariam04 (քննարկում) 12:53, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1472. այամ - բարբառային բառարան--Mariam04 (քննարկում) 12:53, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1473. այան - բարբառային բառարան--Mariam04 (քննարկում) 12:53, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1474. այար - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:19, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1475. այարել - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:19, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1476. այբա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:19, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1477. այբեջար - բարբառային բառարան
 1478. այգեռուպ - բարբառային բառարան
 1479. այգուց - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1480. այդմալ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1481. արևելածաղիկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:28, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1482. արևեղկիկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:28, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1483. արևերթիկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:28, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1484. արևզարկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:10, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1485. արևլուս - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:10, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1486. արև-լուսին - բարբառային բառարան
 1487. արևկող - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:38, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1488. արևծագոց - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:38, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1489. արևծաթք - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:38, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1490. արևկպոց - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:38, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1491. արևճակատ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:38, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1492. արևմաղ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:38, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1493. արևմար - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:10, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1494. արևմտոց - բարբառային բառարան
 1495. արևնակ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 13:10, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1496. արևցող - բարբառային բառարան--Նանե Ոսկանյան (քննարկում) 14:17, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1497. արևուկ - բարբառային բառարան--Նանե Ոսկանյան (քննարկում) 14:17, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1498. արևուն - բարբառային բառարան--Նանե Ոսկանյան (քննարկում) 14:17, 9 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1499. անվիլ - բարբառային բառարան
 1500. անվիկ - բարբառային բառարան
 1501. անվլա - բարբառային բառարան
 1502. անվոր - բարբառային բառարան
 1503. անվորեդ - բարբառային բառարան
 1504. անվրե - բարբառային բառարան
 1505. անտա - բարբառային բառարան
 1506. անտազա - բարբառային բառարան
 1507. անտան - բարբառային բառարան
 1508. անտատորիկ անել - անել բարբառային բառարան
 1509. անտար - բարբառային բառարան
 1510. անտիյվել - բարբառային բառարան
 1511. անտիրկիլ - բարբառային բառարան
 1512. անտիրուկ - բարբառային բառարան
 1513. անտճել - բարբառային բառարան
 1514. անտնտիլ - բարբառային բառարան
 1515. անտոնիկ - բարբառային բառարան
 1516. անտռկած - բարբառային բառարան
 1517. անտտկվել - բարբառային բառարան
 1518. անտուլ - բարբառային բառարան
 1519. արևաքեմ - բարբառային բառարան
 1520. արևաքոռ - բարբառային բառարան
 1521. արև-բարի - բարբառային բառարան
 1522. արևգոլ - բարբառային բառարան
 1523. արևել - բարբառային բառարան
 1524. անբարիպտուղ - բարբառային բառարան
 1525. անբնավոր - բարբառային բառարան
 1526. անբուխ - բարբառային բառարան
 1527. անբունկալ - բարբառային բառարան
 1528. անբուս - բարբառային բառարան
 1529. անգ - բարբառային բառարան
 1530. անգալլի - բարբառային բառարան
 1531. անգախ - բարբառային բառարան
 1532. անգահ - բարբառային բառարան
 1533. անգան - բարբառային բառարան
 1534. անգաստա - բարբառային բառարան
 1535. անգեթ - բարբառային բառարան
 1536. անգեխի - բարբառային բառարան
 1537. անգենգիշ - բարբառային բառարան
 1538. անգի - բարբառային բառարան
 1539. անգիզ - բարբառային բառարան
 1540. անգիտալոք - բարբառային բառարան
 1541. անգիտում - բարբառային բառարան
 1542. անգլամազ - բարբառային բառարան
 1543. աղկապ - բարբառային բառարան
 1544. աղկեկ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1545. աղկութ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1546. աղհացք - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1547. աղհոմ - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1548. աղղա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1549. աղճաբեկ - բարբառային բառարան
 1550. աղճակոտոր - բարբառային բառարան
 1551. աղճեր - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1552. աղճոտել - բարբառային բառարան
 1553. աղմ-աղմ - բարբառային բառարան
 1554. աղմա-ուղմա - բարբառային բառարան
 1555. աղմունք - բարբառային բառարան
 1556. աղմուտ - բարբառային բառարան
 1557. աղնակ - բարբառային բառարան
 1558. աղնամ - բարբառային բառարան
 1559. աղնաղանձ - բարբառային բառարան
 1560. աղնել - բարբառային բառարան
 1561. աղնիկ - բարբառային բառարան
 1562. աղնծկուտ - բարբառային բառարան
 1563. աղնծուկ - բարբառային բառարան
 1564. աղնկոտիկ - բարբառային բառարան
 1565. աղնվել - բարբառային բառարան
 1566. աղնտեկ - բարբառային բառարան
 1567. աղնուգ - բարբառային բառարան
 1568. աղնփատ - բարբառային բառարան
 1569. աղշոր - բարբառային բառարան
 1570. այլուն-փայլուն - բարբառային բառարան
 1571. այլօր - բարբառային բառարան
 1572. այծ-այծ - բարբառային բառարան
 1573. այծել - բարբառային բառարան
 1574. այծկիծիկ - բարբառային բառարան
 1575. այծոտել - բարբառային բառարան
 1576. այծպտուկ - բարբառային բառարան
 1577. այծուկ - բարբառային բառարան
 1578. այնատ - բարբառային բառարան
 1579. այնել - բարբառային բառարան
 1580. այնելից - բարբառային բառարան
 1581. այնի - բարբառային բառարան
 1582. այնխ - բարբառային բառարան
 1583. այնկաճի - բարբառային բառարան
 1584. այնման - բարբառային բառարան
 1585. այնումը - բարբառային բառարան
 1586. այշենի - բարբառային բառարան
 1587. այպլիկ - բարբառային բառարան
 1588. այպլու - բարբառային բառարան
 1589. այսա - բարբառային բառարան
 1590. այսան - բարբառային բառարան
 1591. այսդոխ - բարբառային բառարան
 1592. ամեկ - բարբառային բառարան
 1593. ամենախալիս - բարբառային բառարան
 1594. ամիա - բարբառային բառարան
 1595. ամիշկ - բարբառային բառարան
 1596. ամիրաշխամ - բարբառային բառարան
 1597. ամիրուք - բարբառային բառարան
 1598. ամիրքան - բարբառային բառարան
 1599. ամլա - բարբառային բառարան
 1600. ամլակ - բարբառային բառարան
 1601. ամլել - բարբառային բառարան
 1602. ամլխտել - բարբառային բառարան
 1603. ամլոտել - բարբառային բառարան
 1604. ամլզոր - բարբառային բառարան
 1605. ամղան - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1606. ամճա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1607. ամմա - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:42, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1608. ամնապակաս - բարբառային բառարան
 1609. ամնել - բարբառային բառարան--SedaK (քննարկում) 12:40, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]
 1610. ամնը - բարբառային բառարան
 1611. ամոթ-զամոթ - բարբառային բառարան
 1612. ամոթով - բարբառային բառարան
 1613. ամոլկի - բարբառային բառարան
 1614. անլից - բարբառային բառարան
 1615. անլման - բարբառային բառարան
 1616. անլռդի - բարբառային բառարան
 1617. անխա - բարբառային բառարան
 1618. անխեր - բարբառային բառարան
 1619. անխի-թենխի - բարբառային բառարան
 1620. անխիլիլ - բարբառային բառարան
 1621. անխին - բարբառային բառարան
 1622. անխլիս - բարբառային բառարան
 1623. անխնդաց - բարբառային բառարան
 1624. անխում - բարբառային բառարան
 1625. անխուն - բարբառային բառարան
 1626. անխուր-անճուր - բարբառային բառարան
 1627. անխուք - բարբառային բառարան
 1628. անծախատ - բարբառային բառարան
 1629. անծերը - բարբառային բառարան
 1630. անծերք - բարբառային բառարան
 1631. անծկեղ - բարբառային բառարան
 1632. անծկերտ - բարբառային բառարան
 1633. անծղա - բարբառային բառարան
 1634. անծող - բարբառային բառարան
 1635. անանասի - բարբառային բառարան
 1636. անանթեղ - բարբառային բառարան
 1637. անանիեգ - բարբառային բառարան
 1638. անապուրտ - բարբառային բառարան
 1639. անաջ - բարբառային բառարան
 1640. անառ - բարբառային բառարան
 1641. անաստխ - բարբառային բառարան
 1642. անավոտ - բարբառային բառարան
 1643. անավուտ - բարբառային բառարան
 1644. անատակվել - բարբառային բառարան
 1645. անատկել - բարբառային բառարան
 1646. անատոթ - բարբառային բառարան
 1647. անարա - բարբառային բառարան
 1648. անարարք - բարբառային բառարան
 1649. անարևացաթ - բարբառային բառարան
 1650. անարխա - բարբառային բառարան
 1651. անարկել - բարբառային բառարան
 1652. անբագ - բարբառային բառարան
 1653. անբախտի - բարբառային բառարան
 1654. անբաշարք - բարբառային բառարան
 1655. անբաշտան - բարբառային բառարան
 1656. անորաիկ - բարբառային բառարան
 1657. անորգիլ - բարբառային բառարան
 1658. անոֆա - բարբառային բառարան
 1659. անչամ - բարբառային բառարան
 1660. անչոբան - բարբառային բառարան
 1661. անպալակ - բարբառային բառարան
 1662. անպակ - բարբառային բառարան
 1663. անպահ - բարբառային բառարան
 1664. անպաշարք - բարբառային բառարան
 1665. անպարպուն - բարբառային բառարան
 1666. անպետ երթալ - երթալ բարբառային բառարան
 1667. անպրա - բարբառային բառարան
 1668. անպուն - բարբառային բառարան
 1669. անջախ - բարբառային բառարան
 1670. անջակ - բարբառային բառարան
 1671. անջամ - բարբառային բառարան
 1672. անջանք - բարբառային բառարան
 1673. անջիգյար - բարբառային բառարան
 1674. անջիր - բարբառային բառարան
 1675. անջհակ - բարբառային բառարան
 1676. անջո - բարբառային բառարան
 1677. առաջքալուծ - բարբառային բառարան
 1678. առավելդեմ - բարբառային բառարան
 1679. առավոտադեմ - բարբառային բառարան
 1680. առավոտախառն - բարբառային բառարան
 1681. առավոտահաց - բարբառային բառարան
 1682. առավոտանց - բարբառային բառարան
 1683. առատման - բարբառային բառարան
 1684. առատմախառ - բարբառային բառարան
 1685. առատվիկյե - բարբառային բառարան
 1686. առատուն - բարբառային բառարան
 1687. առափաթա - բարբառային բառարան
 1688. առափետել - բարբառային բառարան
 1689. առգավուշ - բարբառային բառարան
 1690. առդու - բարբառային բառարան
 1691. առեղախպեր - բարբառային բառարան
 1692. առեղան - բարբառային բառարան
 1693. առենջ - բարբառային բառարան
 1694. առեշք - բարբառային բառարան
 1695. առեսուն - բարբառային բառարան
 1696. առեք - բարբառային բառարան
 1697. առեքություն - բարբառային բառարան
 1698. առզել - բարբառային բառարան
 1699. արուն-բերան - բարբառային բառարան
 1700. արունբուշտ - բարբառային բառարան
 1701. արուն-գարուն - բարբառային բառարան
 1702. արունթռած - բարբառային բառարան
 1703. արունել - բարբառային բառարան
 1704. արունլվա - բարբառային բառարան
 1705. արունխման - բարբառային բառարան
 1706. արունջարդ - բարբառային բառարան
 1707. արունտարուստ - բարբառային բառարան
 1708. արունցողոտ - բարբառային բառարան
 1709. արուն-փացախ - բարբառային բառարան
 1710. արունք - բարբառային բառարան
 1711. արունքտեր - բարբառային բառարան
 1712. արունքուն - բարբառային բառարան
 1713. արուս - բարբառային բառարան
 1714. արուսուկ - բարբառային բառարան
 1715. արուտ - բարբառային բառարան
 1716. արուր - բարբառային բառարան
 1717. արուրք - բարբառային բառարան
 1718. արուց - բարբառային բառարան
 1719. արուք - բարբառային բառարան
 1720. արփգի - բարբառային բառարան
 1721. արփշում - բարբառային բառարան
 1722. արք - բարբառային բառարան
 1723. արքելի - բարբառային բառարան
 1724. արքըգել - բարբառային բառարան
 1725. արքյուքա - բարբառային բառարան
 1726. արքուվարք - բարբառային բառարան
 1727. ացալիկ-մացալիկ - բարբառային բառարան
 1728. ացվոր - բարբառային բառարան
 1729. ացփփել - բարբառային բառարան
 1730. ացք - բարբառային բառարան
 1731. աուին - բարբառային բառարան
 1732. աուճ - բարբառային բառարան
 1733. աուճայիկ - բարբառային բառարան
 1734. աունջ - բարբառային բառարան
 1735. աուռ - բարբառային բառարան
 1736. աուսա - բարբառային բառարան
 1737. ափա - բարբառային բառարան
 1738. ափաբերնել - բարբառային բառարան
 1739. ափագ - բարբառային բառարան
 1740. ափաթ - բարբառային բառարան
 1741. ափալ - բարբառային բառարան
 1742. ափլախ - բարբառային բառարան
 1743. ափալաս - բարբառային բառարան
 1744. ափալ-թափալ - բարբառային բառարան
 1745. ափախ - բարբառային բառարան
 1746. ափախավար - բարբառային բառարան
 1747. ափաքս - բարբառային բառարան
 1748. ափանդ - բարբառային բառարան
 1749. ափ-անոթի - բարբառային բառարան
 1750. ափաշկարա - բարբառային բառարան
 1751. ափաչափ - բարբառային բառարան
 1752. ափաստան - բարբառային բառարան
 1753. ափատ - բարբառային բառարան
 1754. ափատել - բարբառային բառարան
 1755. ափալ - բարբառային բառարան
 1756. ափար-ափար - բարբառային բառարան
 1757. ափափ - բարբառային բառարան
 1758. ափափա - բարբառային բառարան
 1759. ափել - բարբառային բառարան
 1760. ափեղ-ցփեղ - բարբառային բառարան
 1761. ափեր - բարբառային բառարան
 1762. ափիբերան - բարբառային բառարան
 1763. ափիգ - բարբառային բառարան
 1764. ափիկ-խուփիկ - բարբառային բառարան
 1765. ափիկ-յափիկ - բարբառային բառարան
 1766. ափիյ - բարբառային բառարան
 1767. ափլապուղ - բարբառային բառարան
 1768. ափլատել - բարբառային բառարան
 1769. ափլափուչիկի գալ - գալ բարբառային բառարան
 1770. ափլփորել - բարբառային բառարան
 1771. ափլփորում - բարբառային բառարան
 1772. ափխար - բարբառային բառարան
 1773. ափծափ - բարբառային բառարան
 1774. ափծափել - բարբառային բառարան
 1775. ափկաժ - բարբառային բառարան
 1776. ափկալ - բարբառային բառարան
 1777. ափկել - բարբառային բառարան
 1778. ափկունք - բարբառային բառարան
 1779. ափհափո - բարբառային բառարան
 1780. ափձոմ - բարբառային բառարան
 1781. ափնարոտիկ - բարբառային բառարան
 1782. ափներ - բարբառային բառարան
 1783. ափո - բարբառային բառարան
 1784. ափչալափի - բարբառային բառարան
 1785. ափյուկ - բարբառային բառարան