Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Լեռնապատի վիքիակումբ/Արխիվ/Հուլիս2017

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. պահապան հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 2. հոտ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 3. հուր հրեղեն - դարձվածաբանական բառարան
 4. հուրն ու ջուրը տարեր է - դարձվածաբանական բառարան
 5. ճակատը պսակվել - դարձվածաբանական բառարան
 6. ճակատը ցած - դարձվածաբանական բառարան
 7. ճակատը քորել - դարձվածաբանական բառարան
 8. ճակատի գիր - դարձվածաբանական բառարան
 9. ճակատի գիրը թամամվել - դարձվածաբանական բառարան
 10. ճակատին երակը պայթիլ - դարձվածաբանական բառարան
 11. ճակատին անունը կնքել - դարձվածաբանական բառարան
 12. ճակատին գրել - դարձվածաբանական բառարան
 13. ճակատին գրված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 14. ճակատին դաջվել - դարձվածաբանական բառարան
 15. ճակատին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 16. ճակատին դրոշմել - դարձվածաբանական բառարան
 17. ճակտին զարնել - դարձվածաբանական բառարան
 18. ճակատին խփել - դարձվածաբանական բառարան
 19. ճակատին կրակել - դարձվածաբանական բառարան
 20. ճակտին վրա սև ամպ - դարձվածաբանական բառարան
 21. ճակատին փո՞ս կա - դարձվածաբանական բառարան
 22. ճակատիս խփես - դարձվածաբանական բառարան
 23. ճակատից սրբել - դարձվածաբանական բառարան
 24. երկնային հուր տեղալ - դարձվածաբանական բառարան
 25. գլխին հուր ու կայծակ թափել - դարձվածաբանական բառարան
 26. ճակատը բաց լինել - դարձվածաբանական բառարան
 27. ճակատը բաց պահել - դարձվածաբանական բառարան
 28. ճակատը գետնին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 29. ճակատը դեմ անել - դարձվածաբանական բառարան
 30. ճակատը խարանել - դարձվածաբանական բառարան
 31. ճակատը կռանալ - դարձվածաբանական բառարան
 32. ճակատը համբուրել - դարձվածաբանական բառարան
 33. ճակատը մրոտել - դարձվածաբանական բառարան
 34. առանց ճակատը շփելու - դարձվածաբանական բառարան
 35. ձեռք ձեռքի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 36. ձեռք ձեռքի տված - դարձվածաբանական բառարան
 37. ձեռք մեկնել - դարձվածաբանական բառարան
 38. ճակատը չեն համբուրում - դարձվածաբանական բառարան
 39. ճակատը պատին զարկել - դարձվածաբանական բառարան
 40. ղալամով քաշած - դարձվածաբանական բառարան
 41. ղալխ կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 42. գլուխը ղալմաղալի տակ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 43. ղահրը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 44. ղամշի քոք կրծել - դարձվածաբանական բառարան
 45. ճակատը պարզ - դարձվածաբանական բառարան
 46. ճակատը պարզ անել - դարձվածաբանական բառարան
 47. ճակատը պարզիլ - դարձվածաբանական բառարան
 48. ճակատը պինդ - դարձվածաբանական բառարան
 49. ձեռք բերվել - դարձվածաբանական բառարան
 50. ձեռք բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 51. հետը ձեռք բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 52. ձեռք գալ - դարձվածաբանական բառարան
 53. ձեռք գցել - դարձվածաբանական բառարան
 54. ձեռքը կծել - դարձվածաբանական բառարան
 55. ձեռքը կոտրել - դարձվածաբանական բառարան
 56. ձեռքը կպցնել - դարձվածաբանական բառարան
 57. երկու ձեռքը կրակը - դարձվածաբանական բառարան
 58. ձեռքը կրակն ալ ըլլա - դարձվածաբանական բառարան
 59. ձեռը կրծքին քսել - դարձվածաբանական բառարան
 60. ձեռքը կուշտ փորի չդնել - դարձվածաբանական բառարան
 61. ձեռը հալալ - դարձվածաբանական բառարան
 62. ձեռքը համբուրել - դարձվածաբանական բառարան
 63. հարվածող ձեռքը համբուրել - դարձվածաբանական բառարան
 64. ձեռքը համրել - դարձվածաբանական բառարան
 65. ձեռքը հանձնել - դարձվածաբանական բառարան
 66. ձեռքը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 67. ձեռ ու ոտը խաղս ըլնել - դարձվածաբանական բառարան
 68. ձեռք ու ոտքը խառնել - դարձվածաբանական բառարան
 69. ձեռք ու ոտք կապել - դարձվածաբանական բառարան
 70. ձեռ ու ոտը կապվել - դարձվածաբանական բառարան
 71. ձեռ ու ոտը հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 72. ձեռք ու ոտքը մեծնալ - դարձվածաբանական բառարան
 73. ձեռ ու ոտ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 74. ձեռ ու ոտը քաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 75. ձեռք ու ոտք ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 76. ձեռք քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 77. կոտրած ձեռքով - դարձվածաբանական բառարան
 78. յոթ ձեռքով - դարձվածաբանական բառարան
 79. ձեռքով անել - դարձվածաբանական բառարան
 80. ձեռքով բարևել - դարձվածաբանական բառարան
 81. ձեռքով դրածի պես - դարձվածաբանական բառարան
 82. մի ձեռքո՞վ ես վեր կալել - դարձվածաբանական բառարան
 83. մի ձեռքով մի բան անել, մյուսով՝ հակառակը - դարձվածաբանական բառարան
 84. ձեռքով-ոտքով - դարձվածաբանական բառարան
 85. ձեռքով-ոտքով նշան անել - դարձվածաբանական բառարան
 86. իր ձեռքով - դարձվածաբանական բառարան
 87. մի ձեռքով տալ, մյուսով առնել - դարձվածաբանական բառարան
 88. իր ձեռքով տունը քանդել - դարձվածաբանական բառարան
 89. ձեռք ու ոտք տեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 90. ձեռք չափել - դարձվածաբանական բառարան
 91. ձեռք պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 92. ձեռը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 93. ձեռքը հեռուները տարածվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 94. սպիտակ ձեռնոցներով - դարձվածաբանական բառարան
 95. ձեռնոց չհագնել - դարձվածաբանական բառարան
 96. ապտակող ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 97. երկաթյա ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 98. ձայն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 99. հետը ձեն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 100. ձեն ցրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 101. ի ձայն փողոյ և թմբկի - դարձվածաբանական բառարան
 102. ձավար անել - դարձվածաբանական բառարան
 103. ձավարդ ուրիշ տեղ աղա - դարձվածաբանական բառարան
 104. ձավարը վրա տալ - դարձվածաբանական բառարան
 105. օձիքից ձավար հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 106. ձավար ծեծել - դարձվածաբանական բառարան
 107. ձավար ունենալ ծեծելու - դարձվածաբանական բառարան
 108. իր ետին ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 109. ետև ձգվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 110. ձգողական ուժ - դարձվածաբանական բառարան
 111. վրա ձգոց - դարձվածաբանական բառարան
 112. առաջը ձգվել - դարձվածաբանական բառարան
 113. հետը ձգվել - դարձվածաբանական բառարան
 114. վերև ձգվել - դարձվածաբանական բառարան
 115. ձեթ է - դարձվածաբանական բառարան
 116. ձեթը ճրագ լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 117. ձեթի պես երես ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 118. ձեթ մը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 119. հուր ու կրակ մտած - դարձվածաբանական բառարան
 120. հուր ու ջուր - դարձվածաբանական բառարան
 121. հետը հուր ու ջուր ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 122. հունից ելնել - դարձվածաբանական բառարան
 123. հունից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 124. հունից շեղել - դարձվածաբանական բառարան
 125. նոր հուն մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 126. իր հունով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 127. հունով ընթանալ - դարձվածաբանական բառարան
 128. հունտը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 129. հունտը կտրիլ - դարձվածաբանական բառարան
 130. հունդն աճել - դարձվածաբանական բառարան
 131. հունձն առատ է, մշակները՝ քիչ - դարձվածաբանական բառարան
 132. հուշ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 133. միայն հուշ մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 134. հուշ եմ ասել - դարձվածաբանական բառարան
 135. անձեռակերտ հուշարձան - դարձվածաբանական բառարան
 136. հուշարձան կանգնեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 137. իր համար անձեռակերտ հուշարձան կանգնեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 138. հուշտ անել - դարձվածաբանական բառարան
 139. հուշտ ըլնել - դարձվածաբանական բառարան
 140. հուջաթ անել - դարձվածաբանական բառարան
 141. հուջաթ կայնել - դարձվածաբանական բառարան
 142. ընդ հուր և ընդ սուր անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 143. հուր և ծծումբ թափել - դարձվածաբանական բառարան
 144. հուր ու սրից պոկվել - դարձվածաբանական բառարան
 145. հուր ու ջրի միջով - դարձվածաբանական բառարան
 146. հրի ու սրի արանքում մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 147. հրապարակ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 148. հրապարակ դրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 149. հրապարակ ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 150. հրապարակը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 151. հրապարակը լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 152. հրապարակը մաքրել - դարձվածաբանական բառարան
 153. հրապարակը մաքրվել - դարձվածաբանական բառարան
 154. հրապարակ իջնել - դարձվածաբանական բառարան
 155. հրապարակի վրա - դարձվածաբանական բառարան
 156. հրապարակի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 157. հրապարակից հեռանալ - դարձվածաբանական բառարան
 158. հրի ու սրի մատնել - դարձվածաբանական բառարան
 159. հրի ու սրի քաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 160. հրո ճարակ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 161. հրով ու սրով - դարձվածաբանական բառարան
 162. հուփ հուրիան - դարձվածաբանական բառարան
 1. մի բանի հոտ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 2. վատ հոտ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 3. հոտ բուրել - դարձվածաբանական բառարան
 4. հոտ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 5. վատ հոտ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 6. հո՛տդ կտրի - դարձվածաբանական բառարան
 7. հոտը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 8. հոտը ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 9. հոտը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 10. հոտը կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 11. տավարի հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 12. երկնքից հրեշտակ էլ իջնի - դարձվածաբանական բառարան
 13. հրեշտակ էլ լինի - դարձվածաբանական բառարան
 14. հրեշտակը շըկետ վեր կյա - դարձվածաբանական բառարան
 15. հրեշտակի թևեր բուսնել - դարձվածաբանական բառարան
 16. հրեշտակի թևերն են պակասում - դարձվածաբանական բառարան
 17. հրեշտակի թևեր ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 18. երկնքից հրեշտակի ձայն էլ լսի - դարձվածաբանական բառարան
 19. հրեշտակներու սեռին շուրջ վիճիլ - դարձվածաբանական բառարան
 20. երկնից հրեշտակներու քովն ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 21. երկնքից հրեշտակ վեր բերի - դարձվածաբանական բառարան
 22. ծանր հրետանի - դարձվածաբանական բառարան
 23. Հուդայի համբույր - դարձվածաբանական բառարան
 24. Հուդայի համբույր դրոշմել - դարձվածաբանական բառարան
 25. Հուդայի համբույր դրոշմվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 26. Հուդայի չարարանք - դարձվածաբանական բառարան
 27. Հուդայի սարսափ - դարձվածաբանական բառարան
 28. հողմաղացների վրա կախել - դարձվածաբանական բառարան
 29. հողմարածություն անել - դարձվածաբանական բառարան
 30. հողմացրիվ անել - դարձվածաբանական բառարան
 31. հողմացրիվ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 32. հոմանիշ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 33. հոմերական տեսարան - դարձվածաբանական բառարան
 34. հընի կուտի պես - դարձվածաբանական բառարան
 35. հոնի ճյուղ - դարձվածաբանական բառարան
 36. հոն չէ - դարձվածաբանական բառարան
 37. հոնքերը բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 38. հոնքերը կիտել - դարձվածաբանական բառարան
 39. հող ու փոշի ընել - դարձվածաբանական բառարան
 40. հող ու քար խածնել - դարձվածաբանական բառարան
 41. հողաթափերը առաջը դրվել - դարձվածաբանական բառարան
 42. հողաթափերը դեռ չմաշած - դարձվածաբանական բառարան
 43. հով չդպիլ - դարձվածաբանական բառարան
 44. հով ցանել - դարձվածաբանական բառարան
 45. հով փչել - դարձվածաբանական բառարան
 46. հովեր առնել - դարձվածաբանական բառարան
 47. հովերով շարժիլ - դարձվածաբանական բառարան
 48. հովերով տարված - դարձվածաբանական բառարան
 49. ինքզինքին հովեր տալ - դարձվածաբանական բառարան
 50. քթին հովը իջնել - դարձվածաբանական բառարան
 51. վրան հով մը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 52. քթի հովով - դարձվածաբանական բառարան
 53. իր վրա հով պտտցնել - դարձվածաբանական բառարան
 54. մի բանի հով տալ - դարձվածաբանական բառարան
 55. ինչ-որ հով ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 56. հովանու տակ - դարձվածաբանական բառարան
 57. հողաթափը համբուրել - դարձվածաբանական բառարան
 58. հողակույտը գրկել - դարձվածաբանական բառարան
 59. հողեց անել - դարձվածաբանական բառարան
 60. հողմերի բերանը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 61. հողմերի բերանն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 62. հողմերի դեմ սուր ճոճել - դարձվածաբանական բառարան
 63. հողմերին ընդառաջ գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 64. հողմերին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 65. հողմերին տրվել - դարձվածաբանական բառարան
 66. հողմերից քշվել - դարձվածաբանական բառարան
 67. հողմի թևերով - դարձվածաբանական բառարան
 68. հողմոց հնչիւնք - դարձվածաբանական բառարան
 69. հողմաղացների դեմ կռիվ - դարձվածաբանական բառարան
 70. հողմաղացների դեմ կռվել - դարձվածաբանական բառարան
 71. հող բռնի՝ ոսկին կկանաչի - դարձվածաբանական բառարան
 72. գլխին հող գալ - դարձվածաբանական բառարան
 73. ոտաց ներքո հողը ամուր ընել - դարձվածաբանական բառարան
 74. գեշ հոտիլ - դարձվածաբանական բառարան
 75. վրան հոտել - դարձվածաբանական բառարան
 76. ոտքին առջև հոր բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 77. պարանով հորը իջնել - դարձվածաբանական բառարան
 78. չվանով հորը մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 79. հորը փորել - դարձվածաբանական բառարան
 80. իր փորած հորն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 81. փորած հորն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 82. հոր փորել - դարձվածաբանական բառարան
 83. տակը հոր փորել - դարձվածաբանական բառարան
 84. Աստծո հորթ - դարձվածաբանական բառարան
 85. ոսկե հորթ - դարձվածաբանական բառարան
 86. Մազարջղա հորթերն ա - դարձվածաբանական բառարան
 87. ոսկի հորթը պաշտել - դարձվածաբանական բառարան
 88. իրեք օրվան հորթը ջուրը կերթա - դարձվածաբանական բառարան
 89. ոսկի հորթի երկրպագու - դարձվածաբանական բառարան
 90. ոսկե հորթին խոնարհվել - դարձվածաբանական բառարան
 91. հորթի նման - դարձվածաբանական բառարան
 92. հացը հալալվել - դարձվածաբանական բառարան
 93. հացը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 94. հացը հեշտ չէ - դարձվածաբանական բառարան
 95. հացը ձիավոր, մենք՝ հետիոտն - դարձվածաբանական բառարան
 96. հացը քաղցր - դարձվածաբանական բառարան
 97. հացը քրտինքով ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 98. հացի խնդիր - դարձվածաբանական բառարան
 99. օրվա հացի կարոտ - դարձվածաբանական բառարան
 100. հացի կռիվ - դարձվածաբանական բառարան
 101. հացի հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 102. հացին դիպչել - դարձվածաբանական բառարան
 103. իր հացին, ջրին լինել - դարձվածաբանական բառարան
 104. հացին վայիս դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 105. հացին քացի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 106. լավ հացի չհասնել - դարձվածաբանական բառարան
 107. մի կուշտ փորով հացի չտիրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 108. հոգի՛ն սիրեմ - դարձվածաբանական բառարան
 109. հիշողություն մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 110. ոտքերի տակ հողն այրվում է - դարձվածաբանական բառարան
 111. կոխած հողն ափսոս է, որ երեսին քսեն - դարձվածաբանական բառարան
 112. հողն ու մոխիրը երկինք հանել - դարձվածաբանական բառարան
 113. հողս գլխիդ - դարձվածաբանական բառարան
 114. իր գլխին հող տալ - դարձվածաբանական բառարան
 115. գլխին հող տալ - դարձվածաբանական բառարան
 116. ի՞նչ հող տամ գլխիս - դարձվածաբանական բառարան
 117. գլխին հող ցանել - դարձվածաբանական բառարան
 118. հող ու աղուր անել - դարձվածաբանական բառարան
 119. հող ու մոխիր անել - դարձվածաբանական բառարան
 120. հող ու մոխիր դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 121. հող ու մոխիր դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 122. հող ու մոխիր դարձվել - դարձվածաբանական բառարան
 123. հող ու մոխիրը քամուն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 124. գլխին հող ու մոխիր ցանել - դարձվածաբանական բառարան
 125. գլխուն հող ու մոխիր ցանվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 126. հող ու մոխրի վրա նստել - դարձվածաբանական բառարան
 127. հողը գալ ծածկել - դարձվածաբանական բառարան
 128. հողը գլխին - դարձվածաբանական բառարան
 129. հողը մեկի գլխին - դարձվածաբանական բառարան
 130. ոսկե հանք - դարձվածաբանական բառարան
 131. շիլ հաշիվ - դարձվածաբանական բառարան
 132. հաշիվդ ա՛ռ - դարձվածաբանական բառարան
 133. ի՞նչ հաշիվ է - դարձվածաբանական բառարան
 134. մի հաշիվ է - դարձվածաբանական բառարան
 135. հաշիվը թրջել - դարձվածաբանական բառարան
 136. հաշիվը կարգադրել - դարձվածաբանական բառարան
 137. հաշիվը ճիշտ դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 138. հաշիվը մաքրել - դարձվածաբանական բառարան
 139. հանած վարած - դարձվածաբանական բառարան
 140. հաշիվը մաքրվել - դարձվածաբանական բառարան
 141. հաշիվը մոռացել եմ - դարձվածաբանական բառարան
 142. տան հաշիվը շուկային չհարմարիլ - դարձվածաբանական բառարան
 143. նույն հարթության վրա գտնվել - դարձվածաբանական բառարան
 144. մի հարթության վրա դիտել - դարձվածաբանական բառարան
 145. թեք հարթության վրայով հրել - դարձվածաբանական բառարան
 146. սև հաց - դարձվածաբանական բառարան
 147. մի կտոր հաց դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 148. հացը անկաճը տանիլ - դարձվածաբանական բառարան
 149. հացը բերանը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 150. հացը, գինին վկա - դարձվածաբանական բառարան
 151. հացը թխուկ ի - դարձվածաբանական բառարան
 152. հացը ծնկին վրա - դարձվածաբանական բառարան
 153. հացը կիսել - դարձվածաբանական բառարան
 154. վերջին պատառ հացը չխնայել - դարձվածաբանական բառարան
 155. հացը ցամաք ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 156. որ իմանար՝ հացը ուտելու համար է, չէր ծնվի - դարձվածաբանական բառարան
 157. հացի ծառեն ընկած - դարձվածաբանական բառարան
 158. հացի հե՞տ է կերել - դարձվածաբանական բառարան
 159. ցամաք հացի հետ կուտվի - դարձվածաբանական բառարան
 160. տնից հացի հոտ չի գա - դարձվածաբանական բառարան
 161. հացի մեջ աղ չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 162. ցամաք հացին Աստված կանչել - դարձվածաբանական բառարան
 163. օրեն հացին երանի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 164. հացին կակա ասել - դարձվածաբանական բառարան
 165. տաք հացին հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 166. հացին յուղ քսել - դարձվածաբանական բառարան
 167. հաց ու պանիր է - դարձվածաբանական բառարան
 168. շատ հաց ու պանիր պիտի ուտի - դարձվածաբանական բառարան
 169. հաց ու ջրի պես - դարձվածաբանական բառարան
 170. հաց ուտելու պես - դարձվածաբանական բառարան
 171. հոգևոր հաց - դարձվածաբանական բառարան
 172. կերած հացդ ծո՛ւնկդ կանգնի - դարձվածաբանական բառարան
 173. հացդ կերար - դարձվածաբանական բառարան
 174. ո՛չ հաց է ուզում, ո՛չ ջուր - դարձվածաբանական բառարան
 175. հացը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 176. հացը կուլ չի գնում - դարձվածաբանական բառարան
 177. կերած հացը հալալ լինի - դարձվածաբանական բառարան
 178. հացը հարամ անել - դարձվածաբանական բառարան
 179. [[հացը ոտքի տակ տա - դարձվածաբանական բառարանկ]]
 180. հացը փորին ծանրություն է անում - դարձվածաբանական բառարան
 181. հացի ափը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 182. հացի հետ թույն խառնել - դարձվածաբանական բառարան
 183. հացին կույր մտիկ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 184. հացին հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 185. հացի նստել - դարձվածաբանական բառարան
 186. հացին ու ջրին մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 187. հացի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 188. հացից ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 189. հացից-ջրից կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 190. հացից-ջրից կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 191. հացի ու ջրի անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 192. հացի ու ջրի կապվել - դարձվածաբանական բառարան
 193. հետը հաց կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 194. հացն ու ջուրը հալալել - դարձվածաբանական բառարան
 195. հացն ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 196. աղի հացն ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 197. հարիֆ չլինե՜ս - դարձվածաբանական բառարան
 198. հարկի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 199. հավատո հանգանակ - դարձվածաբանական բառարան
 200. հավատով և ճշմարտությամբ - դարձվածաբանական բառարան
 201. ինքն իրեն հավատարիմ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 202. հավար բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 203. հավարը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 204. հավար կանչել - դարձվածաբանական բառարան
 205. հավարն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 206. հավար փրցնել - դարձվածաբանական բառարան
 207. իրեն հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 208. մի հատ է - դարձվածաբանական բառարան
 209. հատ կսկիծ - դարձվածաբանական բառարան
 210. հատն ու կտորն է - դարձվածաբանական բառարան
 211. հատ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 212. հատ ունիս նե - դարձվածաբանական բառարան
 213. լպրծուն հատակ - դարձվածաբանական բառարան
 214. կյանքի հատակ - դարձվածաբանական բառարան
 215. կրկնակի հատակ - դարձվածաբանական բառարան
 216. ոսկի հատակ - դարձվածաբանական բառարան
 217. հատակի վրա կանգնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 218. հատիկ ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 219. հատիկ ոտաց տալ - դարձվածաբանական բառարան
 220. հարամ անել - դարձվածաբանական բառարան
 221. հարամ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 222. հարամ կերած - դարձվածաբանական բառարան
 223. հարամի ջանլու - դարձվածաբանական բառարան
 224. սև հարայ - դարձվածաբանական բառարան
 225. հարայհրոց բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 226. հարային հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 227. հարայ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 228. հարան-փրղան անել - դարձվածաբանական բառարան
 229. հարարին հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 230. հարաքաթից ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 231. հարբա գալ - դարձվածաբանական բառարան
 232. հին հարդը էրնել - դարձվածաբանական բառարան
 233. հարդի պես - դարձվածաբանական բառարան
 234. հարդի տակե - դարձվածաբանական բառարան
 235. ջուրը հարդին տակեն կը քալեցնե - դարձվածաբանական բառարան
 236. հարդն ու ցորենը զանազանել - դարձվածաբանական բառարան
 237. բեռ մի էրթ պետք է ուտե քի - դարձվածաբանական բառարան
 238. հարդագողի ճանապարհ - դարձվածաբանական բառարան
 239. հարած-վարած - դարձվածաբանական բառարան
 240. հարե, ջուրա խմե - դարձվածաբանական բառարան
 241. հարթության վրա - դարձվածաբանական բառարան
 242. թեք հարթության վրա - դարձվածաբանական բառարան
 243. համավորիկ հարս - դարձվածաբանական բառարան
 244. քողով հարս - դարձվածաբանական բառարան
 245. հարսի կոնքով լավություն անել - դարձվածաբանական բառարան
 246. հարսի պես - դարձվածաբանական բառարան
 247. նոր հարսի պես - դարձվածաբանական բառարան
 248. թազա հարս կտրիլ - դարձվածաբանական բառարան
 249. սիսըռկեր հարսն է - դարձվածաբանական բառարան
 250. հարսանիքում տռած հարս շինել - դարձվածաբանական բառարան
 251. հու հարս՝ տու փեսա - դարձվածաբանական բառարան
 252. ինքն իրեն հարս ու փեսա ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 253. առանց էշի գլխի հարսանիք - դարձվածաբանական բառարան
 254. ինչպես հարսանիք - դարձվածաբանական բառարան
 255. իշի հարսանիք - դարձվածաբանական բառարան
 256. տխմրի հարսնիք - դարձվածաբանական բառարան
 257. գլխին հարսանիք գալ - դարձվածաբանական բառարան
 258. հարսանիքդ գալիս ա՞ - դարձվածաբանական բառարան
 259. հարսանիքդ սարո՞ւմն ա - դարձվածաբանական բառարան
 260. հարսնիք է - դարձվածաբանական բառարան
 261. մորդ հարսանիքը կտեսնես - դարձվածաբանական բառարան
 262. հոր հարսանիքը միտը բերել - դարձվածաբանական բառարան
 263. հացին յուղ քսվել - դարձվածաբանական բառարան
 264. հացին նայել - դարձվածաբանական բառարան
 265. հացին վրա յուղ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 266. հացին փափա ասել - դարձվածաբանական բառարան
 267. հացի պռունգը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 268. հացից բացի վրան ամեն ինչ կա - դարձվածաբանական բառարան
 269. ոչ միայն հացիւ - դարձվածաբանական բառարան
 270. հարյուր մաղի հաց կերած - դարձվածաբանական բառարան
 271. հաց կիտել - դարձվածաբանական բառարան
 272. հաց մը կե, հաց մ'ալ ողորմություն տու - դարձվածաբանական բառարան
 273. հացն էլ հացով ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 274. հացն ու կոտեմն իրար չգցել - դարձվածաբանական բառարան
 275. հացն ու ջուրը - դարձվածաբանական բառարան
 276. հացով կենալ - դարձվածաբանական բառարան
 277. վարսակի հացով սնած ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 278. հացով ու ջրով - դարձվածաբանական բառարան
 279. հաց չի տա - դարձվածաբանական բառարան
 280. ո՞ւմ էի մի կտոր հաց տվել - դարձվածաբանական բառարան
 281. հարցականի տակ դրվել - դարձվածաբանական բառարան
 282. հարցականի տակ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 283. խոշոր հարցական մը գծել - դարձվածաբանական բառարան
 284. հարցական նշանով - դարձվածաբանական բառարան
 285. բան չհարցնել - դարձվածաբանական բառարան
 286. հարցնել փնտռել - դարձվածաբանական բառարան
 287. էլ մի հարցնի - դարձվածաբանական բառարան
 288. հարցնողը ո՞վ է - դարձվածաբանական բառարան
 289. հարցնո՞ղը ով է, փնտռողը ով - դարձվածաբանական բառարան
 290. մի հարցնող լինի - դարձվածաբանական բառարան
 291. ես ի՞նչ եմ հարցնում - դարձվածաբանական բառարան
 292. չի հարցնում՝ ո՛վ ես, ի՛նչ ես - դարձվածաբանական բառարան
 293. Հարուն Ալ-Ռաշիդի բոստան - դարձվածաբանական բառարան
 294. աղքատի հաց - դարձվածաբանական բառարան
 295. էփուկ հաց - դարձվածաբանական բառարան
 296. չոր հաց - դարձվածաբանական բառարան
 297. յա՛ հարսնիքը, յա՛ բաղնիքը - դարձվածաբանական բառարան
 298. հարսանիքը չալել - դարձվածաբանական բառարան
 299. հոր հարսանիքը տեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 300. հոր հարսանիքը ցույց տա - դարձվածաբանական բառարան
 301. հարսանիքից հետո երաժշտություն - դարձվածաբանական բառարան
 302. և մեր դուռը հարսնիք կու գա - դարձվածաբանական բառարան
 303. հարսանի՛ք չես գնում - դարձվածաբանական բառարան
 304. գլխին հարսանիք սարքել - դարձվածաբանական բառարան
 305. մի հարվածով - դարձվածաբանական բառարան
 306. հայկական հարց դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 307. հարցը լուծված է - դարձվածաբանական բառարան
 308. հարցը փակել - դարձվածաբանական բառարան
 309. հարց չկա - դարձվածաբանական բառարան
 310. հարցադրումի ենթարկել - դարձվածաբանական բառարան
 311. հարցական դնել - դարձվածաբանական բառարան
 312. հարցականի առջև դնել - դարձվածաբանական բառարան
 313. հարցականի տակ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 314. հավ տեյի բունը կ'անին - դարձվածաբանական բառարան
 315. հավ ու ճիվ - դարձվածաբանական բառարան
 316. հավը խոսի՝ ձայն չի տար - դարձվածաբանական բառարան
 317. սև հավը վրան կանչել - դարձվածաբանական բառարան
 318. դեռ հավը չխոսած - դարձվածաբանական բառարան
 319. հավա առնել - դարձվածաբանական բառարան
 320. հավան գլխին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 321. հավան էլլել - դարձվածաբանական բառարան
 322. հավան չալել - դարձվածաբանական բառարան
 323. հավան փոխվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 324. քո հավան կացած - դարձվածաբանական բառարան
 325. հավանոցից հեռու չանցնել - դարձվածաբանական բառարան
 326. ինչպես հավասարը հավասարի հետ - դարձվածաբանական բառարան
 327. հավասարի իրավունքներով խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 328. հավասարակշռությունը վերականգնել - դարձվածաբանական բառարան
 329. հավասարակշռությունից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 330. հավասարակշռությունից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 331. հավասարակշռություն պահպանել - դարձվածաբանական բառարան
 332. անդունդի եզրին հավասարակշռություն պահել - դարձվածաբանական բառարան
 333. ընդհանուր հավասարեցում - դարձվածաբանական բառարան
 334. հավասարության նշան դնել - դարձվածաբանական բառարան
 335. հավատքի բերել - դարձվածաբանական բառարան
 336. հավեսդ կտրվի - դարձվածաբանական բառարան
 337. հավեսը բերել - դարձվածաբանական բառարան
 338. հավեսը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 339. հավեսի ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 340. հավեսի համար - դարձվածաբանական բառարան
 341. հավեսից ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 342. հավերժի ճամփան բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 343. հավիտենականության գիրկը գլորվել - դարձվածաբանական բառարան
 344. Կոլոմբոսի հավկիթ - դարձվածաբանական բառարան
 345. նեխած հավկիթ - դարձվածաբանական բառարան
 346. հավկիթ ածել - դարձվածաբանական բառարան
 347. հավկիթ առնես՝ մեջը դեղնուց չես գտներ - դարձվածաբանական բառարան
 348. հավկիթեն ելած - դարձվածաբանական բառարան
 349. ածած հավկիթը - դարձվածաբանական բառարան
 350. հավկիթը կը խաշե - դարձվածաբանական բառարան
 351. հավկիթը կշռել - դարձվածաբանական բառարան
 352. իմալ հավկթի դեղնուց ու սպիտկուց - դարձվածաբանական բառարան
 353. հավկիթի պես չվանի վրա կեցած է - դարձվածաբանական բառարան
 354. հավկիթ խուզող - դարձվածաբանական բառարան
 355. գլխին հավկիթ կոտրել - դարձվածաբանական բառարան
 356. ճակատդ հավկիթ մը զարնելու է - դարձվածաբանական բառարան
 357. հավկիթ մուկուրտող - դարձվածաբանական բառարան
 358. ձեռքեն խիճիպում հավկիթ չ'ուտվիր - դարձվածաբանական բառարան
 359. հավքերի արքա - դարձվածաբանական բառարան
 360. հավքն էլ չի անցնի - դարձվածաբանական բառարան
 361. հավին քշա չասել - դարձվածաբանական բառարան
 362. իրեն հաշիվ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 363. հաշվից դուրս գցել - դարձվածաբանական բառարան
 364. հասարակ անուն դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 365. ով հասկացավ, թող ձեռք բարձրացնի - դարձվածաբանական բառարան
 366. այստեղը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 367. ետևից հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 368. իրար հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 369. իրարու հասնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 370. լավին ու վատին հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 371. վրա հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 372. հաշիվը պարզ է - դարձվածաբանական բառարան
 373. հաշիվը վերջացնել - դարձվածաբանական բառարան
 374. հաշիվը վերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 375. հաշիվը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 376. հաշիվը տեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 377. հաշիվը տեսնվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 378. հաշիվը փակել - դարձվածաբանական բառարան
 379. հաշիվը փնտռել - դարձվածաբանական բառարան
 380. հաշիվ կա - դարձվածաբանական բառարան
 381. հաշիվ մաքրել - դարձվածաբանական բառարան
 382. անհատական հաշիվներ - դարձվածաբանական բառարան
 383. անձնական հաշիվներ - դարձվածաբանական բառարան
 384. մանր հաշիվներ - դարձվածաբանական բառարան
 385. հաշիվները հավնոցին մեջ մաքրել - դարձվածաբանական բառարան
 386. հաշիվները լուծել - դարձվածաբանական բառարան
 387. հաշիվները խառնել - դարձվածաբանական բառարան
 388. հաշիվները խառնվել - դարձվածաբանական բառարան
 389. հաշիվները վրան կառուցել - դարձվածաբանական բառարան
 390. հաշիվները մաքրել - դարձվածաբանական բառարան
 391. հաշիվները մաքրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 392. հաշիվները պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 393. հաշիվները սխալ դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 394. հաշիվները վերջացնել - դարձվածաբանական բառարան
 395. հաշիվները փակել - դարձվածաբանական բառարան
 396. հետը հաշիվները փակել - դարձվածաբանական բառարան
 397. հաշիվների վրա կառուցել - դարձվածաբանական բառարան
 398. հաշիվներն ավարտել - դարձվածաբանական բառարան
 399. հաշիվն իմանալ - դարձվածաբանական բառարան
 400. հաշիվ պահանջել - դարձվածաբանական բառարան
 401. փետտած հավ - դարձվածաբանական բառարան
 402. քըխ հավ - դարձվածաբանական բառարան
 403. հավ անգամ մորթած չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 404. հավ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 405. նոր հավեր են դուրս եկել, երկաթ ձվեր են ածում - դարձվածաբանական բառարան
 406. հավերը թառն ելան - դարձվածաբանական բառարան
 407. հավերը ծուռ են թառեր - դարձվածաբանական բառարան
 408. հավերի հետ քնել - դարձվածաբանական բառարան
 409. հավերի հետ քնել, աքլորի հետ զարթնել - դարձվածաբանական բառարան
 410. հավերի ձու ածելու տեղն էլ գիտենալ - դարձվածաբանական բառարան
 411. փողոցի հավերուն կեր տալ - դարձվածաբանական բառարան
 412. կարծես հավ է մորթում - դարձվածաբանական բառարան
 413. հավը ամեն օր կ'ածե - դարձվածաբանական բառարան
 414. բաշկուլ հավը գլխիս թառ չի էլել - դարձվածաբանական բառարան
 415. կոտիկ հավը պոչը տեսնե նը - դարձվածաբանական բառարան
 416. հավը կ'ածե, ճճին կը խմե - դարձվածաբանական բառարան
 417. հավը տանը կենա, կուտն ուտի - դարձվածաբանական բառարան
 418. հավի աչքի չափ - դարձվածաբանական բառարան
 419. հավի գող - դարձվածաբանական բառարան
 420. մի հավի խելք - դարձվածաբանական բառարան
 421. հավի խելքով - դարձվածաբանական բառարան
 422. հավի խելք ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 423. եփած հավի ծիծաղն էլ կգա - դարձվածաբանական բառարան
 424. ո՜ւր հասանք - դարձվածաբանական բառարան
 425. իմն ինձ հասավ - դարձվածաբանական բառարան
 426. իմն ինձ հասցրեց - դարձվածաբանական բառարան
 427. ո՞ւր հասնի - դարձվածաբանական բառարան
 428. այստեղը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 429. վրա հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 430. ո՜ւր հասցրեց - դարձվածաբանական բառարան
 431. հաստ ու բարակը ջոկել - դարձվածաբանական բառարան
 432. հաստ ու բարակ մանել - դարձվածաբանական բառարան
 433. կասկածելի համբավ ունեցող հաստատություն - դարձվածաբանական բառարան
 434. սխալ հասցեի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 435. թրջված հավ - դարձվածաբանական բառարան
 436. հաշվեհարդարի նստիլ - դարձվածաբանական բառարան
 437. հաշվեհարդար տեսնել - դարձվածաբանական բառարան
 438. հաշվեցույցը վճարել - դարձվածաբանական բառարան
 439. հաշտ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 440. հետը հաշտեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 441. հետը հաշտվել - դարձվածաբանական բառարան
 442. հաշտության պայմանագիր - դարձվածաբանական բառարան
 443. հազար հաչ հաչալ - դարձվածաբանական բառարան
 444. պոշ կու հաչե - դարձվածաբանական բառարան
 445. վրան հաչել - դարձվածաբանական բառարան
 446. զըռ հաջի - դարձվածաբանական բառարան
 447. հաջողության ջենտլմեններ - դարձվածաբանական բառարան
 448. հասակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 449. հասակեն բարձր - դարձվածաբանական բառարան
 450. հաշվին գալ - դարձվածաբանական բառարան
 451. հաշվին գրանցել - դարձվածաբանական բառարան
 452. հաշվին գրել - դարձվածաբանական բառարան
 453. հաշվի նստել - դարձվածաբանական բառարան
 454. հետը հաշվի նստել - դարձվածաբանական բառարան
 455. հաշվի՛ս գրե - դարձվածաբանական բառարան
 456. հաշվից դուրս գրել - դարձվածաբանական բառարան
 457. հաշվից դուրս գրվել - դարձվածաբանական բառարան
 458. մեծ հաշվով - դարձվածաբանական բառարան
 459. հաշվում լինել - դարձվածաբանական բառարան
 460. վրան հաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 461. հաշվել, չափել, դնել - դարձվածաբանական բառարան
 462. հասակեն վեր ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 463. հասակը ցույց տալ - դարձվածաբանական բառարան
 464. հասակիդ տախտա՛կը դնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 465. հասակի կեսը գետնի տակ է - դարձվածաբանական բառարան
 466. հասակին համեմատ ձևված - դարձվածաբանական բառարան
 467. հասակի՞ն մնացած է - դարձվածաբանական բառարան
 468. հասակն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 469. հասակ նետել - դարձվածաբանական բառարան
 470. ամբողջ հասակով - դարձվածաբանական բառարան
 471. ամբողջ հասակով կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 472. ամողջ հասակով կանգնեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 473. ապաշնորհ Հասան - դարձվածաբանական բառարան
 474. քեֆչի Հասան - դարձվածաբանական բառարան
 475. յա Հասան Քաչալ, յա Քաչալ Հասան - դարձվածաբանական բառարան
 476. հասարակածը հատել - դարձվածաբանական բառարան
 477. հավի կաթ - դարձվածաբանական բառարան
 478. հավի կաթ ու օձի լեղի կար - դարձվածաբանական բառարան
 479. հավու կաթն է պակաս - դարձվածաբանական բառարան
 480. հավի ճուտ - դարձվածաբանական բառարան
 481. հավի ճուտ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 482. հավի ճուտի պես - դարձվածաբանական բառարան
 483. կուճուկ հավին ագի կը կախե - դարձվածաբանական բառարան
 484. մի հավի չափ արժեք չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 485. հավի պանիր էլ կգտնվի - դարձվածաբանական բառարան
 486. թխսկան հավի պես - դարձվածաբանական բառարան
 487. հավի պես թառ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 488. հավի պես թպրտալ - դարձվածաբանական բառարան
 489. հավի պես թպրտացնի - դարձվածաբանական բառարան
 490. հավի պես մորթել - դարձվածաբանական բառարան
 491. հավի պես մորթվել - դարձվածաբանական բառարան
 492. հավի սիրտ ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 493. ձեռքից հավ մորթել չի գալիս - դարձվածաբանական բառարան
 494. վիճել այն մասին, թե հա՞վն է առաջ եղել, թե՞ ձուն - դարձվածաբանական բառարան
 495. եփած հավն էլ գիտե - դարձվածաբանական բառարան
 496. հացի տեր անել - դարձվածաբանական բառարան
 497. հացի տեր դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 498. հաց ու ջուրը իրար գցել - դարձվածաբանական բառարան
 499. հաց ու ջուր ստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 500. հաց ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 501. ձրի հաց ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 502. պարապ հացակեր - դարձվածաբանական բառարան
 503. հացակեր ենք - դարձվածաբանական բառարան
 504. հացահաչ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 505. հափուռը բաց - դարձվածաբանական բառարան
 506. հափուռը խուփ - դարձվածաբանական բառարան
 507. հափուռը թակիս՝ կորեկ չի վեր ընգընել - դարձվածաբանական բառարան
 508. հեծանիվ հայտնագործել - դարձվածաբանական բառարան
 509. հետքերով քարշ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 510. հետքը գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 511. իր հետքը կորցնել - դարձվածաբանական բառարան
 512. հետքը կորցնել - դարձվածաբանական բառարան
 513. հետքը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 514. հետքը չես գտնի - դարձվածաբանական բառարան
 515. հետքը չերևալ - դարձվածաբանական բառարան
 516. հետքը չթողնել - դարձվածաբանական բառարան
 517. հետքը չթողնվել - դարձվածաբանական բառարան
 518. հետքը չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 519. հետքը չմնալ - դարձվածաբանական բառարան
 520. հետքը սառչել - դարձվածաբանական բառարան
 521. հետք թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 522. մի կտոր հալալ հաց - դարձվածաբանական բառարան
 523. մի փոր հաց - դարձվածաբանական բառարան
 524. հաց ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 525. հացեն ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 526. հացը առյուծի բերանեն խլել - դարձվածաբանական բառարան
 527. հացը բերանը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 528. հացը խլել - դարձվածաբանական բառարան
 529. բերանի հացը խլել - դարձվածաբանական բառարան
 530. բերանի հացը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 531. հացը կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 532. հոգին թոփ անել - դարձվածաբանական բառարան
 533. հոգին թռչել - դարձվածաբանական բառարան
 534. հոգին մի տեղ թռչել - դարձվածաբանական բառարան
 535. հոգին սլանալ - դարձվածաբանական բառարան
 536. հոգին թունավորել - դարձվածաբանական բառարան
 537. հոգին թունդ ելնել - դարձվածաբանական բառարան
 538. հոգին թունդ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 539. հոգին ի բուռ - դարձվածաբանական բառարան
 540. հոգին ետ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 541. մեռած հոգիներ - դարձվածաբանական բառարան
 542. հոգիներին տիրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 543. հոգին եփիլ - դարձվածաբանական բառարան
 544. հոգին եփ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 545. հոգին է - դարձվածաբանական բառարան
 546. հոգին էլ հանել եմ - դարձվածաբանական բառարան
 547. հոգին էլ չխնայել - դարձվածաբանական բառարան
 548. հոգին թեթևանալ - դարձվածաբանական բառարան
 549. հոգին թեթևացնել - դարձվածաբանական բառարան
 550. հոգին դժոխք ուղարկել - դարձվածաբանական բառարան
 551. հոգին դղրդել - դարձվածաբանական բառարան
 552. հոգին դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 553. հոգին դող հանել - դարձվածաբանական բառարան
 554. հոգին դրախտ գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 555. հոգին մեջը դրված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 556. հոգին դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 557. հիշողության տետրակում արձանագրել - դարձվածաբանական բառարան
 558. հիպոկրատյան դեմք - դարձվածաբանական բառարան
 559. հիսուն հիսուն - դարձվածաբանական բառարան
 560. ասես Հիսուսն է առաջդ կանգնած - դարձվածաբանական բառարան
 561. Հիսո՛ւս Տեր - դարձվածաբանական բառարան
 562. հիվանդ մարդ - դարձվածաբանական բառարան
 563. հիվանդ տեղին դիպչել - դարձվածաբանական բառարան
 564. հիվանդին ջուր հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 565. խրոնիկական հիվանդություն - դարձվածաբանական բառարան
 566. հին հիվանդություն - դարձվածաբանական բառարան
 567. հղեն շիլ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 568. հըղըցավը դյուզ քինալ - դարձվածաբանական բառարան
 569. հղե տալ - դարձվածաբանական բառարան
 570. անարատ հղություն - դարձվածաբանական բառարան
 571. հյուսի՞ս է, թե՞ հարավ - դարձվածաբանական բառարան
 572. անկոչ հյուր - դարձվածաբանական բառարան
 573. իրեն հյուրի պես պահել - դարձվածաբանական բառարան
 574. անհանգիստ հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 575. գաճաճ հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 576. երկճյուղ հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 577. թեթև հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 578. խռով հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 579. ծախված հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 580. ծով հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 581. կես հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 582. կուղպ հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 583. ճռզած հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 584. մեռած հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 585. նեղ հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 586. պզտիկ հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 587. սև հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 588. փոթոթված հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 589. օրհնա՛ծ հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 590. հոգի այրել - դարձվածաբանական բառարան
 591. հոգի առնել - դարձվածաբանական բառարան
 592. հոգի Աստված չթողուլ - դարձվածաբանական բառարան
 593. հոգիդ բերա՛նդ կհանեմ - դարձվածաբանական բառարան
 594. հոգիդ Գաբրիել հրեշտա՛կն առնի - դարձվածաբանական բառարան
 595. հոգի՛դ դուրս գա - դարձվածաբանական բառարան
 596. թեկուզ հոգիդ դուրս գա - դարձվածաբանական բառարան
 597. հոգիդ դուրս չի գա - դարձվածաբանական բառարան
 598. հյուրի մալաք - դարձվածաբանական բառարան
 599. հյուրի մալաք լինել - դարձվածաբանական բառարան
 600. հնարքով ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 601. փքված հնդկահավ - դարձվածաբանական բառարան
 602. հնդուհավ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 603. հնդկահավի պես փքվել - դարձվածաբանական բառարան
 604. հնձում է, ինչ որ ցանել է - դարձվածաբանական բառարան
 605. հնձված հասկի նման - դարձվածաբանական բառարան
 606. հնոցը վառ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 607. հնոցում թրծվել - դարձվածաբանական բառարան
 608. դատարկ հնչյուն - դարձվածաբանական բառարան
 609. հո-ի մը կը նայի - դարձվածաբանական բառարան
 610. Հոբի համբերություն - դարձվածաբանական բառարան
 611. Հոբ նահապետի ողբ - դարձվածաբանական բառարան
 612. որո՞ւն հոգն է հատել - դարձվածաբանական բառարան
 613. շա՛տ հոգս - դարձվածաբանական բառարան
 614. մի հոգավորը - դարձվածաբանական բառարան
 615. հոգեկան աշխարհը մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 616. հոգեվարքն ապրել - դարձվածաբանական բառարան
 617. հետքին վրա - դարձվածաբանական բառարան
 618. հետքի վրա գցել - դարձվածաբանական բառարան
 619. հետքի վրա ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 620. հետքն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 621. իրենից հետո հետք չթողնել - դարձվածաբանական բառարան
 622. իր ետևից հետք չթողնել - դարձվածաբանական բառարան
 623. իրար հերթ չտալ - դարձվածաբանական բառարան
 624. մինչև հերկուլեսյան սյուները - դարձվածաբանական բառարան
 625. հերկուլեսյան սյուներից դենը գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 626. սերվանտեսյան հերոս - դարձվածաբանական բառարան
 627. սրի հերոս - դարձվածաբանական բառարան
 628. վաղահաս հերոս - դարձվածաբանական բառարան
 629. օրվա հերոս - դարձվածաբանական բառարան
 630. մեր ժամանակի հերոսը - դարձվածաբանական բառարան
 631. Հերոստրատի բարդույթ - դարձվածաբանական բառարան
 632. հեռուն նայել - դարձվածաբանական բառարան
 633. հեռուն չգնալ - դարձվածաբանական բառարան
 634. հեռուն տանել - դարձվածաբանական բառարան
 635. հեռվից սկսել - դարձվածաբանական բառարան
 636. հեսաբի բան չի - դարձվածաբանական բառարան
 637. հևը տակին է - դարձվածաբանական բառարան
 638. հետին վրա - դարձվածաբանական բառարան
 639. հետքերը այրել - դարձվածաբանական բառարան
 640. հետքերը տանում են - դարձվածաբանական բառարան
 641. հետքերը խճճել - դարձվածաբանական բառարան
 642. հետքերը ջնջվել - դարձվածաբանական բառարան
 643. հետքերի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 644. հետքերն աշխարհի երեսից ջնջել - դարձվածաբանական բառարան
 645. տաք հետքերով - դարձվածաբանական բառարան
 646. հետքերով գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 647. հոգին բերանով դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 648. հոգին բռան մեջ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 649. հոգին բռան մեջ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 650. հոգին բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 651. իր հոգին բռի մեջ հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 652. հոգին բուռը հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 653. հոգին Գաբրիել հրեշտակին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 654. հոգին գերել - դարձվածաբանական բառարան
 655. իմ հոգին գիտենա - դարձվածաբանական բառարան
 656. հոգին գողանալ - դարձվածաբանական բառարան
 657. հոգին գոց ըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 658. հոգին գրավել - դարձվածաբանական բառարան
 659. հոգին գրպանում - դարձվածաբանական բառարան
 660. հոգին դառն լինել - դարձվածաբանական բառարան
 661. հոգին դատարկել - դարձվածաբանական բառարան
 662. հոգին դարբին ա սարքե - դարձվածաբանական բառարան
 663. հոգին դևին մատնել - դարձվածաբանական բառարան
 664. հոգին դժոխքին հանձնել - դարձվածաբանական բառարան
 665. հոգին դժոխքի փայ անել - դարձվածաբանական բառարան
 666. հերոստրատների հերոսներ սարքել - դարձվածաբանական բառարան
 667. աշուղի հեքիաթ - դարձվածաբանական բառարան
 668. սուրբերու հեքիաթ - դարձվածաբանական բառարան
 669. մանկական հեքիաթ - դարձվածաբանական բառարան
 670. տատիկի հեքիաթ - դարձվածաբանական բառարան
 671. օխտը դիվի հեքիաթ - դարձվածաբանական բառարան
 672. հեքիաթի մանկան պես - դարձվածաբանական բառարան
 673. հեքիաթ կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 674. հեքիաթ մի՛ պատմի - դարձվածաբանական բառարան
 675. ինչպես հեքիաթում - դարձվածաբանական բառարան
 676. հեքիաթ փչող - դարձվածաբանական բառարան
 677. հեքիաթային արագությամբ - դարձվածաբանական բառարան
 678. յոթգլխանի հիդրա - դարձվածաբանական բառարան
 679. հիդրայի մեկ գլուխը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 680. չինական հիերոգլիֆ - դարձվածաբանական բառարան
 681. հիլլեի բերել - դարձվածաբանական բառարան
 682. հիմա որ գնաս, ե՞րբ կգաս - դարձվածաբանական բառարան
 683. հիմիկվա պես - դարձվածաբանական բառարան
 684. հիմենյան բարձ - դարձվածաբանական բառարան
 685. Հիմենեյի կապերով կապվել - դարձվածաբանական բառարան
 686. Հիմենեյի շղթաները պատռել - դարձվածաբանական բառարան
 687. հիմնաքարը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 688. հոգիդ խորն է - դարձվածաբանական բառարան
 689. հոգի՛դ կհանեմ - դարձվածաբանական բառարան
 690. հոգի դնել - դարձվածաբանական բառարան
 691. հոգին ազատել - դարձվածաբանական բառարան
 692. հոգին ալեկոծել - դարձվածաբանական բառարան
 693. հոգին այրել - դարձվածաբանական բառարան
 694. հոգին անապատը գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 695. հոգին անծղան պատուհանը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 696. հոգին Անմահին ուղարկել - դարձվածաբանական բառարան
 697. հոգին ապականել - դարձվածաբանական բառարան
 698. տուր, հոգին առ - դարձվածաբանական բառարան
 699. հոգին առ Աստուած ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 700. հոգին առնել - դարձվածաբանական բառարան
 701. հոգիին դուռը բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 702. հոգիին մեջ դառնություն լեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 703. հոգիին մեջ իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 704. հոգիին ոլորքը քակվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 705. հոգիին տունը թնդացնել - դարձվածաբանական բառարան
 706. հոգիին ու սրտին մերձենալ - դարձվածաբանական բառարան
 707. մեկ հոգի լինել - դարձվածաբանական բառարան
 708. հոգի հանել - դարձվածաբանական բառարան
 709. հեռու լսողաց - դարձվածաբանական բառարան
 710. հեռու կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 711. հեռու-հեռու ման գալ - դարձվածաբանական բառարան
 712. հեռու ման գալ, մոտիկ գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 713. իրեն հեռու պահել - դարձվածաբանական բառարան
 714. հեռու պահել - դարձվածաբանական բառարան
 715. հեռու պահվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 716. յոթն օրեն ճանապարհ հեռու փախչել - դարձվածաբանական բառարան
 717. հեռու քաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 718. հեռուն գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 719. հոգին խոցել - դարձվածաբանական բառարան
 720. հոգին խոցվել - դարձվածաբանական բառարան
 721. հոգին խռովել - դարձվածաբանական բառարան
 722. հոգին խռովվել - դարձվածաբանական բառարան
 723. հոգին ծախել - դարձվածաբանական բառարան
 724. հոգին ծախվել - դարձվածաբանական բառարան
 725. հոգին ծառս լինել - դարձվածաբանական բառարան
 726. հոգին ծռել - դարձվածաբանական բառարան
 727. հոգին ծվալ - դարձվածաբանական բառարան
 728. հիգեն ծտկիլ - դարձվածաբանական բառարան
 729. հոգին կակուղցնել - դարձվածաբանական բառարան
 730. հոգին կանաչցնել - դարձվածաբանական բառարան
 731. հոգին հետը կապված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 732. հոգին կատիկը թռցնել - դարձվածաբանական բառարան
 733. հոգին կատիկը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 734. հոգին կատիկը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 735. հոգին կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 736. հոգին կարծրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 737. հոգին կեղեքել - դարձվածաբանական բառարան
 738. հոգին հետը կերթա - դարձվածաբանական բառարան
 739. հոգին կծլթփիլ - դարձվածաբանական բառարան
 740. հոգին կոկորդը թռչել - դարձվածաբանական բառարան
 741. հոգին կորեկի հատ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 742. հոգին կորչել - դարձվածաբանական բառարան
 743. թեթև հեծելազոր - դարձվածաբանական բառարան
 744. առջևից գնացող հեծյալ - դարձվածաբանական բառարան
 745. հեղափոխությունը չի տուժի - դարձվածաբանական բառարան
 746. երկաթե հեղեղ - դարձվածաբանական բառարան
 747. երկաթյա հեղեղ թափել - դարձվածաբանական բառարան
 748. հեղեղի նման ֆշշալ - դարձվածաբանական բառարան
 749. հեղեղ հոսել - դարձվածաբանական բառարան
 750. հեյբաթ մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 751. հենման կետ - դարձվածաբանական բառարան
 752. ո՛չ հենքում եմ, ոչ թելում - դարձվածաբանական բառարան
 753. հեչի պես - դարձվածաբանական բառարան
 754. էմսի հեռագիր - դարձվածաբանական բառարան
 755. անթել հեռագրով - դարձվածաբանական բառարան
 756. ընդմիշտ հեռանալ - դարձվածաբանական բառարան
 757. մեզանից հեռացավ - դարձվածաբանական բառարան
 758. պատկառելի հեռավորության վրա - դարձվածաբանական բառարան
 759. պատշաճ հեռավորության վրա պահել - դարձվածաբանական բառարան
 760. հիմքերը խախտվել - դարձվածաբանական բառարան
 761. հիմքերը փորել - դարձվածաբանական բառարան
 762. ամուր հիմքերի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 763. հիմքը ամուր դրված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 764. հիմքը արեգակ շուռ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 765. հիմքը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 766. հիմքը քար ու կիր լինել - դարձվածաբանական բառարան
 767. հոգի մաշել - դարձվածաբանական բառարան
 768. մեկ հոգի մեկ բերան - դարձվածաբանական բառարան
 769. դու ու քո հոգին - դարձվածաբանական բառարան
 770. ես իմ հոգին - դարձվածաբանական բառարան
 771. մեջը հոգի դնել - դարձվածաբանական բառարան
 772. հոգի՛դ ողջ մնա - դարձվածաբանական բառարան
 773. հոգի՛դ սիրեմ - դարձվածաբանական բառարան
 774. հոգի՛դ ուտեմ - դարձվածաբանական բառարան
 775. հոգիդ ո՞ւր կդնես - դարձվածաբանական բառարան
 776. հացն ուտել, մազերը քաղել - դարձվածաբանական բառարան
 777. մի փոր հացով - դարձվածաբանական բառարան
 778. օրվա հացով ապրել - դարձվածաբանական բառարան
 779. մեկ հացով և մեկ բարձով - դարձվածաբանական բառարան
 780. հաց ու ջուր տալ - դարձվածաբանական բառարան
 781. հաց քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 782. ամենօրյա հաց - դարձվածաբանական բառարան
 783. հոգին ճմլել - դարձվածաբանական բառարան
 784. հոգին ճնշել - դարձվածաբանական բառարան
 785. հոգին մաշել - դարձվածաբանական բառարան
 786. հոգին մաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 787. հոգին մարել - դարձվածաբանական բառարան
 788. հոգին մեծնալ - դարձվածաբանական բառարան
 789. հոգին մի բուռ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 790. հոգին միտքը բերել - դարձվածաբանական բառարան
 791. հոգին մխալ - դարձվածաբանական բառարան
 792. հոգին մղկտալ - դարձվածաբանական բառարան
 793. հոգին մոլորել - դարձվածաբանական բառարան
 794. զհոգին յերկին - դարձվածաբանական բառարան
 795. հոգին նեղանալ - դարձվածաբանական բառարան
 796. հոգին ներկել - դարձվածաբանական բառարան
 797. հոգին նվաճել - դարձվածաբանական բառարան
 798. հոգին շահիլ - դարձվածաբանական բառարան
 799. հոգին շարժել - դարձվածաբանական բառարան
 800. հոգին շուռ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 801. հոգին ոռնալեն տա - դարձվածաբանական բառարան
 802. հոգին չանգռել - դարձվածաբանական բառարան
 803. հոգին չե՞ս սիրեր - դարձվածաբանական բառարան
 804. հոգին մեջը լինել - դարձվածաբանական բառարան
 805. հոգին լինել - դարձվածաբանական բառարան
 806. հոգին լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 807. հոգին լցվել - դարձվածաբանական բառարան
 808. հոգին լո՛ւյս դառնա - դարձվածաբանական բառարան
 809. հոգին լուսավորել - դարձվածաբանական բառարան
 810. հոգին խածնել - դարձվածաբանական բառարան
 811. հոգին խայթել - դարձվածաբանական բառարան
 812. հոգին խայտալ - դարձվածաբանական բառարան
 813. հոգին խանձել - դարձվածաբանական բառարան
 814. հոգին խոշորնալ - դարձվածաբանական բառարան
 815. հոգին խորն է թաղված - դարձվածաբանական բառարան
 816. հոգին Աստծուն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 817. հոգին Աստծուն թասլիմ անել - դարձվածաբանական բառարան
 818. հոգին ավանդել - դարձվածաբանական բառարան
 819. հոգին ատամների տակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 820. հոգին արքայություն ուղարկել - դարձվածաբանական բառարան
 821. հոգին բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 822. առաջը հոգին բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 823. հոգին բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 824. իր հոգին բերանը բերել - դարձվածաբանական բառարան
 825. հոգին բերանը բերել - դարձվածաբանական բառարան
 826. հոգին բերանը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 827. հոգին բերանը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 828. հոգին բերանին - դարձվածաբանական բառարան
 829. հոգին բերանն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 830. հոգին վառվել - դարձվածաբանական բառարան
 831. հոգին վերանալ - դարձվածաբանական բառարան
 832. հոգին վերացնել - դարձվածաբանական բառարան
 833. հոգին վերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 834. հոգին վկայել - դարձվածաբանական բառարան
 835. հոգին վճարել - դարձվածաբանական բառարան
 836. հոգին վրա տալ - դարձվածաբանական բառարան
 837. հոգին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 838. հոգին տալ մեկին - դարձվածաբանական բառարան
 839. հոգին տալ մի բանի համար - դարձվածաբանական բառարան
 840. հոգին տալ, գողտու ապրել - դարձվածաբանական բառարան
 841. հոգին տակնուվրա անել - դարձվածաբանական բառարան
 842. հոգին տակնուվրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 843. հոգին տապ անել - դարձվածաբանական բառարան
 844. հոգին տապկել - դարձվածաբանական բառարան
 845. հոգին տեղն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 846. հոգին տրորվել - դարձվածաբանական բառարան
 847. հոգին տուրը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 848. հոգին ուզեն՝ կտա - դարձվածաբանական բառարան
 849. հոգին ուզում է, աչքը՝ կուրանում - դարձվածաբանական բառարան
 850. հոգին ու մարմինը - դարձվածաբանական բառարան
 851. հոգին ունել - դարձվածաբանական բառարան
 852. հոգին ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 853. հոգին փառավորել - դարձվածաբանական բառարան
 854. հոգին փառավորվել - դարձվածաբանական բառարան
 855. հոգին փետտել - դարձվածաբանական բառարան
 856. հոգին փլչիլ - դարձվածաբանական բառարան
 857. հոգին փլցնել - դարձվածաբանական բառարան
 858. հոգին փշրվել - դարձվածաբանական բառարան
 859. հոգին փոթորկվել - դարձվածաբանական բառարան
 860. հոգին փորը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 861. հոգին փչել - դարձվածաբանական բառարան
 862. հոգին քաղել - դարձվածաբանական բառարան
 863. հոգին քաղվել - դարձվածաբանական բառարան
 864. հոգին քաղվել մեկի համար - դարձվածաբանական բառարան
 865. հոգին քամել - դարձվածաբանական բառարան
 866. հոգին քանդել - դարձվածաբանական բառարան
 867. իրարու հոգին քանդել - դարձվածաբանական բառարան
 868. հոգին քարանալ - դարձվածաբանական բառարան
 869. հոգին քարերը քսել - դարձվածաբանական բառարան
 870. հոգին քթից հանել - դարձվածաբանական բառարան
 871. սեփական հարկի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 872. զգալ, ինչպես սեփական հարկի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 873. հարկի տակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 874. հարկի տակ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 875. հարկը հարկավորին - դարձվածաբանական բառարան
 876. հարկ լուծանէ զօրէնս - դարձվածաբանական բառարան
 877. ես ասեմ հարյուր, դու ասա հազար - դարձվածաբանական բառարան
 878. հարյուրը մեկին - դարձվածաբանական բառարան
 879. հարյուրից իննսունինը - դարձվածաբանական բառարան
 880. հարյուրից հարյուր - դարձվածաբանական բառարան
 881. հարյուրից մեկը - դարձվածաբանական բառարան
 882. հարյուր միավոր կտա - դարձվածաբանական բառարան
 883. հարյուր տոկոս - դարձվածաբանական բառարան
 884. հարյուր տոկոսանոց - դարձվածաբանական բառարան
 885. հարյուր տոկոսով - դարձվածաբանական բառարան
 886. հոգու խորքը թափանցել - դարձվածաբանական բառարան
 887. հոգու խորքից - դարձվածաբանական բառարան
 888. հոգու խորքում - դարձվածաբանական բառարան
 889. յա՛ հոգու կըլի, յա՛ արևի - դարձվածաբանական բառարան
 890. հոգու համար - դարձվածաբանական բառարան
 891. հոգու հատոր - դարձվածաբանական բառարան
 892. հոգու հետ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 893. հոգու հետ խաղալ - դարձվածաբանական բառարան
 894. հոգուն մեղք լինել - դարձվածաբանական բառարան
 895. հոգուն մոտ - դարձվածաբանական բառարան
 896. քո հոգուն վայ կտամ - դարձվածաբանական բառարան
 897. հոգուն վրա հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 898. հոգու պարտք - դարձվածաբանական բառարան
 899. հոգու պես - դարձվածաբանական բառարան
 900. հոգուս հոգի - դարձվածաբանական բառարան
 901. հոգուս պարտքը լինի - դարձվածաբանական բառարան
 902. հոգու վարձ - դարձվածաբանական բառարան
 903. հոգու վրա - դարձվածաբանական բառարան
 904. հոգու վրա ծանրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 905. մանր հոգու տեր - դարձվածաբանական բառարան
 906. հոգուց խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 907. հոգին քրքրել - դարձվածաբանական բառարան
 908. վրան հոգի չմնալ - դարձվածաբանական բառարան
 909. հոգի չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 910. հոգի չունի՞ - դարձվածաբանական բառարան
 911. հոտը «հոգի ջանով» խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 912. քանի հոգիս բերանումս է - դարձվածաբանական բառարան
 913. հոգիս գեհենին կմատնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 914. հոգի՛ս դուրս գա - դարձվածաբանական բառարան
 915. հոգիս էլ դուրս գա - դարձվածաբանական բառարան
 916. հոգիս լո՞ւյսն են հանելու - դարձվածաբանական բառարան
 917. հոգի՛ս վկա - դարձվածաբանական բառարան
 918. հոգի ստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 919. հոգի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 920. մեկին հոգի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 921. մեկի համար հոգի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 922. հոգի ու մարմին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 923. հոգի ունեմ տալու - դարձվածաբանական բառարան
 924. հոգի ունի - դարձվածաբանական բառարան
 925. հոգի քակել - դարձվածաբանական բառարան
 926. հոգի քրքրել - դարձվածաբանական բառարան
 927. հոգի օրրել - դարձվածաբանական բառարան
 928. ամբողջ հոգով - դարձվածաբանական բառարան
 929. թեթև հոգով - դարձվածաբանական բառարան
 930. հոգով-մարմնով - դարձվածաբանական բառարան
 931. հոգով սրտով - դարձվածաբանական բառարան
 932. հոգու աչքերով - դարձվածաբանական բառարան
 933. հոգու գաղտնարաններ - դարձվածաբանական բառարան
 934. հոգուդ դռները փակվեն - դարձվածաբանական բառարան
 935. հոգուդ ի՞նչ ես ասում - դարձվածաբանական բառարան
 936. հոգո՛ւդ մատաղ - դարձվածաբանական բառարան
 937. հոգու ու սրտի տերը - դարձվածաբանական բառարան
 938. իմ հոգու ետևից է ման գալիս - դարձվածաբանական բառարան
 939. մինչև հոգու խորքը - դարձվածաբանական բառարան
 940. հիմքից խորտակել - դարձվածաբանական բառարան
 941. քո հի՛մ չքակի - դարձվածաբանական բառարան
 942. ձեռքերը հինա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 943. հինադ քամի՛ն տանի - դարձվածաբանական բառարան
 944. գնա հինայվիր, ծարիրվիր - դարձվածաբանական բառարան
 945. հինգ վաստկիլ, հարյուր փառք տալ Աստծուն - դարձվածաբանական բառարան
 946. հինգշաբթի, անձրևից հետո - դարձվածաբանական բառարան
 947. Հինտուստան կլլե՝ բերնեն հոտ չի գար - դարձվածաբանական բառարան
 948. հոգուց ձեռք քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 949. հոգուց պոկել - դարձվածաբանական բառարան
 950. չորս հոգու ուս բարձրանաս - դարձվածաբանական բառարան
 951. հոգու փրկության համար - դարձվածաբանական բառարան
 952. հոգոցը կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 953. վրան հոգոց կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 954. հոգոցն հանգուցելոց լինել - դարձվածաբանական բառարան
 955. հոգսը տենալ - դարձվածաբանական բառարան
 956. բոլոր հոդվածներով - դարձվածաբանական բառարան
 957. հոլ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 958. հոլի պես - դարձվածաբանական բառարան
 959. բերնի մոջ հոլովել - դարձվածաբանական բառարան
 960. մի բուռ հող - դարձվածաբանական բառարան
 961. ոտքի տակ հող - դարձվածաբանական բառարան
 962. սև հող - դարձվածաբանական բառարան
 963. հող անել - դարձվածաբանական բառարան
 964. հող բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 965. հող բռնե՝ ոսկի կը գտնե - դարձվածաբանական բառարան
 966. հող բռնես՝ ոսկի դառնա - դարձվածաբանական բառարան
 967. հող գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 968. հող դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 969. հողերը առնել պառկիլ - դարձվածաբանական բառարան
 970. հող երթալ - դարձվածաբանական բառարան
 971. մի բուռ հողին արժանացնի - դարձվածաբանական բառարան
 972. ոտքի հողին արժանի չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 973. հողին գամել - դարձվածաբանական բառարան
 974. սև հողին գերի երթալ - դարձվածաբանական բառարան
 975. աչքը հողին գցել - դարձվածաբանական բառարան
 976. սև հողին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 977. հողին իջեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 978. հողին խառնվել - դարձվածաբանական բառարան
 979. երկու ոտքով հողին կանգնած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 980. հողին կերակուր դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 981. հողին կպած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 982. հողին համրանք կա, այսինչին չկա - դարձվածաբանական բառարան
 983. հողին հանձնել - դարձվածաբանական բառարան
 984. հողի վրա դրվել - դարձվածաբանական բառարան
 985. հողի վրա իջնել - դարձվածաբանական բառարան
 986. ոտքը հողի վրա լինել - դարձվածաբանական բառարան
 987. հողի վրա կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 988. այսինչ հողի վրա կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 989. հողի վրա չքայլել - դարձվածաբանական բառարան
 990. հողին տակ դրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 991. հողի տակ պառկել - դարձվածաբանական բառարան
 992. հողի՞ց եմ դուրս եկել - դարձվածաբանական բառարան
 993. հողից կտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 994. վրան հող լեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 995. գլուխս ոտի տակ հող լինի - դարձվածաբանական բառարան
 996. գլխի վրա հող մաղել - դարձվածաբանական բառարան
 997. հող նախապատրաստել - դարձվածաբանական բառարան
 998. ոտքի տակ հողն այրել - դարձվածաբանական բառարան
 999. հեղեղի նման - դարձվածաբանական բառարան
 1000. մի կտոր հաց - դարձվածաբանական բառարան
 1001. հոգին պակսիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1002. հոգին պահ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1003. հոգին պատեպատ խփվել - դարձվածաբանական բառարան
 1004. հոգին պար ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1005. հոգին պղտորել - դարձվածաբանական բառարան
 1006. հոգին ջերմանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1007. հոգին ջերմացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1008. հոգին սսռչել - դարձվածաբանական բառարան
 1009. հոգին սատանայի բաժին դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1010. հոգին սատանայի բաժին դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 1011. հոգին սատանային ծախել - դարձվածաբանական բառարան
 1012. հոգին սատանաներին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1013. հոգին սեղմվել - դարձվածաբանական բառարան
 1014. հոգին սևանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1015. հոգին սևացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1016. հոգու հետ խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 1017. հոգու հետ կռիվ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1018. հոգուն ճամբան բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1019. հոգու ճանապարհը մաքրել - դարձվածաբանական բառարան
 1020. հոգու մասնիկը դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1021. հոգում բույն դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1022. հոգու մեջ կրակ գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1023. հոգու մեջ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1024. հոգու մի անկյունում - դարձվածաբանական բառարան
 1025. հոգում նստեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1026. հոգուն դատիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1027. հոգուն թող ըլլա - դարձվածաբանական բառարան
 1028. հոգուն հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 1029. հոգուն մեղք անել - դարձվածաբանական բառարան
 1030. իր հոգին կորցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1031. հոգին կորցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1032. հոգին կտա - դարձվածաբանական բառարան
 1033. հոգին կտոր-կտոր լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1034. հոգին կրակը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1035. հոգին կրծել - դարձվածաբանական բառարան
 1036. իր հոգին հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1037. ուզում է հոգին հանել, մեկին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1038. հոգին, հավատն է - դարձվածաբանական բառարան
 1039. իր հոգին հատցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1040. հոգին հատցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1041. հոգին ձեռքումը լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1042. հոգին ճաթիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1043. հոգին ճենճերալ - դարձվածաբանական բառարան
 1044. հողը գլխին տված - դարձվածաբանական բառարան
 1045. հողը գլխին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1046. հողը գլխին, ցեխն արևին - դարձվածաբանական բառարան
 1047. կոխած հողը նրա գլխից լավ է - դարձվածաբանական բառարան
 1048. ոտքիդ հողը դառնամ - դարձվածաբանական բառարան
 1049. հողը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1050. ոտքերի տակ հողը երերալ - դարձվածաբանական բառարան
 1051. հողը թեթև լինի - դարձվածաբանական բառարան
 1052. հողը թող լուր տանի - դարձվածաբանական բառարան
 1053. ոտքի հողը լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1054. ոտքի կոխելու հողը լինելու արժանի չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 1055. հողը խաբար չտա - դարձվածաբանական բառարան
 1056. հողը խախուտ է - դարձվածաբանական բառարան
 1057. ոտքի տակից հողը խլել - դարձվածաբանական բառարան
 1058. ոտքի տակի հողը կորչել - դարձվածաբանական բառարան
 1059. ոտքի տակի հողը կորցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1060. հողը կտերը կնեա - դարձվածաբանական բառարան
 1061. ինչպե՞ս է հողը հանդուրժում - դարձվածաբանական բառարան
 1062. հողը մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1063. հողը չի զգում - դարձվածաբանական բառարան
 1064. հողը չի ծնել - դարձվածաբանական բառարան
 1065. ոտքին տակ հողը պակսիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1066. հողը պատրաստ է - դարձվածաբանական բառարան
 1067. ոտքերուն տակեն հողը սահիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1068. ոտքի տակ հողը ցնցել - դարձվածաբանական բառարան
 1069. ոտքի տակի հողը փորել - դարձվածաբանական բառարան
 1070. հողին երեսը - դարձվածաբանական բառարան
 1071. մեկ բուռ հողի հասրաթ ըլիմ - դարձվածաբանական բառարան
 1072. հողի հետ կանաչել ու չորանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1073. հողի հետ կռիվ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1074. հողի հետ մաղվել, քարի հետ քաղվել - դարձվածաբանական բառարան
 1075. այրված հողի մարտավարություն - դարձվածաբանական բառարան
 1076. ոտքերը հողի մեջ - դարձվածաբանական բառարան
 1077. մի հողի, մի ջրի - դարձվածաբանական բառարան
 1078. մի բուռ հողին արժանանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1079. հողին հանձնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1080. ոտքի հողին հավասար - դարձվածաբանական բառարան
 1081. հողին հավասարեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1082. հողին հավասարեցվել - դարձվածաբանական բառարան
 1083. հողին հավասար լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1084. հողին հավասարվել - դարձվածաբանական բառարան
 1085. ոտքերուդ հողին մատաղ - դարձվածաբանական բառարան
 1086. հողք իջեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1087. հող իջնել - դարձվածաբանական բառարան
 1088. մեկ աչքով հող իջնել - դարձվածաբանական բառարան
 1089. հողի վրա - դարձվածաբանական բառարան
 1090. հողի վրա դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1091. հոսանքեն քշվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1092. հոսանքը տանել - դարձվածաբանական բառարան
 1093. ընդդեմ հոսանքի - դարձվածաբանական բառարան
 1094. հոսանքի դեմ թիավարել - դարձվածաբանական բառարան
 1095. հոսանքի հետ գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1096. իր հոսանքին մեջ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1097. ինքզինքը հոսանքին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1098. հոսանքն ի վար լողալ - դարձվածաբանական բառարան
 1099. հով առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1100. բացվեր հով բանի - դարձվածաբանական բառարան
 1101. հովեր անցնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1102. չորս հովերեն - դարձվածաբանական բառարան
 1103. չորս հովերուն - դարձվածաբանական բառարան
 1104. աշխարհի չորս հովերուն - դարձվածաբանական բառարան
 1105. հովերուն դեմ պայքարիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1106. չորս հովերուն հանձնել - դարձվածաբանական բառարան
 1107. չորս հովերուն ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 1108. չորս հովերուն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1109. չորս հովերուն ցրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1110. հովեր փչել - դարձվածաբանական բառարան
 1111. ամեն հովե փչվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1112. հովը ուրիշ թարա ֆեն կը փչե - դարձվածաբանական բառարան
 1113. ո՞ր հովը փչեց - դարձվածաբանական բառարան
 1114. բերնին հովին - դարձվածաբանական բառարան
 1115. հովին տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1116. հովին տրվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1117. հովին փչած կողեն - դարձվածաբանական բառարան
 1118. հովի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1119. իրեն հովի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1120. հոկ կլլել - դարձվածաբանական բառարան
 1121. հովն ալ գործի լծել - դարձվածաբանական բառարան
 1122. մեջը հով չանցնիր - դարձվածաբանական բառարան
 1123. հոնքերի տակից - դարձվածաբանական բառարան
 1124. հոնքը շինելու տեղ աչքը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1125. հոնքը չշարժել - դարձվածաբանական բառարան
 1126. հոնքի մի շարժումով - դարձվածաբանական բառարան
 1127. ունքամեջը բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 1128. հոնքամեջը բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 1129. իրար հոշոտել - դարձվածաբանական բառարան
 1130. վրան հոպոպի փոշի ա ցանած - դարձվածաբանական բառարան
 1131. գլուխը հոպոպներով լիքը լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1132. թարմացուցիչ հոսանք - դարձվածաբանական բառարան
 1133. միջանցիկ հոսանք - դարձվածաբանական բառարան
 1134. պղտոր հոսանք - դարձվածաբանական բառարան
 1135. ստորջրյա հոսանք - դարձվածաբանական բառարան
 1136. հոտը չթողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1137. հոտը չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 1138. հոտը չլինի՛ - դարձվածաբանական բառարան
 1139. հոտը չմնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1140. հոտը փչել - դարձվածաբանական բառարան
 1141. հոտը մի տեսակ փչել - դարձվածաբանական բառարան
 1142. բերնին հոտը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1143. հոտից ուռչել - դարձվածաբանական բառարան
 1144. հոտն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1145. մեկից այսինչի հոտն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1146. լավ հոտ չգալ - դարձվածաբանական բառարան
 1147. հոտ չզգալ - դարձվածաբանական բառարան
 1148. հոտ չունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1149. հոտ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1150. անգլուխ հոտ - դարձվածաբանական բառարան
 1151. հոտը արածել - դարձվածաբանական բառարան
 1152. մեկ հոտ, մեկ հովիվ - դարձվածաբանական բառարան
 1153. հորիզոնը ամպոտել - դարձվածաբանական բառարան
 1154. հորիզոնի ետև - դարձվածաբանական բառարան
 1155. մութ հորիզոններ - դարձվածաբանական բառարան
 1156. առաջը հորիզոններ բաց անել - դարձվածաբանական բառարան
 1157. առաջը հորիզոններ բացվել - դարձվածաբանական բառարան
 1158. հորիզոնի վրա կախված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1159. հորիզոնների տակ - դարձվածաբանական բառարան
 1160. հորիզոնական դիրք ընդունել - դարձվածաբանական բառարան
 1161. հորիզոնականը գրավել - դարձվածաբանական բառարան
 1162. կյանքի հորձանուտը նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1163. հորձանուտը նետվել - դարձվածաբանական բառարան
 1164. հորձանուտը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1165. երբ խոսում է Հռոմը, աշխարհը լռում է - դարձվածաբանական բառարան
 1166. Հռոմի պապ - դարձվածաբանական բառարան
 1167. անսխալական Հռոմի պապ - դարձվածաբանական բառարան
 1168. հռոմի պապից սուրբ - դարձվածաբանական բառարան
 1169. լուռ հսկա - դարձվածաբանական բառարան
 1170. հսկայի քայլերով - դարձվածաբանական բառարան
 1171. հրաբուխի նման դուրս թափել - դարձվածաբանական բառարան
 1172. հրաբխի վրա կանգնած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1173. հավիտյան հրաժեշտ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1174. վերջին հրաժեշտը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1175. կատեգորիկ հրամայական - դարձվածաբանական բառարան
 1176. ասես հրամանով - դարձվածաբանական բառարան
 1177. Ձեր հրամանոց - դարձվածաբանական բառարան
 1178. հրաման քեզ - դարձվածաբանական բառարան
 1179. հրանոթների փողերի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 1180. հրաշք մանուկ - դարձվածաբանական բառարան
 1181. հրաշքներ գործել - դարձվածաբանական բառարան
 1182. ասես հրաշքով - դարձվածաբանական բառարան
 1183. մեկնարկային հրապարակ - դարձվածաբանական բառարան
 1184. հրապարակ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1185. ձայնը փորն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1186. ձեն ի ձեն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1187. ձայնին միտ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1188. ձայնի վրա - դարձվածաբանական բառարան
 1189. առանց ձայնի ու շշուկի - դարձվածաբանական բառարան
 1190. ձեն լսած չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 1191. ձայն լսել - դարձվածաբանական բառարան
 1192. ձայն լսվել - դարձվածաբանական բառարան
 1193. ձայն-ծպտուն չհանել - դարձվածաբանական բառարան
 1194. մեկի առաջ ձայն-ծպտուն չհանել - դարձվածաբանական բառարան
 1195. քարեն ձայն կ'ելլե, այսինչեն չ'ելլեր - դարձվածաբանական բառարան
 1196. ձեն կտա - դարձվածաբանական բառարան
 1197. ձայն հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1198. ձայն հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 1199. ձայն ձայնի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1200. ձախ գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1201. ձախ կողմեն անկողինեն ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1202. ձախ ձեռքի - դարձվածաբանական բառարան
 1203. ձախ ձեռքով գրված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1204. ձախորդ Փանոս - դարձվածաբանական բառարան
 1205. ամեն գլխե մեկ ձայն - դարձվածաբանական բառարան
 1206. մեկ ձայն - դարձվածաբանական բառարան
 1207. ջյուրի ձայն - դարձվածաբանական բառարան
 1208. ձայն բարբառոյ յանապատի - դարձվածաբանական բառարան
 1209. ձայն բարբառոյ յանապատի թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1210. ձենը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1211. ձայնը գլխին - դարձվածաբանական բառարան
 1212. ձայնը գլուխը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1213. ձայնը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1214. ձայնը դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1215. մի բանի ձայնը դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1216. ձայնը դուրս հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1217. ձայնը երկինք բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1218. ձայնը երկինք հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 1219. ձենը էնկըճին հասսեր է - դարձվածաբանական բառարան
 1220. ձայնը լսել - դարձվածաբանական բառարան
 1221. ձայնը լսվել - դարձվածաբանական բառարան
 1222. մի բանի ձայնը լսել - դարձվածաբանական բառարան
 1223. ձայնը լսելի դարձնել - դարձվածաբանական բառարան
 1224. չփետրավորված ձագ - դարձվածաբանական բառարան
 1225. հավկիթեն նոր ելած ձագերն անգամ - դարձվածաբանական բառարան
 1226. ձագը կելլե մարը կուտե - դարձվածաբանական բառարան
 1227. ձագ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1228. ձայն բարբառոյ յանապատի մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1229. ձայն բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1230. գլխին ձեն բերել - դարձվածաբանական բառարան
 1231. ձայն բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1232. երկնքից որ ձայն գա - դարձվածաբանական բառարան
 1233. ձայներ բարձրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1234. ձայներ լսվել - դարձվածաբանական բառարան
 1235. ձայներ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1236. ձայնը աշխարհը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1237. ձայնդ կտրի՛ր - դարձվածաբանական բառարան
 1238. ձենդ փո՛րդ գցիր - դարձվածաբանական բառարան
 1239. ձայն ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1240. ձանեն ձորեն չը՛ կեցվիր - դարձվածաբանական բառարան
 1241. ձայնը աշխարհը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1242. ձենը աշխարհ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1243. ձենը Աստծուն հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 1244. ձայնը բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1245. հրապարակից հեռացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1246. հրապարակ հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1247. հրապարակ հանվել - դարձվածաբանական բառարան
 1248. հրապարակ նետվել - դարձվածաբանական բառարան
 1249. հրավեր կարդալ - դարձվածաբանական բառարան
 1250. երկրորդ հրատարակություն - դարձվածաբանական բառարան
 1251. ետևիցդ հրավիրատոմս չենք ուղարկել - դարձվածաբանական բառարան
 1252. դեն հրել - դարձվածաբանական բառարան
 1253. անթև հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1254. անմեղ հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1255. Աստծո հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1256. ավետաբեր հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1257. երկնքից իջած հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1258. էշի հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1259. կապույտ հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1260. հոգեառ հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1261. չորս ոտնանոց հրեշտակ - դարձվածաբանական բառարան
 1262. Հուդայի վարձ - դարձվածաբանական բառարան
 1263. հուճութը վերնա - դարձվածաբանական բառարան
 1264. սև հումոր - դարձվածաբանական բառարան
 1265. հույսերով կերակրվել - դարձվածաբանական բառարան
 1266. հուն բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1267. հուն ելնել - դարձվածաբանական բառարան
 1268. հունեն փախչիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1269. հունը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1270. հունը գտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1271. հունը վերադառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1272. իրհունի մեջ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1273. հունի մեջ դրվել - դարձվածաբանական բառարան
 1274. հունի մեջ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1275. հունի մեջ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1276. հունից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1277. ձեռքդ դիր ծնկիդ, բարձրացիր - դարձվածաբանական բառարան
 1278. ձեռք դիպած չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 1279. եկո՛ւր՝ տո՛ւր ձեռքդ թոթվիմ - դարձվածաբանական բառարան
 1280. ձեռք դիպչել - դարձվածաբանական բառարան
 1281. ձեռք դիպցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1282. ձե՛ռքդ կը համբուրե - դարձվածաբանական բառարան
 1283. ձե՛ռքդ կոտրի - դարձվածաբանական բառարան
 1284. ձեռքդ կուշտ փորի չդնել - դարձվածաբանական բառարան
 1285. ձեռքդ ձեռքս չէ դպեր - դարձվածաբանական բառարան
 1286. ձեռքդ մեկնես՝ կհասնի - դարձվածաբանական բառարան
 1287. ձեռքդ յախա՛ս ըլլա - դարձվածաբանական բառարան
 1288. ձեռք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1289. վրան ձեռք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1290. մի բանի վրա ձեռք դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1291. երկար ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1292. երկրորդ ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1293. թեթև ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1294. ծանր ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1295. կոպիտ ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1296. հարվածող ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1297. ղայիմ ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1298. մի ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1299. ոսկրոտ ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1300. չորնալիք ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1301. պատժիչ ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1302. սև ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1303. ուժեղ ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1304. օրհնյալ ձեռք - դարձվածաբանական բառարան
 1305. ձեռք ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1306. ձեռն անել - դարձվածաբանական բառարան
 1307. երկու ձեռք անել, մի գլուխ - դարձվածաբանական բառարան
 1308. ձեռք անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1309. ձայնը կարճնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1310. ձայնը կարծես հորից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1311. ձայնը կես տոն բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1312. իր ձայնը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1313. ձայնը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1314. ձայնը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1315. ձայնը ձորը կըյրել - դարձվածաբանական բառարան
 1316. ձայնը միացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1317. ձենը վեր դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1318. ձենը տակը, քարը վրան - դարձվածաբանական բառարան
 1319. ձայնը տանք - դարձվածաբանական բառարան
 1320. ձայնը տաք տեղից է գալիս - դարձվածաբանական բառարան
 1321. ձայնը փորը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1322. ձայն մը ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 1323. ձայն մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1324. իր ձենն ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1325. ձայնը ներսում խեղդել - դարձվածաբանական բառարան
 1326. ամբողջ ձայնով - դարձվածաբանական բառարան
 1327. ձայնով երգել - դարձվածաբանական բառարան
 1328. իր ձայնով խոսել - դարձվածաբանական բառարան
 1329. ձենով ձեն - դարձվածաբանական բառարան
 1330. փորեն ձեն չելնել - դարձվածաբանական բառարան
 1331. ձայն չհանել - դարձվածաբանական բառարան
 1332. ձայն պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1333. ձեթ-պետ - դարձվածաբանական բառարան
 1334. ձեղնահարկի պատուհաններից - դարձվածաբանական բառարան
 1335. ձեռնոց նետվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1336. ձեռնոցների պես - դարձվածաբանական բառարան
 1337. սպիտակ ձեռնոցներ հագնել - դարձվածաբանական բառարան
 1338. ձեռք գցվել - դարձվածաբանական բառարան
 1339. ձեռքդ բռնողն ո՞վ է - դարձվածաբանական բառարան
 1340. ձեռքդ պագնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1341. ձեռք դպած չըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 1342. ձեռքդ քեզ քաշիր - դարձվածաբանական բառարան
 1343. երկրորդ ձեռքե - դարձվածաբանական բառարան
 1344. ձեռքե անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1345. ձեռքե բերան - դարձվածաբանական բառարան
 1346. ձեռքե բերնե իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1347. ձեռքե ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1348. ձեռքե հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1349. ձեռքե ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 1350. ձեռնե ձեռն - դարձվածաբանական բառարան
 1351. ձեռքե ձեռք անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1352. ձեռքեն ացնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1353. չորս ձեռքանի դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1354. օխտը ձեռնանի դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1355. ձեռնոցը վերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1356. առանց ձեռնոցի - դարձվածաբանական բառարան
 1357. սպիտակ ձեռնոցի պես գործածել - դարձվածաբանական բառարան
 1358. ձեռնոց նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1359. ձեռք առնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1360. ձեռք բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1361. ձեռք բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1362. ձեռքեն ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1363. մեկուն ձեռքեն ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1364. ձեռքեն հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1365. ձեռքեն չազատիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1366. ձեռքեն փախցվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1367. ձեռքե վար ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 1368. ազատ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1369. առաջին ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1370. կեղտոտ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1371. ճերմակ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1372. մաքուր ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1373. մութ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1374. ոսկի ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1375. ձեռքերդ բաց, մեջը դնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1376. ձեռքերդ դալար - դարձվածաբանական բառարան
 1377. ձեռքերդ չորանան - դարձվածաբանական բառարան
 1378. ձեռքերդ սրտիդ խաչ մնան - դարձվածաբանական բառարան
 1379. ձեռքերդ փլա՞վ են ուտում - դարձվածաբանական բառարան
 1380. ձեռքերը արյան մեջ թաթախել - դարձվածաբանական բառարան
 1381. ձեռքերը արյան մեջ թաթախվել - դարձվածաբանական բառարան
 1382. ձեռքերը բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1383. ձեռքերը բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1384. ձեռքերը գրպանները դրած - դարձվածաբանական բառարան
 1385. ձեռքերը դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 1386. ձեռքերը ետևը դրած - դարձվածաբանական բառարան
 1387. ձեռքերը երկար - դարձվածաբանական բառարան
 1388. ձեռքերը երկարացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1389. ձեռքերը երկինք կարկառել - դարձվածաբանական բառարան
 1390. ձեռքերը զոռել - դարձվածաբանական բառարան
 1391. ձեռքերը թուլանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1392. ձեռքերը իրար զարնել - դարձվածաբանական բառարան
 1393. ձեռքդ պագնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1394. ձեռք դպած չըլլալ - դարձվածաբանական բառարան
 1395. ձեռքդ քեզ քաշիր - դարձվածաբանական բառարան
 1396. երկրորդ ձեռքե - դարձվածաբանական բառարան
 1397. ձեռքե անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1398. ձեռքե բերան - դարձվածաբանական բառարան
 1399. ձեռքե բերնե իյնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1400. ձեռքե ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1401. ձեռքե հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1402. ձեռքե ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 1403. ձեռնե ձեռն - դարձվածաբանական բառարան
 1404. ձեռքե ձեռք անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1405. ձեռքեն ացնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1406. չորս ձեռքանի դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1407. օխտը ձեռնանի դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1408. ձեռնոցը վերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1409. առանց ձեռնոցի - դարձվածաբանական բառարան
 1410. սպիտակ ձեռնոցի պես գործածել - դարձվածաբանական բառարան
 1411. ձեռնոց նետել - դարձվածաբանական բառարան
 1412. ձեռք առնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1413. ձեռք բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1414. ձեռք բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1415. ձեռքեն ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1416. մեկուն ձեռքեն ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1417. ձեռքեն հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1418. ձեռքեն չազատիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1419. ձեռքեն փախցվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1420. ձեռքե վար ձգել - դարձվածաբանական բառարան
 1421. ազատ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1422. առաջին ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1423. կեղտոտ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1424. ճերմակ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1425. մաքուր ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1426. մութ ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1427. ոսկի ձեռքեր - դարձվածաբանական բառարան
 1428. ձեռքերդ բաց, մեջը դնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1429. ձեռքերդ դալար - դարձվածաբանական բառարան
 1430. ձեռքերդ չորանան - դարձվածաբանական բառարան
 1431. ձեռքերդ սրտիդ խաչ մնան - դարձվածաբանական բառարան
 1432. ձեռքերդ փլա՞վ են ուտում - դարձվածաբանական բառարան
 1433. ձեռքերը արյան մեջ թաթախել - դարձվածաբանական բառարան
 1434. ձեռքերը արյան մեջ թաթախվել - դարձվածաբանական բառարան
 1435. ձեռքերը բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1436. ձեռքերը բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1437. ձեռքերը գրպանները դրած - դարձվածաբանական բառարան
 1438. ձեռքերը դողալ - դարձվածաբանական բառարան
 1439. ձեռքերը ետևը դրած - դարձվածաբանական բառարան
 1440. ձեռքերը երկար - դարձվածաբանական բառարան
 1441. ձեռքերը երկարացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1442. ձեռքերը երկինք կարկառել - դարձվածաբանական բառարան
 1443. ձեռքերը զոռել - դարձվածաբանական բառարան
 1444. ձեռքերը թուլանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1445. ձեռքերը իրար զարնել - դարձվածաբանական բառարան
 1446. ձեռքերը ոլորվել - դարձվածաբանական բառարան
 1447. ձեռքերը պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 1448. ձեռները սինը քսել, ղրաղումը կանգնել - դարձվածաբանական բառարան
 1449. ձեռքերը վառվել - դարձվածաբանական բառարան
 1450. ձեռքերը տարածել - դարձվածաբանական բառարան
 1451. ձեռքերը տաքացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1452. ձեռքերը փլավ են ուտում - դարձվածաբանական բառարան
 1453. ձեռները քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1454. ձեռքերը քոր գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1455. ձեռք երթալ - դարձվածաբանական բառարան
 1456. ձեռքերի ազատություն - դարձվածաբանական բառարան
 1457. առանց ձեռքերի լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1458. ձեռքերի մեջ հալվել - դարձվածաբանական բառարան
 1459. ձեռքերի մեջ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1460. ձեռքերին ազատություն տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1461. ձեռքերին ջուր լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1462. ձեռքերի վրա բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1463. ձեռքերի վրա պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1464. ձեռքերը ծոցը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1465. ձեռքերը ծոցին - դարձվածաբանական բառարան
 1466. ձեռքերը կախ գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1467. ձեռքերը կապել - դարձվածաբանական բառարան
 1468. ձեռքերը կապված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1469. ձեռքերը կարկառել - դարձվածաբանական բառարան
 1470. ձեռքերը կարճ են - դարձվածաբանական բառարան
 1471. ձեռքերը կեղտոտել - դարձվածաբանական բառարան
 1472. ձեռքերը կոտրտին - դարձվածաբանական բառարան
 1473. ձեռքերը շփել - դարձվածաբանական բառարան
 1474. ձեռքերը ոլորել - դարձվածաբանական բառարան
 1475. ձեռքերում է - դարձվածաբանական բառարան
 1476. ձեռք զարնել - դարձվածաբանական բառարան
 1477. ձեռք զարնվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1478. աջ ձեռքը - դարձվածաբանական բառարան
 1479. ձեռքը աղ ջրեն պաղ ջուրը չգցել - դարձվածաբանական բառարան
 1480. ձառը ամույ - դարձվածաբանական բառարան
 1481. իր ձեռքը անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1482. ձեռքը անցընել - դարձվածաբանական բառարան
 1483. ձեռքը առաջ չերթալ - դարձվածաբանական բառարան
 1484. ձեռքը արագ - դարձվածաբանական բառարան
 1485. ձեռքը արյունը թաթխել - դարձվածաբանական բառարան
 1486. ձեռքը արունն ուր ըլլա - դարձվածաբանական բառարան
 1487. ձեռը բան չբռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1488. ձեռքը բանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1489. ձեռքը բարձրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1490. ձեռքը բաց - դարձվածաբանական բառարան
 1491. ձեռքը բացվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1492. ձեռը բաց քնել - դարձվածաբանական բառարան
 1493. ձեռք երկարել - դարձվածաբանական բառարան
 1494. ձեռք երկարիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1495. երկու ձեռք, երկու ոտք ունի - դարձվածաբանական բառարան
 1496. իր ձեռքերն ազատ արձակել - դարձվածաբանական բառարան
 1497. ձեռքերն ազատ արձակել - դարձվածաբանական բառարան
 1498. ձեռքերն ազատ արձակվել - դարձվածաբանական բառարան
 1499. ձեռքերն ազատ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1500. ձեռքերն արյունոտել - դարձվածաբանական բառարան
 1501. ձեռքերն արյունոտ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1502. ձեռքերն ու ոտքերը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1503. մերկ ձեռքերով - դարձվածաբանական բառարան
 1504. ձեռքը դիպած չլինել - դարձվածաբանական բառարան
 1505. ձեռքը վրան դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1506. ձեռքը դուդուկ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1507. ձեռքը և սիրտը առաջարկել - դարձվածաբանական բառարան
 1508. ձեռքը ետ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1509. ձեռքը ետևը հասնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1510. ձեռքը երեսին բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1511. ձեռքը երկար - դարձվածաբանական բառարան
 1512. ձեռքը երկարել - դարձվածաբանական բառարան
 1513. ձեռքը զատ չըլել - դարձվածաբանական բառարան
 1514. ձեռքը ընդունիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1515. ձեռքը թափ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1516. ձեռքը բերանը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 1517. ձեռքը բերանը հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1518. ձեռքը բերանը մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1519. ձեռքը իր բերանին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1520. ձեռքը բերանին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1521. ձեռքը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1522. ձեռքը բռնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1523. ձեռքը բռնուկ - դարձվածաբանական բառարան
 1524. ձեռքը գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1525. ձեռքը գլխին դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1526. ձեռքը գլխին խփել - դարձվածաբանական բառարան
 1527. ձեռքը գլխի վրա պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1528. ձեռքը գլխից անպակաս անի - դարձվածաբանական բառարան
 1529. ձեռքը վրա գնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1530. մեկ ձեռքը գող, մեկալը բոզ ընել - դարձվածաբանական բառարան
 1531. ձեռքը գրպանը հասնել - դարձվածաբանական բառարան
 1532. ձեռքը գրպանից խռով - դարձվածաբանական բառարան
 1533. իր ձեռքը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1534. ձեռքը գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1535. ձեռքը դադար չառնել - դարձվածաբանական բառարան
 1536. ձեռքը դատարկ - դարձվածաբանական բառարան
 1537. ձեռքը դեմ անել - դարձվածաբանական բառարան
 1538. ձեռքը վրան թափ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1539. ձեռքը թույլ է - դարձվածաբանական բառարան
 1540. ձեռքը լայն - դարձվածաբանական բառարան
 1541. ձեռքը լավ տեղ քցել - դարձվածաբանական բառարան
 1542. ձեռքը լիքը - դարձվածաբանական բառարան
 1543. ձեռքը խերով - դարձվածաբանական բառարան
 1544. ձեռքը խնդրել - դարձվածաբանական բառարան
 1545. ձեռքը ծանր է - դարձվածաբանական բառարան
 1546. ձեռը ծոցը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1547. ձեռքը ծոցում թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1548. ձեռքը ծունկին հասնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1549. ձեռքը ծուռ - դարձվածաբանական բառարան
 1550. ձեռքը խոստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1551. ձեռքը կամաց բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1552. ձեռքը կարճ - դարձվածաբանական բառարան
 1553. ձեռքը կարճանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1554. ձեռքը կարճ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1555. ձեռքը կը կեռա - դարձվածաբանական բառարան
 1556. ձեռը պակասել - դարձվածաբանական բառարան
 1557. ձեռը պատել - դարձվածաբանական բառարան
 1558. ձեռը պատը քսել - դարձվածաբանական բառարան
 1559. ձեռքը պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 1560. ձեռքը պարզել դեպի մի տեղ - դարձվածաբանական բառարան
 1561. ձեռը պեոլ - դարձվածաբանական բառարան
 1562. ձեռքը պինդ - դարձվածաբանական բառարան
 1563. ձեռը ջրով - դարձվածաբանական բառարան
 1564. ձեռքը սեղմել - դարձվածաբանական բառարան
 1565. ձեռը վանել - դարձվածաբանական բառարան
 1566. ձեռքը վատ սովորեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1567. ձեռքը վերցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1568. ձեռը վրա գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1569. ձեռքը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1570. մեկի ձեռքը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1571. ձեռը տաք - դարձվածաբանական բառարան
 1572. ձեռքը ճերմակ պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1573. ձեռքը մատնել - դարձվածաբանական բառարան
 1574. ձեռը մատնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1575. ձեռքը մաքուր - դարձվածաբանական բառարան
 1576. ձեռքը մեկին մեկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1577. ձեռքը մի բանի մեկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1578. ձեռքը մեկնել՝ համբուրելու - դարձվածաբանական բառարան
 1579. ձեռքը մեջքը մնաց - դարձվածաբանական բառարան
 1580. ձեռքը մերժել - դարձվածաբանական բառարան
 1581. ձեռը մի բանի չտալ - դարձվածաբանական բառարան
 1582. ձեռքը մխել - դարձվածաբանական բառարան
 1583. աչքը ձեռքը մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1584. մի ձեռքը յուղի մեջ է, մյուսը՝ մեղրի - դարձվածաբանական բառարան
 1585. ձեռքը մոխիրը չթաթխել - դարձվածաբանական բառարան
 1586. ձեռքը յուղոտել - դարձվածաբանական բառարան
 1587. ձեռքը նեղ - դարձվածաբանական բառարան
 1588. ձեռքը շան կրիճն է լվացեր - դարձվածաբանական բառարան
 1589. ձեռքը ոտքը բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1590. ձեռքը ոտքը դող ելլել - դարձվածաբանական բառարան
 1591. ձեռքը-ոտքը թուլանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1592. ձեռքը-ոտքը տեղը - դարձվածաբանական բառարան
 1593. ձեռը ոտը քաշվել - դարձվածաբանական բառարան
 1594. ձեռքը չբարձրանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1595. ձռքը չբռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1596. աջ ձեռքը չգիտե, թե ձախն ինչ է անում - դարձվածաբանական բառարան
 1597. ձեռքը չգնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1598. ձեռքը չդողալ - դարձվածաբանական բառարան
 1599. ձեռքը չզորել - դարձվածաբանական բառարան
 1600. աջ ձեռքը իմանա, թե ձախն ինչ է անում - դարձվածաբանական բառարան
 1601. ձեռքը չոր - դարձվածաբանական բառարան
 1602. ձեռքը չոր գետինը թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1603. ձեռքը չոր գետնին - դարձվածաբանական բառարան
 1604. ձեռքը չոր քարի տակ է - դարձվածաբանական բառարան
 1605. ձեռքը պագցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1606. ձեռքը պակաս - դարձվածաբանական բառարան
 1607. ձեռքից ձեռք գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1608. ձեռքից ձեռք խլվել - դարձվածաբանական բառարան
 1609. ձեռքից մի բան գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1610. ձեռքից ոսկի թափվել - դարձվածաբանական բառարան
 1611. ձեռքից ու ոտքից ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1612. ձեռքից չգցել - դարձվածաբանական բառարան
 1613. ձեռքից պրծնել - դարձվածաբանական բառարան
 1614. ձեռքից սահել - դարձվածաբանական բառարան
 1615. ձեռքիցս հոտ չեմ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1616. ձեռքից փախցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1617. ծերքի փաթաթան տյառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1618. ձեռք խաղացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1619. ձեռք կա մեկ - դարձվածաբանական բառարան
 1620. առջևը ձեռք կա - դարձվածաբանական բառարան
 1621. ձեռք կարկառել - դարձվածաբանական բառարան
 1622. ձեռքին գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1623. ձեռքին լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1624. ձեռքին նայել - դարձվածաբանական բառարան
 1625. ձեռքին-ոտին անել - դարձվածաբանական բառարան
 1626. ձեռքին պար ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1627. ձեռքին ջուր լցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1628. ձեռքի ջրով - դարձվածաբանական բառարան
 1629. ձեռքի ջուրք - դարձվածաբանական բառարան
 1630. ձեռքի վրա - դարձվածաբանական բառարան
 1631. վըր ձեռաց - դարձվածաբանական բառարան
 1632. ձեռքի վրա բռնվիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1633. ձեռքի վրայից - դարձվածաբանական բառարան
 1634. ձեռքի վրա պտըտցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1635. ձեռքի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 1636. մեկի ձեռքի տակ - դարձվածաբանական բառարան
 1637. իր ձեռքի տակ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1638. ձեռքի տակ բերել - դարձվածաբանական բառարան
 1639. ձեռքի տակե - դարձվածաբանական բառարան
 1640. ձեռքի տակեն է - դարձվածաբանական բառարան
 1641. ձեռքի տակ ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1642. ձեռքի տակի - դարձվածաբանական բառարան
 1643. ձեռքի տակ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1644. ձեռքի տակ հավաքել - դարձվածաբանական բառարան
 1645. ձեռքի տակով անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1646. առաջին ձեռքից - դարձվածաբանական բառարան
 1647. ձեռքից առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1648. ձեռքից բան չգալ - դարձվածաբանական բառարան
 1649. ձեռքից բան չպրծնել - դարձվածաբանական բառարան
 1650. ձեռքից բաց թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1651. ձեռքից բաց թողնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1652. իրեն ձեռքից բաց թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1653. ձեռքից բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1654. կապույտ ձի - դարձվածաբանական բառարան
 1655. հրեղեն ձի - դարձվածաբանական բառարան
 1656. տրոյական ձի - դարձվածաբանական բառարան
 1657. ձիերի պոչերը մաշես - դարձվածաբանական բառարան
 1658. գլխիս ձի՞ է քացի տվել - դարձվածաբանական բառարան
 1659. առանց ձի մսուր կապել - դարձվածաբանական բառարան
 1660. ձին աստղերի հետ է խաղացնում - դարձվածաբանական բառարան
 1661. ձին աստղերի հետ ծուլծուլ է լինում - դարձվածաբանական բառարան
 1662. ձին նալեր՝ ետևն է ինկեր - դարձվածաբանական բառարան
 1663. ձին թամբել - դարձվածաբանական բառարան
 1664. ձին թարս պայտել - դարձվածաբանական բառարան
 1665. ձին իր մեյդանի գյորա քշել - դարձվածաբանական բառարան
 1666. ձին խաղացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1667. ձին ձիավորից իջեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1668. իր ձին չնստել - դարձվածաբանական բառարան
 1669. ձին պոչեն բռնած քշել - դարձվածաբանական բառարան
 1670. հրեղեն ձին սանձել - դարձվածաբանական բառարան
 1671. թարս ձի նստել - դարձվածաբանական բառարան
 1672. ձին տակը խաղում է - դարձվածաբանական բառարան
 1673. ռահվան ձին քիմի - դարձվածաբանական բառարան
 1674. ձին վրան քշել - դարձվածաբանական բառարան
 1675. իր ձին քշել - դարձվածաբանական բառարան
 1676. ձեռքը փեշը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1677. ձեռքը փոխել - դարձվածաբանական բառարան
 1678. ձեռքը քաշ - դարձվածաբանական բառարան
 1679. ձեռքը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1680. վրայեն ձեռքը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1681. ձեռքը քարի տակ է - դարձվածաբանական բառարան
 1682. ձեռքը քարին տակը մնաց - դարձվածաբանական բառարան
 1683. ձեռքը թոթվել - դարձվածաբանական բառարան
 1684. ձեռքի գործ է - դարձվածաբանական բառարան
 1685. ձեռքին ետևն ու առջևը չի գիտեր - դարձվածաբանական բառարան
 1686. ձեռքի հետ - դարձվածաբանական բառարան
 1687. ձեռաց հետ գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1688. ձեռաց մեջ գրված էր - դարձվածաբանական բառարան
 1689. հետևիցդ ձի չեն քշում - դարձվածաբանական բառարան
 1690. ինտես յիետքը ձի պիննոմ լեք ազգի՞ պի յայցընիեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1691. ձիու ականջը մտած - դարձվածաբանական բառարան
 1692. ձիու գլուխը տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1693. ձիու պես թրքել - դարձվածաբանական բառարան
 1694. իր ձիու վրա - դարձվածաբանական բառարան
 1695. ձիու վրա ենելիք է - դարձվածաբանական բառարան
 1696. ձիուն տեղը էշ կապել - դարձվածաբանական բառարան
 1697. ձիուց իջավ, նստեց էշ - դարձվածաբանական բառարան
 1698. ձեռք հասցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1699. ձեռք ձեռքի - դարձվածաբանական բառարան
 1700. ձեռք ձեռքի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1701. ձեռք ձեռքի խփել - դարձվածաբանական բառարան
 1702. ձև առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1703. ձևեր առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1704. մեկու մը ձևեր առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1705. ձևեր բանեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1706. ձևեր թափել - դարձվածաբանական բառարան
 1707. ձևի բերել - դարձվածաբանական բառարան
 1708. ձձում հեծնող - դարձվածաբանական բառարան
 1709. անձյուն ձմեռ - դարձվածաբանական բառարան
 1710. կյանքի ձմեռ - դարձվածաբանական բառարան
 1711. ձմեռ, գարուն - դարձվածաբանական բառարան
 1712. անկտրել ձմերուկ - դարձվածաբանական բառարան
 1713. մի ձեռքով երկու ձմերուկ բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1714. ձմերուկ գցես՝ կճաքի - դարձվածաբանական բառարան
 1715. ձմերուկի կորիզ է կուլ տվել - դարձվածաբանական բառարան
 1716. բերանի ձյութը գողանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1717. ձյութի պես կպչել - դարձվածաբանական բառարան
 1718. ձյութ ու ծամոն լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1719. ձյութած գոմեշ - դարձվածաբանական բառարան
 1720. անցյալ ձմռան ձյուն - դարձվածաբանական բառարան
 1721. գլխին ձյուն բերել - դարձվածաբանական բառարան
 1722. ձյուն գա գլխիդ - դարձվածաբանական բառարան
 1723. գլխին ձյուն գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1724. ձյունը գլխիս - դարձվածաբանական բառարան
 1725. ձյունը երդիքը պողել - դարձվածաբանական բառարան
 1726. ձուն թապլել - դարձվածաբանական բառարան
 1727. ձունին բերնին փչել - դարձվածաբանական բառարան
 1728. գլխին ձյուն իջնել - դարձվածաբանական բառարան
 1729. ձյունին վրա կը կոխե, հետքը կանհետացնե - դարձվածաբանական բառարան
 1730. գլխին ձյուն մաղել - դարձվածաբանական բառարան
 1731. ձմեռը ձյուն ուզես՝ չի տա - դարձվածաբանական բառարան
 1732. ձյան պես հալվել - դարձվածաբանական բառարան
 1733. ձյունատեղ սրբել - դարձվածաբանական բառարան
 1734. ձնագունդը մեծանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1735. ձնագունդը մեծացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1736. ձնագնդի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1737. երկաթյա ձողերուն ետև - դարձվածաբանական բառարան
 1738. ձեռքիդ մեջ ձվածեղ անես - դարձվածաբանական բառարան
 1739. ձվածեղի խաթեր թավի կոթը պաչել - դարձվածաբանական բառարան
 1740. ձվածեղ է ուտում - դարձվածաբանական բառարան
 1741. ձվածեղի հոտ առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1742. մին խախալ ձու ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1743. տակը ձու ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1744. մեջները ձու դնես՝ կեփի - դարձվածաբանական բառարան
 1745. մի հոտած ձու էլ չարժենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1746. ձու լակացնող - դարձվածաբանական բառարան
 1747. մի ձու՝ մեջտեղից կիսած - դարձվածաբանական բառարան
 1748. ձու չեմ, որ փլխվեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1749. ձու չկլպող - դարձվածաբանական բառարան
 1750. մի ձու սարքել, գրպանը դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1751. երկաթե ձվեր ածել - դարձվածաբանական բառարան
 1752. ձվի մեջ մազ փնտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1753. ձվից դուրս չեկած - դարձվածաբանական բառարան
 1754. ձվից մազ թռցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1755. ձվից նոր դուրս եկած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1756. ձվանը փորը հավաքվել - դարձվածաբանական բառարան
 1757. անուշ ջուրի ձուկ - դարձվածաբանական բառարան
 1758. ծովի ձուկ - դարձվածաբանական բառարան
 1759. ցամաք նետված ձուկ - դարձվածաբանական բառարան
 1760. ցամաքում ձուկ բռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1761. ո՛չ ձուկ է, ո՛չ միս - դարձվածաբանական բառարան
 1762. ձուկը գլխից է հոտել - դարձվածաբանական բառարան
 1763. երբ ձուկը ծառը բարձրանա - դարձվածաբանական բառարան
 1764. ձուկը ծովով - դարձվածաբանական բառարան
 1765. ձուկը ջրամույն ընել - դարձվածաբանական բառարան
 1766. ձուկը ջրից չոր է դուրս գալիս - դարձվածաբանական բառարան
 1767. իրեն զգալ, ինչպես ձուկը ջրում - դարձվածաբանական բառարան
 1768. ձուկի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1769. ձուկն իր ջուրը գտավ - դարձվածաբանական բառարան
 1770. օդի մեջ ձուկ որսալ - դարձվածաբանական բառարան
 1771. գլխում ձկան խաչ ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1772. ճակատին ձկան խաչ ունենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1773. ձկան պես - դարձվածաբանական բառարան
 1774. ձկան փուշ է - դարձվածաբանական բառարան
 1775. տակից հոտած ձկներ դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1776. ձնձին քացի տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1777. ձեռքս լինի - դարձվածաբանական բառարան
 1778. ձեռքս կկտրեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1779. ձեռքս չատկեց - դարձվածաբանական բառարան
 1780. սաղ ձեռքս սոլիս էյթըչ չէնե - դարձվածաբանական բառարան
 1781. ձեռք վրա բերել - դարձվածաբանական բառարան
 1782. ձեռք տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1783. ձևի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1784. ձևի համար - դարձվածաբանական բառարան
 1785. ձևի մեջ լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1786. ձևի մեջ մտնել - դարձվածաբանական բառարան
 1787. ձևից գցել - դարձվածաբանական բառարան
 1788. ձևից դուրս գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1789. ձև ու մարմին ստանալ - դարձվածաբանական բառարան
 1790. վրան ձևել - դարձվածաբանական բառարան
 1791. ձևել ու կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1792. վրան ձևված լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1793. ձեռնեմեն դուս թողնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1794. ձեռքից դուրս պրծնել - դարձվածաբանական բառարան
 1795. ձեռից ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1796. ձեռքից թողնել - դարձվածաբանական բառարան
 1797. ձեռքից թռչել - դարձվածաբանական բառարան
 1798. ձեռքից ինչե՜ր եմ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1799. իրար ձեռքից խլել - դարձվածաբանական բառարան
 1800. ձեռքից խույս տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1801. ձեռքից ձեռք անցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1802. ղամպուռին վրա ղամպուռ մ'ալ դնել - դարձվածաբանական բառարան
 1803. ղայդի բերել - դարձվածաբանական բառարան
 1804. ղ'անարես վուր քաշ անես - դարձվածաբանական բառարան
 1805. ղաստահիվանդ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1806. ղավուր ըլնել - դարձվածաբանական բառարան
 1807. ղարարի ննգնիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1808. ղարաուլ քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1809. ղափիլ ղաչի գաս - դարձվածաբանական բառարան
 1810. ղունթ՝ ման ղաֆո - դարձվածաբանական բառարան
 1811. ղեկը կորսնցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1812. ղեկը ձեռքն առնել - դարձվածաբանական բառարան
 1813. ղեկը ձեռքում պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1814. ղեկի մոտ կանգնած լինել - դարձվածաբանական բառարան
 1815. ղիմա-ղիմա անել - դարձվածաբանական բառարան
 1816. ղիամաթ անել - դարձվածաբանական բառարան
 1817. ղոթարութուն էնել - դարձվածաբանական բառարան
 1818. ղոչաղ կասեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1819. ղոչաղ կաց - դարձվածաբանական բառարան
 1820. վրան ղռալ - դարձվածաբանական բառարան
 1821. ղսասը հանել - դարձվածաբանական բառարան
 1822. ղսասը մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1823. սև ղրաթ - դարձվածաբանական բառարան
 1824. ղրաղ ըլնել - դարձվածաբանական բառարան
 1825. ղրաղը քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1826. ղրաղ շուռ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1827. վրան ձի քալեցնել - դարձվածաբանական բառարան
 1828. վրան ձի քշել - դարձվածաբանական բառարան
 1829. հաղթական ձի - դարձվածաբանական բառարան
 1830. ձիու քայլ - դարձվածաբանական բառարան
 1831. մեկը ձիավոր է, մյուսը՝ ոտավոր - դարձվածաբանական բառարան
 1832. դեպի իրեն ձիգ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1833. ձիթենին կանաչել - դարձվածաբանական բառարան
 1834. ձիթենու ճյուղ - դարձվածաբանական բառարան
 1835. ձիթենու ճյուղ պարզել - դարձվածաբանական բառարան
 1836. մթին ձիուկ - դարձվածաբանական բառարան
 1837. ձիու ճանճի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1838. ձիու ճանճ պիլե չիկա - դարձվածաբանական բառարան
 1839. ոսկե ձկնիկ - դարձվածաբանական բառարան
 1840. մի ղունգը հարիր արժի - դարձվածաբանական բառարան
 1841. ղունգ-ղունգ անել - դարձվածաբանական բառարան
 1842. ղնգին մտիկ տալ - դարձվածաբանական բառարան
 1843. ղնգները դռանը քերել - դարձվածաբանական բառարան
 1844. ղնգների միսն ուտել - դարձվածաբանական բառարան
 1845. ղնգներն իրար քսել - դարձվածաբանական բառարան
 1846. թռվռան ղուշ - դարձվածաբանական բառարան
 1847. խենթ ղուշ - դարձվածաբանական բառարան
 1848. գլխի վրա մեկ ղուշ անց կենալ - դարձվածաբանական բառարան
 1849. ղուշ դառնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1850. չյարթի ղուշ կերած - դարձվածաբանական բառարան
 1851. այդտեղով ղուշն էլ չի անցկացել - դարձվածաբանական բառարան
 1852. անցնող թևավոր ղշին էլ հաց ա ուտացնում - դարձվածաբանական բառարան
 1853. կուրբան կանեմ կուրտիկին - դարձվածաբանական բառարան
 1854. ղուրդին-ղուրդին մեջը քցել - դարձվածաբանական բառարան
 1855. ղուրդ ու ղուշի փայ ըլնել - դարձվածաբանական բառարան
 1856. ղուրդ ու ղուշի փայ շինել - դարձվածաբանական բառարան
 1857. ղուրդն ու ղուշն ուտի - դարձվածաբանական բառարան
 1858. ղուդուղի եկածը - դարձվածաբանական բառարան
 1859. ղուդումը կոտրվել - դարձվածաբանական բառարան
 1860. ղուղոը քամել - դարձվածաբանական բառարան
 1861. ղղումը նստել - դարձվածաբանական բառարան
 1862. ղու-ղու կանչելեն մնալ - դարձվածաբանական բառարան
 1863. իր ձեռքն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1864. ձեռքն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1865. ձեռն ու ոտը բան չբռնել - դարձվածաբանական բառարան
 1866. ձեռն ու ոտը իրար խառնվել - դարձվածաբանական բառարան
 1867. ձեռքն ու ոտքն ընկնել - դարձվածաբանական բառարան
 1868. երկու ձեռքով - դարձվածաբանական բառարան
 1869. ճագարների պես - դարձվածաբանական բառարան
 1870. մեջտեղեն ճաթիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1871. ճաթիս՝ ճաթե - դարձվածաբանական բառարան
 1872. մանի՛ր, մանի՛ր, իմ ճախարակ - դարձվածաբանական բառարան
 1873. ճախարակի պես - դարձվածաբանական բառարան
 1874. ճախճախուտի մեջ խրվել - դարձվածաբանական բառարան
 1875. բաց ճակատ - դարձվածաբանական բառարան
 1876. ճակատ բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1877. ճակատդ խառըշլամիշ կանիմ - դարձվածաբանական բառարան
 1878. ճակատդ հավկիթ մի զարնելու է - դարձվածաբանական բառարան
 1879. ճակատեն զարնել - դարձվածաբանական բառարան
 1880. ճակատ զարնել - դարձվածաբանական բառարան
 1881. ճակատը բարձր - դարձվածաբանական բառարան
 1882. ճակատը բարձր պահել - դարձվածաբանական բառարան
 1883. ճակատը բարձրացնել - դարձվածաբանական բառարան
 1884. ղաբանը կտրել - դարձվածաբանական բառարան
 1885. ղադե՛դ առնեմ - դարձվածաբանական բառարան
 1886. ղազ թեփռտել - դարձվածաբանական բառարան
 1887. ղազաբի գալ - դարձվածաբանական բառարան
 1888. ղազախի ձիու ախոռ - դարձվածաբանական բառարան
 1889. ղազուխի նստիլ - դարձվածաբանական բառարան
 1890. ղազուխի քաշել - դարձվածաբանական բառարան
 1891. ղալ անել - դարձվածաբանական բառարան
 1892. ղալաթ անել - դարձվածաբանական բառարան
 1893. մոտը ղալաթ է արել - դարձվածաբանական բառարան
 1894. ղալամի ծերին ման ածել - դարձվածաբանական բառարան