Մասնակից:Dato (WMAM)/Հայկական խոհանոցի բառարան/4

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. չևորեկ էջ 326
 2. չևոքելիկ էջ 326
 3. չիչ անել էջ 327
 4. չոկլիկ էջ 328
 5. չուրչա էջ 330
 6. չուքալիկ էջ 330
 7. չքնտուր էջ 330
 8. չուրխայեկ էջ 330
 9. պազլամա էջ 331
 10. պախել էջ 331
 11. պախեփ էջ 331
 12. պախաճճամ էջ 331
 13. պախրեմիս էջ 331
 14. պահո քելքել էջ 331
 15. պանտր էջ 334
 16. պանրատապակ էջ 334
 17. պանրըհուց էջ 334
 18. պանրխաշ էջ 334
 19. պաշար կապել էջ 335
 20. պաշար տեսնել էջ 335
 21. պաշարիկ էջ 335
 22. պաշտել ճաշը էջ 335
 23. պապըքկո էջ 335
 24. պապկե գլոնց էջ 336
 25. պապու մորուք էջ 336
 26. պապունաճ էջ 336
 27. պառկուկ մազիկ էջ 336
 28. պառպռիկ էջ 336
 29. պառպռի էջ 336
 30. մեծ պաք էջ 336
 31. պախս անել էջ 336
 32. պախսե հանել էջ 336
 33. պահքն ավրել էջ 336
 34. պահքին էլլել էջ 336
 35. պահքն ուտել էջ 336
 36. պաս ուտել էջ 336
 37. պաս ուտող էջ 336
 38. պասը խոռել էջ 336
 39. պասի տրեխները ծակվել էջ 336
 40. պաք բռնել էջ 336
 41. պաք կենալ էջ 336
 42. պաք հաս էջ 336
 43. պաքը մտնել էջ 336
 44. պաքն ուտել էջ 336
 45. օրական պաս էջ 336
 46. պասական էջ 336
 47. պասապուր էջ 337
 48. պաստան էջ 337
 49. պաստեղ քաշել էջ 337
 50. պաստեցո էջ 337
 51. պաստղե խաց էջ 338
 52. պաստրմո էջ 338
 53. պատժանակ էջ 338
 54. պերը գալ էջ 341
 55. պզկաթան էջ 341
 56. պէսմէթ էջ 341
 57. պէօրէկ էջ 341
 58. պըլխ-պըլխ էջ 341
 59. պլխել էջ 341
 60. պըղտ էջ 341
 61. պինդամուր էջ 342
 62. պինջարով հաց էջ 342
 63. ջրե պիշի էջ 342
 64. պիտե էջ 342
 65. պիրոգ էջ 342
 66. ղաշըղպիրոգ էջ 343
 67. պիցցա էջ 343
 68. պլտուխ անել էջ 344
 69. պլրանիլ էջ 344
 70. պխկաթեզ էջ 344
 71. պկլըհատիկ էջ 344
 72. պղակունդ էջ 344
 73. պյութպկութ էջ 345
 74. պնակիկ էջ 345
 75. պողաչա էջ 346
 76. ֆռանգի բադրջան էջ 346
 77. պոյտն էջ 346
 78. պոչով ապուր էջ 346
 79. պոչով փարչիկ էջ 347
 80. պոչուտ թութ էջ 347
 81. պոպոքի միջի պես պահել էջ 347
 82. պոսվ էջ 347
 83. պոտուճ էջ 347
 84. պորակ էջ 347
 85. սև պօրընջան էջ 347
 86. կարմիր պօրընջան էջ 347
 87. պռկոռք էջ 348
 88. պռոշկ էջ 348
 89. պռոշները լպստել էջ 348
 90. պռոշները ծպծպացնել էջ 348
 91. պռտնե էջ 348
 92. պռտիկ-պռտիկ գալ էջ 348
 93. պռնկեպռուկ էջ 348
 94. պռունկն առնել էջ 349
 95. պռունկ զարնել էջ 349
 96. պռուշավոր էջ 349
 97. պտատուկ էջ 349
 98. պտեկ էջ 349
 99. պտիկ ըմ էջ 349
 100. պտղըտիլ էջ 349
 101. պտղուց էնել էջ 349
 102. պտղունք էջ 349
 103. պտյակ էջ 349
 104. պտոտ էնել էջ 349
 105. պտռեր էջ 349
 106. պտուղ անել էջ 350
 107. քնթռահույս անել էջ 350
 108. պրթոջ էջ 350
 109. պունշ էջ 351
 110. պուպու անել էջ 351
 111. պուտուտակ էջ 352
 112. պուրի էջ 352
 113. ջազվե էջ 352
 114. ջաղջի բաղաճ էջ 353
 115. ջանդան էջ 353
 116. ջանին նստել էջ 353
 117. ջաջառուն էջ 353
 118. ջաջխ էջ 353
 119. ջառո էջ 353
 120. ջերմօղի էջ 354
 121. ջըռջըռ էջ 354
 122. ջերմագ ջիգար էջ 355
 123. ջիլ հաց էջ 355
 124. ջիլ պանիր էջ 355
 125. ջիլուեղ էջ 355
 126. ջիֆթըհուց էջ 355
 127. ջըլբուր էջ 355
 128. ջխնած մածուն էջ 355
 129. ջնաղ էջ 355
 130. ջինակ քաշել էջ 355
 131. ջնջղկի հացիգ էջ 355
 132. հացի ջոթ էջ 355
 133. ջովլի էջ 356
 134. ջըռա էջ 356
 135. ջռիմ անել էջ 356
 136. ջռչել էջ 356
 137. ջրաց էջ 356
 138. ջրի-մրի էջ 357
 139. ջրի թութ էջ 357
 140. ջրլուա էջ 357
 141. ջրխմե էջ 357
 142. ջրհնած էջ 357
 143. ջըրվրա էջ 358
 144. ջրցպնակ էջ 358
 145. ջրփոխս լինել էջ 358
 146. ջուդաբա էջ 358
 147. ջուղդոկ էջ 358
 148. Աստծու ձեռքի ջուր էջ 359
 149. ջուր ծամել էջ 359
 150. ջուրածաղիկ էջ 359
 151. ջուրվրա էջ 359
 152. ռադիշո նուռ էջ 359
 153. ռազիան էջ 359
 154. ռևադենի էջ 360
 155. ռմբեշիկ էջ 360
 156. ռշտա-հալվա էջ 360
 157. ռշտա-փլավ էջ 360
 158. ռշտունիկ էջ 360
 159. ռոկվիլ էջ 360
 160. ոոճիկ էջ 360
 161. ռոմշտեքս էջ 360
 162. ռոտ էջ 361
 163. ռուզ էջ 361
 164. ռուզ անել էջ 361
 165. սալ մածուն էջ 362
 166. սալազուգ էջ 362
 167. սահնե էջ 363
 168. սաղ-սաղ ուտել էջ 363
 169. սաբունքի տոպրակ էջ 363
 170. սաճի հաց էջ 364
 171. սամիթով ապուր էջ 364
 172. չըռչըռ սամսա էջ 364
 173. սամսակ էջ 364
 174. սամսիլ էջ 364
 175. սայրիկ էջ 364
 176. սանգի էփած էջ 365
 177. սանդի կոթ էջ 365
 178. սանդի տոռ էջ 365
 179. սանոն էջ 365
 180. սապվի էջ 365
 181. սապուռ էջ 365
 182. երկու երեսանի սաջի հաց էջ 366
 183. սառն շաքար էջ 366
 184. սարակաճաշ ընել էջ 366
 185. սարսուղ էջ 367
 186. սափ ընկույզ էջ 367
 187. սափ խնձոր էջ 367
 188. սալիէփ էջ 368
 189. սեխադդում էջ 368
 190. սեղան բացել էջ 368
 191. սեղան դնել էջ 368
 192. սեղան նստել էջ 368
 193. սեղան-սուֆրա էջ 368
 194. սեղան տալ էջ 368
 195. սեղան ցկել էջ 368
 196. սղանը վեր քաղել էջ 368
 197. սեղանի աղ էջ 368
 198. սեղանի գինի էջ 368
 199. սուրբ սեղան էջ 368
 200. սեղանադիր էջ 368
 201. սև պղպեղ էջ 369
 202. հում սեր էջ 369
 203. սերը քաշել էջ 369
 204. սերոց դնել էջ 369
 205. սերուց մածուն էջ 369
 206. սերևելք էջ 369
 207. սերկապրիկ էջ 369
 208. սերմըու էջ 370
 209. սեքպա էջ 370
 210. սզղութ էջ 370
 211. սիլ ձուկ էջ 371
 212. սիղիգն էջ 371
 213. սիմինդե էջ 371
 214. սինապ էջ 372
 215. սենի նստիլ էջ 372
 216. սենի պեզի էջ 372
 217. սենի-սենի էջ 372
 218. սինի դնել էջ 372
 219. սինրաղա էջ 372
 220. սուլթան սիսեռ էջ 372
 221. սիվխը սալաթու էջ 373
 222. սիվրմելի էջ 373
 223. սիրտհամ էջ 373
 224. սիրտը թրջվել էջ 373
 225. սիրտը կանգնեցնել էջ 373
 226. սիրտը մարմրել էջ 373
 227. սրտին առնել էջ 373
 228. սլլեգ էջ 373
 229. սլնգել էջ 373
 230. սխաթեր էջ 373
 231. սխտորախյուս էջ 374
 232. սխտորած էջ 374
 233. սկորդալյա էջ 375
 234. սղաճ էջ 375
 235. սմնրեկ էջ 376
 236. սմրտիկ ապուր էջ 377
 237. սննդակարգ էջ 377
 238. սննաճարպեր էջ 377
 239. սնոպար էջ 378
 240. սնուցած վարդ էջ 378
 241. սոխահեռանջ էջ 379
 242. սողանլի էջ 379
 243. սոսեմ էջ 380
 244. սոված զկռտալ էջ 380
 245. սոփքրգ էջ 380
 246. ավելուկի սպաս էջ 381
 247. սպիտակ բանջար էջ 381
 248. սըպտկը բանջար էջ 381
 249. սպիտակ լոբի էջ 381
 250. սռըմ էջ 382
 251. սրա քաշել էջ 382
 252. սրեսիլ էջ 383
 253. սրբսեր էջ 383
 254. սրբրտել էջ 383
 255. սումաթ էջ 384
 256. սումի էջ 384
 257. սուսախ էջ 385
 258. սոսամնեա հաց էջ 385
 259. սուտ բաջուկ էջ 385
 260. սուտ տոլմա էջ 385
 261. սուրքի էջ 386
 262. սուփրա քաշել էջ 386
 263. սուփրեն վեր քաղել էջ 386
 264. սուփրեն քցել էջ 386
 265. սուփրեն օրհնել էջ 386
 266. սուփրի սելավ էջ 386
 267. սփրտուկ էջ 387
 268. վազաբանջար էջ 387
 269. վազնատ էջ 387
 270. վալա էջ 387
 271. վաղեն էջ 387
 272. վաղվեն էջ 387
 273. միկրոալիքային վառարան էջ 387
 274. վարսակալուր էջ 388
 275. վեր քաշել էջ 389
 276. վժտիկ էջ 389
 277. վիլուկի ծամ էջ 389
 278. վիրփշտկել էջ 389
 279. վռուլ էջ 390
 280. վսեստակ էջ 390
 281. վրան ձգել էջ 390
 282. տակովին էջ 391
 283. տան մեջ տանդռնիկ էջ 391
 284. տաշտադրանք էջ 392
 285. տեսեգ էջ 396
 286. տիպս էջ 397
 287. տմնուեգ էջ 398
 288. տմպուզտյուզնը էջ 398
 289. տհտըծհան էջ 399
 290. տոփը էջ 402
 291. տպպու էջ 402
 292. տտմոճաբոյ էջ 402
 293. տրեպ էջ 402
 294. տրյի էջ 402
 295. տրոսանք էջ 403
 296. ուրցանուխ էջ 406
 297. ուտեմտիտեմ էջ 407
 298. ուտիսանալ էջ 407
 299. ուտիսվա էջ 407
 300. ուտսուց էջ 407
 301. ուտվուկ էջ 407
 302. ուրբուց էջ 407
 303. ուրուբ էջ 408
 304. ուրուրուղ էջ 408
 305. փաթեփաթ տալ էջ 408
 306. փաթիկ էջ 408
 307. փալալել էջ 408
 308. փալուզա էջ 408
 309. փաղ էջ 409
 310. փամփուշիկ էջ 409
 311. փայելլա էջ 409
 312. փայլունկ էջ 409
 313. փայնաքոշ էջ 409
 314. փաչա էջ 409
 315. փառ-փառ էջ 409
 316. փառակ էջ 409
 317. փառչափարա անել էջ 409
 318. փասով էջ 410
 319. փարինջ էջ 410
 320. փարխաջ էջ 410
 321. փերճոկ էջ 411
 322. փերճոկած էջ 411
 323. փըթփըթ էջ 411
 324. փըթ-փըթ էջ 411
 325. փըխ էջ 411
 326. փըշ էջ 411
 327. փթռանք էջ 411
 328. փթփթալ էջ 411
 329. փիչխուլ էջ 412
 330. փլած տոլմա էջ 412
 331. փլավ-կառի էջ 415
 332. փլաքի էջ 415
 333. փլող էջ 415
 334. փլփիլ էջ 415
 335. փխրաբլիթ էջ 415
 336. փխու էջ 416
 337. փղղաղուն էջ 416
 338. փճե էջ 416
 339. փմփխել էջ 416
 340. փյազ էջ 416
 341. փնջան էջ 416
 342. փուշադ էջ 416
 343. փշիջոր էջ 416
 344. փշրուկապուր էջ 417
 345. փշուկ էջ 417
 346. փշուռ էջ 417
 347. փոթ ըլել էջ 417
 348. փոթուկ լազ էջ 417
 349. փոխայլուր էջ 417
 350. փոխինդի շաբաթ օր էջ 417
 351. փոխաց էջ 418
 352. փոկեղ էջ 418
 353. փեճոկել էջ 418
 354. փոճոկապղպեղ էջ 418
 355. փոշած էջ 418
 356. փոշի գաթա էջ 418
 357. փոշտ-փոշտ էջ 418
 358. փոչփոչալ էջ 418
 359. փոռթաքալ էջ 418
 360. փոռնակ էջ 418
 361. փոռնը էջ 418
 362. թանփոր էջ 419
 363. փոր արածացնել էջ 419
 364. փոր լցնել էջ 419
 365. փոր խաբել էջ 419
 366. փորու խիջ էջ 419
 367. փորիկենդան էջ 419
 368. փորձտես էջ 419
 369. փորոտիքը հանել էջ 419
 370. փորպատռում էջ 419
 371. փոփ կտրել էջ 419
 372. փոփակեր էջ 419
 373. փոփոջ էջ 419
 374. փչալ էջ 419
 375. փչկել էջ 419
 376. փչոք էջ 419
 377. փչռքել էջ 419
 378. փչում-պազումք էջ 419
 379. փչումանալ էջ 419
 380. փռանեփեց էջ 419
 381. փռիչոր էջ 419
 382. փռնչոր ալյուր էջ 419
 383. փռնչոր հաց էջ 419
 384. փռնչի էջ 419
 385. փռնչություն էջ 419
 386. փռնտուն էջ 420
 387. փռչքի էջ 420
 388. փտխեցնել էջ 420
 389. փտռունգ էջ 420
 390. փրասա էջ 420
 391. փրթավուկ էջ 420
 392. փրթացնել էջ 420
 393. փրոտ էջ 421
 394. փրաթափել էջ 421
 395. փրել էջ 421
 396. փրսըվերել էջ 421
 397. փրփեշնել էջ 421
 398. փցարիկ էջ 421
 399. փուդ էջ 421
 400. փուլզ էջ 421
 401. փուխ էջ 421
 402. փուշը քաղել էջ 421
 403. փուրաս էջ 422
 404. ծոցաքաղ տալ էջ 423
 405. քաղիրթով ապուր էջ 423
 406. քաղցուկ էջ 423
 407. քաղցր փայտ էջ 423
 408. քաղցր փսիկ էջ 423
 409. քաղցր քար էջ 423
 410. քաղցր-մեղցր էջ 424
 411. քամա էջ 424
 412. քամած էջ 424
 413. քանդուկ էջ 425
 414. քաշկեն էջ 425
 415. քաշիկա էջ 425
 416. քաշք էջ 425
 417. քաջեռաց էջ 425
 418. քաջեփ էջ 425
 419. քառնատամ էջ 426
 420. քարաղան էջ 426
 421. քարավուզ էջ 426
 422. քարբողի էջ 426
 423. քարխանա էջ 426
 424. քարմաղ չամիչ էջ 426
 425. քավքաշ էջ 427
 426. քենջել էջ 427
 427. քեոֆթե էջ 428
 428. քեպապ էջ 428
 429. քեսմե էջ 428
 430. քերք էջ 428
 431. քթիչ էջ 429
 432. քթիկ-քթիկ էջ 429
 433. քթքթիկ էջ 429
 434. քիլա էջ 429
 435. քիլակ էջ 429
 436. քիլլա էջ 429
 437. քիլինգյոշ էջ 429
 438. քիլուռ էջ 429
 439. քիմիոն էջ 429
 440. քիպա խուտուրտի էջ 430
 441. քիրս էջ 430
 442. քմազարդ էջ 430
 443. քմմաուն էջ 430
 444. քնիշ էջ 430
 445. քշեծայ էջ 430
 446. քոմբա էջ 430
 447. քոշիկ էջ 431
 448. քրքոր էջ 432
 449. քրքջնել էջ 432
 450. քութուռկեն էջ 432
 451. քուլբաստի էջ 432
 452. քուլիչա էջ 432
 453. քուլում էջ 432
 454. քուլուրյա էջ 432
 455. քումբը էջ 433
 456. քուշնա էջ 433
 457. քուպա էջ 433
 458. քուրց էջ 433
 459. քփթփիկ էջ 435
 460. օթեկ էջ 435
 461. օխլավա էջ 435
 462. օխլավել էջ 435
 463. օջախ դնել էջ 436
 464. օռուզ էջ 436
 465. օսպով փլավ էջ 436
 466. օրհացի էջ 436
 467. օրման-քեպապ էջ 436
 468. օրուխ էջ 437
 469. օցու թթու էջ 437
 470. ֆասուլյը սալաթու էջ 437
 471. ֆելեֆիլ էջ 437
 472. ֆիլօ էջ 437
 473. ֆինիկյա էջ 437
 474. ֆիշի էջ 437
 475. ֆոտանջ էջ 437
 476. ֆռթոց էջ 437
 477. ֆուլ էջ 438

Բարելավման բառեր[խմբագրել]

 1. չաթփութ էջ 322
 2. չալմա լինել էջ 322
 3. չամիչը խավող էջ 323
 4. ագռավի չամիչ էջ 323
 5. չեմչուկ էջ 323
 6. չամչռել էջ 324
 7. չայ շինել էջ 324
 8. չայի գդալ էջ 324
 9. չանգյալ-դանակ էջ 324
 10. չաչոտ էջ 325
 11. չարազ անել էջ 325
 12. չարշափ-քյոֆթար էջ 325
 13. չարսուի հաց էջ 325
 14. չափ անել էջ 325
 15. չդան էջ 326
 16. չեշնի անել էջ 326
 17. չեչով մեղր էջ 326
 18. չեչիլ պանիր էջ 326
 19. չեչոտ պանիր էջ 326
 20. չերտե էջ 326
 21. չըմչըմ էջ 326
 22. չիլի էջ 326
 23. չիր-չամիչ էջ 327
 24. չլչլթան էջ 327
 25. չխրթմի ռանգը տալ էջ 328
 26. չմչավատ էջ 328
 27. չոբանքյաբաբ էջ 328
 28. չոր մեղր էջ 328
 29. չոր մրգեր էջ 328
 30. չոր ու չորի կապել էջ 328
 31. չորի կապել էջ 328
 32. չոր սեր էջ 329
 33. չորթան աչքեր էջ 329
 34. չորթնե ճաշ էջ 329
 35. չորահաց էջ 329
 36. չորեքոթ էջ 329
 37. չորթթու էջ 329
 38. չորմիս էջ 329
 39. չորպաճի էջ 329
 40. չոքելեկ էջ 330
 41. չրապուր էջ 330
 42. չրթչրթալի էջ 330
 43. պահուց ապուխտ էջ 332
 44. պահուց ապուր էջ 332
 45. պաղ ջուր էջ 332
 46. պաղաճ էջ 332
 47. պաղարճացու էջ 332
 48. պաղատիտ էջ 332
 49. պամօկռիլ էջ 333
 50. պանատուրը սալաթու էջ 333
 51. պանդր ջուր էջ 333
 52. բղուղի պանիր էջ 333
 53. հուս պանիր էջ 333
 54. պանիր բերեք էջ 333
 55. պանիր հացի տեղ էջ 333
 56. պանրի բուղ էջ 333
 57. պանրը ճիր էջ 333
 58. տկի պանիր էջ 333
 59. պանջար էջ 334
 60. պատիճակել էջ 338
 61. պատիվ սարքել էջ 339
 62. պատռե էջ 339
 63. պատռով ուտելիք էջ 339
 64. պատվո սեղան էջ 339
 65. պար բռնել էջ 339
 66. պարենիկ էջ 339
 67. պարզուտ էջ 339
 68. պարխազ էջ 339
 69. պարոկ հոց էջ 339
 70. պեաղարճ էջ 340
 71. պելմեններ էջ 340
 72. պեոճիիկ էջ 341
 73. պետյուր էջ 341
 74. վայլլուսկ էջ 387
 75. վաչռտալ էջ 387
 76. վառեցուգ էջ 388
 77. վասալի էջ 388
 78. վասիլ էջ 388
 79. վասնան էջ 388
 80. վար եփել էջ 388
 81. կովու վարդ էջ 388
 82. վարդան էջ 388
 83. վարդանա էջ 388
 84. վարդապետի բանջար էջ 388
 85. վարդապետի ժախ էջ 388
 86. վարդապետի խազ էջ 388
 87. վարդեղ էջ 388
 88. վարդմարապա էջ 388
 89. վարոկ էջ 388
 90. վաֆլեկաղապար էջ 389
 91. վեր քաղել էջ 389
 92. տակառքի էջ 391
 93. տակը առնել էջ 391
 94. տակիչք էջ 391
 95. տահին էջ 391
 96. տան համեմունք էջ 391
 97. տաշկեր հաց էջ 391
 98. տաշըիքեր էջ 392
 99. տաշտ ու մաղը կախել էջ 392
 100. տապակ անել էջ 392
 101. տապակ հավկիթ էջ 392
 102. տապկաք էջ 393
 103. տապակի գաթա էջ 393
 104. տապահակ էջ 393
 105. տապկմոն էջ 393
 106. տապուխ էջ 393
 107. տարեհաց էջ 394
 108. տաք-տաք էջ 395
 109. թոնիրը տաք էջ 395
 110. տաք ջուր էջ 395
 111. տաք կերակուր էջ 395
 112. տաք ջրեր էջ 395
 113. տաք ու հով էջ 395
 114. տեառնական էջ 396
 115. տեղճուր էջ 396
 116. տեպեք էջ 396
 117. տևամեր էջ 396
 118. տզեր կտրիլ էջ 396
 119. տըկ էջ 396
 120. տլոխկ էջ 397
 121. տլուզ էջ 397
 122. տհալ տալ էջ 398
 123. տհալի պտուղ էջ 398
 124. տղարուք էջ 398
 125. տղեմալի էջ 398
 126. տղլապ էջ 398
 127. տղտղիլ էջ 398
 128. տճկոր էջ 398
 129. տյուզնը կենալ էջ 399
 130. տյուրիմ էջ 399
 131. տոլմախաշու էջ 400
 132. տոխղու էջ 400
 133. տոնի բանջար էջ 401
 134. տոնիկ ապուր էջ 401
 135. տուլմու էջ 403
 136. տուլուն էջ 403
 137. տուռտուռ էջ 403
 138. տուրնեդո էջ 403
 139. տփշերք էջ 403
 140. տփվուկ էջ 403
 141. րեժան էջ 403
 142. րոդին էջ 403
 143. ցամաք հաց էջ 404
 144. ցամաք մնալ էջ 404
 145. ցամքեփոց անել էջ 404
 146. ցմխիլ էջ 404
 147. ցորեն տարեկան էջ 404
 148. ցլի միս էջ 405
 149. ցուկատ էջ 405
 150. ցքահան էջ 405
 151. ուդիլի էջ 405
 152. ուդուլի էջ 405
 153. ուզառլիկ էջ 405
 154. ուժգյլուկ էջ 405
 155. ուլահար էջ 405
 156. ուլի պանիր էջ 405
 157. ուխլով էջ 406
 158. ունկավոր էջ 406
 159. ունց էջ 406
 160. ուշլմա էջ 406
 161. ուռուբ էջ 407
 162. ուռք էջ 407
 163. ուսկուրա էջ 407
 164. ուտանել էջ 407
 165. ուտվանելիք էջ 407
 166. փարփրթան էջ 410
 167. փեթակը կթել էջ 410
 168. փելիզե էջ 410
 169. փեճիկ էջ 410
 170. փենիր-փափազի էջ 410
 171. փեշխուն էջ 410
 172. փեշխուրդ էջ 411
 173. փեսալույս էջ 411
 174. փեսի ծառ էջ 411
 175. փետատի հաց էջ 411
 176. փեր էջ 411
 177. փոր պահել էջ 419
 178. փորաեղ էջ 419
 179. փորավերիկ էջ 419
 180. փորն ածել էջ 419
 181. փորը կուռկուռ ըլնել էջ 419
 182. փորը մտնել էջ 419
 183. փորը պնդացնել էջ 419
 184. փռնուգ էջ 420
 185. փռնուցգ էջ 420
 186. փռոցք էջ 420
 187. փռփշնել էջ 420
 188. փսադիր էջ 420
 189. փսիկ էջ 420
 190. փսնթկել էջ 420
 191. փսոն անել էջ 420
 192. փսոր պանիր էջ 420
 193. փսոր-փսոր լինել էջ 420
 194. փտեխ էջ 420
 195. փուրխ անել էջ 422
 196. քաբաբչի էջ 422
 197. քաթմու էջ 422
 198. քաթրամիզ էջ 422
 199. քալիկ էջ 423
 200. քալլա-փաչա էջ 423
 201. քաղր էջ 423
 202. քարնուշ էջ 426
 203. քացխաման էջ 427
 204. քացխել էջ 427
 205. քելլո էջ 427
 206. քեմեն էջ 427
 207. քոֆթե էջ 431
 208. քպծուծ էջ 431
 209. քպուսն էջ 431
 210. քսիլիտ էջ 431
 211. քսուր էջ 431
 212. քըրեղան էջ 432
 213. քրքշնել էջ 432
 214. օրուսպու կորկոտ էջ 437
 215. չագա էջ 322
 216. չադր էջ 322
 217. չադրգթիլ էջ 322
 218. չաթ էջ 322
 219. չաթալ էջ 322
 220. չաթան էջ 322
 221. չաթանա էջ 322
 222. չաթլակ էջ 322
 223. չաթմա էջ 322
 224. չաթմո էջ 322
 225. չալաքի էջ 322
 226. չալել էջ 322
 227. չալթուկ էջ 322
 228. չալլա էջ 322
 229. չալխախ էջ 322
 230. չախլամա էջ 322
 231. չախոբիլի էջ 322
 232. չաղ էջ 323
 233. չաղալ էջ 323
 234. չաճ էջ 323
 235. չաման էջ 323
 236. չամանգուլ էջ 323
 237. չամանել էջ 323
 238. չամանլու էջ 323
 239. չամանոց էջ 323
 240. չամանվուեձ էջ 323
 241. չամիչ էջ 323
 242. չամչապուր էջ 323
 243. չամչալի էջ 323
 244. չամչել էջ 323
 245. չամչի էջ 323
 246. չամչուկ էջ 323
 247. չամճա էջ 324
 248. չամչաբլիթ էջ 324
 249. չամչաղ էջ 324
 250. չամչաշերեփ էջ 324
 251. չամչարակ էջ 324
 252. չամչիկ էջ 324
 253. չայ էջ 324
 254. չայավորել էջ 324
 255. չայդան էջ 324
 256. չայխանա էջ 324
 257. չան էջ 324
 258. չանախ էջ 324
 259. չանախիկ էջ 324
 260. չանախ պանիր էջ 324
 261. չանգալ էջ 324
 262. չանիկ էջ 324
 263. չանչ էջ 324
 264. չանչահան էջ 324
 265. չանտըռապուր էջ 324
 266. չաշկուլ էջ 325
 267. չաշմա էջ 325
 268. չաշուր էջ 325
 269. չաչ էջ 325
 270. չաչաբանջար էջ 325
 271. չաչեփ էջ 325
 272. չավելա էջ 325
 273. չարազ էջ 325
 274. չարազեղեն էջ 325
 275. չարավուշ էջ 325
 276. չարաք էջ 325
 277. չարեք էջ 325
 278. չարչ էջ 325
 279. չարչրուկ էջ 325
 280. չարսավ էջ 325
 281. չարսու էջ 325
 282. չարփանա էջ 325
 283. չափ էջ 325
 284. չափալ էջ 325
 285. չափան էջ 325
 286. չափաջաղ էջ 325
 287. չափկըլել էջ 325
 288. չափովի էջ 325
 289. չափուկ էջ 325
 290. չափկվորիլ էջ 326
 291. չեբուրեկի էջ 326
 292. չեզնը էջ 326
 293. չեկ էջ 326
 294. չեչ էջ 326
 295. չեչեր էջ 326
 296. չեչիլ էջ 326
 297. չեչոտ էջ 326
 298. չեչոտել էջ 326
 299. չետենք էջ 326
 300. չետվեր էջ 326
 301. չետուր էջ 326
 302. չեփուն էջ 326
 303. չմչմալ էջ 326
 304. չիլակ էջ 326
 305. չիլիմ էջ 326
 306. չիմանչե էջ 326
 307. չինի էջ 326
 308. չիչխան էջ 326
 309. չիր էջ 326
 310. չիրցու էջ 327
 311. չիք էջ 327
 312. չլա էջ 327
 313. չլավ էջ 327
 314. չլբուր էջ 327
 315. չլխուր էջ 327
 316. չլմփչլմփացնել էջ 327
 317. չլչլացնել էջ 327
 318. չլչլթալ էջ 327
 319. չլչլուկ էջ 327
 320. չխրթմա էջ 327
 321. չկեր էջ 328
 322. չմշկել էջ 328
 323. չմչկենի էջ 328
 324. չմչմակեր էջ 328
 325. չմքել էջ 328
 326. չյուր էջ 328
 327. չոխտրիկ էջ 328
 328. չոկիկ էջ 328
 329. չոմչիկ էջ 328
 330. չոմրուկ էջ 328
 331. չոչեփ էջ 328
 332. չոչխալ էջ 328
 333. չովին էջ 328
 334. չոր էջ 328
 335. չորաթան էջ 329
 336. չորթան հրի էջ 329
 337. չորթնհար էջ 329
 338. չորթնով էջ 329
 339. չորթնթան էջ 329
 340. չորաթուզ էջ 329
 341. չորակ էջ 329
 342. չորանկաճ էջ 329
 343. չորապուր էջ 329
 344. չորբա էջ 329
 345. չորեղեն էջ 329
 346. չորեփ էջ 329
 347. չորեփոց էջ 329
 348. չորթխիկ էջ 329
 349. չորոմիդ էջ 329
 350. չորոցք էջ 329
 351. չորպաս էջ 329
 352. չորցամաք էջ 330
 353. չորցման էջ 330
 354. չոքալիկ էջ 330
 355. չռլամա էջ 330
 356. չրել էջ 330
 357. չրթել էջ 330
 358. չրթմա էջ 330
 359. չրթչրթ էջ 330
 360. չրմանք էջ 330
 361. չուգվագ էջ 330
 362. չուլամա էջ 330
 363. չուլուգ էջ 330
 364. չում էջ 330
 365. չունչալ էջ 330
 366. չուչխել էջ 330
 367. չուչուշկվել էջ 330
 368. չուռնիկ էջ 330
 369. չուտվող էջ 330
 370. չուտուկ էջ 330
 371. չուրչուլ էջ 330
 372. չքալուկ էջ 330
 373. պաթ էջ 331
 374. պալախ էջ 331
 375. պալանտար էջ 331
 376. պալարտ էջ 331
 377. պալեն էջ 331
 378. պալտըր էջ 331
 379. պախ էջ 331
 380. պախալ էջ 331
 381. պախլություն էջ 331
 382. պախեզ էջ 331
 383. պախր էջ 331
 384. պահածո էջ 331
 385. պահար էջ 331
 386. պահարան էջ 331
 387. պահծու էջ 331
 388. պահածու էջ 331
 389. պահածուրիկ էջ 331
 390. պահստական էջ 332
 391. պահում էջ 332
 392. պահունակ էջ 332
 393. պահունի էջ 332
 394. պահքուտեմ էջ 332
 395. պաղ շեքեր էջ 332
 396. պաղածո էջ 332
 397. պաղաճենի էջ 332
 398. պաղապուր էջ 332
 399. պաղարան էջ 332
 400. պաղարջ էջ 332
 401. պաղլա էջ 332
 402. պաղլեղ էջ 332
 403. պաղլոշ էջ 332
 404. պաղմիս էջ 332
 405. պաղոց էջ 332
 406. պաղպաղ էջ 332
 407. պաղպաղակ էջ 332
 408. պաղպնծել էջ 332
 409. պաղջրել էջ 332
 410. պաղուկ էջ 332
 411. պաղուտակ էջ 333
 412. պաճ էջ 333
 413. պաճիկ էջ 333
 414. պաճիտ էջ 333
 415. պաճուկ էջ 333
 416. պայաթ էջ 333
 417. պան էջ 333
 418. պանախ էջ 333
 419. պանդոկ էջ 333
 420. պանիր էջ 333
 421. բովահաց էջ 333
 422. պանջոտիլ էջ 334
 423. պանտա էջ 334
 424. պանրադրի էջ 334
 425. պանրակարկանդակ էջ 334
 426. պանրաման էջ 334
 427. պանրաջուր էջ 334
 428. պանրիկ էջ 334
 429. պանրիտ էջ 334
 430. պանրխոտ էջ 334
 431. պանցրար էջ 334
 432. պաշ էջ 334
 433. պաշար էջ 334
 434. պաշարաման էջ 335
 435. պաշիվ էջ 335
 436. պաշտել էջ 335
 437. պաշտետ էջ 335
 438. պաշտում էջ 335
 439. պաշտումահաց էջ 335
 440. պաշուլակ էջ 335
 441. պապակ էջ 335
 442. պապակվել էջ 335
 443. պապաճիկ էջ 335
 444. պառ էջ 336
 445. պառիկ էջ 336
 446. պառխաճ էջ 336
 447. պառպուռինե էջ 336
 448. պաս էջ 336
 449. պասաթաթախ էջ 336
 450. պասաթող էջ 336
 451. պասախառը էջ 336
 452. պասակեր էջ 336
 453. պաքկեր էջ 336
 454. պասեքթան էջ 337
 455. պասբերան էջ 337
 456. պասոտ էջ 337
 457. պասվա էջ 337
 458. պաստեղ էջ 337
 459. պաստեխվել էջ 337
 460. պաստերացում էջ 337
 461. պաստի էջ 338
 462. պասուց էջ 338
 463. պասուց տոլմա էջ 338
 464. պասուք էջ 338
 465. պասքա էջ 338
 466. պատ էջ 338
 467. պատալուր էջ 338
 468. պատառ էջ 338
 469. պատառաքաղ էջ 338
 470. պատատուկ էջ 338
 471. պատընկուկ էջ 338
 472. պատիճ էջ 338
 473. պատինճան էջ 339
 474. պատիվ տալ էջ 339
 475. պատռել էջ 339
 476. պատրանա էջ 339
 477. պատրաստել էջ 339
 478. պար էջ 339
 479. պարագած էջ 339
 480. պարանել էջ 339
 481. պարանկալի էջ 339
 482. պարեն էջ 339
 483. պարենամթերք էջ 339
 484. պարզաջրել էջ 339
 485. պարզոն էջ 339
 486. պարիպաս էջ 339
 487. պարծրարիգ էջ 339
 488. պարկ էջ 339
 489. պարկուկ էջ 339
 490. պարկուճ էջ 339
 491. պարկուճիկ էջ 339
 492. պարոն-բանջար էջ 340
 493. պարոշ էջ 340
 494. պարպել էջ 340
 495. պարտախ էջ 340
 496. պացունհաց էջ 340
 497. պացուք էջ 340
 498. պաքապուր էջ 340
 499. պաքկերհալած էջ 340
 500. պաքսիմատ էջ 340
 501. պեժոգ էջ 340
 502. պելանուկ էջ 340
 503. պելեմուր էջ 340
 504. պեխի էջ 340
 505. պենձիլիկ էջ 340
 506. պենձիկ էջ 340
 507. պենճղ էջ 340
 508. պենճոր էջ 340
 509. պենջար էջ 340
 510. պեորուճե էջ 341
 511. պեպսին էջ 341
 512. պետուկ էջ 341
 513. պետուշք էջ 341
 514. պեր էջ 341
 515. պերեք էջ 341
 516. պերուգ էջ 341
 517. պեքմեզ էջ 341
 518. պզոր էջ 341
 519. պզպզուն էջ 341
 520. պզտալ էջ 341
 521. պզուր էջ 341
 522. պըլխ էջ 341
 523. պըպոզ էջ 341
 524. պթալ էջ 341
 525. պթել էջ 341
 526. պթխել էջ 341
 527. պպիկ էջ 341
 528. պիլիկ էջ 341
 529. պիլոն էջ 341
 530. պիլորնիկ էջ 341
 531. պիծկոտել էջ 341
 532. պիծոնի էջ 341
 533. պիճի էջ 342
 534. պիճիկ էջ 342
 535. պիճիկել էջ 342
 536. պիյազա էջ 342
 537. պինդթան էջ 342
 538. պիննալ էջ 342
 539. պիշի էջ 342
 540. խուլ պիշի էջ 342
 541. պիպիլ էջ 342
 542. պիսիկ էջ 342
 543. պիստակ էջ 342
 544. պիվոկ էջ 342
 545. պիտեր էջ 342
 546. պիտկուց էջ 342
 547. պիտնա էջ 342
 548. պիրան էջ 342
 549. պլա էջ 343
 550. պլակ էջ 343
 551. պլակի էջ 343
 552. պլեճ էջ 343
 553. պլեճ անել էջ 343
 554. պլզտատել էջ 343
 555. պլըզել էջ 343
 556. պլթալ էջ 343
 557. պլթպլթալ էջ 343
 558. պլթպլթցնել էջ 343
 559. պլթպլթան էջ 343
 560. պլիթ էջ 343
 561. պլիկ էջ 343
 562. պլել էջ 343
 563. պլլկվել էջ 343
 564. պլլվուկ էջ 343
 565. պլղուր էջ 343
 566. պղլուր էջ 343
 567. պլճակ էջ 344
 568. պլո էջ 344
 569. պլոկել էջ 344
 570. պլոճ էջ 344
 571. պլոմբիր էջ 344
 572. պլոք էջ 344
 573. պլվըտուք էջ 344
 574. պլտիկ էջ 344
 575. պլտուզ էջ 344
 576. պլտուղ էջ 344
 577. պլուրթ էջ 344
 578. պխթի էջ 344
 579. պխտի էջ 344
 580. պկել էջ 344
 581. պղան էջ 344
 582. պղիգ էջ 344
 583. պղինձ էջ 344
 584. պղնձակարգ էջ 344
 585. պղնձատեր էջ 344
 586. պղնձեղեն էջ 344
 587. պղնձկալ էջ 344
 588. պղող էջ 344
 589. պղպեղ էջ 344
 590. պղպղալ էջ 345
 591. պղպող էջ 345
 592. պղպուճ էջ 345
 593. պղջուր էջ 345
 594. պճեղ էջ 345
 595. պճղել էջ 345
 596. պճղնտել էջ 345
 597. պճեճ էջ 345
 598. պճիկ էջ 345
 599. պճկտել էջ 345
 600. պճղովի էջ 345
 601. պճպճալ էջ 345
 602. պճպճան էջ 345
 603. պյուտ էջ 345
 604. պյուտ-պյուտ էջ 345
 605. պնակ էջ 345
 606. պնդաբերան էջ 345
 607. պնդախաշ էջ 345
 608. պնդի էջ 345
 609. պնդուկ էջ 345
 610. պոգ էջ 346
 611. պոզա էջ 346
 612. պոզավոր էջ 346
 613. պոզիկ էջ 346
 614. պոզկալ էջ 346
 615. պոզտողան էջ 346
 616. պոլ էջ 346
 617. պոլոզպտուկ էջ 346
 618. պոլի էջ 346
 619. պոլոճիկ էջ 346
 620. պոլտիկ էջ 346
 621. պոլրել էջ 346
 622. պող էջ 346
 623. պոկ էջ 346
 624. պոհրել էջ 346
 625. պողիկ էջ 346
 626. պողոսակ էջ 346
 627. պոճի էջ 346
 628. պոճիկ էջ 346
 629. պոճկոտել էջ 346
 630. պոմբի էջ 346
 631. պոմիդոր էջ 346
 632. պոյ էջ 346
 633. պոնծ էջ 346
 634. պոնկլտալ էջ 346
 635. պոնզար էջ 346
 636. պոնք էջ 346
 637. պոշոլո էջ 346
 638. պոչատ էջ 346
 639. պոպկել էջ 347
 640. պոպող էջ 347
 641. պոպոշ էջ 347
 642. պոպոք էջ 347
 643. պոստան էջ 347
 644. պովիդլո էջ 347
 645. պոտիճ էջ 347
 646. պոր էջ 347
 647. պորանի էջ 347
 648. պորթակ էջ 347
 649. պորինջան էջ 347
 650. պորպնքվել էջ 347
 651. պորտիկ էջ 347
 652. պորտիջուր էջ 348
 653. պորտվեյն էջ 348
 654. պոք էջ 348
 655. պոքա էջ 348
 656. պոքհավեճ էջ 348
 657. պոֆրել էջ 348
 658. պոֆրուն էջ 348
 659. պռատել էջ 348
 660. պռդոն էջ 348
 661. պռդոնք էջ 348
 662. պռկավոր էջ 348
 663. պռկոշ էջ 348
 664. պռնակ էջ 348
 665. պռոզ էջ 348
 666. պռոշ էջ 348
 667. պռպռտոտուն էջ 348
 668. պռվածք էջ 348
 669. պռվիկ էջ 348
 670. պռտեն էջ 348
 671. պռտիկ էջ 348
 672. պռունկ էջ 348
 673. պռկունք էջ 348
 674. պսադիր էջ 349
 675. պսակաճաշ էջ 349
 676. պսակատուն էջ 349
 677. պտատիլ էջ 349
 678. պտել էջ 349
 679. պտեղ էջ 349
 680. պտիկ էջ 349
 681. պտկակ էջ 349
 682. պտկընոց էջ 349
 683. պտղամիս էջ 349
 684. պտղտալ էջ 349
 685. պտղտանք էջ 349
 686. պտղտել էջ 349
 687. պտղտվել էջ 349
 688. պտղտման էջ 349
 689. պտղօղի էջ 349
 690. պտոտ էջ 349
 691. պտտուք էջ 349
 692. պտուղ էջ 350
 693. պտղել էջ 350
 694. պտղեղեն էջ 350
 695. պտղի էջ 350
 696. պրաս էջ 350
 697. պրդոնք էջ 350
 698. պրիան էջ 350
 699. պրկալ էջ 350
 700. պրպեր էջ 350
 701. պրպզման էջ 350
 702. պրպճիլ էջ 350
 703. պրտոն էջ 350
 704. պրտել էջ 350
 705. պրտոնք էջ 350
 706. պրտուն էջ 350
 707. պուդ էջ 350
 708. պուդինգ էջ 350
 709. պութակ էջ 350
 710. պութել էջ 350
 711. պութուն էջ 350
 712. պուժուրիկ էջ 350
 713. պուլ էջ 350
 714. պուլիգ էջ 350
 715. պուլիկ էջ 351
 716. պուլիճ էջ 351
 717. պուլճիկ էջ 351
 718. պուլպուլ էջ 351
 719. պուլպուլակ էջ 351
 720. պուլպուլիկ էջ 351
 721. պուլուճ էջ 351
 722. պուկ էջ 351
 723. պուկկեկ էջ 351
 724. պուճ էջ 351
 725. պուճուճիկ էջ 351
 726. պումաճ էջ 351
 727. պուման էջ 351
 728. պումպար էջ 351
 729. պուպու էջ 351
 730. պուռ էջ 351
 731. պուտ էջ 351
 732. պուտկիկ էջ 352
 733. պուտուկ էջ 352
 734. պուր էջ 352
 735. պուրմա էջ 352
 736. պուրյան էջ 352
 737. պուրուշ էջ 352
 738. պուրուշկ էջ 352
 739. պքել էջ 352
 740. պքվել էջ 352
 741. ջագան էջ 352
 742. ջաթ էջ 352
 743. ջալետ էջ 353
 744. ջալղա էջ 353
 745. ջախ էջ 353
 746. ջախաթթու էջ 353
 747. ջախել էջ 353
 748. ջաղասկ էջ 353
 749. ջաղջի մուկ էջ 353
 750. ջաղարա էջ 353
 751. ջաղացբաղարջ էջ 353
 752. ջաղացկեն էջ 353
 753. ջամ էջ 353
 754. ջամե էջ 353
 755. ջամով էջ 353
 756. ջամդոլաբ էջ 353
 757. ջամբ էջ 353
 758. ջամբել էջ 353
 759. ջամհար էջ 353
 760. ջանդակ էջ 353
 761. ջանին ընկնել էջ 353
 762. ջանչիգ էջ 353
 763. ջաշ էջ 353
 764. ջաշագ էջ 353
 765. ջաջուղ էջ 353
 766. ջառ էջ 353
 767. ջառջառ էջ 353
 768. ջառուտ էջ 353
 769. ջավզ էջ 353
 770. ջարա էջ 353
 771. ջարդվել էջ 353
 772. ջարթանք էջ 354
 773. ջարջար էջ 354
 774. ջեղուն էջ 354
 775. ջեմ էջ 354
 776. ջեմհերիլ էջ 354
 777. ջեջ էջ 354
 778. ջեջի էջ 354
 779. ջեռոց էջ 354
 780. ջերմապահ էջ 354
 781. ջերմուկ էջ 354
 782. ջերոտիլ էջ 354
 783. ջըռ էջ 354
 784. ջթիկ էջ 354
 785. ջիգյար էջ 354
 786. ջիլ էջ 355
 787. ջիլբանդ էջ 355
 788. ջինաղ էջ 355
 789. ջինջ էջ 355
 790. ջլբուր էջ 355
 791. ջլվլա էջ 355
 792. ջխդոգ էջ 355
 793. ջխտանոց էջ 355
 794. ջղլել էջ 355
 795. ջմբուշ էջ 355
 796. ջմուռ էջ 355
 797. ջնարակ էջ 355
 798. ջնջոց էջ 355
 799. ջոթ էջ 355
 800. ջոթոռա էջ 355
 801. ջոլաբ էջ 355
 802. ջոկել էջ 355
 803. ջոկովի էջ 355
 804. ջոկուցք էջ 356
 805. ջոն էջ 356
 806. ջոնջոլ էջ 356
 807. ջռա էջ 356
 808. ջռբըդ էջ 356
 809. ջռբել էջ 356
 810. ջռիմ էջ 356
 811. ջվջուր էջ 356
 812. ջրա էջ 356
 813. ջրադաղձ էջ 356
 814. ջրալի էջ 356
 815. ջրածիկ էջ 356
 816. ջրահամ էջ 356
 817. ջրաղաց էջ 356
 818. ջրաղացպան էջ 356
 819. ջրաման էջ 356
 820. ջրամանոց էջ 356
 821. ջրապարկ էջ 356
 822. ջրատ էջ 356
 823. ջրատում էջ 356
 824. ջրբուշտ էջ 356
 825. ջրբուստ էջ 357
 826. ջրդակ էջ 357
 827. ջրթըթախ էջ 357
 828. ջրթիկ էջ 357
 829. ջրիկ էջ 357
 830. ջրըկանալ էջ 357
 831. ջրիմուռ էջ 357
 832. ջրլաթ էջ 357
 833. ջրխաշ էջ 357
 834. ջրխմիչ էջ 357
 835. ջրխնել էջ 357
 836. ջրխում էջ 357
 837. ջրկոպալ էջ 357
 838. ջրկոտեմ էջ 357
 839. ջրկոտմուկ էջ 357
 840. ջրկրիչ էջ 357
 841. ջրհավկիթ էջ 357
 842. ջրնակ էջ 357
 843. ջրողող էջ 357
 844. ջրոտ էջ 357
 845. ջրոտկեն էջ 357
 846. ջրպանիր էջ 358
 847. ջրպոպո էջ 358
 848. ջրջըռ էջ 358
 849. ջրջրիկ էջ 358
 850. ջրջրկել էջ 358
 851. ջրջրուկ էջ 358
 852. ջրվրա էջ 358
 853. ջրտղիկ էջ 358
 854. ջրտում էջ 358
 855. ջրցնպնակ էջ 358
 856. ջրուսկ էջ 358
 857. ջրուտ էջ 358
 858. ջրփափուկ էջ 358
 859. ջրփել էջ 358
 860. ջրփոխ էջ 358
 861. ջուրփեխ էջ 358
 862. ջրփոխվել էջ 358
 863. ջուբարկ էջ 358
 864. ջուգ էջ 358
 865. ջութ էջ 358
 866. ջուլբան էջ 358
 867. ջուլջըլիլ էջ 358
 868. ջուխտակ էջ 358
 869. ջուխտահաց էջ 358
 870. ջունդուռ էջ 358
 871. ջուջու էջ 358
 872. ջուջուգ էջ 358
 873. ջուռուբ էջ 358
 874. ջուտ էջ 358
 875. ջուտալ էջ 358
 876. ջուտապ էջ 358
 877. ջուր էջ 359
 878. ջուր կտրվել էջ 359
 879. ջուրդանգ էջ 359
 880. ջուրթուն էջ 359
 881. ջուրհամ էջ 359
 882. ջուրմուտ էջ 359
 883. ջուքամ էջ 359
 884. ռագու էջ 359
 885. ռազիլ էջ 360
 886. ռավանդա էջ 360
 887. ռաֆինադ էջ 360
 888. ռաֆինացնել էջ 360
 889. ռեզտենե էջ 360
 890. ռեհան էջ 360
 891. ռեջել էջ 360
 892. ռևանդ էջ 360
 893. ռշտա էջ 360
 894. ռոկֆոր էջ 360
 895. ռոմ էջ 360
 896. ռոստբիֆ էջ 361
 897. ռուզունա էջ 361
 898. ռուլետ էջ 361
 899. ռումբի էջ 361
 900. ռուպ էջ 361
 901. սաբան էջ 362
 902. սագ էջ 362
 903. սազբունք էջ 362
 904. սաթլիկ էջ 362
 905. սալ էջ 362
 906. սալա էջ 362
 907. սալաթ էջ 362
 908. սալակ էջ 362
 909. սալամուր էջ 362
 910. սալբատոր էջ 362
 911. սալբադրոզ էջ 363
 912. սալպատոր էջ 363
 913. սալեպ էջ 363
 914. սալհան էջ 363
 915. սալմա էջ 363
 916. սալոր էջ 363
 917. սալոր խաղող էջ 363
 918. սալվոր էջ 363
 919. սալորաչիր էջ 363
 920. սալվարակ էջ 363
 921. սալօջախ էջ 363
 922. սալք էջ 363
 923. սախ էջ 363
 924. սախա էջ 363
 925. սախարին էջ 363
 926. սախսիկ էջ 363
 927. սակատ էջ 363
 928. սակարակ էջ 363
 929. սահան էջ 363
 930. սաղի էջ 363
 931. սաղմոն էջ 364
 932. սաճ էջ 364
 933. սամիթ էջ 364
 934. սամիր էջ 364
 935. սամիրցու էջ 364
 936. սամրեճաշ էջ 364
 937. սամսա էջ 364
 938. սայ էջ 364
 939. սան էջ 364
 940. սանգակ էջ 364
 941. սանդ էջ 365
 942. սանդաթակի էջ 365
 943. սանդաքար էջ 365
 944. սանդրել էջ 365
 945. սանդուքար էջ 365
 946. սանդքար էջ 365
 947. սանտքար էջ 365
 948. սանդվիչ էջ 365
 949. սանտրուկ էջ 365
 950. սապատ էջ 365
 951. սապատաձուկ էջ 365
 952. սապտուկ էջ 365
 953. սաջ էջ 365
 954. սաջահաց էջ 366
 955. սառը էջ 366
 956. սառլանկոճ էջ 366
 957. սառնաբաթ էջ 366
 958. սառնախաշ էջ 366
 959. սառնաշաքար էջ 366
 960. սառնապուր էջ 366
 961. սառնատուն էջ 366
 962. սառնարան էջ 366
 963. սառնորակ էջ 366
 964. սառցատուն էջ 366
 965. սառցարան էջ 366
 966. սառու էջ 366
 967. սավան էջ 366
 968. սավզի էջ 366
 969. սավլորուկ էջ 366
 970. սատակ էջ 366
 971. սատապ էջ 366
 972. սատր էջ 366
 973. սաթր էջ 366
 974. սար էջ 366
 975. սարած էջ 366
 976. սարակաճաշ էջ 366
 977. սարբին էջ 366
 978. սարդափ էջ 367
 979. սարեկ էջ 367
 980. սարեկել էջ 367
 981. սարեկթել էջ 367
 982. սարեկ-սեկ էջ 367
 983. սարիկհաց էջ 367
 984. սարմա էջ 367
 985. սարքուկարգ էջ 367
 986. սացիվի էջ 367
 987. սափ էջ 367
 988. սափոր էջ 367
 989. սաֆեկ էջ 367
 990. սեզ էջ 368
 991. սել էջ 368
 992. սելվլուկ էջ 368
 993. սեխ էջ 368
 994. սեղան էջ 368
 995. սեղան սարքել էջ 368
 996. սեղանակից էջ 368
 997. սեղանապետ էջ 369
 998. սեղանատուն էջ 369
 999. սեղանթիր էջ 369
 1000. սեղանտախտակ էջ 369
 1001. սեղջ էջ 369
 1002. սեպո էջ 369
 1003. սեռիկ էջ 369
 1004. սևախրուկ էջ 369
 1005. սևաձավար էջ 369
 1006. սևասանուկ էջ 369
 1007. սևասունիչ էջ 369
 1008. սևաքիստ էջ 369
 1009. սևիկ էջ 369
 1010. սևկեն էջ 369
 1011. սևուկ էջ 369
 1012. սետիկ էջ 369
 1013. սեր էջ 369
 1014. սերաման էջ 369
 1015. սերզատ էջ 369
 1016. սիրոտել էջ 369
 1017. սերեկ էջ 369
 1018. սերեկել էջ 369
 1019. սերթան էջ 369
 1020. սերկևիլ էջ 369
 1021. սերկոտոր էջ 370
 1022. սերհավք էջ 370
 1023. սերմ էջ 370
 1024. սերմարանք էջ 370
 1025. սերողութ էջ 370
 1026. սերոտել էջ 370
 1027. սերոց էջ 370
 1028. սերտ էջ 370
 1029. սերուցք էջ 370
 1030. սզնի էջ 370
 1031. սթիլ էջ 370
 1032. սիբեխ էջ 371
 1033. սիգ էջ 371
 1034. սիլա էջ 371
 1035. սիլա-սիլա էջ 371
 1036. սիլիկուկու էջ 371
 1037. սիլաջաղ էջ 371
 1038. սիմինդր էջ 371
 1039. սիմինտ էջ 371
 1040. սիմիտ էջ 371
 1041. սիմիր էջ 371
 1042. սինգա էջ 372
 1043. սինդրիկ էջ 372
 1044. սինի էջ 372
 1045. սինձ էջ 372
 1046. սինտրուկ էջ 372
 1047. սիպուգ էջ 372
 1048. սիսեռ էջ 372
 1049. սիսեռակեր էջ 372
 1050. սիսեռծեծ էջ 372
 1051. սիսեռկես էջ 372
 1052. սիսեռնոց էջ 372
 1053. սիսեռիկ էջ 372
 1054. սիսեռապուր էջ 373
 1055. սիրգուվլա էջ 373
 1056. սիրըմ էջ 373
 1057. սիրոպ էջ 373
 1058. սիրտ էջ 373
 1059. սիրտը տեղն ընկնել էջ 373
 1060. սիրտը քաշել էջ 373
 1061. սլիկ էջ 373
 1062. սլպորիլ էջ 373
 1063. սլփահատ էջ 373
 1064. սլուփ էջ 373
 1065. սխաթան էջ 373
 1066. սխտարիչ էջ 373
 1067. սխտոր էջ 374
 1068. սյուխտյուրծյուծ էջ 374
 1069. սխտորագուշ էջ 374
 1070. սխտորաման էջ 374
 1071. սխտորաջուր էջ 374
 1072. սխտորել էջ 374
 1073. սխտորկուշ էջ 374
 1074. սխտորձեձ էջ 374
 1075. սխտորվել էջ 374
 1076. սխտորքար էջ 374
 1077. սխտորուկ էջ 374
 1078. սկահակ էջ 375
 1079. սկավառակ էջ 375
 1080. սկումա էջ 375
 1081. սկուտեղ էջ 375
 1082. սղգել էջ 375
 1083. սղեղ էջ 375
 1084. սղին էջ 375
 1085. սղկել էջ 375
 1086. սղորիկ էջ 375
 1087. սմակ էջ 375
 1088. սմբուկ էջ 375
 1089. սմեռ էջ 376
 1090. սմինդ էջ 376
 1091. սմպոթք էջ 376
 1092. սմսմեկ էջ 377
 1093. սմսուկ էջ 377
 1094. սմրիկ էջ 377
 1095. սմրուք էջ 377
 1096. սմքել էջ 377
 1097. սյուտլիեն էջ 377
 1098. սյուրահի էջ 377
 1099. սնդաքար էջ 377
 1100. սնդրուկ էջ 377
 1101. սնդու էջ 377
 1102. սունդուն էջ 377
 1103. սնել էջ 377
 1104. սնեյվազ էջ 377
 1105. սնկապուր էջ 377
 1106. սննդամթերք էջ 378
 1107. սննդայնություն էջ 378
 1108. սննդարար էջ 378
 1109. սնունդ էջ 378
 1110. սնուցում էջ 378
 1111. սոբա էջ 378
 1112. սոդա էջ 378
 1113. սոդայաջուր էջ 378
 1114. սոթոթ էջ 378
 1115. սոթվել էջ 378
 1116. սոթտել էջ 378
 1117. սոթթել էջ 378
 1118. սոլախ էջ 378
 1119. սոխ էջ 378
 1120. սոխաթան էջ 379
 1121. սոխալի էջ 379
 1122. սոխահեռիչ էջ 379
 1123. սոխանցեկ էջ 379
 1124. սոխաջուր էջ 379
 1125. սոխառած էջ 379
 1126. սոխեպլուչ էջ 379
 1127. սոխի-բլուզ էջ 379
 1128. սոխնոց էջ 379
 1129. սոխցեցկոց էջ 379
 1130. սոխու էջ 379
 1131. սոխուկ էջ 379
 1132. սոկ էջ 379
 1133. սոկոն էջ 379
 1134. սողսողիկ էջ 380
 1135. սողում էջ 380
 1136. սոմար էջ 380
 1137. սոմոն էջ 380
 1138. սոյա էջ 380
 1139. սոյակարկանդակ էջ 380
 1140. սոնիճ էջ 380
 1141. սոպռ էջ 380
 1142. սոսունել էջ 380
 1143. սոված էջ 380
 1144. սոված-ծարավ էջ 380
 1145. սոր էջ 380
 1146. սոուս էջ 380
 1147. սոփնտել էջ 380
 1148. սպահանի էջ 380
 1149. սպան էջ 380
 1150. սպանախ էջ 380
 1151. սպաս էջ 381
 1152. սպասադրել էջ 381
 1153. սպասք էջ 381
 1154. սպիտակ էջ 381
 1155. սպիտակաբանջար էջ 381
 1156. սպիտակաձավար էջ 381
 1157. սպիտակուց էջ 381
 1158. սպիտկունք էջ 382
 1159. սպիրտ էջ 382
 1160. սպլկե թան էջ 382
 1161. սպլտոր էջ 382
 1162. սպրտուկ էջ 382
 1163. սպունգ էջ 382
 1164. սռեճ էջ 382
 1165. սռոն էջ 382
 1166. ստաման էջ 382
 1167. ստեպղին էջ 382
 1168. ստկվել էջ 382
 1169. ստկուկ էջ 382
 1170. սրբաբերնել էջ 382
 1171. սրբանք էջ 382
 1172. սրբել էջ 382
 1173. սրբտաք էջ 382
 1174. սրբուք էջ 383
 1175. սրդեշտ էջ 383
 1176. սրճաղաց էջ 383
 1177. սրճեփ էջ 383
 1178. սրմսի էջ 383
 1179. սրմուկ էջ 383
 1180. սրսրիկ էջ 383
 1181. սրսուռ էջ 383
 1182. սռսռցնել էջ 383
 1183. սրտադեղ էջ 383
 1184. սրտավերք էջ 383
 1185. սրտխաղ էջ 383
 1186. սրտքըղել էջ 383
 1187. սուբորակի էջ 383
 1188. սուգմըկ էջ 383
 1189. սուդլի էջ 383
 1190. սուզակ էջ 383
 1191. սուզանք էջ 383
 1192. սութկել էջ 383
 1193. սուլեր էջ 383
 1194. սուլըլիլ էջ 383
 1195. սուլուղ էջ 383
 1196. սուկի էջ 383
 1197. սուկնտիկ էջ 384
 1198. սուճուկ էջ 384
 1199. սումախ էջ 384
 1200. սույլուխ էջ 384
 1201. սույրուք էջ 384
 1202. սունկ էջ 384
 1203. սունկուր էջ 385
 1204. սունսունատել էջ 385
 1205. սուշի էջ 385
 1206. սուպ էջ 385
 1207. սուջուխ էջ 385
 1208. սուռը էջ 385
 1209. սուս էջ 385
 1210. սուսամ էջ 385
 1211. սուսամբար էջ 385
 1212. սուրահի էջ 385
 1213. սուրճ էջ 386
 1214. սուփրա էջ 386
 1215. սուփրավոր էջ 386
 1216. սուֆլե էջ 386
 1217. սուֆրա էջ 386
 1218. սփռոց էջ 386
 1219. սքոռթն-սքոռթն էջ 387
 1220. վազել էջ 387
 1221. վախցնել էջ 387
 1222. վայրի էջ 387
 1223. վանդակ էջ 387
 1224. վանիլ էջ 387
 1225. վառարան էջ 387
 1226. վառեկ էջ 387
 1227. վառք էջ 388
 1228. վարդ էջ 388
 1229. վարդակ էջ 388
 1230. վարդաջուր էջ 388
 1231. վարել էջ 388
 1232. վարպետ էջ 388
 1233. վարսակ էջ 388
 1234. վարսակաձավար էջ 388
 1235. վարսանդ էջ 389
 1236. վարունգ էջ 389
 1237. վարունգապուր էջ 389
 1238. վաֆլի էջ 389
 1239. վերկրիչ էջ 389
 1240. վերմիշել էջ 389
 1241. վժիկ էջ 389
 1242. վիրունի էջ 389
 1243. վինեգրետ էջ 389
 1244. վիսկի էջ 389
 1245. վիտամին էջ 390
 1246. վիտամինացված էջ 390
 1247. վխտիկ էջ 390
 1248. վոբլա էջ 390
 1249. վռիկ էջ 390
 1250. վռկել էջ 390
 1251. վռճանալ էջ 390
 1252. վռտել էջ 390
 1253. վռուշ էջ 390
 1254. վռուզ էջ 390
 1255. վրայուցք էջ 390
 1256. վրթանակ էջ 390
 1257. վրթանակ-տախտակ էջ 390
 1258. տակափչեչ էջ 391
 1259. տականակ էջ 391
 1260. տակապուր էջ 391
 1261. տակառ էջ 391
 1262. տահել էջ 391
 1263. տաճար էջ 391
 1264. տամագլուխ էջ 391
 1265. տանծըկես էջ 391
 1266. տանձ էջ 391
 1267. տանձօղի էջ 391
 1268. տանտիկին էջ 391
 1269. տանտուն էջ 391
 1270. տաշիկ էջ 391
 1271. տաշոն էջ 391
 1272. տաշտ էջ 391
 1273. տաշտաբլիթ էջ 392
 1274. տաշտաբորո էջ 392
 1275. տաշտագլուխ էջ 392
 1276. տաշտադրես էջ 392
 1277. տաշտածհան էջ 392
 1278. տաշտակ էջ 392
 1279. տաշտաքանդ էջ 392
 1280. տաշտաքեր էջ 392
 1281. տաշտաքուռակ էջ 392
 1282. տաշտ ու մաղ էջ 392
 1283. տապակ էջ 392
 1284. տապակա էջ 392
 1285. տապակած էջ 393
 1286. տապակարան էջ 393
 1287. տապակել էջ 393
 1288. տապակվել էջ 393
 1289. տապլա էջ 393
 1290. տապլապու էջ 393
 1291. տապկոց էջ 393
 1292. տապկտել էջ 393
 1293. տապկտուք էջ 393
 1294. տապկցու էջ 393
 1295. տապղիշ էջ 393
 1296. տապոկ էջ 393
 1297. տառեխ էջ 394
 1298. տառեխուկ էջ 394
 1299. տաստ էջ 394
 1300. տավար էջ 394
 1301. տատա էջ 394
 1302. տատրակ էջ 394
 1303. տարա էջ 394
 1304. տարաք էջ 394
 1305. տարգալ էջ 394
 1306. տարեկան էջ 394
 1307. տարի էջ 395
 1308. տարկավան էջ 395
 1309. տարտաղուն էջ 395
 1310. տարտոցել էջ 395
 1311. տափ էջ 395
 1312. տափախնձոր էջ 395
 1313. տափռատակ էջ 395
 1314. տափրիկ էջ 395
 1315. տաք էջ 395
 1316. գլուխը տաք էջ 395
 1317. գլուխը տաքացնել էջ 395
 1318. տաք ու հով անել էջ 395
 1319. տաքիլեթ էջ 395
 1320. տաքարան էջ 395
 1321. տաքար էջ 395
 1322. տաքդեղ էջ 395
 1323. տաքցոց էջ 396
 1324. տենրիլուծ էջ 396
 1325. տեշկեր էջ 396
 1326. տերաղոթիկ էջ 396
 1327. տեփ էջ 396
 1328. տեփնե էջ 396
 1329. տեփուր էջ 396
 1330. տափուրիկ էջ 396
 1331. տեփրել էջ 396
 1332. տզզան էջ 396
 1333. տզկաթան էջ 396
 1334. տզկանեփ էջ 396
 1335. տզկել էջ 396
 1336. տժել էջ 396
 1337. տժվժիկ էջ 396
 1338. տժտժան էջ 397
 1339. տիկ էջ 397
 1340. տկավետ էջ 397
 1341. տկլիլ էջ 397
 1342. տիկել էջ 397
 1343. տիկելեկ էջ 397
 1344. տիկելել էջ 397
 1345. տիկելեմուն էջ 397
 1346. տիկելել էջ 397
 1347. տիկելեմուն էջ 397
 1348. տկալել էջ 397
 1349. տիպեք էջ 397
 1350. տիտրակ էջ 397
 1351. տիրմիթ էջ 397
 1352. տլոխկել էջ 397
 1353. տլքել էջ 397
 1354. տխել էջ 397
 1355. տխիլ էջ 397
 1356. տխիճ էջ 397
 1357. տխպահամ էջ 397
 1358. տխպել էջ 397
 1359. տխտեղուտ էջ 397
 1360. տկել էջ 397
 1361. տկլիկ էջ 397
 1362. տկլան էջ 397
 1363. տկճոր էջ 397
 1364. տոճ էջ 398
 1365. տկողին էջ 398
 1366. տկռճիկ էջ 398
 1367. տհալ էջ 398
 1368. տհալախաշու էջ 398
 1369. տհալքանդիկ էջ 398
 1370. տղաբերուկ էջ 398
 1371. տղողանք էջ 398
 1372. տղոպաճ էջ 398
 1373. տղպուկ էջ 398
 1374. տղտղել էջ 398
 1375. տճկել էջ 398
 1376. տճմճկել էջ 398
 1377. տնկաջուր էջ 398
 1378. տմկել էջ 398
 1379. տիզնել էջ 399
 1380. տնաբոժոժ էջ 399
 1381. տնախություն էջ 399
 1382. տնական էջ 399
 1383. տնարար էջ 399
 1384. տնկալուչ էջ 399
 1385. տնկած էջ 399
 1386. տնկել էջ 399
 1387. տնկոզ էջ 399
 1388. տնկոց էջ 399
 1389. տնորիկ էջ 399
 1390. տնտես էջ 399
 1391. տնտեստուն էջ 399
 1392. տնտմռել էջ 399
 1393. տոժրակ էջ 399
 1394. տոլ էջ 399
 1395. տոլազ էջ 399
 1396. տոլանկեր էջ 399
 1397. տոլմա էջ 399
 1398. տոլչա էջ 400
 1399. տոլու էջ 400
 1400. տողիկ էջ 400
 1401. տողճել էջ 401
 1402. տոճկել էջ 401
 1403. տոմաստ էջ 401
 1404. տոմատ էջ 401
 1405. տոնիկ էջ 401
 1406. տոնչեք էջ 401
 1407. տոշկել էջ 401
 1408. տոպի էջ 401
 1409. տոպո էջ 401
 1410. տոռմել էջ 401
 1411. տոստ էջ 401
 1412. տոստեր էջ 401
 1413. տովրտել էջ 401
 1414. տոտակ էջ 401
 1415. տորախ էջ 401
 1416. տորթ էջ 401
 1417. տռզել էջ 402
 1418. տկռել էջ 402
 1419. տռղիլ էջ 402
 1420. տռշիգ էջ 402
 1421. տստիկ էջ 402
 1422. տտիպ էջ 402
 1423. տտիպություն էջ 402
 1424. տտպել էջ 402
 1425. տտռեճ էջ 402
 1426. տրաղ էջ 402
 1427. տրե էջ 402
 1428. տրեխտակ էջ 402
 1429. տրեփ էջ 402
 1430. տրիճ էջ 402
 1431. տրմուզ էջ 402
 1432. տրյուֆել էջ 402
 1433. տրոր էջ 403
 1434. տրոս էջ 403
 1435. տրորել էջ 403
 1436. տուղտ էջ 403
 1437. տուճիկ էջ 403
 1438. տում էջ 403
 1439. տումին էջ 403
 1440. տումբռանք էջ 403
 1441. տուն էջ 403
 1442. տունբերուք էջ 403
 1443. տունդուն էջ 403
 1444. տունդունալ էջ 403
 1445. տուտուս էջ 403
 1446. տունդունալ էջ 403
 1447. տուրիկ էջ 403
 1448. տուրտիկ էջ 403
 1449. րևանի էջ 403
 1450. ցամաք էջ 404
 1451. ցամաքակեր էջ 404
 1452. ցամաքեղեն էջ 404
 1453. ցամքեփոց էջ 404
 1454. ցամքոց էջ 404
 1455. ցամքություն էջ 404
 1456. ցանց էջ 404
 1457. ցանուք էջ 404
 1458. ցեխծամ էջ 404
 1459. ցեց էջ 404
 1460. ցընծ էջ 404
 1461. ցիթ էջ 404
 1462. ցիտրուս էջ 404
 1463. ցիտրուսակեղև էջ 404
 1464. ցմախ էջ 404
 1465. ցմխրել էջ 404
 1466. ցմքոթուն էջ 404
 1467. ցոգոլակ էջ 404
 1468. ցողել էջ 404
 1469. ցողվածք էջ 404
 1470. ցոմախ էջ 404
 1471. ցորեկհաց էջ 404
 1472. ցորեն էջ 404
 1473. ցորենոց էջ 404
 1474. ցորենապուր էջ 404
 1475. ցոփոլ էջ 405
 1476. ցպիկ էջ 405
 1477. ցտկա էջ 405
 1478. ցուլ էջ 405
 1479. ցլիկ էջ 405
 1480. ցքի էջ 405
 1481. ուդիլա էջ 405
 1482. ուլեշ էջ 405
 1483. ուլպա էջ 406
 1484. ուխալ էջ 406
 1485. ուխալխեղդիկ էջ 406
 1486. ուխտ էջ 406
 1487. ուխտամասնիկ էջ 406
 1488. ուծրիլ էջ 406
 1489. ուկրա էջ 406
 1490. ուղեղ էջ 406
 1491. ուղտենի էջ 406
 1492. ումպ էջ 406
 1493. ունաբ էջ 406
 1494. ունդ էջ 406
 1495. ունկ էջ 406
 1496. ունջան էջ 406
 1497. ունցել էջ 406
 1498. ունուկ էջ 406
 1499. ունք էջ 406
 1500. ուշանապ էջ 406
 1501. ուշնակ էջ 406
 1502. ուռց էջ 406
 1503. ուռու էջ 407
 1504. ուռուզի էջ 407
 1505. ուռումբի էջ 407
 1506. ուսաբղուղ էջ 407
 1507. ուվազ էջ 407
 1508. ուտել էջ 407
 1509. ուտել-խմել էջ 407
 1510. ուտելիք էջ 407
 1511. ուտեստ էջ 407
 1512. ուտիս էջ 407
 1513. ուրս էջ 407
 1514. ուրվա էջ 407
 1515. ուրվագանջ էջ 407
 1516. ուրց էջ 407
 1517. ուրուղուղեղ էջ 408
 1518. ուֆու էջ 408
 1519. փագաք էջ 408
 1520. փաթեր էջ 408
 1521. փաթթոց էջ 408
 1522. փաթեխ էջ 408
 1523. փաթիլա էջ 408
 1524. փալայիկ էջ 408
 1525. փալուլ էջ 408
 1526. փալուտակ էջ 408
 1527. փախլավա էջ 408
 1528. փախր էջ 409
 1529. փախրել էջ 409
 1530. փաղաղ էջ 409
 1531. փաղաղել էջ 409
 1532. փայլաթիթեղ էջ 409
 1533. փառ էջ 409
 1534. փաս էջ 409
 1535. փասիան էջ 409
 1536. փաստ էջ 410
 1537. փարատիչ էջ 410
 1538. փարատել էջ 410
 1539. փարատկել էջ 410
 1540. փարտել էջ 410
 1541. փարատություն էջ 410
 1542. փարտիչ էջ 410
 1543. փարթ էջ 410
 1544. փարթել էջ 410
 1545. փարչ էջ 410
 1546. փարթավիկ էջ 410
 1547. փարվան էջ 410
 1548. փացի էջ 410
 1549. փափա էջ 410
 1550. փափաշ էջ 410
 1551. փափկամիս էջ 410
 1552. փեթակ էջ 410
 1553. փեոչ էջ 411
 1554. փեչ էջ 411
 1555. փետ էջ 411
 1556. փերթ էջ 411
 1557. փերճոքել էջ 411
 1558. փերոն էջ 411
 1559. փերովանծատ էջ 411
 1560. փթիկ էջ 411
 1561. փթռուկ էջ 411
 1562. փիալա էջ 411
 1563. փիթի էջ 411
 1564. փիլայել էջ 411
 1565. փիլգոլ էջ 411
 1566. փիլոն էջ 411
 1567. փիճղել էջ 411
 1568. փիյազ էջ 411
 1569. փիյլվա էջ 411
 1570. փինեյիտ էջ 411
 1571. փինձոլ էջ 412
 1572. փիսիկոտի էջ 412
 1573. փիսնիլ էջ 412
 1574. փիփերթ էջ 412
 1575. փիփի էջ 412
 1576. փիփիլ էջ 412
 1577. փլավ էջ 412
 1578. փլավքամիչ էջ 415
 1579. փլթփլթալ էջ 415
 1580. փլոլ էջ 415
 1581. փլոշ էջ 415
 1582. փլստիկ էջ 415
 1583. փխրակ էջ 415
 1584. փխպուջ էջ 415
 1585. փխռտիլ էջ 415
 1586. փնկի էջ 416
 1587. փնցոյդել էջ 416
 1588. փշաթուխ էջ 416
 1589. փշաշել էջ 416
 1590. փշատ էջ 416
 1591. փշաքեղ էջ 416
 1592. փշըխաշել էջ 416
 1593. փշտիկ էջ 416
 1594. փշտկել էջ 416
 1595. փշրիկ էջ 416
 1596. փշրկունց էջ 417
 1597. փշրուկ էջ 417
 1598. փշուրուգ էջ 417
 1599. փշփշալ էջ 417
 1600. փշփշկել էջ 417
 1601. փշփշուկ էջ 417
 1602. փշփուշիկ էջ 417
 1603. փոթ էջ 417
 1604. փոթոթ էջ 417
 1605. փոթիկ էջ 417
 1606. փոթտել էջ 417
 1607. փոթուց էջ 417
 1608. փոխ էջ 417
 1609. փոխինդ էջ 417
 1610. փոխընդկեր էջ 417
 1611. փոխնդտուն էջ 417
 1612. փոխնդոտ էջ 417
 1613. փոխինդաբլիթ էջ 417
 1614. փոխնդամալեզ էջ 417
 1615. փոխնդխաշ էջ 417
 1616. փոխինձ էջ 417
 1617. փոխնձակոլոլակ էջ 418
 1618. փոխնորդ էջ 418
 1619. փողրակ էջ 418
 1620. փոճոկ էջ 418
 1621. փոմփոշ էջ 418
 1622. փոշաթուխ էջ 418
 1623. փոշաման էջ 418
 1624. փոշաջուր էջ 418
 1625. փոշեհան էջ 418
 1626. փոշեջրել էջ 418
 1627. փոշեջուր էջ 418
 1628. փոշետուն էջ 418
 1629. փոշի էջ 418
 1630. փոշտ էջ 418
 1631. փոր էջ 418
 1632. փոր բռնել էջ 419
 1633. փոր գցել էջ 419
 1634. փոր զարկել էջ 419
 1635. փորխաբուկ էջ 419
 1636. փորեք էջ 419
 1637. փորխաշ էջ 419
 1638. փորոտիք էջ 419
 1639. փորքաշ էջ 419
 1640. փոփ էջ 419
 1641. փչվել էջ 419
 1642. փչում էջ 419
 1643. փչել էջ 419
 1644. փռնչուկ էջ 420
 1645. փախել էջ 420
 1646. փսոն էջ 420
 1647. փսոր էջ 420
 1648. փսորել էջ 420
 1649. փսորվել էջ 420
 1650. փստա էջ 420
 1651. փտել էջ 420
 1652. փրեր էջ 420
 1653. փրթել էջ 420
 1654. փրթիկ էջ 420
 1655. փրթոշ էջ 420
 1656. փրփրեմ էջ 421
 1657. փրփրուկ էջ 421
 1658. փրփուր էջ 421
 1659. փութ էջ 421
 1660. փունջ էջ 421
 1661. փուշ էջ 421
 1662. փուչուկ էջ 421
 1663. փուռ էջ 421
 1664. փռնավել էջ 421
 1665. փուռնահաց էջ 421
 1666. փուռունտուն էջ 421
 1667. փուռնիկ էջ 421
 1668. փուռնիթ էջ 421
 1669. փուռնուջ էջ 421
 1670. փուտ էջ 421
 1671. փուր էջ 422
 1672. փուրթուշգավաթ էջ 422
 1673. փուրխ էջ 422
 1674. փուրոտ էջ 422
 1675. փուփ էջ 422
 1676. փուփու էջ 422
 1677. փուք էջ 422
 1678. փքաբլիթ էջ 422
 1679. փքվել էջ 422
 1680. փքռել էջ 422
 1681. փֆիկ էջ 422
 1682. քաբաբ էջ 422
 1683. քալաճոշ էջ 422
 1684. քալամ էջ 423
 1685. քալէշ էջ 423
 1686. քախ էջ 423
 1687. քաղլակ էջ 423
 1688. քաղալակ էջ 423
 1689. քաղել էջ 423
 1690. քաղելակ էջ 423
 1691. քաղց էջ 423
 1692. քաղցել էջ 423
 1693. քաղցր էջ 423
 1694. քաղցրակողինձ էջ 423
 1695. քաղցրօղի էջ 423
 1696. քաղցրաբամբակ էջ 423
 1697. քաղցրաբլիթ էջ 423
 1698. քաղցրավենիք էջ 423
 1699. կայծաշաքար էջ 424
 1700. քաղցրեղեն էջ 424
 1701. քաղցու էջ 424
 1702. քամ էջ 424
 1703. քամագոլիկ էջ 424
 1704. քամել էջ 424
 1705. քարքամ էջ 424
 1706. քամած մածուն էջ 424
 1707. քամիչ էջ 424
 1708. քամովի էջ 425
 1709. քամջուր էջ 425
 1710. քամվածք էջ 425
 1711. քամուկ էջ 425
 1712. քամուք էջ 425
 1713. քաշած էջ 425
 1714. սիտի էջ 425
 1715. սիր էջ 425
 1716. քաշել էջ 425
 1717. քաշի էջ 425
 1718. քաշկակ էջ 425
 1719. քաշովի էջ 425
 1720. քապապ էջ 425
 1721. քաջբեր էջ 425
 1722. քաջքամեր էջ 425
 1723. քառազ էջ 425
 1724. քառակ էջ 426
 1725. քասա էջ 426
 1726. քարաղ էջ 426
 1727. քարաճիկ էջ 426
 1728. քարել էջ 426
 1729. քարեփ էջ 426
 1730. քարթոֆիլ էջ 426
 1731. քարթու էջ 426
 1732. քարկոխ էջ 426
 1733. քարկոշ էջ 426
 1734. քարղան էջ 426
 1735. քարմաղ էջ 426
 1736. քարմաղել էջ 426
 1737. քարուշք էջ 426
 1738. քարսա էջ 426
 1739. քարսանկ էջ 426
 1740. քարտիկա էջ 426
 1741. քացախ էջ 426
 1742. քարուքացախ էջ 427
 1743. քացախաթան էջ 427
 1744. քավ էջ 427
 1745. քելեխ էջ 427
 1746. քեղ էջ 427
 1747. քեղպել էջ 427
 1748. քեմոն էջ 427
 1749. քեշ էջ 427
 1750. քեշիր էջ 427
 1751. քեշկեկ էջ 427
 1752. քեռում էջ 428
 1753. քերանք էջ 428
 1754. քերինչ էջ 428
 1755. քերեղան էջ 428
 1756. քերիչ էջ 428
 1757. քերիկ էջ 429
 1758. քերիճ էջ 429
 1759. քեցխտալ էջ 429
 1760. քեֆ էջ 429
 1761. քեֆով էջ 429
 1762. քեֆովնալ էջ 429
 1763. քթալ էջ 429
 1764. քթլոզ էջ 429
 1765. քթոց էջ 429
 1766. քթութի էջ 429
 1767. քթուն էջ 429
 1768. քթքթալ էջ 429
 1769. քիլար էջ 429
 1770. քիծեփ էջ 429
 1771. քիղան էջ 429
 1772. քիմք էջ 430
 1773. քիմքը քաղցրացնել էջ 430
 1774. քիշմիշ էջ 430
 1775. տարտոց էջ 430
 1776. քիսա էջ 430
 1777. քլթքլթալ էջ 430
 1778. քլքլման էջ 430
 1779. քլև էջ 430
 1780. քլխել էջ 430
 1781. քղսա էջ 430
 1782. քմլել էջ 430
 1783. քնտուկ էջ 430
 1784. քնթուկ էջ 430
 1785. քնաթեռն էջ 430
 1786. քնաթեռնահան էջ 430
 1787. քնջութ էջ 430
 1788. քշեզեր էջ 430
 1789. քշպել էջ 430
 1790. քոխ էջ 430
 1791. քոռ էջ 431
 1792. քոսմիրուք էջ 431
 1793. քորթիկ էջ 431
 1794. քոցի էջ 431
 1795. քոփս էջ 431
 1796. քչկապաշար էջ 431
 1797. քպսել էջ 431
 1798. քռափրթել էջ 431
 1799. քռթունցք էջ 431
 1800. քռիկ էջ 431
 1801. քռչիկ էջ 431
 1802. քսակ էջ 431
 1803. քտուն էջ 432
 1804. քրեղան էջ 432
 1805. քրջիկ էջ 432
 1806. քրտել էջ 432
 1807. քրքրալ էջ 432
 1808. քրքուր էջ 432
 1809. քփըռ-քփըռ էջ 432
 1810. քրքում էջ 432
 1811. քուղա էջ 432
 1812. քունգ էջ 433
 1813. քունջութ էջ 433
 1814. քուշ էջ 433
 1815. քուռաթ էջ 433
 1816. քուրա էջ 433
 1817. քուքու էջ 433
 1818. քուքուռիկ էջ 433
 1819. քուֆթա էջ 433
 1820. քուֆտացու էջ 434
 1821. օգ էջ 435
 1822. օդա էջ 435
 1823. օզմել էջ 435
 1824. օթակ էջ 435
 1825. օթի էջ 435
 1826. օլոլօ էջ 435
 1827. օխլավ էջ 435
 1828. օղաբլիթ էջ 435
 1829. օղի էջ 435
 1830. օղիկ էջ 435
 1831. օղին էջ 435
 1832. օղինապուր էջ 435
 1833. օղնէվըռիգ էջ 435
 1834. օղում էջ 435
 1835. օղօրմաթաս էջ 435
 1836. ողորմաթաս էջ 435
 1837. օշ էջ 436
 1838. օշան էջ 436
 1839. օշարակ էջ 436
 1840. օշինդր էջ 436
 1841. օշնակ էջ 436
 1842. օշպըշտալ էջ 436
 1843. օջախ էջ 436
 1844. օսլա էջ 436
 1845. օստինա էջ 436
 1846. օրաբաժին էջ 436
 1847. օրապահիկ էջ 436
 1848. օրոփել էջ 437
 1849. ֆարշ էջ 437
 1850. ֆելի էջ 437
 1851. ֆեկի էջ 437
 1852. ֆնտխմեջ էջ 437
 1853. ֆռշտալ էջ 437
 1854. ֆոնկուռտալ էջ 437
 1855. ֆռտել էջ 437
 1856. ֆտուր էջ 437
 1857. ֆրիչ էջ 437
 1858. ֆրիտյուր էջ 437