Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Լեռնապատի վիքիակումբ/Արխիվ/Օգոստոս2017

Վիքիբառարան-ից
 1. շեղ ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 2. մինչև վերջին շունչը - դարձվածաբանական բառարան
 3. շունչը առնել - դարձվածաբանական բառարան
 4. շանթ արձակել - դարձվածաբանական բառարան
 5. շունչ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 6. նժարի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 7. նժարին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 8. չտրորված ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 9. սև ճամփա - դարձվածաբանական բառարան
 10. վերընթաց ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 11. տրորված ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 12. փշոտ ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 13. քարքարոտ ճամփա - դարձվածաբանական բառարան
 14. երկար ճանապարհ անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 15. մեկի դուռը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 16. դուռը կտրել կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 17. դուռը կտրե, փայտ շինե - դարձվածաբանական բառարան
 18. դուռը հայիլ - դարձվածաբանական բառարան
 19. դուռը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 20. դուռը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 21. դուռը ման գալ - դարձվածաբանական բառարան
 22. դուռը մեծ բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 23. վրան դուռը շարել - դարձվածաբանական բառարան
 24. տունը շինել - դարձվածաբանական բառարան
 25. ետևից դուռը շրխկալ - դարձվածաբանական բառարան
 26. դուռը շրխկացնել - դարձվածաբանական բառարան
 27. դուռը պզտիկցնել - դարձվածաբանական բառարան
 28. դուռը ջարդել - դարձվածաբանական բառարան
 29. դուռը սև քարով շարել - դարձվածաբանական բառարան
 30. դուռը սև քարով շարվել - դարձվածաբանական բառարան
 31. դուռը տանել - դարձվածաբանական բառարան
 32. դուռը ցույց տալ - դարձվածաբանական բառարան
 33. դրոշ դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 34. դրոշը բարձր պահել - դարձվածաբանական բառարան
 35. դրոշակը պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 36. դրոշի վրա գրել - դարձվածաբանական բառարան
 37. դրոշի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 38. դրոշակի տակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 39. դրոշի տակ առնվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 40. դրոշի տակ կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 41. դրոշակի տակ հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 42. դրոշակի տակ հավաքվել - դարձվածաբանական բառարան
 43. դրոշի տակ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 44. դուռը գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 45. դուռը գոց գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 46. դուռը գոցել - դարձվածաբանական բառարան
 47. դուռը գոցվեցավ - դարձվածաբանական բառարան
 48. դուռը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 49. դուռը դարպասից մեծ ստացվել - դարձվածաբանական բառարան
 50. դուռը ետևիցդ ծածկի՛ր - դարձվածաբանական բառարան
 51. դուռը երեսին գոցվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 52. դուռը երեսին ետ դրած - դարձվածաբանական բառարան
 53. դուռը երեսին զարկել - դարձվածաբանական բառարան
 54. դուռը երեսին մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 55. դուռը երեսին փակել - դարձվածաբանական բառարան
 56. դուռը երեսին փակ մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 57. էն դուռը, էդ դու - դարձվածաբանական բառարան
 58. առանց դուռը թակելու - դարձվածաբանական բառարան
 59. դուռը թարս կապել - դարձվածաբանական բառարան
 60. դուռ ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 61. դուռը լայնացնել - դարձվածաբանական բառարան
 62. դուռը լան բացվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 63. դուռը կացին կախել - դարձվածաբանական բառարան
 64. դուռը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 65. մի դուռ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 66. յոթ դուռ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 67. նոր դուռ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 68. փակ դուռ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 69. դուռ բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 70. մի դուռ բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 71. սև դուռ բացել, սև տուն մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 72. առաջն ամեն դուռ բաց լինել - դարձվածաբանական բառարան
 73. դուռ դռան - դարձվածաբանական բառարան
 74. դուռդ սև քարո՛վ շարվի - դարձվածաբանական բառարան
 75. դուռ դրվելիք չէ - դարձվածաբանական բառարան
 76. դո՛ւռդ փակվի - դարձվածաբանական բառարան
 77. դուռե դուռ զարնվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 78. մտած դուռնեն դուրս ելավ - դարձվածաբանական բառարան
 79. դուռնեն խոսե, երդիկեն լսե - դարձվածաբանական բառարան
 80. դուն ալ մեր դուռեն պիտի անցնիս - դարձվածաբանական բառարան
 81. դուռ երդիկ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 82. բաց դուռ է - դարձվածաբանական բառարան
 83. դուռը ափ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 84. տեղի մը դուռը ափ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 85. դուռը բախել - դարձվածաբանական բառարան
 86. ինքն է դուռը բախում - դարձվածաբանական բառարան
 87. դուռը բանալ գոցել - դարձվածաբանական բառարան
 88. իր դուռը բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 89. մեկի դուռը բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 90. դրախտի ճամբան բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 91. էշի դրախտ ղրկել - դարձվածաբանական բառարան
 92. դրախտ ուղարկել - դարձվածաբանական բառարան
 93. իրեն դրախտում զգալ - դարձվածաբանական բառարան
 94. դրախտում ստվեր տեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 95. դրակոնի ատամներ ցանվել - դարձվածաբանական բառարան
 96. այրող դրամ - դարձվածաբանական բառարան
 97. մանր դրամ - դարձվածաբանական բառարան
 98. պղնձե դրամ - դարձվածաբանական բառարան
 99. կեղծ դրամ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 100. դրամի արքա - դարձվածաբանական բառարան
 101. դրամի իշխան - դարձվածաբանական բառարան
 102. նույն դրամի երկու երեսը - դարձվածաբանական բառարան
 103. դրամի համար հոգի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 104. դրամի մեկ երեսը - դարձվածաբանական բառարան
 105. դրամ կերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 106. դրամ կոխել - դարձվածաբանական բառարան
 107. դրամ շինել - դարձվածաբանական բառարան
 108. դրամ կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 109. իրեն դրամագլուխ ընել - դարձվածաբանական բառարան
 110. դատարկված դրամապանակի պես դեն նետել - դարձվածաբանական բառարան
 111. իտտը դուրուշուոկ - դարձվածաբանական բառարան
 112. դրոշ բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 113. կարմիր դրոշ բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 114. կարմիր դրոշակ բարձրացվել - դարձվածաբանական բառարան
 115. սպիտակ դրոշ բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 116. դու քեզ համար, ես՝ ինձ համար - դարձվածաբանական բառարան
 117. քեզ ու քեզ - դարձվածաբանական բառարան
 118. իր դուդուկը փչել - դարձվածաբանական բառարան
 119. մեկի դուդուկը փչել - դարձվածաբանական բառարան
 120. տյուտյուկի մեջեն - դարձվածաբանական բառարան
 121. դուդուկի տակ պարել - դարձվածաբանական բառարան
 122. դումը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 123. դման վրա նստիլ - դարձվածաբանական բառարան
 124. դուման կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 125. ասես դույլով թափվել - դարձվածաբանական բառարան
 126. բռնեմ դունչդ՝ կտրի շունչդ - դարձվածաբանական բառարան
 127. դունչ դնչի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 128. դունչը բմբուլի մեջ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 129. դունչը խաղողին չհասնել - դարձվածաբանական բառարան
 130. դունչը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 131. դունչը ջարդել - դարձվածաբանական բառարան
 132. դունչը ցցել - դարձվածաբանական բառարան
 133. դրոշներն առաջը խոնարհել - դարձվածաբանական բառարան
 134. դրոշ պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 135. դրոշմը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 136. դրոշմը կրել - դարձվածաբանական բառարան
 137. դրությունը ձեռքն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 138. մեկի համար դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 139. մի բանի համար դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 140. իրար վրա դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 141. դեմը դողացնել - դարձվածաբանական բառարան
 142. դողմանի բերել - դարձվածաբանական բառարան
 143. դողմանի կպչել - դարձվածաբանական բառարան
 144. դրության մեջ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 145. աննմանի դրությամբ - դարձվածաբանական բառարան
 146. այսինչ դու այսինչ - դարձվածաբանական բառարան
 147. դու՝ ինձ, ես՝ քեզ - դարձվածաբանական բառարան
 148. հետը «դու»-ով խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 149. հետը «դուք»-ով խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 150. քեզ համար - դարձվածաբանական բառարան
 151. դոնքիշոտյան արշավանք - դարձվածաբանական բառարան
 152. դոշը դեմ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 153. դոշը տփել - դարձվածաբանական բառարան
 154. դոշը թակել - դարձվածաբանական բառարան
 155. դոշին եղ քսել - դարձվածաբանական բառարան
 156. դոշին նստել, միրուքը քանդել - դարձվածաբանական բառարան
 157. դոշ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 158. ամբողջ մարմնով դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 159. առաջը դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 160. դեմ դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 161. յոթ դոշակ նույն կողին մաշես - դարձվածաբանական բառարան
 162. փլփիլի դոստ - դարձվածաբանական բառարան
 163. դորը ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 164. դորը պոզոզ է - դարձվածաբանական բառարան
 165. դորթուբեշ ես արել - դարձվածաբանական բառարան
 166. դորթուբեշ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 167. տեղում դոփել - դարձվածաբանական բառարան
 168. կյանքի դպրոց - դարձվածաբանական բառարան
 169. դպրոց անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 170. ամեն դպրոցական գիտե - դարձվածաբանական բառարան
 171. հետին դռնակը նստիլ - դարձվածաբանական բառարան
 172. դրագունի ունտեր ա ֆիցեր - դարձվածաբանական բառարան
 173. արկադյան դրախտ - դարձվածաբանական բառարան
 174. երկրային դրախտ - դարձվածաբանական բառարան
 175. էշի դրախտ - դարձվածաբանական բառարան
 176. կատվի դրախտ - դարձվածաբանական բառարան
 177. կորուսյալ դրախտ - դարձվածաբանական բառարան
 178. դրախտ երթալ - դարձվածաբանական բառարան
 179. հետը դրախտ էլ չգնալ - դարձվածաբանական բառարան
 180. էշի դրախտ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 181. դրախտի բաժին - դարձվածաբանական բառարան
 182. շունը ուտե գելին ճիկերը - դարձվածաբանական բառարան
 183. ներսը տակնուվրա անել - դարձվածաբանական բառարան
 184. ներսը տակնուվրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 185. ներսը տաքացնել - դարձվածաբանական բառարան
 186. իր ներսը քաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 187. ներսում եռալ - դարձվածաբանական բառարան
 188. ներսիդին պաղլաթմիշ ընել - դարձվածաբանական բառարան
 189. ներվերն ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 190. թույլ ներվը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 191. վիրավոր ներվին դիպչել - դարձվածաբանական բառարան
 192. երիցս նզովյալ - դարձվածաբանական բառարան
 193. նժարը թեքել - դարձվածաբանական բառարան
 194. նժարը մեկի կողմը թեքվել - դարձվածաբանական բառարան
 195. նժարը պահպանել - դարձվածաբանական բառարան
 196. նժարի ծանրությունը այսինչի կողմն է - դարձվածաբանական բառարան
 197. վերջին շնչում - դարձվածաբանական բառարան
 198. շունչն իր վրա կրել - դարձվածաբանական բառարան
 199. շնչի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 200. շուշա չես, որ կոտրվես - դարձվածաբանական բառարան
 201. շուշի մը վրեն մեհսերե կը լարե - դարձվածաբանական բառարան
 202. փափուկ շուշան - դարձվածաբանական բառարան
 203. Շուշիկը թառն է ելեր - դարձվածաբանական բառարան
 204. դեսուդեն շուռ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 205. ոնց էլ շուռ տաս - դարձվածաբանական բառարան
 206. շուռ տուր քշի անել - դարձվածաբանական բառարան
 207. շյուքը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 208. շյուքը նստեր արևը կը նայի - դարձվածաբանական բառարան
 209. շուքը չըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 210. շուքը չտեսնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 211. շուքը պտըտցնել - դարձվածաբանական բառարան
 212. շուքի ետևե իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 213. շուքին հետ կը կռվիեա - դարձվածաբանական բառարան
 214. իր շքի հետ յոլա չգնալ - դարձվածաբանական բառարան
 215. շուքի մեջ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 216. շուքի մեջ պահվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 217. անք իր շաք կը հիլիլվա - դարձվածաբանական բառարան
 218. շուքի պես - դարձվածաբանական բառարան
 219. շուքին վրայել քալել - դարձվածաբանական բառարան
 220. ծունտըր շեոք - դարձվածաբանական բառարան
 221. մեկի շուքը վրան ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 222. իր շուքը մեկի վրան թալել - դարձվածաբանական բառարան
 223. շուքը ծանր - դարձվածաբանական բառարան
 224. շուքին տակ - դարձվածաբանական բառարան
 225. իր շուքի տակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 226. լհա ու շփոթան ուսըերըեն ածած - դարձվածաբանական բառարան
 227. շփման եզր - դարձվածաբանական բառարան
 228. շքամուտքից մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 229. կրծքին շքանշա՞ն կախենք - դարձվածաբանական բառարան
 230. շքեղություն է այսինչի համար - դարձվածաբանական բառարան
 231. շունչ ու հոգի ստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 232. շունչ ու մարմին առնել - դարձվածաբանական բառարան
 233. որքան շունչ ունի - դարձվածաբանական բառարան
 234. շունչ փչել - դարձվածաբանական բառարան
 235. շունչ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 236. ազատ շունչ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 237. լայն շունչ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 238. առանց շունչ քաշելու - դարձվածաբանական բառարան
 239. շնչի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 240. շնչին նստել - դարձվածաբանական բառարան
 241. շունչին տակ - դարձվածաբանական բառարան
 242. լայն շունչով - դարձվածաբանական բառարան
 243. մի շնչով - դարձվածաբանական բառարան
 244. մեկ շունչ դարձած - դարձվածաբանական բառարան
 245. շունչը բերանը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 246. շունը բերանը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 247. շունչը բերանին - դարձվածաբանական բառարան
 248. շունչը բերանին հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 249. շունչը բերանին չթողնել - դարձվածաբանական բառարան
 250. շունչը բերանում - դարձվածաբանական բառարան
 251. քանի շունչը բերանում է - դարձվածաբանական բառարան
 252. շունչը բռնած - դարձվածաբանական բառարան
 253. շնից շատ - դարձվածաբանական բառարան
 254. արիսկան շունչ - դարձվածաբանական բառարան
 255. ծանր շունչ - դարձվածաբանական բառարան
 256. վերջին շունչ - դարձվածաբանական բառարան
 257. տաքուկ շունչ - դարձվածաբանական բառարան
 258. ազատ շունչ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 259. լայն շունչ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 260. շունչ առնել տալ - դարձվածաբանական բառարան
 261. առանց շունչ առնելու - դարձվածաբանական բառարան
 262. շունչ առնելու ժամանակ չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 263. շունչ քաշելու ժամանակ չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 264. շունչը տեղը բերել - դարձվածաբանական բառարան
 265. շունչը տեղը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 266. շունչը տեղը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 267. շունչը փորը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 268. շունչը փորն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 269. շունչը փչել - դարձվածաբանական բառարան
 270. փորում շունչ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 271. շունչ հատցնել - դարձվածաբանական բառարան
 272. մի շունչ, մի հոգի դարձած - դարձվածաբանական բառարան
 273. մի շունչ, մի հոգի լինել - դարձվածաբանական բառարան
 274. շունչն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 275. շունչն զգալ - դարձվածաբանական բառարան
 276. շունչն զգացվել - դարձվածաբանական բառարան
 277. հետին շունչն ընկած - դարձվածաբանական բառարան
 278. շունչն իրեն քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 279. բերանում շունչ չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 280. շունչ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 281. շունչը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 282. շունչը բռնվել - դարձվածաբանական բառարան
 283. քանի շունչդ եղունգիդ ծայրին է - դարձվածաբանական բառարան
 284. շունչը ետ բերել - դարձվածաբանական բառարան
 285. շունչը ետ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 286. շունչը թեթև - դարձվածաբանական բառարան
 287. շունչը թեթևանալ - դարձվածաբանական բառարան
 288. շունչը թռչել - դարձվածաբանական բառարան
 289. շունչը կարճ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 290. շունչը կտրած - դարձվածաբանական բառարան
 291. շունչը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 292. շունչը մի տեղից կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 293. շունչը կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 294. շունչը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 295. շունչը հատած - դարձվածաբանական բառարան
 296. շունչը պահած - դարձվածաբանական բառարան
 297. շունչը պահել - դարձվածաբանական բառարան
 298. շունչը վրան - դարձվածաբանական բառարան
 299. քանի շունչը վրան է - դարձվածաբանական բառարան
 300. շունչը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 301. սաթայելյան շրջանից դուրս եկած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 302. շրջանակի քառակուսիացում - դարձվածաբանական բառարան
 303. շան պես - դարձվածաբանական բառարան
 304. մի դռան շան պես - դարձվածաբանական բառարան
 305. շան պես դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 306. շան պես սատկել - դարձվածաբանական բառարան
 307. շան պես սատկեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 308. շան պոչ - դարձվածաբանական բառարան
 309. շան պոչը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 310. շան ռեխեն կուտընավ թխել - դարձվածաբանական բառարան
 311. շան ռեխ ընկած - դարձվածաբանական բառարան
 312. շան ռըխըեն յեշի, ծմըերուկ ուտըելեն - դարձվածաբանական բառարան
 313. շան սատակ կանեմ - դարձվածաբանական բառարան
 314. շրջանակն ընդլայնել - դարձվածաբանական բառարան
 315. դառնալ ի շրջանս իւր - դարձվածաբանական բառարան
 316. դարձ ի շրջանս իւր - դարձվածաբանական բառարան
 317. շրջանակ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 318. շրջանառության մեջ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 319. շրջանառության մեջ դրվել - դարձվածաբանական բառարան
 320. շան երես ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 321. շանը թակես՝ դուրս չի գա - դարձվածաբանական բառարան
 322. դահ շանը կուտու-կուտու կանչել - դարձվածաբանական բառարան
 323. շանը ճիտեն ճիկեր են կախեր - դարձվածաբանական բառարան
 324. հին շանը նոր անուն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 325. շանը շապիկ կու հագցնե, կատուին վարտիք - դարձվածաբանական բառարան
 326. շանը ոտքը քարե՞ն խնայես կոր - դարձվածաբանական բառարան
 327. շան ըսկոր - դարձվածաբանական բառարան
 328. շանը տես - դարձվածաբանական բառարան
 329. շանը տիկը մեռղ են կոխեր - դարձվածաբանական բառարան
 330. շանը փարթը մեկու գլուխը անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 331. շանը փարթը խավուրմա՞ տի լեցնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 332. շան թազնելու տեղ չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 333. շան թըզնանոց - դարձվածաբանական բառարան
 334. շան թսի պես - դարձվածաբանական բառարան
 335. շանից ծնված - դարձվածաբանական բառարան
 336. շանից ծնված լինեմ - դարձվածաբանական բառարան
 337. շանից մայա առած - դարձվածաբանական բառարան
 338. շան լակոտ - դարձվածաբանական բառարան
 339. շան լակոտի պես - դարձվածաբանական բառարան
 340. գլխին շան լափ թափել - դարձվածաբանական բառարան
 341. շան լեզու ունի - դարձվածաբանական բառարան
 342. շան ծեծ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 343. շան ծիծ կերած - դարձվածաբանական բառարան
 344. շան ծիծ կերած լինեմ - դարձվածաբանական բառարան
 345. շան ծնունդ - դարձվածաբանական բառարան
 346. ճակատը շան կաշի - դարձվածաբանական բառարան
 347. շան կյանք - դարձվածաբանական բառարան
 348. շան կյանք քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 349. շան հաչոց - դարձվածաբանական բառարան
 350. շան հացը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 351. շան հետ կապել - դարձվածաբանական բառարան
 352. շան հետ ջուվա՞լը տի մտնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 353. շան հինգերորդ ոտ - դարձվածաբանական բառարան
 354. շան հիրես խաքուկ - դարձվածաբանական բառարան
 355. շան հոտառություն - դարձվածաբանական բառարան
 356. շան հոտ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 357. շան հոտ բերըցնել - դարձվածաբանական բառարան
 358. ճակատը շան ճակատ - դարձվածաբանական բառարան
 359. շան ճրագ - դարձվածաբանական բառարան
 360. հարամ ըլնի շան միսը - դարձվածաբանական բառարան
 361. շան մսի գին - դարձվածաբանական բառարան
 362. գող շան նման - դարձվածաբանական բառարան
 363. շան ոսկոր կուլ տված - դարձվածաբանական բառարան
 364. շան ոտըկլոխ ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 365. շան ոտը կծել - դարձվածաբանական բառարան
 366. շան ոտը քարիցն ես ափսոսո՞ւմ - դարձվածաբանական բառարան
 367. շան ոտի հետ գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 368. շուն ու գելի բաժին անել - դարձվածաբանական բառարան
 369. շուն ու գելի բաժին դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 370. շուն ու գել ուտի - դարձվածաբանական բառարան
 371. շուն ու գիլանոց - դարձվածաբանական բառարան
 372. շուն ու կատվի պես - դարձվածաբանական բառարան
 373. շուն ու կատու դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 374. շուն ու կատու լինել - դարձվածաբանական բառարան
 375. ան շան ան շարականն ալ հերիք է - դարձվածաբանական բառարան
 376. ասես շան առաջ - դարձվածաբանական բառարան
 377. շան առաջ գցես՝ չի ուտի - դարձվածաբանական բառարան
 378. շան բախտ ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 379. շան պերանը շյաքյար ա ինգել - դարձվածաբանական բառարան
 380. որտե՛ղ է թաքնված շան գլուխը - դարձվածաբանական բառարան
 381. շան երես - դարձվածաբանական բառարան
 382. շուրթերին լինել - դարձվածաբանական բառարան
 383. շրթների վրա - դարձվածաբանական բառարան
 384. շրթներուն վրա կղպանք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 385. շրթներից կախվել - դարձվածաբանական բառարան
 386. շուրթերն ուռեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 387. իմ շրի՞կն ես - դարձվածաբանական բառարան
 388. շրջագիծեն դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 389. շուրջը շրջագիծ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 390. արատավոր շրջան - դարձվածաբանական բառարան
 391. կախարդական շրջանակ - դարձվածաբանական բառարան
 392. բաժան տան շուն - դարձվածաբանական բառարան
 393. դռների շուն - դարձվածաբանական բառարան
 394. թիլինտի շուն - դարձվածաբանական բառարան
 395. շոնը փըաշան վիյեն դոյոծ է - դարձվածաբանական բառարան
 396. շունը քարիզ քուրը, ենք կու դիպա - դարձվածաբանական բառարան
 397. շունը քաքեր հետևը է նայեր - դարձվածաբանական բառարան
 398. նեղու գալ - դարձվածաբանական բառարան
 399. աշուղի նեյնիմ - դարձվածաբանական բառարան
 400. իյկեն նանա - դարձվածաբանական բառարան
 401. նեյնիմ երգել - դարձվածաբանական բառարան
 402. նեպզը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 403. նեռի որդի - դարձվածաբանական բառարան
 404. նեղ անել, տեղ անել - դարձվածաբանական բառարան
 405. նեղ բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 406. նեղ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 407. նեղ պտկել - դարձվածաբանական բառարան
 408. նեղը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 409. նեղը դրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 410. նեղը լծել - դարձվածաբանական բառարան
 411. շրջանառության մեջ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 412. շրջապտույտի մեջ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 413. շարպաթիդ յիրբ պըր խմինք - դարձվածաբանական բառարան
 414. իրար ետևից շարել - դարձվածաբանական բառարան
 415. շարժվելու տեղ չկա - դարձվածաբանական բառարան
 416. գլխի շարիկը չկա - դարձվածաբանական բառարան
 417. շարքերը խտանալ - դարձվածաբանական բառարան
 418. շարքերը խտացնել - դարձվածաբանական բառարան
 419. առաջին շարքերը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 420. շարքերը նոսրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 421. միևնույն շարքը դասել - դարձվածաբանական բառարան
 422. շարքը քակել - դարձվածաբանական բառարան
 423. առաջին շարքի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 424. առաջին շարքի վրա ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 425. մեկ շարքի վրա կենալ - դարձվածաբանական բառարան
 426. շուկայի երկրաչափ - դարձվածաբանական բառարան
 427. շուկա հանել - դարձվածաբանական բառարան
 428. շուկան լավ ցորեն կա - դարձվածաբանական բառարան
 429. անաղուհաց քրդի շուն - դարձվածաբանական բառարան
 430. անառակ շուն - դարձվածաբանական բառարան
 431. ասեղ կերած շուն - դարձվածաբանական բառարան
 432. բազարի շուն - դարձվածաբանական բառարան
 433. շալվարս կծախեմ - դարձվածաբանական բառարան
 434. սև շլվար տեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 435. շախ ասել - դարձվածաբանական բառարան
 436. շախը կոտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 437. շախկա տալ - դարձվածաբանական բառարան
 438. շահի երեսը խոզի միս կտանի - դարձվածաբանական բառարան
 439. Շահաբասի թո՞ռն եմ - դարձվածաբանական բառարան
 440. շահել, պահել - դարձվածաբանական բառարան
 441. քանի՞սը շահով կառնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 442. շաղգամով շան պոչ - դարձվածաբանական բառարան
 443. շամա, շարգա պելլու չէ - դարձվածաբանական բառարան
 444. շամշաղ նետել - դարձվածաբանական բառարան
 445. շամփուրը շարել - դարձվածաբանական բառարան
 446. շամփուրը քաշել, կրակին բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 447. շամփուր կուլ տված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 448. ո՛չ շամփուրն այրվի, ո՛չ խորովածը - դարձվածաբանական բառարան
 449. շայիշ էնել - դարձվածաբանական բառարան
 450. շո՛ւնը քաքի վրա - դարձվածաբանական բառարան
 451. դռներին շուն թակել - դարձվածաբանական բառարան
 452. հետ շուն թակել - դարձվածաբանական բառարան
 453. շունին սատկած տեղը - դարձվածաբանական բառարան
 454. գլխին շո՛ւն լվամ - դարձվածաբանական բառարան
 455. շուն խուզել - դարձվածաբանական բառարան
 456. շուն կերած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 457. շուն կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 458. շուն հաչեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 459. ո՞ւմ շունն ես - դարձվածաբանական բառարան
 460. ո՞ւմ շունն է - դարձվածաբանական բառարան
 461. շո՞ւնն է կերել - դարձվածաբանական բառարան
 462. շուն շան որդի - դարձվածաբանական բառարան
 463. ճոչ շուն չի - դարձվածաբանական բառարան
 464. ի՞նչ շունս է սատկել - դարձվածաբանական բառարան
 465. շուն ու գել - դարձվածաբանական բառարան
 466. շունը ակեն է հաչում - դարձվածաբանական բառարան
 467. շունը գլխին լափ է ուտում - դարձվածաբանական բառարան
 468. շունը դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 469. շոնը իտիվեն շահոտ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 470. շունը լինել - դարձվածաբանական բառարան
 471. շունը ծամի՝ սիրտը կխառնի - դարձվածաբանական բառարան
 472. շուն կա կաղա - դարձվածաբանական բառարան
 473. շունը կապես՝ չի կենար - դարձվածաբանական բառարան
 474. փակ շրջան - դարձվածաբանական բառարան
 475. քառակուսի շրջան - դարձվածաբանական բառարան
 476. կախարդական շրջան գծել - դարձվածաբանական բառարան
 477. շրջանը կրկնվել - դարձվածաբանական բառարան
 478. շրջանակը նեղանալ - դարձվածաբանական բառարան
 479. կախարդական շրջան ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 480. շրջանը փակվել - դարձվածաբանական բառարան
 481. կախարդական շրջանակի մեջ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 482. շրջանակի մեջ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 483. կախարդական շրջանակից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 484. շունը կացինը ձե՞րն է բերեր - դարձվածաբանական բառարան
 485. փորը շունը կը ոռնա - դարձվածաբանական բառարան
 486. շունը հաչե նե բերանը պիտի նետենք - դարձվածաբանական բառարան
 487. շունը հաչի, թե այսինչ բանն ասեն՝ միևնույն է - դարձվածաբանական բառարան
 488. շունը ձեռից հաց չի առնի - դարձվածաբանական բառարան
 489. միր շյոնը ճիկոռ իբիր - դարձվածաբանական բառարան
 490. ետևից շուն ընկած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 491. շունը շապիկ է հագել, կատուն՝ վարտիք - դարձվածաբանական բառարան
 492. իր շունը շինել - դարձվածաբանական բառարան
 493. շունը ողողել, գլխին լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 494. շունը չի դիմանար - դարձվածաբանական բառարան
 495. շունը պանրի տկին կապել - դարձվածաբանական բառարան
 496. շունը պզու վրա լաբլաբի է ուտում - դարձվածաբանական բառարան
 497. շունը պոչը շարժի՝ այսինչների կհանդիպի - դարձվածաբանական բառարան
 498. շունը տիրոջը չի ճանաչում - դարձվածաբանական բառարան
 499. թովհան շուն - դարձվածաբանական բառարան
 500. լիրբ շուն - դարձվածաբանական բառարան
 501. կապած շուն - դարձվածաբանական բառարան
 502. կապելու շուն - դարձվածաբանական բառարան
 503. հավատարիմ շուն - դարձվածաբանական բառարան
 504. հոտոտան շուն - դարձվածաբանական բառարան
 505. մի դռան շուն - դարձվածաբանական բառարան
 506. յոթը դռան հաչող շուն - դարձվածաբանական բառարան
 507. շյարխաղ շուն - դարձվածաբանական բառարան
 508. պահապան շուն - դարձվածաբանական բառարան
 509. սալախանա շուն - դարձվածաբանական բառարան
 510. սիսնոյ շուն - դարձվածաբանական բառարան
 511. փողոցի շուն - դարձվածաբանական բառարան
 512. քոսոտ շուն - դարձվածաբանական բառարան
 513. քոփակ շուն - դարձվածաբանական բառարան
 514. շուն աղալ - դարձվածաբանական բառարան
 515. դռան շուն անել - դարձվածաբանական բառարան
 516. շուն արածել - դարձվածաբանական բառարան
 517. շուն գել - դարձվածաբանական բառարան
 518. ամեն շուն գիտե - դարձվածաբանական բառարան
 519. շուն դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 520. շուն դառնալ, դռանը հաչել - դարձվածաբանական բառարան
 521. շուն դառնամ - դարձվածաբանական բառարան
 522. շուն դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 523. շո՛ւն եղիր - դարձվածաբանական բառարան
 524. շուն եմ, գել եմ - դարձվածաբանական բառարան
 525. շուն ես, մարդ ես ըսող չկա - դարձվածաբանական բառարան
 526. շուն էկո փաչաս խած - դարձվածաբանական բառարան
 527. եթե շուն է, տուն էլ է - դարձվածաբանական բառարան
 528. դռան շունը - դարձվածաբանական բառարան
 529. կողքից նայել - դարձվածաբանական բառարան
 530. ներքևից նայել - դարձվածաբանական բառարան
 531. շիտակ նայել - դարձվածաբանական բառարան
 532. պայծառ նայել - դարձվածաբանական բառարան
 533. վերը-վարը նայիլ - դարձվածաբանական բառարան
 534. վրա նայիլ - դարձվածաբանական բառարան
 535. վրան չնայել - դարձվածաբանական բառարան
 536. նայել, բայց չտեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 537. առանց աջ ու ձախ նայելու - դարձվածաբանական բառարան
 538. նաղդը թողնել, նիսիայի ետևից ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 539. դեմը նիզակ ճոճել - դարձվածաբանական բառարան
 540. իրար դեմ նիզակ ճոճել - դարձվածաբանական բառարան
 541. շուրջը նիզակներ կոտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 542. նիզակներ ջարդել - դարձվածաբանական բառարան
 543. Նիկոլի թվին - դարձվածաբանական բառարան
 544. հոր նիսիեն կարողանալ գրել - դարձվածաբանական բառարան
 545. նիրվանայի թագավորություն - դարձվածաբանական բառարան
 546. նխտից ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 547. նկարի կտոր - դարձվածաբանական բառարան
 548. նմուշի համար - դարձվածաբանական բառարան
 549. երկաթյա նյարդեր - դարձվածաբանական բառարան
 550. նյարդերը սղոցել - դարձվածաբանական բառարան
 551. նյարդերը տեղի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 552. նյարդերի հետ խաղալ - դարձվածաբանական բառարան
 553. նյարդերով կապված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 554. անկշիռ նյութ - դարձվածաբանական բառարան
 555. նյութը կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 556. նշագիծը բարձրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 557. նշան դնել - դարձվածաբանական բառարան
 558. նշան իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 559. նշանի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 560. մի նշանախեց - դարձվածաբանական բառարան
 561. մեկի շվաքը այսինչի վրայից անպակաս լինի - դարձվածաբանական բառարան
 562. շվաքի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 563. շվաքի տակ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 564. իր շվաքի տակ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 565. շվաքարան դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 566. մարտական շտաբ - դարձվածաբանական բառարան
 567. դանդա՛ղ շտապիր - դարձվածաբանական բառարան
 568. շտապ օգնության պես - դարձվածաբանական բառարան
 569. իրեն շտկել - դարձվածաբանական բառարան
 570. վերեն վար շտկել - դարձվածաբանական բառարան
 571. էստեղ մի շտուկ կա - դարձվածաբանական բառարան
 572. գործը շրդբանի է գնում - դարձվածաբանական բառարան
 573. շրթունքեն իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 574. շրթունքեն կախել - դարձվածաբանական բառարան
 575. շրթունքը խածնել - դարձվածաբանական բառարան
 576. շրթունքը կծել - դարձվածաբանական բառարան
 577. շրթունքի ծայրով - դարձվածաբանական բառարան
 578. շուրթից շուրթ անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 579. իր շրթներեն կախել - դարձվածաբանական բառարան
 580. շուրթերը իրար սեղմել - դարձվածաբանական բառարան
 581. շրթունքները կծել - դարձվածաբանական բառարան
 582. շրթունքները միմյանց խփել - դարձվածաբանական բառարան
 583. շրթունքները սեղմել - դարձվածաբանական բառարան
 584. շնորհքի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 585. երկրորդ շնչառություն - դարձվածաբանական բառարան
 586. երկրորդ շնչառություն բացել - դարձվածաբանական բառարան
 587. շնչառությունն զգալ - դարձվածաբանական բառարան
 588. երկրորդ շնչառություն ստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 589. թեթև շնչել - դարձվածաբանական բառարան
 590. լիաթոք շնչել - դարձվածաբանական բառարան
 591. շշկիլ գցել - դարձվածաբանական բառարան
 592. շշուկով խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 593. շոգին քնել, հովին բզոտել - դարձվածաբանական բառարան
 594. շոգին վրան - դարձվածաբանական բառարան
 595. աղվեսի շող - դարձվածաբանական բառարան
 596. շոխ շապկանց, սըմբուլ գդականց էլնել - դարձվածաբանական բառարան
 597. շողինքը կուլ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 598. շողիքը կուլ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 599. շողիքը հոսիլ - դարձվածաբանական բառարան
 600. շողիքը վազցնել - դարձվածաբանական բառարան
 601. իրարու շողիք լզել - դարձվածաբանական բառարան
 602. շողուլի բերել - դարձվածաբանական բառարան
 603. շողքը բամբակով վեր ունել - դարձվածաբանական բառարան
 604. շողքում ապրել - դարձվածաբանական բառարան
 605. շլով տալ - դարձվածաբանական բառարան
 606. շիլա եփել - դարձվածաբանական բառարան
 607. շիլան ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 608. հետը շիլա չես եփի - դարձվածաբանական բառարան
 609. շիլա սարքել - դարձվածաբանական բառարան
 610. շիկ բանեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 611. շիճուկ ներարկել - դարձվածաբանական բառարան
 612. մի շինելի տակ քնած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 613. կավակերտ շինվածք - դարձվածաբանական բառարան
 614. շիշը կոխել - դարձվածաբանական բառարան
 615. շիվեր տալ - դարձվածաբանական բառարան
 616. գլխին շիվան բերել - դարձվածաբանական բառարան
 617. շիվանը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 618. շրջոք շիտակ - դարձվածաբանական բառարան
 619. շիրա տալ - դարձվածաբանական բառարան
 620. շիրմաների ետևից - դարձվածաբանական բառարան
 621. շիրմաքար տաշել մեկի համար - դարձվածաբանական բառարան
 622. իրեն շլանգի տեղ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 623. իր շլապկեն աչքերը քցել - դարձվածաբանական բառարան
 624. շլապկեն աչքերը քցել - դարձվածաբանական բառարան
 625. շլինքդ դո՛ւս կքաշեմ - դարձվածաբանական բառարան
 626. շլինքդ կոտրի - դարձվածաբանական բառարան
 627. շլլիդ տակդ կը թողում - դարձվածաբանական բառարան
 628. շլինքը երկարել - դարձվածաբանական բառարան
 629. զշլին զարըել - դարձվածաբանական բառարան
 630. շըլլին լամպոք - դարձվածաբանական բառարան
 631. շլլիքը կախել - դարձվածաբանական բառարան
 632. իր շլինքը կոտրել - դարձվածաբանական բառարան
 633. շլինքը կոտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 634. շիլլին ներքևը գա՝ դնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 635. շլինքը տակը մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 636. շլինքը փորը պրծնի - դարձվածաբանական բառարան
 637. շլլին փրթի - դարձվածաբանական բառարան
 638. շլլին քըզ մազը բարակ է - դարձվածաբանական բառարան
 639. շլնքի կապը - դարձվածաբանական բառարան
 640. շլինքի միս - դարձվածաբանական բառարան
 641. ի՛մ շլնքին - դարձվածաբանական բառարան
 642. շլնքին բարձել - դարձվածաբանական բառարան
 643. շլնքին լինել - դարձվածաբանական բառարան
 644. շլինքին մեղք գցել - դարձվածաբանական բառարան
 645. շլնքին մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 646. շլինքից բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 647. շկոլը կիսատ - դարձվածաբանական բառարան
 648. ձեռքերին շղթա - դարձվածաբանական բառարան
 649. շղթա զարկել - դարձվածաբանական բառարան
 650. շղթա կռել - դարձվածաբանական բառարան
 651. շղթայի զարնվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 652. շոշափուկները տարածել - դարձվածաբանական բառարան
 653. շոռը դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 654. խամ խում շոռոլոփ մտիկ չընել - դարձվածաբանական բառարան
 655. մաշված շոր - դարձվածաբանական բառարան
 656. սև շոր հագնել - դարձվածաբանական բառարան
 657. շորերով շինուկ - դարձվածաբանական բառարան
 658. շորի փորին անել - դարձվածաբանական բառարան
 659. շորի կտոր - դարձվածաբանական բառարան
 660. շորվի՛դ աղը քցի - դարձվածաբանական բառարան
 661. շորվեն շուտ խմած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 662. շոքը վրեն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 663. ով շվացնում ա՝ վազում ա - դարձվածաբանական բառարան
 664. շվաքդ չերևա - դարձվածաբանական բառարան
 665. շվաքը վրան ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 666. շվաքը թողած՝ արևի տակ ման գալ - դարձվածաբանական բառարան
 667. շվաքը լինել - դարձվածաբանական բառարան
 668. շվաքը չգտնվել - դարձվածաբանական բառարան
 669. շվաքը չերևալ - դարձվածաբանական բառարան
 670. շվաքը պեմբակով վեր ունել - դարձվածաբանական բառարան
 671. շվաքի ետևից - դարձվածաբանական բառարան
 672. իր շվաքի հետ խաղալ - դարձվածաբանական բառարան
 673. շվաքին դիպչել - դարձվածաբանական բառարան
 674. շվաքին խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 675. շվաքին ծուռ մտիկ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 676. շվաքի պես հետևել - դարձվածաբանական բառարան
 677. շվաքի վրա հաչել - դարձվածաբանական բառարան
 678. իր շվաքից քաշվող - դարձվածաբանական բառարան
 679. ո՞վ շվաքովդ անցավ - դարձվածաբանական բառարան
 680. շվաքը ծանդր - դարձվածաբանական բառարան
 681. հին նաղլը կրկնվել - դարձվածաբանական բառարան
 682. նաղրախանա էլ ածեն - դարձվածաբանական բառարան
 683. նամը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 684. նամեսնիկի թո՞ռն ես - դարձվածաբանական բառարան
 685. նամշահոտ փչել - դարձվածաբանական բառարան
 686. նամուս անել - դարձվածաբանական բառարան
 687. նամուսը գետին պռտել - դարձվածաբանական բառարան
 688. նամուսը ծալե տոպրակն է դրե - դարձվածաբանական բառարան
 689. Նաբուգոդոնոսորի ծառ - դարձվածաբանական բառարան
 690. Նազեն ծիզեն չը՛ կեցվիր - դարձվածաբանական բառարան
 691. նազը տանել - դարձվածաբանական բառարան
 692. նազ ծախել - դարձվածաբանական բառարան
 693. նազար առնուլ - դարձվածաբանական բառարան
 694. նազարը վրան ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 695. Նազարը էլ կռիվ գնացողը չի - դարձվածաբանական բառարան
 696. սատկած էշի մի նալ արժե - դարձվածաբանական բառարան
 697. նալերը թռցնել - դարձվածաբանական բառարան
 698. նալերը տնկել - դարձվածաբանական բառարան
 699. իր բերնին նալ զարկել - դարձվածաբանական բառարան
 700. նալը կրակում լինել - դարձվածաբանական բառարան
 701. հա՛մ նալին խփել, հա՛մ մեխին - դարձվածաբանական բառարան
 702. որը նալին կը զարնե, որը գամին - դարձվածաբանական բառարան
 703. նալին միսին մապենն ըլլիլ - դարձվածաբանական բառարան
 704. նալին ու մեխին գիրվումը - դարձվածաբանական բառարան
 705. նախախնամության մատը կա - դարձվածաբանական բառարան
 706. յախեն ձեռը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 707. յախեն ձեռ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 708. յախեն ճղել - դարձվածաբանական բառարան
 709. յախան չբացված - դարձվածաբանական բառարան
 710. յախան տալ - դարձվածաբանական բառարան
 711. յախեն քակել - դարձվածաբանական բառարան
 712. յախից կախ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 713. յախից պոկ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 714. իրար յախից քարշ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 715. յահուտիի հաշիվ - դարձվածաբանական բառարան
 716. յաղլախ շինել - դարձվածաբանական բառարան
 717. յաղմա՞ կա - դարձվածաբանական բառարան
 718. յայի թոբին պարուտ թող պահե - դարձվածաբանական բառարան
 719. յայլեն սարին է - դարձվածաբանական բառարան
 720. յանը տարած - դարձվածաբանական բառարան
 721. յանն անտեր - դարձվածաբանական բառարան
 722. յան տալ - դարձվածաբանական բառարան
 723. յանա-յանա ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 724. յանղընին մաշալայով - դարձվածաբանական բառարան
 725. երկդիմի Յանուս - դարձվածաբանական բառարան
 726. յարա բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 727. յարեն նորոգել - դարձվածաբանական բառարան
 728. յարա չի սաղանա - դարձվածաբանական բառարան
 729. բանը յարանության զարնել - դարձվածաբանական բառարան
 730. ճկույթի հետ չեմ փոխի - դարձվածաբանական բառարան
 731. ճկույթի մի շարժումով - դարձվածաբանական բառարան
 732. ճկույթի չափ - դարձվածաբանական բառարան
 733. ճղա պիտի էնիմ, գլո՞խս զինիմ քեզ - դարձվածաբանական բառարան
 734. ճղակտոր ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 735. իրեն ճղել - դարձվածաբանական բառարան
 736. ճղոպրին քենդ քար չանել - դարձվածաբանական բառարան
 737. ճմուռ կերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 738. ճյուղեր արձակել - դարձվածաբանական բառարան
 739. կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած է - դարձվածաբանական բառարան
 740. մեկ ճյուղիկ հազար տերևիկ - դարձվածաբանական բառարան
 741. ջրի վրայի ճնճուղ - դարձվածաբանական բառարան
 742. ճնճուղ փշի վրեն - դարձվածաբանական բառարան
 743. ճնճուլը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 744. ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք - դարձվածաբանական բառարան
 745. լափալիսյան ճշմարտություն - դարձվածաբանական բառարան
 746. ճոթ-ճոթ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 747. ճոթ ու կտոր անել - դարձվածաբանական բառարան
 748. ճոթը բրդել - դարձվածաբանական բառարան
 749. ճոթ կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 750. ճոնդը երևալ - դարձվածաբանական բառարան
 751. ճոնդը կցել - դարձվածաբանական բառարան
 752. ո՛չ ճոնդն է երևում, ո՛չ տուտը - դարձվածաբանական բառարան
 753. ո՛չ ճոնդ ունի, ո՛չ պուճախ - դարձվածաբանական բառարան
 754. ճոնդ ու պուճախ չկա - դարձվածաբանական բառարան
 755. ճռիկ-ճաթիկ ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 756. ճվարանի՞ց է վեր դառնում - դարձվածաբանական բառարան
 757. խալխի ճրագ - դարձվածաբանական բառարան
 758. տան ճրագ - դարձվածաբանական բառարան
 759. ուրիշի տան ճրագ - դարձվածաբանական բառարան
 760. ճրա՛գդ մարի - դարձվածաբանական բառարան
 761. ճրագը գրվանի տակ մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 762. ճրագը հանգել - դարձվածաբանական բառարան
 763. ճրագը հանգցնել - դարձվածաբանական բառարան
 764. ճրագը մինչև առավոտ վառ չմնալ - դարձվածաբանական բառարան
 765. բարձր ճառեր - դարձվածաբանական բառարան
 766. ճառը գրել - դարձվածաբանական բառարան
 767. գլխին ճառ կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 768. ճառթան քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 769. ճարե իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 770. ճարը-վարը անել - դարձվածաբանական բառարան
 771. ճար ու ճրագ - դարձվածաբանական բառարան
 772. ճարխի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 773. ճաք տալ - դարձվածաբանական բառարան
 774. ճեղք բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 775. ճեղք բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 776. ճեղքեր գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 777. ճեղքերը լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 778. ճեղքերը կարկատել - դարձվածաբանական բառարան
 779. ճեղքերը փակվել - դարձվածաբանական բառարան
 780. ճեղքեր տալ - դարձվածաբանական բառարան
 781. ճեղքվածք առաջանալ - դարձվածաբանական բառարան
 782. ճեղքվածք առաջ բերել - դարձվածաբանական բառարան
 783. ճեղքվածքը փակել - դարձվածաբանական բառարան
 784. ճեղքվածք տալ - դարձվածաբանական բառարան
 785. ճրագը շենցնել - դարձվածաբանական բառարան
 786. ճրագը վառել - դարձվածաբանական բառարան
 787. վերին ճշմարտություն - դարձվածաբանական բառարան
 788. ճշմարտության ժամ - դարձվածաբանական բառարան
 789. ճոթ անել - դարձվածաբանական բառարան
 790. մեկ ճոթեն - դարձվածաբանական բառարան
 791. ճոթ ըլնել - դարձվածաբանական բառարան
 792. երկու ճոթը իրար բերել - դարձվածաբանական բառարան
 793. օխտը յաբանի յադ - դարձվածաբանական բառարան
 794. յադ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 795. արյունոտ յաթաղան - դարձվածաբանական բառարան
 796. ճանապարհը թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 797. ճանապարհը լուսավորել - դարձվածաբանական բառարան
 798. ճամփեն կարճ, էդքան խա՞րջ - դարձվածաբանական բառարան
 799. ճանապարհը ծաղկով ծածկված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 800. ճանապարհը ծռել - դարձվածաբանական բառարան
 801. ճանապարհը կանաչել - դարձվածաբանական բառարան
 802. ճամբա բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 803. խոտոր ճանապարհ բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 804. ճամփա գծել - դարձվածաբանական բառարան
 805. ճամփա գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 806. հետը ճանապարհ գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 807. ճանապարհ գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 808. ճանապարհ գցել - դարձվածաբանական բառարան
 809. ճանապարհ գցվել - դարձվածաբանական բառարան
 810. սովորական ճանապարհ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 811. ճանապարհդ կանա՛չ լինի - դարձվածաբանական բառարան
 812. ճամփադ հա՛րթ լինի - դարձվածաբանական բառարան
 813. ճանապարհդ ճանաչի՛ր - դարձվածաբանական բառարան
 814. ճանապարհդ մեկ տակ դառնա - դարձվածաբանական բառարան
 815. ճանապարհ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 816. ճամփա դուրս բերել - դարձվածաբանական բառարան
 817. ճանապարհ դուրս բերել - դարձվածաբանական բառարան
 818. լայն ճանապարհ դուրս բերել - դարձվածաբանական բառարան
 819. մեծ ճանապարհ դուրս բերել - դարձվածաբանական բառարան
 820. ճանապարհդ փշեր չտեսնի՛ - դարձվածաբանական բառարան
 821. ճանապարհդ փունջ մանուշակ լինի - դարձվածաբանական բառարան
 822. խոտոր ճանապարհ անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 823. բարի ճանապարհ ասել - դարձվածաբանական բառարան
 824. ճանապարհ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 825. առաջը ճանապարհ բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 826. ճաղերի ետև ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 827. ճաղեն կիյնի - դարձվածաբանական բառարան
 828. ճամպրուկները կապել - դարձվածաբանական բառարան
 829. ճամպրուկային տրամադրություն - դարձվածաբանական բառարան
 830. արմունկներով ճամփա բացել - դարձվածաբանական բառարան
 831. առաջը կանաչ ճանապարհ բացել - դարձվածաբանական բառարան
 832. իր համար ճանապարհ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 833. ճանապարհ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 834. հարթ ճանապարհ բացել - դարձվածաբանական բառարան
 835. ճանապարհ բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 836. առաջը կանաչ ճանապարհ բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 837. ճամփեզրին մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 838. ճամփորդ եմ - դարձվածաբանական բառարան
 839. վերջին ճամբորդություն - դարձվածաբանական բառարան
 840. վերջին ճամբորդությունը ընել - դարձվածաբանական բառարան
 841. ճամփա բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 842. ճահիճը շարժել - դարձվածաբանական բառարան
 843. ճահիճը շարժվել - դարձվածաբանական բառարան
 844. ճահիճը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 845. ճաղերի ետև քցել - դարձվածաբանական բառարան
 846. ճանը ճկվել - դարձվածաբանական բառարան
 847. ճանը ճուկ՝ ալչու կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 848. հետը ճան խաղալ - դարձվածաբանական բառարան
 849. ճան չեմ գլորում - դարձվածաբանական բառարան
 850. չեմ ուզում ճանաչվել - դարձվածաբանական բառարան
 851. գծված ճամբա - դարձվածաբանական բառարան
 852. դանթեական ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 853. կանաչ ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 854. ճակատագրի կամքին թողնվել - դարձվածաբանական բառարան
 855. ճակատագրի կույր գործիք - դարձվածաբանական բառարան
 856. ճակատագրի հեգնություն - դարձվածաբանական բառարան
 857. ճակատագրի հետ խաղալ - դարձվածաբանական բառարան
 858. ճակատագրի հետ հաշտ - դարձվածաբանական բառարան
 859. ճակատագրի հետ հաշտվել - դարձվածաբանական բառարան
 860. ճակատագրի քմահաճույք - դարձվածաբանական բառարան
 861. ճակատագրի քմահաճույքին թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 862. կարմիր ճակնդեղ - դարձվածաբանական բառարան
 863. կարմիր ճակնդեղ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 864. հոտած ճահիճ - դարձվածաբանական բառարան
 865. ճահիճեն բարձրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 866. ճահիճը գլորվել - դարձվածաբանական բառարան
 867. ճահիճը խրվել - դարձվածաբանական բառարան
 868. ճահիճը ծծում է - դարձվածաբանական բառարան
 869. ճակատ ճակատի - դարձվածաբանական բառարան
 870. ճակատ ճակատի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 871. ճակատ ճակատի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 872. ճակատով բախվել - դարձվածաբանական բառարան
 873. ճակատ պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 874. ճակատում փայ ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 875. ճակատ քսել - դարձվածաբանական բառարան
 876. ճակատ բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 877. երկու ճակատի վրա - դարձվածաբանական բառարան
 878. ճակատները բաժանվել - դարձվածաբանական բառարան
 879. ամբողջ ճակատով - դարձվածաբանական բառարան
 880. ընդհանուր ճակատով - դարձվածաբանական բառարան
 881. լայն ճակատով - դարձվածաբանական բառարան
 882. ճակատ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 883. ճակատագիրը հետը խաղ է խաղում - դարձվածաբանական բառարան
 884. ճակատագիրը շրջվել - դարձվածաբանական բառարան
 885. ճակատագիրը սևցնել - դարձվածաբանական բառարան
 886. ճակատագրին առջև խոնարհիլ - դարձվածաբանական բառարան
 887. ճակատագրի երես տված - դարձվածաբանական բառարան
 888. մեկի ճանապարհը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 889. մի տեղի ճանապարհը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 890. միջին ճամփան բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 891. իր ճամփան գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 892. իր ճանապարհը գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 893. ճանապարհը թեքել - դարձվածաբանական բառարան
 894. իր ճամփան շինել - դարձվածաբանական բառարան
 895. ճամփան ոտքն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 896. ճանապարհը պահել - դարձվածաբանական բառարան
 897. ճանապարհը ցույց տալ - դարձվածաբանական բառարան
 898. ճանապարհը փակել - դարձվածաբանական բառարան
 899. ճանապարհի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 900. ճանապարհի ծերին մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 901. ճանապարհի կիսից ետ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 902. ճանապարհի իր մասն անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 903. ճամբբու մեջ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 904. ի՞նչ ճամբու մեջ է - դարձվածաբանական բառարան
 905. ճամբու մեջ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 906. օխտը ճամփի մտիկ անել - դարձվածաբանական բառարան
 907. կես ճանապարհին - դարձվածաբանական բառարան
 908. կես ճանապարհին թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 909. կես ճանապարհին կանգ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 910. ճանապարհին կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 911. ճամփան փակվել - դարձվածաբանական բառարան
 912. ճանապարհը առաջը փակ է - դարձվածաբանական բառարան
 913. ճանապարհը փոս գցել - դարձվածաբանական բառարան
 914. իր ճամբան քալել - դարձվածաբանական բառարան
 915. եկած ճամփեն քոռանա - դարձվածաբանական բառարան
 916. ճամբան քիչ է - դարձվածաբանական բառարան
 917. մի ճանապարհ թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 918. ճանապարհի բերել - դարձվածաբանական բառարան
 919. ճամփեն կապել - դարձվածաբանական բառարան
 920. ճանապարհը կարճ է - դարձվածաբանական բառարան
 921. ճանապարհը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 922. իր ճանապարհը հարթել - դարձվածաբանական բառարան
 923. ճանապարհը հարթել - դարձվածաբանական բառարան
 924. ճամբա ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 925. ծուռ ճամփա երթալ - դարձվածաբանական բառարան
 926. ճամբեն գալ - դարձվածաբանական բառարան
 927. ճամբեն հանել - դարձվածաբանական բառարան
 928. ճամբայեն հանել - դարձվածաբանական բառարան
 929. ճանապարհը հարթվել - դարձվածաբանական բառարան
 930. ճանապարհը մաշել - դարձվածաբանական բառարան
 931. առջևը ճամբան մաքրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 932. եկած ճամփան մոռանալ - դարձվածաբանական բառարան
 933. ճանապարհը մոռանալ - դարձվածաբանական բառարան
 934. ճամբան մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 935. ճանապարհ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 936. ճանապարհը շեղել - դարձվածաբանական բառարան
 937. ճամփան ոտք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 938. ճանապարհին նայել - դարձվածաբանական բառարան
 939. ճամփա իստկել - դարձվածաբանական բառարան
 940. մեծ ճանապարհի վրա - դարձվածաբանական բառարան
 941. ճամբուն վրա գտնվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 942. ճանապարհի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 943. մի ճանապարհի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 944. շիտակ ճանապարհի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 945. ուղիղ ճանապարհի վրա դրվել - դարձվածաբանական բառարան
 946. ճանապարհի վրա դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 947. ճամբուն վրա ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 948. ուղիղ ճանապարհի վրա ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 949. ճանապարհի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 950. այսպիսի ճանապարհի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 951. մի տեղի ճանապարհի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 952. մեծ ճանապարհի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 953. ճանապարհի վրա կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 954. ճանապարհի վրա կանգնեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 955. ճանապարհի վրա հանել - դարձվածաբանական բառարան
 956. ճանապարհի վրա ոտք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 957. այսպիսի ճանապարհի վրա ոտք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 958. ճանապարհի վրա քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 959. կես ճանապարհից - դարձվածաբանական բառարան
 960. ճանապարհից ավլել - դարձվածաբանական բառարան
 961. ճանապարհից դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 962. ճանապարհից դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 963. ճամփից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 964. ճանապարհից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 965. ճանապարհից ետ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 966. ճանապարհից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 967. ճանապարհից հեռանալ - դարձվածաբանական բառարան
 968. այսպիսի ճանապարհից հեռանալ - դարձվածաբանական բառարան
 969. ճանապարհից հեռացնել - դարձվածաբանական բառարան
 970. ճանապարհից մի կողմ քաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 971. ճանապարհից շեղել - դարձվածաբանական բառարան
 972. ճանապարհից շեղվել - դարձվածաբանական բառարան
 973. ճանապարհից վերացնել - դարձվածաբանական բառարան
 974. ամենը մեկ ճամբա կելլե - դարձվածաբանական բառարան
 975. ճանապարհ կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 976. ճանապարհ կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 977. ճամփա հանել - դարձվածաբանական բառարան
 978. ճամբա հանվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 979. ճանապարհ հարթվել - դարձվածաբանական բառարան
 980. ճենեմյուր ելլե - դարձվածաբանական բառարան
 981. ճեպը ըռամատա - դարձվածաբանական բառարան
 982. ճիտու բեռ - դարձվածաբանական բառարան
 983. ճիտու պես - դարձվածաբանական բառարան
 984. ճերմակին սև ըսվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 985. ճերմակ հագնել - դարձվածաբանական բառարան
 986. ճըլըխ ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 987. ճըվիկ ճըվիկ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 988. ճըրպիկի ձա՞ն կուգա - դարձվածաբանական բառարան
 989. ճի ընել երթալ - դարձվածաբանական բառարան
 990. ճիկ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 991. ճիկ չհանել - դարձվածաբանական բառարան
 992. ճիկերը դուռն ի վար կախ է - դարձվածաբանական բառարան
 993. ճիկերը կտրտուք - դարձվածաբանական բառարան
 994. ճիկերը փարա մի չարժեր - դարձվածաբանական բառարան
 995. ճիճի կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 996. ճիճիլ գցել - դարձվածաբանական բառարան
 997. ճիճինի բերիլ - դարձվածաբանական բառարան
 998. ճիճինի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 999. ճիպոտը կամանը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1000. ճիպոտը վրան կոտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1001. ճիպոտը ձեռը պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1002. ճիպոտը մի կողմ գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1003. ճիպոտը իր քոլից կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1004. ճիպոտի տակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1005. ճիվերը բացել - դարձվածաբանական բառարան
 1006. թույլ չտալ, որ քթին ճանճ նստի - դարձվածաբանական բառարան
 1007. ճանճ շարժվի - դարձվածաբանական բառարան
 1008. ճանճ որսալ - դարձվածաբանական բառարան
 1009. ճանճ չի անցնի - դարձվածաբանական բառարան
 1010. ճանճ չի շարժվում - դարձվածաբանական բառարան
 1011. ճանճ չսպանել - դարձվածաբանական բառարան
 1012. ճանճ չփախցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1013. ճոնճ տ'իլլիմ, պա՞տը տի փակչիմ - դարձվածաբանական բառարան
 1014. ճոնճ ու մժեղ էր - դարձվածաբանական բառարան
 1015. ճանճ քշել - դարձվածաբանական բառարան
 1016. ճանճ քշող չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1017. ճա՛շդ կեփեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1018. ճաշը եփել - դարձվածաբանական բառարան
 1019. ճաշը չի - դարձվածաբանական բառարան
 1020. հետը ճաշի նստել - դարձվածաբանական բառարան
 1021. ամեն ճաշում պլտալ - դարձվածաբանական բառարան
 1022. ճաշ ուտելուց հետո ձեռին ջուր ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1023. ճաշնիկումը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1024. ճաշքուն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1025. ամբիոնից ճառ ասել - դարձվածաբանական բառարան
 1026. ճա՞ռ ասեմ, թե՞ զանգ կախեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1027. դեպի մի տեղ ճանապարհ հարթել - դարձվածաբանական բառարան
 1028. իր համար ճանապարհ հարթել - դարձվածաբանական բառարան
 1029. մեկի համար ճանապարհ հարթել - դարձվածաբանական բառարան
 1030. եկած ճանապարհն անիծել - դարձվածաբանական բառարան
 1031. իր ճանապարհն անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1032. արյունոտ ճամփաներ - դարձվածաբանական բառարան
 1033. ճանապարհները բաժանվել - դարձվածաբանական բառարան
 1034. ճանապարհները խաչվել - դարձվածաբանական բառարան
 1035. ճամփաները կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 1036. ճանապարհները փակվել - դարձվածաբանական բառարան
 1037. գեծ ճանապարհների հետ էրթալ - դարձվածաբանական բառարան
 1038. զարտուղի ճանապարհներով - դարձվածաբանական բառարան
 1039. արյունոտ ճանապարհներով անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1040. տրորված ճանապարհներով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1041. ճանապարհներով քայլել - դարձվածաբանական բառարան
 1042. վերջին ճանապարհն ուղեկցել - դարձվածաբանական բառարան
 1043. եկած ճանապարհն օրհնել - դարձվածաբանական բառարան
 1044. ճանապարհով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1045. իր ճանապարհով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1046. մեկի ճանապարհով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1047. հարթ ճանապարհով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1048. մի ճամփով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1049. տրորված ճանապարհով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1050. ուղիղ ճանապարհով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1051. ճանապարհ չտալ - դարձվածաբանական բառարան
 1052. ճանապարհ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1053. ճանապարհ սովորեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1054. կյանքի ճանապարհ ստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1055. ճամբա տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1056. ճանապարհ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1057. կանաչ ճանապարհ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1058. ճանապարհ ցույց տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1059. ճամբա քակել - դարձվածաբանական բառարան
 1060. ճամբու դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1061. ճամբու դրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1062. ճամբուն ծռել - դարձվածաբանական բառարան
 1063. ճանկերը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1064. ճանկերը թափել - դարձվածաբանական բառարան
 1065. ճանկերը սրել - դարձվածաբանական բառարան
 1066. ճանկերի մեջ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1067. ճանկերի մեջ ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1068. ճանկերով կառչիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1069. ճանկերում լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1070. իր ճանկը անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1071. ճանկը անցնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1072. իր ճանկը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1073. ճանկը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1074. իր ճանկը ժողվել - դարձվածաբանական բառարան
 1075. ճանկը կոխել - դարձվածաբանական բառարան
 1076. ճանկին տակ - դարձվածաբանական բառարան
 1077. ճանկն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1078. ճանկ ու երես ըլնել - դարձվածաբանական բառարան
 1079. թանի ճանճ - դարձվածաբանական բառարան
 1080. թութի ճանճ - դարձվածաբանական բառարան
 1081. պոզին նստած ճանճ - դարձվածաբանական բառարան
 1082. ճանճ անցնի - դարձվածաբանական բառարան
 1083. ճանճերը բերանի մեջ պատարագ են անում - դարձվածաբանական բառարան
 1084. ճանճերը բերանին ծեծուկ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1085. ճանճերի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1086. ճանճեր հաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 1087. ճանճ ըլիլ, պատը կըպիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1088. երեսից ճանճ ընկնի՝ հազար կտոր կլինի - դարձվածաբանական բառարան
 1089. առանց այսինչի գիտության ճանճը չի բզզում - դարձվածաբանական բառարան
 1090. ճոնճը պայրախովը կանցնի - դարձվածաբանական բառարան
 1091. իր գլխի ճանճը քշել - դարձվածաբանական բառարան
 1092. ճանճը օռեն կլլել - դարձվածաբանական բառարան
 1093. ճանճի բզզոցը լսվում է - դարձվածաբանական բառարան
 1094. ճանճին անել - դարձվածաբանական բառարան
 1095. ճանճին հետույքեն մեղր կը փնտռե - դարձվածաբանական բառարան
 1096. ճանճի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1097. ճանճից եղ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1098. ճանճից ճրագու քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1099. ճանճ կուլ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1100. ճանճն ածում է, ճիճուն կրում - դարձվածաբանական բառարան
 1101. իր ճամբան բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1102. ճանապարհը բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 1103. առաջը ճանապարհը բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 1104. ճանապարհը բաց լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1105. ճանապարհը բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 1106. ճանապարհը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1107. ճիվերը դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 1108. ճիվերը ջուրը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1109. ճիվերը տնկել - դարձվածաբանական բառարան
 1110. ճիվը ճվից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1111. ճիվ ու թև է կտրեր - դարձվածաբանական բառարան
 1112. ճիտդ տա՛կդ մնա - դարձվածաբանական բառարան
 1113. ճիտեն կախվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1114. ճիտը զարկել - դարձվածաբանական բառարան
 1115. ճիտը ծուռ - դարձվածաբանական բառարան
 1116. ճիտը կոտրի - դարձվածաբանական բառարան
 1117. ճիտը տակը մնացածը - դարձվածաբանական բառարան
 1118. ճիտը տնկել - դարձվածաբանական բառարան
 1119. ճիտը ուսովը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1120. ճիտը փաթթվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1121. ճիտին քյառթ էնել - դարձվածաբանական բառարան
 1122. ճիտի պարտք - դարձվածաբանական բառարան
 1123. ճիտիս պարտքը ըլլա - դարձվածաբանական բառարան
 1124. ճիրաններուն մեջ առնուլ - դարձվածաբանական բառարան
 1125. ճիրաններուն մեջ իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1126. ճլերք գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1127. ճլերք ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1128. ճլերք ընկնի - դարձվածաբանական բառարան
 1129. առջևը ճկիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1130. ճկույթը բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1131. ճկույթը չարժենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1132. ճկույթը չշարժել - դարձվածաբանական բառարան
 1133. ճրագը վառվել - դարձվածաբանական բառարան
 1134. ճրագը վառ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1135. ճրագին մեջ յուղ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1136. ճրագի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1137. ճրագի պես վառվել - դարձվածաբանական բառարան
 1138. ճրագով փնտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1139. ճրագով ման գաս՝ չես գտնի - դարձվածաբանական բառարան
 1140. ճրագով ման գալ, ցերեկով գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1141. ճրագ չկպչել - դարձվածաբանական բառարան
 1142. ճրագուն փորում եռում է - դարձվածաբանական բառարան
 1143. ճուճուն գաձե, պոպուն գդանե - դարձվածաբանական բառարան
 1144. հետը ճուռ ու կուռ մեկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1145. ճռները դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 1146. ճռները թուլանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1147. ճռվին չթել - դարձվածաբանական բառարան
 1148. մի գյոլի ճուտեր - դարձվածաբանական բառարան
 1149. ճուտեր հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1150. ճուտը ծվումն ա սյաս անում - դարձվածաբանական բառարան
 1151. ճուտի պես թպրտալ - դարձվածաբանական բառարան
 1152. ճտով փլավ - դարձվածաբանական բառարան
 1153. անճոռնի ճուտիկ - դարձվածաբանական բառարան
 1154. յըխըբողազ ինիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1155. յոթ ամսական - դարձվածաբանական բառարան
 1156. յոթ անգամ յոթ - դարձվածաբանական բառարան
 1157. հրաշալի յոթնյակ - դարձվածաբանական բառարան
 1158. յոլը ծանրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1159. յորիշը փոխել - դարձվածաբանական բառարան
 1160. յորիշին հարամ չխառնել - դարձվածաբանական բառարան
 1161. յորղանիդ չափը իմացիր - դարձվածաբանական բառարան
 1162. յորղանին քացի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1163. յորղանի տակ ուտես - դարձվածաբանական բառարան
 1164. յորղանն իր վրա քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1165. յուբկավորների շուրջ պտտվել - դարձվածաբանական բառարան
 1166. նամուսը շալակած ման գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1167. նամուսը վեր չունել - դարձվածաբանական բառարան
 1168. նամուսի խեղդված - դարձվածաբանական բառարան
 1169. նամուսի մեռած - դարձվածաբանական բառարան
 1170. նամուսին կեր չանել - դարձվածաբանական բառարան
 1171. նամուսիս կկպնի՞ - դարձվածաբանական բառարան
 1172. առաջ նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1173. բարի նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1174. ետ նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1175. թարս նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1176. ինքն իր մեջ նայիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1177. նախախնամության ողորմածության մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1178. նախակրթարանի աշակերտին իսկ ծանոթ է - դարձվածաբանական բառարան
 1179. նախիրը ծյան վրա չըտըսավ - դարձվածաբանական բառարան
 1180. գիտի, թե նախիրը ո՛ր սարն է քշում - դարձվածաբանական բառարան
 1181. նախրին էշ խառնել - դարձվածաբանական բառարան
 1182. նախրումը էշ ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1183. նախշդ ծո՞ւռ կգնա - դարձվածաբանական բառարան
 1184. նախշ նկար - դարձվածաբանական բառարան
 1185. օխտը պորտը նախշել - դարձվածաբանական բառարան
 1186. նահանջ առանց երգի - դարձվածաբանական բառարան
 1187. նահանջի ազդանշան տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1188. նահանջի ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 1189. նահանջի ճանապարհ չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1190. յուղ ու մեղրը շան ակումը - դարձվածաբանական բառարան
 1191. յուղ ու մեղրի մեջ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1192. եղ ու մեղրի մեջ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1193. եղ ու մեղր հոսիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1194. յուղը վրան - դարձվածաբանական բառարան
 1195. յուղ վառել - դարձվածաբանական բառարան
 1196. յուրդդ քանդվի - դարձվածաբանական բառարան
 1197. յուղի փոխարեն թնդանոթներ - դարձվածաբանական բառարան
 1198. յուղ կապել - դարձվածաբանական բառարան
 1199. յուղով ձեթով - դարձվածաբանական բառարան
 1200. իր յուղով տապակվել - դարձվածաբանական բառարան
 1201. յուղ չեմ խմել - դարձվածաբանական բառարան
 1202. յուզի գոզի բելլըսըզ էնել - դարձվածաբանական բառարան
 1203. յուլարը գլուխը թող տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1204. հալած յուղ - դարձվածաբանական բառարան
 1205. յուղ թափես՝ կհավաքվի - դարձվածաբանական բառարան
 1206. իր յուղին մեջ տապկել - դարձվածաբանական բառարան
 1207. հալած յուղի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1208. յուղի պես հալվել - դարձվածաբանական բառարան
 1209. հալած յուղի տեղ ընդունել - դարձվածաբանական բառարան
 1210. առանց ետ նայելու - դարձվածաբանական բառարան
 1211. չորս դին նայելու ժամանակ չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1212. ինծի նայե՛ - դարձվածաբանական բառարան
 1213. մեկ մըն ալ նայե - դարձվածաբանական բառարան
 1214. եկուր նայե որ - դարձվածաբանական բառարան
 1215. սրան ինչպե՞ս ես նայում - դարձվածաբանական բառարան
 1216. ո՞ւր է նայում - դարձվածաբանական բառարան
 1217. ո՛ր կողմ նայում ես - դարձվածաբանական բառարան
 1218. նայվածքները մեկին ուղղել - դարձվածաբանական բառարան
 1219. նայվածքները մեկուն ուղղվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1220. մեկ նայվածքով - դարձվածաբանական բառարան
 1221. նանը մինն էլ պիտի բերեր - դարձվածաբանական բառարան
 1222. նաշիաթը նաշիաթ չէ - դարձվածաբանական բառարան
 1223. տեր նաչար - դարձվածաբանական բառարան
 1224. առաջը նապաստակ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1225. նապաստակի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1226. մեկը նապաստակի ջուրն է, մյուսը՝ նապաստակի ջրի ջուրը - դարձվածաբանական բառարան
 1227. նապաստակի քաջություն - դարձվածաբանական բառարան
 1228. մի գնդակով երկու նապաստակ խփել - դարձվածաբանական բառարան
 1229. նավերն այրել - դարձվածաբանական բառարան
 1230. մեկի նավի ետևից լողալ - դարձվածաբանական բառարան
 1231. նավից պարահանդես - դարձվածաբանական բառարան
 1232. խորտակվող նավից փախուստ - դարձվածաբանական բառարան
 1233. նավը անղեկ թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1234. նավը ծակվել - դարձվածաբանական բառարան
 1235. նավաշ երգել - դարձվածաբանական բառարան
 1236. նավարկուղիով ընթանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1237. նավթալինի հոտ փչել - դարձվածաբանական բառարան
 1238. գլխին նարեկ կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 1239. նարինջ չեն կիսում - դարձվածաբանական բառարան
 1240. նարինջ ուտող - դարձվածաբանական բառարան
 1241. նարկոմի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1242. նարոտը կապել - դարձվածաբանական բառարան
 1243. կանաչ ու կարմիր նարոտին արժանի լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1244. նաքարակիտ մը - դարձվածաբանական բառարան
 1245. քո նաֆաս - դարձվածաբանական բառարան
 1246. նափասը գնալ-գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1247. նաֆասը դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1248. նափասը փորը քցել - դարձվածաբանական բառարան
 1249. նաֆասը փորն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1250. քանի կոկորդին նեֆես կա - դարձվածաբանական բառարան
 1251. նափսը գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1252. նաֆսը քոս - դարձվածաբանական բառարան
 1253. նշանակետին խփել - դարձվածաբանական բառարան
 1254. հեռահար նշանակություն - դարձվածաբանական բառարան
 1255. նշանառության տակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1256. բերանը նշխար դրած չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 1257. նշխարի չափ - դարձվածաբանական բառարան
 1258. նշտրակը վերքի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1259. նշտրակի տակ վերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1260. հետը նոթերով լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1261. քավության նոխազ - դարձվածաբանական բառարան
 1262. նոխտեն դնչին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1263. նոկաուտի մեջ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1264. նոկդաունի մեջ նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1265. Նոյի ագռավ - դարձվածաբանական բառարան
 1266. Նոյի աղավնի - դարձվածաբանական բառարան
 1267. Նոյի ժամանակներից - դարձվածաբանական բառարան
 1268. Նոյ նահապետի ժամանակներում - դարձվածաբանական բառարան
 1269. Նոյ նահապետին տարիքը ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1270. բարձր նոտերից սկսել - դարձվածաբանական բառարան
 1271. ասես նոտաներով - դարձվածաբանական բառարան
 1272. գլխին նոտացիա կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 1273. պարապ նետել իլլիք բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1274. առջևը նետվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1275. հոս ու հոն նետվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1276. մեջտեղ նետվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1277. ներբանը չարժենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1278. ներբաններուն տակ - դարձվածաբանական բառարան
 1279. ներկդ երևան կը հանեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1280. ներկը ներկել - դարձվածաբանական բառարան
 1281. ներկը ցուցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1282. ներկի հոտ բուրել - դարձվածաբանական բառարան
 1283. սև ներկով ներկել - դարձվածաբանական բառարան
 1284. ներկայացում սարքել - դարձվածաբանական բառարան
 1285. լիազոր ներկայացուցիչ - դարձվածաբանական բառարան
 1286. անտեսանելի ներկայություն - դարձվածաբանական բառարան
 1287. նորողությունի բրդիր - դարձվածաբանական բառարան
 1288. ներողություն կանես - դարձվածաբանական բառարան
 1289. ներոնյան զվարճություն - դարձվածաբանական բառարան
 1290. ներոնական տանջանք - դարձվածաբանական բառարան
 1291. ներսեն գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1292. ներսեն չգալ - դարձվածաբանական բառարան
 1293. ներսը դատարկ - դարձվածաբանական բառարան
 1294. ներսը կրծել - դարձվածաբանական բառարան
 1295. ներսը նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1296. Նեսոսի պատմուճան - դարձվածաբանական բառարան
 1297. Նևսկի պողոտայի սալահատակը չէ - դարձվածաբանական բառարան
 1298. նետ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1299. նետեր արձակել - դարձվածաբանական բառարան
 1300. նետերը ուղղել - դարձվածաբանական բառարան
 1301. նետը աղեղից դուրս է եկել - դարձվածաբանական բառարան
 1302. նետը աղեղից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1303. նետի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1304. նետ ճոճել - դարձվածաբանական բառարան
 1305. անկախ նետաձիգ - դարձվածաբանական բառարան
 1306. անդին նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1307. առաջ նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1308. ետին նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1309. մեջտեղ նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1310. վերեն նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1311. նետել բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1312. յալը հյուսել - դարձվածաբանական բառարան
 1313. յախե՛դ մոմեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1314. յախե՛դ ցած կիջեցնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1315. նոր յախա է - դարձվածաբանական բառարան
 1316. յախա թափ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1317. յախա ճղել - դարձվածաբանական բառարան
 1318. յախայեն վազ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1319. յախան բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1320. մեկ յախան երկուք ընել - դարձվածաբանական բառարան
 1321. յախան երկուք չըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 1322. յախան թետ չտալ - դարձվածաբանական բառարան
 1323. յախան կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1324. յախեն հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 1325. խեթ նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1326. վերևից նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1327. նույն նժարին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1328. նժարին դրված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1329. կշեռքի մի նժարին մի բան դնել, մյուսին՝ մի ուրիշ բան - դարձվածաբանական բառարան
 1330. նժարին մեջ կշռվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1331. նժարին նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1332. նժարի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1333. նժարի վրա կշռել - դարձվածաբանական բառարան
 1334. կշեռքի նժարները հավասար լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1335. նժարները կը փոխվին - դարձվածաբանական բառարան
 1336. նժույգի արագությամբ - դարձվածաբանական բառարան
 1337. նժույգին փոխել - դարձվածաբանական բառարան
 1338. նիաթ էնել - դարձվածաբանական բառարան
 1339. նիաթի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1340. նիաթները չբացվել - դարձվածաբանական բառարան
 1341. նիգյարան մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1342. նիզակ ճոճել - դարձվածաբանական բառարան
 1343. նորոգում ընթացքում - դարձվածաբանական բառարան
 1344. նորույթե իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1345. կարճ նստարան - դարձվածաբանական բառարան
 1346. աշակերտական նստարանը թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1347. դպրոցական նստարանից - դարձվածաբանական բառարան
 1348. նստած էլած տեղը - դարձվածաբանական բառարան
 1349. մեջը նստած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1350. մեջը ամուր նստած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1351. հետ նստել - դարձվածաբանական բառարան
 1352. վար նստիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1353. վրան նստիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1354. վրան ելլել նստիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1355. վրան նստել - դարձվածաբանական բառարան
 1356. նստել-ելնել - դարձվածաբանական բառարան
 1357. նստել-կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 1358. հետը նստել կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 1359. չարչարանաց շաբաթ - դարձվածաբանական բառարան
 1360. շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ - դարձվածաբանական բառարան
 1361. կրակից շագանակ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1362. մեկի ձեռքով կրակից շագանակ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1363. մեկի համար կրակից շագանակներ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1364. շալակեն նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1365. շալակը ելնել - դարձվածաբանական բառարան
 1366. շալակը թռչել - դարձվածաբանական բառարան
 1367. շալակը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1368. շալակը շլոր ա գտել - դարձվածաբանական բառարան
 1369. շալակը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1370. շալվարդ վրայիցդ կհանեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1371. շալվարը թրջել - դարձվածաբանական բառարան
 1372. շալվարը մուկն ա ընկել - դարձվածաբանական բառարան
 1373. շալվարը չի կարողանում կապել - դարձվածաբանական բառարան
 1374. շալվար մաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1375. սև շալվար չտեսնես - դարձվածաբանական բառարան
 1376. շանթեն զարնվածի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1377. շանթեր թափել - դարձվածաբանական բառարան
 1378. շանթեր լարել - դարձվածաբանական բառարան
 1379. շանթը սրտի մեջ ցցել - դարձվածաբանական բառարան
 1380. գլխուն շանթ իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1381. շանթ ու կրակ - դարձվածաբանական բառարան
 1382. շանթ ու որոտ տեղալ - դարձվածաբանական բառարան
 1383. անբաժան շապիկ - դարձվածաբանական բառարան
 1384. կրակե շապիկ - դարձվածաբանական բառարան
 1385. մեկից այսքան շապիկ ավել մաշած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1386. վերջին շապիկը - դարձվածաբանական բառարան
 1387. մինչև վերջին շապիկը - դարձվածաբանական բառարան
 1388. շապիկը կարճ - դարձվածաբանական բառարան
 1389. վերջին շապիկը կծախի - դարձվածաբանական բառարան
 1390. շապիկը կհանի կտա - դարձվածաբանական բառարան
 1391. շապիկը կրել - դարձվածաբանական բառարան
 1392. շապիկը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1393. կռնակի շապիկը հանել և իրեն ծախել - դարձվածաբանական բառարան
 1394. շապիկը ճեղքել - դարձվածաբանական բառարան
 1395. շապիկը մորուց իմանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1396. շապիկը պատռվել - դարձվածաբանական բառարան
 1397. վերջին շապիկը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1398. առանց շապիկի - դարձվածաբանական բառարան
 1399. մի շապիկի մեջ մեծացած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1400. շապկի մեջը չմնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1401. շապկին ալ չհայտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1402. շապիկին թիկունք լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1403. իր շապկին հետ ծեծկվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1404. իր շապիկի պես փոխել - դարձվածաբանական բառարան
 1405. շապիկ կարել - դարձվածաբանական բառարան
 1406. շապիկ կրել - դարձվածաբանական բառարան
 1407. շապիկ հագցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1408. կրակե շապիկ հագցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1409. շապիկ հինցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1410. թող էս շապիկն էլ ինձ վրա չլիներ - դարձվածաբանական բառարան
 1411. մի շապիկով - դարձվածաբանական բառարան
 1412. շապիկով ծնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1413. շապիկս վրան ձգեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1414. շապիկ փոխել - դարձվածաբանական բառարան
 1415. սև շապիկավորներ - դարձվածաբանական բառարան
 1416. ջինդարի շառ - դարձվածաբանական բառարան
 1417. ռսի շառ - դարձվածաբանական բառարան
 1418. շառ գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1419. շառդ քաշիր - դարձվածաբանական բառարան
 1420. շառը շռշռում ա - դարձվածաբանական բառարան
 1421. մի նստելով - դարձվածաբանական բառարան
 1422. նստել-վեր կենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1423. հետ նստել-վեր կենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1424. նստում է թե վեր կենում - դարձվածաբանական բառարան
 1425. նստվածք տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1426. նստուկը հաստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1427. նվագի տակ պարել - դարձվածաբանական բառարան
 1428. նվազուրդի դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1429. նու մը - դարձվածաբանական բառարան
 1430. նուկին պակաս - դարձվածաբանական բառարան
 1431. նիկյուն փատեն է - դարձվածաբանական բառարան
 1432. նուշով ու շաքարով - դարձվածաբանական բառարան
 1433. երկնքից նուռ թափվել - դարձվածաբանական բառարան
 1434. նուռի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1435. երեսեն նուռ կաթիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1436. պռկունքեն չճեղքված նռան ծաղիկ - դարձվածաբանական բառարան
 1437. շարքից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1438. շարքից հանվել - դարձվածաբանական բառարան
 1439. շարք մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1440. առաջին շարքում քայլել - դարձվածաբանական բառարան
 1441. շաքարդ ջո՞ւրը ինկավ - դարձվածաբանական բառարան
 1442. բերանում շաքար է հալչում - դարձվածաբանական բառարան
 1443. շաքար է՝ շան բերանն է - դարձվածաբանական բառարան
 1444. սինիով շաքարը մռթին չի խասնելի - դարձվածաբանական բառարան
 1445. հետ շեքերի է - դարձվածաբանական բառարան
 1446. շաքարին ծառը կապեցեք - դարձվածաբանական բառարան
 1447. շաքարի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1448. շաքար կը ծամես - դարձվածաբանական բառարան
 1449. շաքար կոտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1450. քալլում շաքրուչը խուսվեր հեյտ - դարձվածաբանական բառարան
 1451. շաքար չեմ, որ հալվեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1452. շաքար ու մեղր հոսիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1453. քոռ շդի՛գ մնա - դարձվածաբանական բառարան
 1454. միևնույն շեղջակույտի մեջ հայտնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1455. շեմանը կրունկն է բուսեր - դարձվածաբանական բառարան
 1456. շեմքերը լիզել - դարձվածաբանական բառարան
 1457. շեմը անանկ է բերեր - դարձվածաբանական բառարան
 1458. շառի է ման գալիս - դարձվածաբանական բառարան
 1459. ո՛չ շառին խառնվել, ո՛չ խերին - դարձվածաբանական բառարան
 1460. շառով ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1461. լայն շառավիղով վերցվել - դարձվածաբանական բառարան
 1462. շավիղ գծել - դարձվածաբանական բառարան
 1463. շավիղեն ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1464. շավղի մեջ ուղղել - դարձվածաբանական բառարան
 1465. շավղից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1466. շավիղով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1467. շատ էլ որ - դարձվածաբանական բառարան
 1468. շատ չկա - դարձվածաբանական բառարան
 1469. շատը գնացել է, քիչը մնացել - դարձվածաբանական բառարան
 1470. շատից-քչից - դարձվածաբանական բառարան
 1471. շատակեր Շարա - դարձվածաբանական բառարան
 1472. Շարային տուրք տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1473. Շարայի որկոր - դարձվածաբանական բառարան
 1474. իշու շարական - դարձվածաբանական բառարան
 1475. շարականի նման - դարձվածաբանական բառարան
 1476. գլխին շարական կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 1477. հինգերորդ շարասյուն - դարձվածաբանական բառարան
 1478. շեմքը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1479. շեմքը մաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1480. շեմքին կանգնած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1481. շեմքին ոտք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1482. շեմքից դեն նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1483. Շեյլոկի խնամի - դարձվածաբանական բառարան
 1484. աշխարհի շենը վրան է - դարձվածաբանական բառարան
 1485. շեն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1486. շենք շնորհքի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1487. շեշ պեշ տեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 1488. շեշտ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1489. շեշտը վրան դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1490. շեշտը վրան դրվել - դարձվածաբանական բառարան
 1491. շեռը պղտոր է - դարձվածաբանական բառարան
 1492. գետնին շեռն երեսն է ելեր - դարձվածաբանական բառարան
 1493. շոռեն վիրըվին անցնուղը կը բիրիտա - դարձվածաբանական բառարան
 1494. երկաթե շերեփ - դարձվածաբանական բառարան
 1495. թղթե շերեփ - դարձվածաբանական բառարան
 1496. շղթայի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 1497. շղթայից արձակել - դարձվածաբանական բառարան
 1498. շղթայից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1499. շղթայվ էլ կապեն - դարձվածաբանական բառարան
 1500. միևնույն շղթայով կապված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1501. ձեռքերին մի բանի շղթաները կրել - դարձվածաբանական բառարան
 1502. շղթաները փշրել - դարձվածաբանական բառարան
 1503. կախարդական շղթա - դարձվածաբանական բառարան
 1504. շղթան երկարել - դարձվածաբանական բառարան
 1505. շղթան կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1506. շղթան փակվել - դարձվածաբանական բառարան
 1507. շղթան քակել - դարձվածաբանական բառարան
 1508. շղթայական կապի մեջ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1509. շղթայական ռեակցիայի ձևով - դարձվածաբանական բառարան
 1510. շյուղը գերան սարքել - դարձվածաբանական բառարան
 1511. աչքին մեջ շյուղ ընդնշմարվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1512. ամեն մի շյուղից բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1513. շնակաղ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1514. շներոց անել - դարձվածաբանական բառարան
 1515. շներոց ու գելերոց լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1516. ընտանի շնիկ դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 1517. ճակատեն այսքան շնիկ աստղ անցնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1518. շան տեղ չդնել - դարձվածաբանական բառարան
 1519. շան տղի - դարձվածաբանական բառարան
 1520. շան տուր տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1521. շան ու կատվի կյանք - դարձվածաբանական բառարան
 1522. շոնը ուռեն կելլե - դարձվածաբանական բառարան
 1523. շան քաշ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1524. շան քթից ջուր խմել - դարձվածաբանական բառարան
 1525. շան քթից ջուր խմեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1526. ոտքա վառած շան քիմին կոլլրվի - դարձվածաբանական բառարան
 1527. շան օրը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1528. շան օրի - դարձվածաբանական բառարան
 1529. շնեն դամազլըղ - դարձվածաբանական բառարան
 1530. շները լվանալ, գլխին լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1531. շներին կապել, բաց թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1532. շներին կապեցին, ինձ բաց թողին - դարձվածաբանական բառարան
 1533. շներին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1534. շներն անալի՞ են - դարձվածաբանական բառարան
 1535. շներն ու կատուներն էլ - դարձվածաբանական բառարան
 1536. շուներուն աղ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1537. շնից ատամ փոխ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1538. շնից մազ պոկել - դարձվածաբանական բառարան