Մասնակից:Lilitik22/ստուգաբանական

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
Արխիվ
Արխիվ

Ա[խմբագրել]

 1. արտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 95Green check.svg Արված է
 2. արոր - ստուգաբանական բառարան, էջ 85Green check.svg Արված է
 3. առ - ստուգաբանական բառարան, էջ 72Green check.svg Արված է
 4. աներ - ստուգաբանական բառարան, էջ 56Green check.svg Արված է
 5. անգղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 53Green check.svg Արված է
 6. ամար - ստուգաբանական բառարան, էջ 43Green check.svg Արված է
 7. աղալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 33Green check.svg Արված է
 8. աղեղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 36Green check.svg Արված է
 9. աբբոր - ստուգաբանական բառարան, էջ 19
 10. աբեղբի - ստուգաբանական բառարան, էջ 19
 11. աբիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 19
 12. աբլահ - ստուգաբանական բառարան, էջ 19
 13. աբխոռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 19
 14. աբոք - ստուգաբանական բառարան, էջ 19
 15. ագան - ստուգաբանական բառարան, էջ 19
 16. ագ - ստուգաբանական բառարան, էջ 20
 17. ագանովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 20
 18. ագլիսիա - ստուգաբանական բառարան, էջ 20
 19. ագոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 20
 20. ագոնիստայք - ստուգաբանական բառարան, էջ 20
 21. ագոր - ստուգաբանական բառարան, էջ 20
 22. ագորանք - ստուգաբանական բառարան, էջ 20
 23. ագունիայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 24. ագռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 25. ագրակէզ - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 26. ագրիտիս - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 27. ադադ - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 28. ադադռոամթով - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 29. ադար - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 30. ադարոր - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 31. ադեն - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 32. ադէմ - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 33. ադիալիպտոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 34. ադխար - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 35. ադոնա - ստուգաբանական բառարան, էջ 21
 36. ադոնմոյ - ստուգաբանական բառարան, էջ 22
 37. ազազայէլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 22
 38. ազար - ստուգաբանական բառարան, էջ 22
 39. ազարիղի - ստուգաբանական բառարան, էջ 22
 40. ազբն - ստուգաբանական բառարան, էջ 22
 41. ազգաբոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 23
 42. ազդար - ստուգաբանական բառարան, էջ 23
 43. ազդեր - ստուգաբանական բառարան, էջ 23
 44. ազխոյգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 23
 45. ազտիհ - ստուգաբանական բառարան, էջ 23
 46. աթանաբրի - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 47. աթանասիա - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 48. աթաշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 49. աթաշակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 50. աթաշփարիստ - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 51. աթար - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 52. աթերայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 53. աթիթայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 54. աթինել - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 55. աթղեստայք - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 56. աթութայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 57. աթունի - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 58. աթուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 59. ալախութել - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 60. ալաժահրի - ստուգաբանական բառարան, էջ 24
 61. ալանկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 62. ալապաստր - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 63. ալատնի - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 64. ալարել - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 65. ալաւունք - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 66. ալբնակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 67. ալէփ - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 68. ալի - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 69. ալիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 25
 70. ալլիլուքիայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 71. ալխոզազ - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 72. ալմանակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 73. ալնահարի - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 74. ալոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 75. ալոց - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 76. ալպուճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 77. ալսուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 78. ալփ - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 79. ալփաբետ - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 80. ալ-ք - ստուգաբանական բառարան, էջ 26
 81. ախախիա - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 82. ախական - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 83. ախամախ - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 84. ախանկեալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 85. ախացխիր - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 86. ախաւեղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 87. ախեստ - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 88. ախերակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 89. ախժինք - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 90. ախիմ - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 91. ախինոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 92. ախիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 93. ախլա - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 94. ախլիմիա - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 95. ախլմաչ - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 96. ախհաւան - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 97. ախմար - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 98. ախնթոր - ստուգաբանական բառարան, էջ 27
 99. ախունա - ստուգաբանական բառարան, էջ 28
 100. ախսրթամար - ստուգաբանական բառարան, էջ 28
 101. ախտար - ստուգաբանական բառարան, էջ 28
 102. ախտարմոլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 28
 103. ախրիզան - ստուգաբանական բառարան, էջ 28
 104. ախրիճանակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 28
 105. ախցիփեխց - ստուգաբանական բառարան, էջ 28
 106. ակահ - ստուգաբանական բառարան, էջ 29
 107. ականդուկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 29
 108. ակառն - ստուգաբանական բառարան, էջ 29
 109. ակաստան - ստուգաբանական բառարան, էջ 29
 110. ակատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 29
 111. ակաքթազիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 30
 112. ակեղդամայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 30
 113. ակթէն - ստուգաբանական բառարան, էջ 30
 114. ակիդաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 30
 115. ակիր - ստուգաբանական բառարան, էջ 30
 116. ակիւրրափօռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 30
 117. ակղթել - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 118. ակճիռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 119. ակնեալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 120. ակողութ - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 121. ակոնիտովն - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 122. ակումիտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 123. ակուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 124. ակռի - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 125. ակռուկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 126. ակտար - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 127. ակրայբադին - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 128. ակրաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 129. ակրկարհայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 130. ակքան - ստուգաբանական բառարան, էջ 31
 131. ահանգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 32
 132. ահար - ստուգաբանական բառարան, էջ 32
 133. ահեքել - ստուգաբանական բառարան, էջ 32
 134. ահիահ - ստուգաբանական բառարան, էջ 32
 135. ահիլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 32
 136. ահոկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 32
 137. ահռանք - ստուգաբանական բառարան, էջ 32
 138. աղաբասար - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 139. աղաբովդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 140. աղագ - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 141. աղալուճի - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 142. աղակատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 143. աղաղանչ - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 144. աղաղմաղակել - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 145. աղամասուկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 33
 146. աղամող - ստուգաբանական բառարան, էջ 34
 147. աղան - ստուգաբանական բառարան, էջ 34
 148. աղանեալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 34
 149. աղանճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 34
 150. աղապրեայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 35
 151. աղափ - ստուգաբանական բառարան, էջ 35
 152. աղափարիլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 35
 153. աղբեստրոյ - ստուգաբանական բառարան, էջ 36
 154. աղեկայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 36
 155. աղեկատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 36
 156. աղեղայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 36
 157. աղեղն - ստուգաբանական բառարան, էջ 36
 158. աղէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 36
 159. աղթաման - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 160. աղթանդումն - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 161. աղթապաստ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 162. աղթարմայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 163. աղթեկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 164. աղիայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 165. աղիբար - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 166. աղիմայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 167. աղիջ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 168. աղիտայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 169. աղիփ - ստուգաբանական բառարան, էջ 37
 170. աղիփատոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 38
 171. աղլհակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 38
 172. աղծ - ստուգաբանական բառարան, էջ 38
 173. աղկէպ - ստուգաբանական բառարան, էջ 38
 174. աղկիովն - ստուգաբանական բառարան, էջ 38
 175. աղկր - ստուգաբանական բառարան, էջ 38
 176. աղման - ստուգաբանական բառարան, էջ 38
 177. աղմուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 178. աղն - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 179. աղշկորել - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 180. աղութ - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 181. աղվիճակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 182. աղպատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 183. աղպար - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 184. աղջ - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 185. աղսուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 39
 186. աղտէզ - ստուգաբանական բառարան, էջ 40
 187. աղց - ստուգաբանական բառարան, էջ 40
 188. աղփուրթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 40
 189. աճապ - ստուգաբանական բառարան, էջ 40
 190. աճառել - ստուգաբանական բառարան, էջ 41
 191. աճաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 41
 192. աճարզօխան - ստուգաբանական բառարան, էջ 41
 193. աճուռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 41
 194. ամաղթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 42
 195. ամայել - ստուգաբանական բառարան, էջ 42
 196. ամայի - ստուգաբանական բառարան, էջ 42
 197. ամասարակովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 42
 198. ամասել - ստուգաբանական բառարան, էջ 42
 199. ամատտարա - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 200. ամարաթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 201. ամարանտինէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 202. ամարու - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 203. ամաւ - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 204. ամոթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 205. ամբասիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 206. ամբաստան - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 207. ամբարհաւաճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 43
 208. ամբեւտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 44
 209. ամբոկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 44
 210. ամբովտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 44
 211. ամեթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 44
 212. ամեթովս - ստուգաբանական բառարան, էջ 44
 213. ամեղել - ստուգաբանական բառարան, էջ 45
 214. ամեստ - ստուգաբանական բառարան, էջ 45
 215. ամիաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 45
 216. ամիր ալ մուսնիք - ստուգաբանական բառարան, էջ 45
 217. ամիր - ստուգաբանական բառարան, էջ 45
 218. ամիրաշխամ - ստուգաբանական բառարան, էջ 45
 219. ամիրսպալասար - ստուգաբանական բառարան, էջ 45
 220. ամլաճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 46
 221. ամղան - ստուգաբանական բառարան, էջ 46
 222. ամնոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 46
 223. ամող - ստուգաբանական բառարան, էջ 46
 224. ամոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 46
 225. ամոնի - ստուգաբանական բառարան, էջ 46
 226. ամուտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 46
 227. ամուրք - ստուգաբանական բառարան, էջ 47
 228. ամպար - ստուգաբանական բառարան, էջ 47
 229. ամվաճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 47
 230. ամր - ստուգաբանական բառարան, էջ 47
 231. ամրուսիա - ստուգաբանական բառարան, էջ 47
 232. այաւզնուէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 47
 233. այենակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 48
 234. այեր - ստուգաբանական բառարան, էջ 48
 235. այթիռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 48
 236. այիզոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 48
 237. այլղան - ստուգաբանական բառարան, էջ 48
 238. այպն - ստուգաբանական բառարան, էջ 49
 239. այռիք - ստուգաբանական բառարան, էջ 49
 240. այրասա - ստուգաբանական բառարան, էջ 50
 241. անագանոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 50
 242. անագում - ստուգաբանական բառարան, էջ 50
 243. անազարմ - ստուգաբանական բառարան, էջ 50
 244. անաթեմայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 245. անալութ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 246. անակիւղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 247. անաղայտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 248. անաղափ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 249. անաղկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 250. անամեսիտոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 251. անաշահիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 252. անառկել - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 253. անասորակել - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 254. անարան - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 255. անարգատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 51
 256. անարկգոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 257. անարի - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 258. աննոսր - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 259. անափոռտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 260. անափորայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 261. անբրուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 262. անգաբ - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 263. անգահ - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 264. անգահել - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 265. անգար - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 266. անգարիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 267. անգեղիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 52
 268. անգեղոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 53
 269. անգիացել - ստուգաբանական բառարան, էջ 53
 270. անգոյս - ստուգաբանական բառարան, էջ 53
 271. անգոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 53
 272. անգուտան - ստուգաբանական բառարան, էջ 53
 273. անգստուտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 53
 274. անգտի - ստուգաբանական բառարան, էջ 53
 275. անդաստական - ստուգաբանական բառարան, էջ 54
 276. անդարիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 54
 277. անդարձ - ստուգաբանական բառարան, էջ 54
 278. անդեայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 54
 279. անդեղիկոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 54
 280. անդերձապետ - ստուգաբանական բառարան, էջ 54
 281. անդիակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 54
 282. անդիլիպս - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 283. անդիմոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 284. անդիշայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 285. անդիտիտոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 286. անդլիտերիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 287. անդորդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 288. անդունք - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 289. անդուսայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 290. անդրալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 55
 291. անդրաքնէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 292. անդրիաստ - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 293. անդրիտակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 294. անդրոյթք - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 295. անդրուար - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 296. անեթում - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 297. անեմոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 298. անընկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 299. անթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 56
 300. անթայր - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 301. անթանի - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 302. անթիհյուպատոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 303. անթիպատրիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 304. անիայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 305. անիատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 306. անիար - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 307. անիացեալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 308. անիդոլոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 309. անիկայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 310. անիհանգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 57
 311. անիտակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 58
 312. անխթանք - ստուգաբանական բառարան, էջ 58
 313. անխուէշքարէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 58
 314. անծող - ստուգաբանական բառարան, էջ 58
 315. անկարճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 58
 316. անկես - ստուգաբանական բառարան, էջ 58
 317. անկիրոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 59
 318. անկյուղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 59
 319. անկղիտանալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 59
 320. անկումուշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 59
 321. անկռություն - ստուգաբանական բառարան, էջ 59
 322. անհ - ստուգաբանական բառարան, էջ 59
 323. անձիանի - ստուգաբանական բառարան, էջ 59
 324. անձրութ - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 325. անղարա - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 326. անղուն - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 327. անճարա - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 328. անճիտան - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 329. անճիրիտամ - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 330. անճուպար - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 331. անճուք - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 332. անմոնի - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 333. աննակին - ստուգաբանական բառարան, էջ 60
 334. անոգանալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 335. անոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 336. անոպայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 337. անուշադր - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 338. անուշակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 339. անչոռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 340. անպոյտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 341. անջիման - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 342. անջորան - ստուգաբանական բառարան, էջ 61
 343. անջրություն - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 344. անսոլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 345. անտախ - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 346. անտար - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 347. անտիղնոտուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 348. անտիմիս - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 349. անտինել - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 350. անտինոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 351. անտիքրիստոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 352. անտուզ - ստուգաբանական բառարան, էջ 62
 353. անտռոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 354. անցազատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 355. անցիռատան - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 356. անփայի - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 357. անփեղթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 358. անփիռն - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 359. անքայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 360. անքատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 361. անքիլոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 362. անքիրոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 363. անքոյթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 364. աշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 63
 365. աշարայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 64
 366. աշդահակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 64
 367. աշխ - ստուգաբանական բառարան, էջ 64
 368. աշխար - ստուգաբանական բառարան, էջ 64
 369. աշկարայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 370. աշմ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 371. աշմունիսայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 372. աշմուշայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 373. աշնապ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 374. աշոգի - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 375. աշտեայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 376. աշտիպ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 377. աշտուճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 378. աչխընթին - ստուգաբանական բառարան, էջ 65
 379. ապաբալսամոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 380. ապազոնել - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 381. ապաժոյժ - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 382. ապալեպ - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 383. ապալեր - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 384. ապախտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 385. ապախտար - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 386. ապական - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 387. ապահել - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 388. ապահյուպատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 389. ապահյուպատիկոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 390. ապահյուպարքոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 66
 391. ապաղաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 392. ապաղարէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 393. ապաշաւ - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 394. ապառ - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 395. ապառան - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 396. ապառն - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 397. ապառում - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 398. ապասովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 399. ապարահ - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 400. ապարան - ստուգաբանական բառարան, էջ 67
 401. ապարասան - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 402. ապարդում - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 403. ապարեկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 404. ապարթանել - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 405. ապարհայիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 406. ապարումն - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 407. ապարքտիաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 408. ապաւ - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 409. ապաւանդակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 410. ապաւառ - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 411. ապաւարտակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 412. ապաւտիքս - ստուգաբանական բառարան, էջ 68
 413. ապաք - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 414. ապելիոտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 415. ապենիազ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 416. ապերակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 417. ապերանիս - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 418. ապիզար - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 419. ապիմակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 420. ապլմոգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 421. ապկաւ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 422. ապղեպ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 423. ապճիռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 424. ապոկրիսիար - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 425. ապողփայել - ստուգաբանական բառարան, էջ 69
 426. ապոռնա - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 427. ապորիւմայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 428. ապուզնայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 429. ապուլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 430. ապուկալամին - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 431. ապուղայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 432. ապունի - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 433. ապուռ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 434. ապուռիշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 435. ապուստ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 436. ապուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 437. ապուրսամ - ստուգաբանական բառարան, էջ 70
 438. ապռիտիկոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 439. ապսուար - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 440. ապր - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 441. ապրանճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 442. ապրդում - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 443. ապրիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 444. ապրիվի - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 445. ապրուար - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 446. ապրուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 447. ապփովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 71
 448. ապօստուլուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 72
 449. առամբավոր - ստուգաբանական բառարան, էջ 72
 450. առաստակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 73
 451. առատիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 73
 452. առաիւր - ստուգաբանական բառարան, էջ 73
 453. առաւուշտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 73
 454. առաւաւտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 73
 455. առգեղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 74
 456. առթեր - ստուգաբանական բառարան, էջ 74
 457. առիճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 74
 458. առինկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 74
 459. առիս - ստուգաբանական բառարան, էջ 74
 460. առի - ստուգաբանական բառարան, էջ 74
 461. առղոթանիլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 47
 462. առնակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 75
 463. առոգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 75
 464. առուեկան - ստուգաբանական բառարան, էջ 75
 465. առուեղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 75
 466. առուոյտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 75
 467. առպաւար - ստուգաբանական բառարան, էջ 75
 468. առսան - ստուգաբանական բառարան, էջ 75
 469. առտալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 470. առփովենայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 471. առքուսեալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 472. ասագ - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 473. ասախ - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 474. ասայիկէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 475. ասան - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 476. ասաման - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 477. ասար - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 478. ասարիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 76
 479. ասեւան - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 480. ասի - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 481. ասիդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 482. ասիօս - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 483. ասլանճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 484. ասլի - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 485. ասխել - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 486. ասխիս - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 487. ասկն - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 488. ասկորդիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 489. ասղուլուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 490. ասճի - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 491. ասմազուն - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 492. ասմանիդէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 493. ասող - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 494. ասորեակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 77
 495. ասպակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 78
 496. ասպականի - ստուգաբանական բառարան, էջ 78
 497. ասպահապետ - ստուգաբանական բառարան, էջ 78
 498. ասպաղօլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 78
 499. ասպարաճակական - ստուգաբանական բառարան, էջ 78
 500. ասպանտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 78
 501. ասպաստանիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 78
 502. ասպարթին - ստուգաբանական բառարան, էջ 79
 503. ասպարիմ - ստուգաբանական բառարան, էջ 79
 504. ասպարիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 79
 505. ասպիս - ստուգաբանական բառարան, էջ 79
 506. ասպիրակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 79
 507. ասսագ - ստուգաբանական բառարան, էջ 79
 508. աստախոտոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 80
 509. աստակոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 80
 510. աստանել - ստուգաբանական բառարան, էջ 80
 511. աստել - ստուգաբանական բառարան, էջ 80
 512. աստուլուխիայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 513. աստռողաբոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 514. աստռոնոմի - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 515. աստրատիգայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 516. ասրունճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 517. ասրաւս - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 518. ասփաղօթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 519. ասփոդէլոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 520. ասփուշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 81
 521. ատայան - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 522. ատեսարոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 523. ատթիդի - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 524. ատիլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 525. ատիճաղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 526. ատինել - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 527. ատլոցել - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 528. ատմատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 529. ատշիլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 530. ատոր - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 531. ատուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 82
 532. ատր - ստուգաբանական բառարան, էջ 83
 533. ատրաք - ստուգաբանական բառարան, էջ 83
 534. ար - ստուգաբանական բառարան, էջ 83
 535. արաբովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 83
 536. արագոյն - ստուգաբանական բառարան, էջ 83
 537. արալեզ - ստուգաբանական բառարան, էջ 83
 538. արախիլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 83
 539. արած - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 540. արամազդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 541. արամաթի - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 542. արամուր - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 543. արայիշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 544. արանգնոյն - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 545. արանդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 546. արանդուպարանդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 547. արապան - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 548. արաստոյ - ստուգաբանական բառարան, էջ 84
 549. արարտել - ստուգաբանական բառարան, էջ 85
 550. արաց - ստուգաբանական բառարան, էջ 85
 551. արաւշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 85
 552. արաւս - ստուգաբանական բառարան, էջ 85
 553. արաւսի - ստուգաբանական բառարան, էջ 85
 554. արափետ - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 555. արաք - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 556. արաքոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 557. արբ - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 558. արբանել - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 559. արբեկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 560. արբենա - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 561. արբոկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 562. արբոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 563. արբուն - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 564. արգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 86
 565. արգասի - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 566. արգաստէր - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 567. արգատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 568. արգել - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 569. արգեստէս - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 570. արգիայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 571. արգիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 572. արգիտէս - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 573. արգիւրոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 574. արգոբ - ստուգաբանական բառարան, էջ 87
 575. արդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 88Green check.svg Արված է
 576. արդակետոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 88
 577. արդն - ստուգաբանական բառարան, էջ 88
 578. արդու - ստուգաբանական բառարան, էջ 88
 579. արդուխա - ստուգաբանական բառարան, էջ 88
 580. արեգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 88Green check.svg Արված է
 581. արդախիլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 88
 582. արեգովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 583. արեկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 584. արզբէդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 585. արզն - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 586. արզուչի - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 587. արէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 588. արընկմնել - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 589. արթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 590. արթր - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 591. արժ - ստուգաբանական բառարան, էջ 89
 592. արի - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 593. արիէ - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 594. արիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 595. արինճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 596. արիշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 597. արիովդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 598. արիովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 599. արիփնու - ստուգաբանական բառարան, էջ 90
 600. արխ - ստուգաբանական բառարան, էջ 90Green check.svg Արված է
 601. արծին - ստուգաբանական բառարան, էջ 91
 602. արծնել - ստուգաբանական բառարան, էջ 91
 603. արծուէսք - ստուգաբանական բառարան, էջ 91
 604. արծպայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 91
 605. արկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 91
 606. արկաւղ - ստուգաբանական բառարան, էջ 91
 607. արկգոմ - ստուգաբանական բառարան, էջ 91
 608. արհամարհ - ստուգաբանական բառարան, էջ 92
 609. արհեգել - ստուգաբանական բառարան, էջ 92
 610. արհի - ստուգաբանական բառարան, էջ 92
 611. արձ - ստուգաբանական բառարան, էջ 92
 612. արձոյլ - ստուգաբանական բառարան, էջ 92
 613. արղուճի - ստուգաբանական բառարան, էջ 92
 614. արճիճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 93Green check.svg Արված է
 615. արճուան - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 616. արմ - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 617. արմա - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 618. արման - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 619. արմաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 620. արմավ - ստուգաբանական բառարան, էջ 93Green check.svg Արված է
 621. արմինան - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 622. արմիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 623. արմուխ - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 624. արմուկն - ստուգաբանական բառարան, էջ 93Green check.svg Արված է
 625. արշա - ստուգաբանական բառարան, էջ 93
 626. արշատ - ստուգաբանական բառարան, էջ 94
 627. արշի - ստուգաբանական բառարան, էջ 94
 628. արույր - ստուգաբանական բառարան, էջ 94Green check.svg Արված է
 629. արոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 94
 630. արուան - ստուգաբանական բառարան, էջ 94
 631. արուգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 94Green check.svg Արված է
 632. արուարձ - ստուգաբանական բառարան, էջ 94
 633. արվեստ - ստուգաբանական բառարան, էջ 94Green check.svg Արված է
 634. արուճանակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 94
 635. արուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 94
 636. Արուսյակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 95Green check.svg Արված է
 637. արջասպն - ստուգաբանական բառարան, էջ 95Green check.svg Արված է
 638. արջն - ստուգաբանական բառարան, էջ 95
 639. արվէս - ստուգաբանական բառարան, էջ 95
 640. արտաբոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 95
 641. արտալայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 642. արտախոյր - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 643. արտախուրակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 644. արտակէտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 645. արտանիսա - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 646. արտաշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 647. արտաւսր - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 648. արտեմիսին - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 649. արտերի - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 650. արտեւան - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 651. արտիկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 652. արտիճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 653. արտիճուկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96
 654. արտույտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 96Green check.svg Արված է
 655. արտորալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 656. արտուճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 657. արփ - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 658. արքայուն - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 659. արքեպիսկոպոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 660. արքերեց - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 661. արքէն - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 662. արքիդիակոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 663. արքիմանտրիտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 97
 664. արքիտրիկլինուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 98
 665. արքտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 98
 666. արքտորոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 98
 667. ացուցանք - ստուգաբանական բառարան, էջ 98
 668. ավ - ստուգաբանական բառարան, էջ 98
 669. ավաչ - ստուգաբանական բառարան, էջ 99
 670. ավառ - ստուգաբանական բառարան, էջ 99
 671. ավարճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 99
 672. աւաւտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 99
 673. ավգեր - ստուգաբանական բառարան, էջ 99
 674. ավգն - ստուգաբանական բառարան, էջ 99
 675. աւգոստա - ստուգաբանական բառարան, էջ 100
 676. աւգոստալիոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 100
 677. աւգոստոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 100Green check.svg Արված է
 678. ավգուստոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 100
 679. աւգուտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 100Green check.svg Արված է
 680. աւդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 100Green check.svg Արված է
 681. աւդի - ստուգաբանական բառարան, էջ 100
 682. աւդոկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 100
 683. աւդոտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 100
 684. աւդրել - ստուգաբանական բառարան, էջ 100
 685. աւենիա - ստուգաբանական բառարան, էջ 101
 686. ավետ - ստուգաբանական բառարան, էջ 101Green check.svg Արված է
 687. ավեր - ստուգաբանական բառարան, էջ 101Green check.svg Արված է
 688. աւզան - ստուգաբանական բառարան, էջ 101
 689. աւթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 101
 690. աւթիմոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 101
 691. աւթոց - ստուգաբանական բառարան, էջ 101
 692. աւժանդակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 101Green check.svg Արված է
 693. աւժիտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 102Green check.svg Արված է
 694. ավիշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 102Green check.svg Արված է
 695. աւլախ - ստուգաբանական բառարան, էջ 102
 696. աւլաւխ - ստուգաբանական բառարան, էջ 102
 697. աւծ - ստուգաբանական բառարան, էջ 102
 698. աւձ - ստուգաբանական բառարան, էջ 102Green check.svg Արված է
 699. աւձիք - ստուգաբանական բառարան, էջ 102Green check.svg Արված է
 700. աւղի - ստուգաբանական բառարան, էջ 102Green check.svg Արված է
 701. աւղոց - ստուգաբանական բառարան, էջ 102
 702. աւճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 102
 703. աւճան - ստուգաբանական բառարան, էջ 102
 704. աւն - ստուգաբանական բառարան, էջ 102
 705. աւնօսմա - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 706. աւշ - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 707. աւշակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 708. աւշարակ - ստուգաբանական բառարան, էջ 103Green check.svg Արված է
 709. աւշնայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 710. աւշնան - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 711. աւուգաթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 712. աւսարդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 713. աւսերբոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 714. աւսլայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 715. աւսր - ստուգաբանական բառարան, էջ 103
 716. աւտար - ստուգաբանական բառարան, էջ 103Green check.svg Արված է
 717. աւտարիտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 718. աւր - ստուգաբանական բառարան, էջ 104Green check.svg Արված էօ
 719. աւրաս - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 720. աւրաւր - ստուգաբանական բառարան, էջ 104Green check.svg Արված է
 721. աւրեր - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 722. աւրէն - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 723. աւրթի - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 724. աւրիորդ - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 725. աւրհն - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 726. աւցտել - ստուգաբանական բառարան, էջ 104
 727. աւփրանտ - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 728. աւքսինտռի - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 729. աւքսունական - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 730. ափարբիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 731. ափափայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 732. ափիղատոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 733. ափիմեռինոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 734. ափինգ - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 735. ափիոն - ստուգաբանական բառարան, էջ 105Green check.svg Արված է
 736. ափլեզ - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 737. ափխար - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 738. ափուճ - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 739. ափունիազ - ստուգաբանական բառարան, էջ 105
 740. ափսե - ստուգաբանական բառարան, էջ 106Green check.svg Արված է
 741. ափսինթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 742. ափսոս - ստուգաբանական բառարան, էջ 106Green check.svg Արված է
 743. ափփով - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 744. ափփուսովթ - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 745. ափօսթաթայ - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 746. աքալ - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 747. աքալար - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 748. աքար - ստուգաբանական բառարան, էջ 106Green check.svg Արված է
 749. աքարտել - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 750. աքաք - ստուգաբանական բառարան, էջ 106
 751. աքիս - ստուգաբանական բառարան, էջ 106Green check.svg Արված է
 752. աքլիլմելիք - ստուգաբանական բառարան, էջ 107
 753. աքուս - ստուգաբանական բառարան, էջ 107
 754. աքսար - ստուգաբանական բառարան, էջ 107
 755. աքցան - ստուգաբանական բառարան, էջ 107Green check.svg Արված է
 756. աֆոկ - ստուգաբանական բառարան, էջ 108

Բ[խմբագրել]

 1. բեղուն - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է
 2. բախտ - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է
 3. բա - ստուգաբանական բառարան
 4. բաբ - ստուգաբանական բառարան
 5. բաբայ - ստուգաբանական բառարան
 6. բաբէ - ստուգաբանական բառարան
 7. բագ - ստուգաբանական բառարան
 8. բադէն - ստուգաբանական բառարան
 9. բադիան - ստուգաբանական բառարան
 10. բազդ - ստուգաբանական բառարան
 11. բազիզ - ստուգաբանական բառարան
 12. բազիրել - ստուգաբանական բառարան
 13. բազմակ - ստուգաբանական բառարան
 14. բաթ - ստուգաբանական բառարան
 15. բաթրոն - ստուգաբանական բառարան
 16. բաժաբուն - ստուգաբանական բառարան
 17. բաժել - ստուգաբանական բառարան
 18. բալաթիկին - ստուգաբանական բառարան
 19. բալաղօ - ստուգաբանական բառարան
 20. բալափուշ - ստուգաբանական բառարան
 21. բալիշ - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է
 22. բածին - ստուգաբանական բառարան
 23. բակեղեթ - ստուգաբանական բառարան
 24. բակերտ - ստուգաբանական բառարան
 25. բակտեր - ստուգաբանական բառարան
 26. բակտերել - ստուգաբանական բառարան
 27. բահղակ - ստուգաբանական բառարան
 28. բահուանդ - ստուգաբանական բառարան
 29. բահուկ - ստուգաբանական բառարան
 30. բահրակ - ստուգաբանական բառարան
 31. բաղ - ստուգաբանական բառարան
 32. բաղակտի - ստուգաբանական բառարան
 33. բաղանդ - ստուգաբանական բառարան
 34. բաղասիոն - ստուգաբանական բառարան
 35. բաղբակ - ստուգաբանական բառարան
 36. բաղբաճ - ստուգաբանական բառարան
 37. բաղբաջ - ստուգաբանական բառարան
 38. բաղենա - ստուգաբանական բառարան
 39. բաղէզ - ստուգաբանական բառարան
 40. բաղթ - ստուգաբանական բառարան
 41. բաղիովք - ստուգաբանական բառարան
 42. բաղուկ - ստուգաբանական բառարան
 43. բաղուն - ստուգաբանական բառարան
 44. բաղտի - ստուգաբանական բառարան
 45. բամա - ստուգաբանական բառարան
 46. բամայ - ստուգաբանական բառարան
 47. բամբոյ - ստուգաբանական բառարան
 48. բամիկ - ստուգաբանական բառարան
 49. բայ - ստուգաբանական բառարան
 50. բայաստ - ստուգաբանական բառարան
 51. բայժ - ստուգաբանական բառարան
 52. բանակիստ - ստուգաբանական բառարան
 53. բանբուշ - ստուգաբանական բառարան
 54. բանգն - ստուգաբանական բառարան
 55. բանդ - ստուգաբանական բառարան
 56. բանդագոյշ - ստուգաբանական բառարան
 57. բանդար - ստուգաբանական բառարան
 58. բանիւն - ստուգաբանական բառարան
 59. բանձառ - ստուգաբանական բառարան
 60. բանոն - ստուգաբանական բառարան
 61. բանուկան - ստուգաբանական բառարան
 62. բանպօտ - ստուգաբանական բառարան
 63. բաշխիշ - ստուգաբանական բառարան
 64. բաշկուլ - ստուգաբանական բառարան
 65. բաջաղ - ստուգաբանական բառարան
 66. բառեղ - ստուգաբանական բառարան
 67. բառջուկ - ստուգաբանական բառարան
 68. բառռական - ստուգաբանական բառարան
 69. բասածել - ստուգաբանական բառարան
 70. բասաճ - ստուգաբանական բառարան
 71. բասայ - ստուգաբանական բառարան
 72. բասար - ստուգաբանական բառարան
 73. բասիլիկ - ստուգաբանական բառարան
 74. բաստիկ - ստուգաբանական բառարան
 75. բատուս - ստուգաբանական բառարան
 76. բար - ստուգաբանական բառարան
 77. բարաբ - ստուգաբանական բառարան
 78. բարամ - ստուգաբանական բառարան
 79. բարամբն - ստուգաբանական բառարան
 80. բարան - ստուգաբանական բառարան
 81. բարբարել - ստուգաբանական բառարան
 82. բարբարիկոն - ստուգաբանական բառարան
 83. բարբուտ - ստուգաբանական բառարան
 84. բարգեղ - ստուգաբանական բառարան
 85. բարգողել - ստուգաբանական բառարան
 86. բարդու - ստուգաբանական բառարան
 87. բարեթանի - ստուգաբանական բառարան
 88. բարեքթանի - ստուգաբանական բառարան
 89. բարթ - ստուգաբանական բառարան
 90. բարխրիլ - ստուգաբանական բառարան
 91. բարկժատ - ստուգաբանական բառարան
 92. բարձուենեակ - ստուգաբանական բառարան
 93. բարշոկ - ստուգաբանական բառարան
 94. բարովդրոք - ստուգաբանական բառարան
 95. բարու - ստուգաբանական բառարան
 96. բարուր - ստուգաբանական բառարան
 97. բարս - ստուգաբանական բառարան
 98. բարսել - ստուգաբանական բառարան
 99. բարսուսն - ստուգաբանական բառարան
 100. բարփ - ստուգաբանական բառարան
 101. բարփն - ստուգաբանական բառարան
 102. բաւակ - ստուգաբանական բառարան
 103. բաւայ - ստուգաբանական բառարան
 104. բաւանք - ստուգաբանական բառարան
 105. բաւեան - ստուգաբանական բառարան
 106. բաւեղ - ստուգաբանական բառարան
 107. բաւլիզմունս - ստուգաբանական բառարան
 108. բաւքայ - ստուգաբանական բառարան
 109. բաքայ - ստուգաբանական բառարան
 110. բբել - ստուգաբանական բառարան
 111. բբղաւշ - ստուգաբանական բառարան
 112. բբչալ - ստուգաբանական բառարան
 113. բբռէճ - ստուգաբանական բառարան
 114. բդեդ - ստուգաբանական բառարան
 115. բդուզ - ստուգաբանական բառարան
 116. բեդեկ - ստուգաբանական բառարան
 117. բեզակ - ստուգաբանական բառարան
 118. բեթթիկա - ստուգաբանական բառարան
 119. բելիար - ստուգաբանական բառարան
 120. բեկ - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է
 121. բեհէզ - ստուգաբանական բառարան
 122. բեհեշտի - ստուգաբանական բառարան
 123. բեհմովթ - ստուգաբանական բառարան
 124. բեղկել - ստուգաբանական բառարան
 125. բեղմն - ստուգաբանական բառարան
 126. բենազն - ստուգաբանական բառարան
 127. բեոգ - ստուգաբանական բառարան
 128. բեսեքիստոն - ստուգաբանական բառարան
 129. բեսին - ստուգաբանական բառարան
 130. բեստ - ստուգաբանական բառարան
 131. բերդզեղ - ստուգաբանական բառարան
 132. բերեզատ - ստուգաբանական բառարան
 133. բերկրիլ - ստուգաբանական բառարան
 134. բերկրիճ - ստուգաբանական բառարան
 135. բերձ - ստուգաբանական բառարան
 136. բերովքայ - ստուգաբանական բառարան
 137. բեք - ստուգաբանական բառարան
 138. բզրկատուն - ստուգաբանական բառարան
 139. բէեղզեբուղ - ստուգաբանական բառարան
 140. բէթ - ստուգաբանական բառարան
 141. բէժ - ստուգաբանական բառարան
 142. բէլ - ստուգաբանական բառարան
 143. բէխապար - ստուգաբանական բառարան
 144. բէկ - ստուգաբանական բառարան
 145. բէճ - ստուգաբանական բառարան
 146. բէշ - ստուգաբանական բառարան
 147. բէշմար - ստուգաբանական բառարան
 148. բէումտ - ստուգաբանական բառարան
 149. բեչարայ - ստուգաբանական բառարան
 150. բէսիֆաթ - ստուգաբանական բառարան
 151. բէվաֆայ - ստուգաբանական բառարան
 152. բէտ - ստուգաբանական բառարան
 153. բէտար - ստուգաբանական բառարան
 154. բթակ - ստուգաբանական բառարան
 155. բթուլ - ստուգաբանական բառարան
 156. բիբի - ստուգաբանական բառարան
 157. բիբղոս - ստուգաբանական բառարան
 158. բիդիկչի - ստուգաբանական բառարան
 159. բիզոն - ստուգաբանական բառարան
 160. բիժ - ստուգաբանական բառարան
 161. բիծխի - ստուգաբանական բառարան
 162. բիկար - ստուգաբանական բառարան
 163. բիղխ - ստուգաբանական բառարան
 164. բիճուռի - ստուգաբանական բառարան
 165. բիմար - ստուգաբանական բառարան
 166. բինդ - ստուգաբանական բառարան
 167. բիտոն - ստուգաբանական բառարան
 168. բիրկաթոր - ստուգաբանական բառարան
 169. բիւզոն - ստուգաբանական բառարան
 170. բիւզձեղմիտ - ստուգաբանական բառարան
 171. բլայթ - ստուգաբանական բառարան
 172. բլիլաճ - ստուգաբանական բառարան
 173. բլշակ - ստուգաբանական բառարան
 174. բլշանալ - ստուգաբանական բառարան
 175. բղակոնք - ստուգաբանական բառարան
 176. բղէտ - ստուգաբանական բառարան
 177. բղխորոս - ստուգաբանական բառարան
 178. բղուկ - ստուգաբանական բառարան
 179. բղջ - ստուգաբանական բառարան
 180. բնաս - ստուգաբանական բառարան
 181. բնդեռն - ստուգաբանական բառարան
 182. բնդոր - ստուգաբանական բառարան
 183. բնելոյ - ստուգաբանական բառարան
 184. բնչել - ստուգաբանական բառարան
 185. բշխուն - ստուգաբանական բառարան
 186. բոբ - ստուգաբանական բառարան
 187. բոբողոն - ստուգաբանական բառարան
 188. բոզի - ստուգաբանական բառարան
 189. բոզոկան - ստուգաբանական բառարան
 190. բոզպայտ - ստուգաբանական բառարան
 191. բոթինոս - ստուգաբանական բառարան
 192. բոժգ - ստուգաբանական բառարան
 193. բոբոժ - ստուգաբանական բառարան
 194. բոբոզ - ստուգաբանական բառարան
 195. բոխ - ստուգաբանական բառարան
 196. բոխոխիճ - ստուգաբանական բառարան
 197. բոծոր - ստուգաբանական բառարան
 198. բոհ - ստուգաբանական բառարան
 199. բողեայ - ստուգաբանական բառարան
 200. բողջ - ստուգաբանական բառարան
 201. բոմբիւլոս - ստուգաբանական բառարան
 202. բոյթ - ստուգաբանական բառարան
 203. բոյոս - ստուգաբանական բառարան
 204. բոյսբուսիլ - ստուգաբանական բառարան
 205. բոնոսոս - ստուգաբանական բառարան
 206. բոշխն - ստուգաբանական բառարան
 207. բոչոյ - ստուգաբանական բառարան
 208. բոռիտ - ստուգաբանական բառարան
 209. բոստ - ստուգաբանական բառարան
 210. բովիճայք - ստուգաբանական բառարան
 211. բորամէս - ստուգաբանական բառարան
 212. բորբոս - ստուգաբանական բառարան
 213. բորբորիանոս - ստուգաբանական բառարան
 214. բորկոմիմ - ստուգաբանական բառարան
 215. բորտ - ստուգաբանական բառարան
 216. բուզաղթն - ստուգաբանական բառարան
 217. բութէն - ստուգաբանական բառարան
 218. բուիճենիկ - ստուգաբանական բառարան
 219. բուլ - ստուգաբանական բառարան
 220. բուղարար - ստուգաբանական բառարան
 221. բուխար - ստուգաբանական բառարան
 222. բուխտան - ստուգաբանական բառարան
 223. բուծ - ստուգաբանական բառարան
 224. բուծիկ - ստուգաբանական բառարան
 225. բուղայ - ստուգաբանական բառարան
 226. բունձ - ստուգաբանական բառարան
 227. բունջ - ստուգաբանական բառարան
 228. բուռկանվա - ստուգաբանական բառարան
 229. բուս - ստուգաբանական բառարան
 230. բուսնանայ - ստուգաբանական բառարան
 231. բուտփարիստ - ստուգաբանական բառարան
 232. բուրդամուղալինոս - ստուգաբանական բառարան
 233. բուրհան - ստուգաբանական բառարան
 234. բչեկ - ստուգաբանական բառարան
 235. բջել - ստուգաբանական բառարան
 236. բռնիկարին - ստուգաբանական բառարան
 237. բռշոպ - ստուգաբանական բառարան
 238. բրաջուր - ստուգաբանական բառարան
 239. բրաքման - ստուգաբանական բառարան
 240. բրէզած - ստուգաբանական բառարան
 241. բրեսէտ - ստուգաբանական բառարան
 242. բրէտ - ստուգաբանական բառարան
 243. բրնջաս - ստուգաբանական բառարան
 244. բրջան - ստուգաբանական բառարան
 245. բրսամ - ստուգաբանական բառարան
 246. բրսի անդարու - ստուգաբանական բառարան
 247. բրվլեճ - ստուգաբանական բառարան
 248. բրտակնոյ - ստուգաբանական բառարան

Գ[խմբագրել]

 1. գա - ստուգաբանական բառարան
 2. գաբաաս - ստուգաբանական բառարան
 3. գաբանք - ստուգաբանական բառարան
 4. գագաշ - ստուգաբանական բառարան
 5. գագացել - ստուգաբանական բառարան
 6. գազազիլ - ստուգաբանական բառարան
 7. գազգազիլ - ստուգաբանական բառարան
 8. գազերբուակ - ստուգաբանական բառարան
 9. գազօֆիլակիում - ստուգաբանական բառարան
 10. գազր - ստուգաբանական բառարան
 11. գաթ - ստուգաբանական բառարան
 12. գալլոս - ստուգաբանական բառարան
 13. գած - ստուգաբանական բառարան
 14. գակնուլ - ստուգաբանական բառարան
 15. գահավոր - ստուգաբանական բառարան
 16. գահել - ստուգաբանական բառարան
 17. գահտակ - ստուգաբանական բառարան
 18. գահրշակ - ստուգաբանական բառարան
 19. գաղ - ստուգաբանական բառարան
 20. գաղակ - ստուգաբանական բառարան
 21. գաղազել - ստուգաբանական բառարան
 22. գաղայ - ստուգաբանական բառարան
 23. գաղատոս - ստուգաբանական բառարան
 24. գաղափ - ստուգաբանական բառարան
 25. գաղգաղել - ստուգաբանական բառարան
 26. գաղձն - ստուգաբանական բառարան
 27. գաղջայ - ստուգաբանական բառարան
 28. գաղջեր - ստուգաբանական բառարան
 29. գաղփայ - ստուգաբանական բառարան
 30. գաղփյոս - ստուգաբանական բառարան
 31. գամապետ - ստուգաբանական բառարան
 32. գամբ - ստուգաբանական բառարան
 33. գամզազարիչ - ստուգաբանական բառարան
 34. գամուտաշ - ստուգաբանական բառարան
 35. գայրվոս - ստուգաբանական բառարան
 36. գայկ - ստուգաբանական բառարան
 37. գայռել - ստուգաբանական բառարան
 38. գայտ - ստուգաբանական բառարան
 39. գանգալ - ստուգաբանական բառարան
 40. գանգաճ - ստուգաբանական բառարան
 41. գանգռ - ստուգաբանական բառարան
 42. գանձավոր - ստուգաբանական բառարան
 43. գանչ - ստուգաբանական բառարան
 44. գանտի - ստուգաբանական բառարան
 45. գաշանք - ստուգաբանական բառարան
 46. գասուր - ստուգաբանական բառարան
 47. գաստել - ստուգաբանական բառարան
 48. գատակ - ստուգաբանական բառարան
 49. գատոյ - ստուգաբանական բառարան
 50. գատուր - ստուգաբանական բառարան
 51. գար - ստուգաբանական բառարան
 52. գարաւ - ստուգաբանական բառարան
 53. գարգ - ստուգաբանական բառարան
 54. գարգաչ - ստուգաբանական բառարան
 55. գարգափ - ստուգաբանական բառարան
 56. գարիէլ - ստուգաբանական բառարան
 57. գարիկպետ - ստուգաբանական բառարան
 58. գարհայիլ - ստուգաբանական բառարան
 59. գավանալ - ստուգաբանական բառարան
 60. գավիկ - ստուգաբանական բառարան
 61. գավհարկան - ստուգաբանական բառարան
 62. գաւճակ - ստուգաբանական բառարան
 63. գաւշել - ստուգաբանական բառարան
 64. գբայաթ - ստուգաբանական բառարան
 65. գգուաղել - ստուգաբանական բառարան
 66. գեդդուր - ստուգաբանական բառարան
 67. գելաս - ստուգաբանական բառարան
 68. գեհանք - ստուգաբանական բառարան
 69. գեհոն - ստուգաբանական բառարան
 70. գեղազատ - ստուգաբանական բառարան
 71. գեղեւ - ստուգաբանական բառարան
 72. գեղնի - ստուգաբանական բառարան
 73. գեղտ - ստուգաբանական բառարան
 74. գեղցել - ստուգաբանական բառարան
 75. գեմառ - ստուգաբանական բառարան
 76. գեմաւ - ստուգաբանական բառարան
 77. գենգեզալ - ստուգաբանական բառարան
 78. գենգեն - ստուգաբանական բառարան
 79. գենգիւնէ - ստուգաբանական բառարան
 80. գենեսիս - ստուգաբանական բառարան
 81. գերաստան - ստուգաբանական բառարան
 82. գերբն - ստուգաբանական բառարան
 83. գերիոն - ստուգաբանական բառարան
 84. գերծ - ստուգաբանական բառարան
 85. գերղ - ստուգաբանական բառարան
 86. գերունացն - ստուգաբանական բառարան
 87. գերում - ստուգաբանական բառարան
 88. գեւեն - ստուգաբանական բառարան
 89. գզմազ - ստուգաբանական բառարան
 90. գզրել - ստուգաբանական բառարան
 91. գէաթ - ստուգաբանական բառարան
 92. գէեղ - ստուգաբանական բառարան
 93. գէեղադրել - ստուգաբանական բառարան
 94. գէզ - ստուգաբանական բառարան
 95. գէթսուր - ստուգաբանական բառարան
 96. գէիմ - ստուգաբանական բառարան
 97. գէմ - ստուգաբանական բառարան
 98. գէն - ստուգաբանական բառարան
 99. գժատ - ստուգաբանական բառարան
 100. գժիռ - ստուգաբանական բառարան
 101. գիգ - ստուգաբանական բառարան
 102. գինել - ստուգաբանական բառարան
 103. գիւէ - ստուգաբանական բառարան
 104. գիւռնիվովն - ստուգաբանական բառարան
 105. գհալ - ստուգաբանական բառարան
 106. գղաւկ - ստուգաբանական բառարան
 107. գղգիղ - ստուգաբանական բառարան
 108. գղզիկ - ստուգաբանական բառարան
 109. գղտոր - ստուգաբանական բառարան
 110. գմել - ստուգաբանական բառարան
 111. գմիր - ստուգաբանական բառարան
 112. գնակ - ստուգաբանական բառարան
 113. գշկուր - ստուգաբանական բառարան
 114. գո - ստուգաբանական բառարան
 115. գոբաղին - ստուգաբանական բառարան
 116. գոբղայ - ստուգաբանական բառարան
 117. գոբս - ստուգաբանական բառարան
 118. գոդել - ստուգաբանական բառարան
 119. գոդի - ստուգաբանական բառարան
 120. գոզ - ստուգաբանական բառարան
 121. գոզրում - ստուգաբանական բառարան
 122. գոթի - ստուգաբանական բառարան
 123. գողտ - ստուգաբանական բառարան
 124. գոճամակ - ստուգաբանական բառարան
 125. գոճմեր - ստուգաբանական բառարան
 126. գոմեզ - ստուգաբանական բառարան
 127. գոմոր - ստուգաբանական բառարան
 128. գոյիբուակ - ստուգաբանական բառարան
 129. գոյշ - ստուգաբանական բառարան
 130. գոյր - ստուգաբանական բառարան
 131. գոնգ - ստուգաբանական բառարան
 132. գոնգիարիոն - ստուգաբանական բառարան
 133. գոնել - ստուգաբանական բառարան
 134. գոնթ - ստուգաբանական բառարան
 135. գոնչակ - ստուգաբանական բառարան
 136. գոռել - ստուգաբանական բառարան
 137. գոս - ստուգաբանական բառարան
 138. գովողակ - ստուգաբանական բառարան
 139. գորգաստին - ստուգաբանական բառարան
 140. գորխ - ստուգաբանական բառարան
 141. գորշապարանգ - ստուգաբանական բառարան
 142. գորփուրայ - ստուգաբանական բառարան
 143. գուբբայ - ստուգաբանական բառարան
 144. գուգ - ստուգաբանական բառարան
 145. գուգէլ - ստուգաբանական բառարան
 146. գուգէնիճ - ստուգաբանական բառարան
 147. գուզ - ստուգաբանական բառարան
 148. գուզէլ - ստուգաբանական բառարան
 149. գութայ - ստուգաբանական բառարան
 150. գութացի - ստուգաբանական բառարան
 151. գուլայ - ստուգաբանական բառարան
 152. գուլբայշաքար - ստուգաբանական բառարան
 153. գուլիսապահ - ստուգաբանական բառարան
 154. գուլպայ - ստուգաբանական բառարան
 155. գուճամ - ստուգաբանական բառարան
 156. գուճող - ստուգաբանական բառարան
 157. գումին - ստուգաբանական բառարան
 158. գունդգահ - ստուգաբանական բառարան
 159. գունդսապլ - ստուգաբանական բառարան
 160. գունէծ - ստուգաբանական բառարան
 161. գունի - ստուգաբանական բառարան
 162. գունց - ստուգաբանական բառարան
 163. գուռայ - ստուգաբանական բառարան
 164. գուռն - ստուգաբանական բառարան
 165. գուսխարսխել - ստուգաբանական բառարան
 166. գուտի - ստուգաբանական բառարան
 167. գուրգասար - ստուգաբանական բառարան
 168. գուրգուր - ստուգաբանական բառարան
 169. գուրշ - ստուգաբանական բառարան
 170. գչխայ - ստուգաբանական բառարան
 171. գռայ - ստուգաբանական բառարան
 172. գռլափ - ստուգաբանական բառարան
 173. գռղիլ - ստուգաբանական բառարան
 174. գրահամ - ստուգաբանական բառարան
 175. գրահանգ - ստուգաբանական բառարան
 176. գրամատիկոս - ստուգաբանական բառարան
 177. գրամար - ստուգաբանական բառարան
 178. գրամիկ - ստուգաբանական բառարան
 179. գրայիդայ - ստուգաբանական բառարան
 180. գրապան - ստուգաբանական բառարան
 181. գրապանակ - ստուգաբանական բառարան
 182. գրգլի - ստուգաբանական բառարան
 183. գրգմիլ - ստուգաբանական բառարան
 184. գրգտել - ստուգաբանական բառարան
 185. գրգտալ - ստուգաբանական բառարան
 186. գրդալ - ստուգաբանական բառարան
 187. գրեայ - ստուգաբանական բառարան
 188. գրթել - ստուգաբանական բառարան
 189. գրիւ - ստուգաբանական բառարան
 190. գրուակ - ստուգաբանական բառարան
 191. գրուահ - ստուգաբանական բառարան
 192. գրուան - ստուգաբանական բառարան
 193. գրուճ - ստուգաբանական բառարան
 194. գրտակ - ստուգաբանական բառարան
 195. գրտապոզ - ստուգաբանական բառարան
 196. գօճակ - ստուգաբանական բառարան

Դ[խմբագրել]

 1. դալ - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է
 2. դեհ - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է
 3. դ - ստուգաբանական բառարան
 4. դաբդաբայ - ստուգաբանական բառարան
 5. դաբրան - ստուգաբանական բառարան
 6. դագ - ստուգաբանական բառարան
 7. դագինիճ - ստուգաբանական բառարան
 8. դադէ - ստուգաբանական բառարան
 9. դաժանման - ստուգաբանական բառարան
 10. դալակել - ստուգաբանական բառարան
 11. դալապր - ստուգաբանական բառարան
 12. դալափիլ - ստուգաբանական բառարան
 13. դալուկն - ստուգաբանական բառարան
 14. դալպուճակ - ստուգաբանական բառարան
 15. դակիկ - ստուգաբանական բառարան
 16. դահադրամ - ստուգաբանական բառարան
 17. դահամն - ստուգաբանական բառարան
 18. դահիակ - ստուգաբանական բառարան
 19. դահին - ստուգաբանական բառարան
 20. դահնայ - ստուգաբանական բառարան
 21. դաղակ - ստուգաբանական բառարան
 22. դաղապար - ստուգաբանական բառարան
 23. դաղլայ - ստուգաբանական բառարան
 24. դաման - ստուգաբանական բառարան
 25. դամարիլ - ստուգաբանական բառարան
 26. դամարճակ - ստուգաբանական բառարան
 27. դամբ - ստուգաբանական բառարան
 28. դամնա - ստուգաբանական բառարան
 29. դամոն - ստուգաբանական բառարան
 30. դամռանկի - ստուգաբանական բառարան
 31. դային - ստուգաբանական բառարան
 32. դան - ստուգաբանական բառարան
 33. դանգատել - ստուգաբանական բառարան
 34. դանդ - ստուգաբանական բառարան
 35. դանդան - ստուգաբանական բառարան
 36. դանդիռն - ստուգաբանական բառարան
 37. դանդուռն - ստուգաբանական բառարան
 38. դանիկ - ստուգաբանական բառարան
 39. դանիշման - ստուգաբանական բառարան
 40. դանկայ - ստուգաբանական բառարան
 41. դանտակէս - ստուգաբանական բառարան
 42. դանփլ - ստուգաբանական բառարան
 43. դաշնանել - ստուգաբանական բառարան
 44. դաշտկարան - ստուգաբանական բառարան
 45. դապառ - ստուգաբանական բառարան
 46. դառել - ստուգաբանական բառարան
 47. դաուն - ստուգաբանական բառարան
 48. դասան - ստուգաբանական բառարան
 49. դասպինիա - ստուգաբանական բառարան
 50. դաստ - ստուգաբանական բառարան
 51. դաստաչաք - ստուգաբանական բառարան
 52. դաստապակ - ստուգաբանական բառարան
 53. դաստառչայ - ստուգաբանական բառարան
 54. դաստարակ - ստուգաբանական բառարան
 55. դաստաքար - ստուգաբանական բառարան
 56. դաստիշուն - ստուգաբանական բառարան
 57. դաստմուզտ - ստուգաբանական բառարան
 58. դաստուր - ստուգաբանական բառարան
 59. դասօն - ստուգաբանական բառարան
 60. դատատել - ստուգաբանական բառարան
 61. դարաբ - ստուգաբանական բառարան
 62. դարակել - ստուգաբանական բառարան
 63. դարանակ - ստուգաբանական բառարան
 64. դարապ - ստուգաբանական բառարան
 65. դարապղպեղ - ստուգաբանական բառարան
 66. դարավանդ - ստուգաբանական բառարան
 67. դարբանդ - ստուգաբանական բառարան
 68. դարգ - ստուգաբանական բառարան
 69. դարգիճ - ստուգաբանական բառարան
 70. դարել - ստուգաբանական բառարան
 71. դարիթիր - ստուգաբանական բառարան
 72. դարին - ստուգաբանական բառարան
 73. դարիսենի - ստուգաբանական բառարան
 74. դարիսվար - ստուգաբանական բառարան
 75. դարկել - ստուգաբանական բառարան
 76. դարհասունից - ստուգաբանական բառարան
 77. դարշիշան - ստուգաբանական բառարան
 78. դարում - ստուգաբանական բառարան
 79. դարունաջ - ստուգաբանական բառարան
 80. դարպասպան - ստուգաբանական բառարան
 81. դարսենեկ - ստուգաբանական բառարան
 82. դաւաբ - ստուգաբանական բառարան
 83. դավարայ - ստուգաբանական բառարան
 84. դավի - ստուգաբանական բառարան
 85. դաւիլ - ստուգաբանական բառարան
 86. դաւսիճայ - ստուգաբանական բառարան
 87. դափոխ - ստուգաբանական բառարան
 88. դափրդգուռն - ստուգաբանական բառարան
 89. դդաւփալ - ստուգաբանական բառարան
 90. դնդ - ստուգաբանական բառարան
 91. դդշուտ - ստուգաբանական բառարան
 92. դեգան - ստուգաբանական բառարան
 93. դեգնի - ստուգաբանական բառարան
 94. դեդեւիլ - ստուգաբանական բառարան
 95. դեզհուկ - ստուգաբանական բառարան
 96. դեժպուհի - ստուգաբանական բառարան
 97. դեկան - ստուգաբանական բառարան
 98. դեկանիոն - ստուգաբանական բառարան
 99. դեհկան - ստուգաբանական բառարան
 100. դեհուպ - ստուգաբանական բառարան
 101. դեհպետ - ստուգաբանական բառարան
 102. դեղամոր - ստուգաբանական բառարան
 103. դեղանի - ստուգաբանական բառարան
 104. դեղեխ - ստուգաբանական բառարան
 105. դեղձն - ստուգաբանական բառարան
 106. դեղնեղի - ստուգաբանական բառարան
 107. դեղտայ - ստուգաբանական բառարան
 108. դեմարքոս - ստուգաբանական բառարան
 109. դեմաւն - ստուգաբանական բառարան
 110. դեմեսլիկոս - ստուգաբանական բառարան
 111. դեմեսոս - ստուգաբանական բառարան
 112. դեմետեր - ստուգաբանական բառարան
 113. դեմետրիտոս - ստուգաբանական բառարան
 114. դեմոն - ստուգաբանական բառարան
 115. դենեակ - ստուգաբանական բառարան
 116. դենիմազդեզն - ստուգաբանական բառարան
 117. դեշ - ստուգաբանական բառարան
 118. դէպան - ստուգաբանական բառարան
 119. դեսպոտիկոն - ստուգաբանական բառարան
 120. դեսպուտ - ստուգաբանական բառարան
 121. դերաբուն - ստուգաբանական բառարան
 122. դերանդերձապետ - ստուգաբանական բառարան
 123. դերի - ստուգաբանական բառարան
 124. դերձիկ - ստուգաբանական բառարան
 125. դերմանոց - ստուգաբանական բառարան
 126. դերնգոմին - ստուգաբանական բառարան
 127. դերվերնել - ստուգաբանական բառարան
 128. դզի - ստուգաբանական բառարան
 129. դէդէպուլ - ստուգաբանական բառարան
 130. դէհմէթար - ստուգաբանական բառարան
 131. դէշխուպ - ստուգաբանական բառարան
 132. դէոն - ստուգաբանական բառարան
 133. դժկերպ - ստուգաբանական բառարան
 134. դժոխ - ստուգաբանական բառարան
 135. դժպարիշտ - ստուգաբանական բառարան
 136. դժպարտ - ստուգաբանական բառարան
 137. դժպիրհ - ստուգաբանական բառարան
 138. դի - ստուգաբանական բառարան
 139. դիաթիկ - ստուգաբանական բառարան
 140. դիալէկդի - ստուգաբանական բառարան
 141. դիալօկ - ստուգաբանական բառարան
 142. դիակոն - ստուգաբանական բառարան
 143. դիապավւլուս - ստուգաբանական բառարան
 144. դիասպր - ստուգաբանական բառարան
 145. դիատոն - ստուգաբանական բառարան
 146. դիաւղոն - ստուգաբանական բառարան
 147. դիափսաղմայ - ստուգաբանական բառարան
 148. դիբագաղ - ստուգաբանական բառարան
 149. դիդրաքմայ - ստուգաբանական բառարան
 150. դիզակիր - ստուգաբանական բառարան
 151. դիլուկ - ստուգաբանական բառարան
 152. դիկլիկոն - ստուգաբանական բառարան
 153. դիմել - ստուգաբանական բառարան
 154. դիմիսիոն - ստուգաբանական բառարան
 155. դիմճատ - ստուգաբանական բառարան
 156. դիմոս - ստուգաբանական բառարան
 157. դիմոտ - ստուգաբանական բառարան
 158. դիոպտռա - ստուգաբանական բառարան
 159. դիոկանդիդիդմ - ստուգաբանական բառարան
 160. դիպահ - ստուգաբանական բառարան
 161. դիպետ - ստուգաբանական բառարան
 162. դիսան - ստուգաբանական բառարան
 163. դիֆլա - ստուգաբանական բառարան
 164. դխխին - ստուգաբանական բառարան
 165. դհունաղհունար - ստուգաբանական բառարան
 166. դղացի - ստուգաբանական բառարան
 167. դմիշկ - ստուգաբանական բառարան
 168. դնդել - ստուգաբանական բառարան
 169. դնոր - ստուգաբանական բառարան
 170. դոդան - ստուգաբանական բառարան
 171. դոդել - ստուգաբանական բառարան
 172. դոխն - ստուգաբանական բառարան
 173. դոմետիկոս - ստուգաբանական բառարան
 174. դոմոս - ստուգաբանական բառարան
 175. դոյդ - ստուգաբանական բառարան
 176. դորսովիլ - ստուգաբանական բառարան
 177. դուարել - ստուգաբանական բառարան
 178. դուբէթ - ստուգաբանական բառարան
 179. դուդայլ - ստուգաբանական բառարան
 180. դուդան - ստուգաբանական բառարան
 181. դուդել - ստուգաբանական բառարան
 182. դուել - ստուգաբանական բառարան
 183. դուխտ - ստուգաբանական բառարան
 184. դուկան - ստուգաբանական բառարան
 185. դուկենարիոս - ստուգաբանական բառարան
 186. դուկլակ - ստուգաբանական բառարան
 187. դուղայ - ստուգաբանական բառարան
 188. դումայ - ստուգաբանական բառարան
 189. դուշաղայ - ստուգաբանական բառարան
 190. դուռայ - ստուգաբանական բառարան
 191. դուռել - ստուգաբանական բառարան
 192. դուռէճ - ստուգաբանական բառարան
 193. դուր - ստուգաբանական բառարան
 194. դուրճ - ստուգաբանական բառարան
 195. դպէլ - ստուգաբանական բառարան
 196. դռինճ - ստուգաբանական բառարան
 197. դռոյթ - ստուգաբանական բառարան
 198. դրաժել - ստուգաբանական բառարան
 199. դրախ - ստուգաբանական բառարան
 200. դրակ - ստուգաբանական բառարան
 201. դրակոնդիկոն - ստուգաբանական բառարան
 202. դրակոնտէս - ստուգաբանական բառարան
 203. դրանջել - ստուգաբանական բառարան
 204. դրասպակ - ստուգաբանական բառարան
 205. դրավէրս - ստուգաբանական բառարան
 206. դրաքմայ - ստուգաբանական բառարան
 207. դրդաւել - ստուգաբանական բառարան
 208. դրդջ - ստուգաբանական բառարան
 209. դրեմխող - ստուգաբանական բառարան
 210. դրեշտ - ստուգաբանական բառարան
 211. դրիճ - ստուգաբանական բառարան
 212. դրիս - ստուգաբանական բառարան
 213. դրիփաքտայ - ստուգաբանական բառարան
 214. դրնդել - ստուգաբանական բառարան
 215. դրոյլ - ստուգաբանական բառարան
 216. դրոյսք - ստուգաբանական բառարան
 217. դրովթ - ստուգաբանական բառարան
 218. դրուար - ստուգաբանական բառարան
 219. դրումես - ստուգաբանական բառարան
 220. դրուս - ստուգաբանական բառարան
 221. դքնել - ստուգաբանական բառարան
 222. դօստաքան - ստուգաբանական բառարան
 223. դօրիքս - ստուգաբանական բառարան

Ե[խմբագրել]

 1. եամանի - ստուգաբանական բառարան
 2. եաշմ - ստուգաբանական բառարան
 3. եասպ - ստուգաբանական բառարան
 4. եառլեխ - ստուգաբանական բառարան
 5. եարիճփեկրայ - ստուգաբանական բառարան
 6. եափեար - ստուգաբանական բառարան
 7. եբար - ստուգաբանական բառարան
 8. եբիճաղ - ստուգաբանական բառարան
 9. եգումենոս - ստուգաբանական բառարան
 10. եդսեւիդա - ստուգաբանական բառարան
 11. եզրեղի - ստուգաբանական բառարան
 12. եզրիկ - ստուգաբանական բառարան
 13. եթ - ստուգաբանական բառարան
 14. եթէ - ստուգաբանական բառարան
 15. եթիա - ստուգաբանական բառարան
 16. ելասար - ստուգաբանական բառարան
 17. ելեկտրիոն - ստուգաբանական բառարան
 18. ելեփանտ - ստուգաբանական բառարան
 19. ելիդորոս - ստուգաբանական բառարան
 20. ելիոն - ստուգաբանական բառարան
 21. ելիստ - ստուգաբանական բառարան
 22. ելիք - ստուգաբանական բառարան
 23. ելովա - ստուգաբանական բառարան
 24. ելչի - ստուգաբանական բառարան
 25. եկ - ստուգաբանական բառարան
 26. եկազնել - ստուգաբանական բառարան
 27. եկաւոր - ստուգաբանական բառարան
 28. եկեսիկէն - ստուգաբանական բառարան
 29. եկթափիստել - ստուգաբանական բառարան
 30. եկիտ - ստուգաբանական բառարան
 31. եկղալէ - ստուգաբանական բառարան
 32. եկղեսիաստէս - ստուգաբանական բառարան
 33. եկղեսիաստիկոս - ստուգաբանական բառարան
 34. եկոծան - ստուգաբանական բառարան
 35. եղ - ստուգաբանական բառարան
 36. եղատէ - ստուգաբանական բառարան
 37. եղեբորոս - ստուգաբանական բառարան
 38. եղեղք - ստուգաբանական բառարան
 39. եղենգ - ստուգաբանական բառարան
 40. եղերդ - ստուգաբանական բառարան
 41. եղեգ - ստուգաբանական բառարան
 42. եղէեզմովթ - ստուգաբանական բառարան
 43. եղէզ - ստուգաբանական բառարան
 44. եղի - ստուգաբանական բառարան
 45. եղիկատոն - ստուգաբանական բառարան
 46. եղիճ - ստուգաբանական բառարան
 47. եղինձ - ստուգաբանական բառարան
 48. եղւշոյ - ստուգաբանական բառարան
 49. եղիոն - ստուգաբանական բառարան
 50. եղիտամն - ստուգաբանական բառարան
 51. եղկայ - ստուգաբանական բառարան
 52. եղկիանոս - ստուգաբանական բառարան
 53. եղձանալ - ստուգաբանական բառարան
 54. եղմ - ստուգաբանական բառարան
 55. եղմոնայ - ստուգաբանական բառարան
 56. եղմոնի - ստուգաբանական բառարան
 57. եղուկ - ստուգաբանական բառարան
 58. եղուչ - ստուգաբանական բառարան
 59. եղուստր - ստուգաբանական բառարան
 60. եղուրոս - ստուգաբանական բառարան
 61. եղոփին - ստուգաբանական բառարան
 62. եղսովթի - ստուգաբանական բառարան
 63. եղտիւր - ստուգաբանական բառարան
 64. եղրի - ստուգաբանական բառարան
 65. ե - ստուգաբանական բառարան
 66. եմակ - ստուգաբանական բառարան
 67. եմատիտէս - ստուգաբանական բառարան
 68. եմիփորոն - ստուգաբանական բառարան
 69. եմմանու - ստուգաբանական բառարան
 70. եմպոռիոն - ստուգաբանական բառարան
 71. եմփաս - ստուգաբանական բառարան
 72. ենթ - ստուգաբանական բառարան
 73. ենճեռն - ստուգաբանական բառարան
 74. ենով - ստուգաբանական բառարան
 75. ենքեղէս - ստուգաբանական բառարան
 76. ենքեր - ստուգաբանական բառարան
 77. եշտոտի - ստուգաբանական բառարան
 78. եչ - ստուգաբանական բառարան
 79. եպարքի - ստուգաբանական բառարան
 80. եպարքոս - ստուգաբանական բառարան
 81. եպեակ - ստուգաբանական բառարան
 82. եպենէս - ստուգաբանական բառարան
 83. եպիդեմել - ստուգաբանական բառարան
 84. եպիդեմի - ստուգաբանական բառարան
 85. եպիկլինտ - ստուգաբանական բառարան
 86. եպիկլիտք - ստուգաբանական բառարան
 87. եպիմանիկոս - ստուգաբանական բառարան
 88. եպիտրոպոս - ստուգաբանական բառարան
 89. եռ - ստուգաբանական բառարան
 90. եռանդ - ստուգաբանական բառարան
 91. եռիեւս - ստուգաբանական բառարան
 92. եռմոս - ստուգաբանական բառարան
 93. եսեն - ստուգաբանական բառարան
 94. եսկոպօտիրայ - ստուգաբանական բառարան
 95. եսփուղէս - ստուգաբանական բառարան
 96. ետիկէն - ստուգաբանական բառարան
 97. ետր - ստուգաբանական բառարան
 98. ետրոնին - ստուգաբանական բառարան
 99. երա - ստուգաբանական բառարան
 100. երագազ - ստուգաբանական բառարան
 101. երազգայ - ստուգաբանական բառարան
 102. երախան - ստուգաբանական բառարան
 103. երախտ - ստուգաբանական բառարան
 104. երական - ստուգաբանական բառարան
 105. երակաւթ - ստուգաբանական բառարան
 106. երահիկ - ստուգաբանական բառարան
 107. երամաղի - ստուգաբանական բառարան
 108. երանալ - ստուգաբանական բառարան
 109. երաշխ - ստուգաբանական բառարան
 110. երաշխէպ - ստուգաբանական բառարան
 111. երաստ - ստուգաբանական բառարան
 112. երգաբ - ստուգաբանական բառարան
 113. երգևել - ստուգաբանական բառարան
 114. երգիծանել - ստուգաբանական բառարան
 115. երգունիլ - ստուգաբանական բառարան
 116. երեաց - ստուգաբանական բառարան
 117. երեզկան - ստուգաբանական բառարան
 118. երեկինք - ստուգաբանական բառարան
 119. երեմն - ստուգաբանական բառարան
 120. երեմուկ - ստուգաբանական բառարան
 121. երեւ - ստուգաբանական բառարան
 122. երէ - ստուգաբանական բառարան
 123. երէզ - ստուգաբանական բառարան
 124. երէթ - ստուգաբանական բառարան
 125. երեթակ - ստուգաբանական բառարան
 126. երթաս - ստուգաբանական բառարան
 127. երժ - ստուգաբանական բառարան
 128. երիաս - ստուգաբանական բառարան
 129. երիթամածեալ - ստուգաբանական բառարան
 130. երիմոս - ստուգաբանական բառարան
 131. երիս - ստուգաբանական բառարան
 132. երիսթավ - ստուգաբանական բառարան
 133. երիւր - ստուգաբանական բառարան
 134. երկազնել - ստուգաբանական բառարան
 135. երկ - ստուգաբանական բառարան
 136. երկպատական - ստուգաբանական բառարան
 137. երոյ - ստուգաբանական բառարան
 138. երու - ստուգաբանական բառարան
 139. երունդեղ - ստուգաբանական բառարան
 140. երպատուր - ստուգաբանական բառարան
 141. երր - ստուգաբանական բառարան
 142. երրանալ - ստուգաբանական բառարան
 143. և - ստուգաբանական բառարան
 144. եւան - ստուգաբանական բառարան
 145. եւթռոն - ստուգաբանական բառարան
 146. եւոյթ - ստուգաբանական բառարան
 147. եւտուկարտոր - ստուգաբանական բառարան
 148. եւրակիկլոն - ստուգաբանական բառարան
 149. եւրոնոտոս - ստուգաբանական բառարան
 150. եւրոս - ստուգաբանական բառարան
 151. եւրոսիղաս - ստուգաբանական բառարան
 152. եփէն - ստուգաբանական բառարան
 153. եփենոս - ստուգաբանական բառարան
 154. եփուդ - ստուգաբանական բառարան
 155. եփրոսինայ - ստուգաբանական բառարան
 156. եփփաթա - ստուգաբանական բառարան
 157. եքթերան - ստուգաբանական բառարան
 158. եքինէւս - ստուգաբանական բառարան
 159. եքինոս - ստուգաբանական բառարան
 160. եքսկեփտօրոս - ստուգաբանական բառարան
 161. եքսոդիոն - ստուգաբանական բառարան

Զ[խմբագրել]

 1. զ - ստուգաբանական բառարան
 2. զախմ - ստուգաբանական բառարան
 3. զածած - ստուգաբանական բառարան
 4. զակած-անել - ստուգաբանական բառարան
 5. զակակ - ստուգաբանական բառարան
 6. զակատիլ - ստուգաբանական բառարան
 7. զակունի - ստուգաբանական բառարան
 8. զահթեր - ստուգաբանական բառարան
 9. զահրայ - ստուգաբանական բառարան
 10. զաղալ - ստուգաբանական բառարան
 11. զաղապ - ստուգաբանական բառարան
 12. զաղառ - ստուգաբանական բառարան
 13. զաղատ - ստուգաբանական բառարան
 14. զայսել - ստուգաբանական բառարան
 15. զան - ստուգաբանական բառարան
 16. զանապ - ստուգաբանական բառարան
 17. զանգածիլ - ստուգաբանական բառարան
 18. զանճապիլ - ստուգաբանական բառարան
 19. զաշաւակ - ստուգաբանական բառարան
 20. զապարճատ - ստուգաբանական բառարան
 21. զառատխանայ - ստուգաբանական բառարան
 22. զառինայ - ստուգաբանական բառարան
 23. զառնաւուխտ - ստուգաբանական բառարան
 24. զարազուք - ստուգաբանական բառարան
 25. զարաւշ - ստուգաբանական բառարան
 26. զարեհ - ստուգաբանական բառարան
 27. զարզորմի - ստուգաբանական բառարան
 28. զարթ - ստուգաբանական բառարան
 29. զարիր - ստուգաբանական բառարան
 30. զարհոյր - ստուգաբանական բառարան
 31. զարու - ստուգաբանական բառարան
 32. զարուր - ստուգաբանական բառարան
 33. զարտագոյն - ստուգաբանական բառարան
 34. զարտակ - ստուգաբանական բառարան
 35. զարրինտրախտ - ստուգաբանական բառարան
 36. զավել - ստուգաբանական բառարան
 37. զաւելայ - ստուգաբանական բառարան
 38. զաւն - ստուգաբանական բառարան
 39. զաւշ - ստուգաբանական բառարան
 40. զաւռախ - ստուգաբանական բառարան
 41. զաւտ - ստուգաբանական բառարան
 42. զաւտոկ - ստուգաբանական բառարան
 43. զբաւս - ստուգաբանական բառարան
 44. զգածիլ - ստուգաբանական բառարան
 45. զեան - ստուգաբանական բառարան
 46. զեդ - ստուգաբանական բառարան
 47. զեհետ - ստուգաբանական բառարան
 48. զեղջ - ստուգաբանական բառարան
 49. զեմեղ - ստուգաբանական բառարան
 50. զենակար - ստուգաբանական բառարան
 51. զենոճռել - ստուգաբանական բառարան
 52. զեռանգ - ստուգաբանական բառարան
 53. զեսխին - ստուգաբանական բառարան
 54. զեսուբէս - ստուգաբանական բառարան
 55. զետ - ստուգաբանական բառարան
 56. զետունք - ստուգաբանական բառարան
 57. զետվազեղ - ստուգաբանական բառարան
 58. զերդեւել - ստուգաբանական բառարան
 59. զերդուած - ստուգաբանական բառարան
 60. զերեհի - ստուգաբանական բառարան
 61. զերիկություն - ստուգաբանական բառարան
 62. զերծ - ստուգաբանական բառարան
 63. զերտայ - ստուգաբանական բառարան
 64. զերտուք - ստուգաբանական բառարան
 65. զեւիա - ստուգաբանական բառարան
 66. զեւիադար - ստուգաբանական բառարան
 67. զէթ - ստուգաբանական բառարան
 68. զէլոտէ - ստուգաբանական բառարան
 69. զէրայ - ստուգաբանական բառարան
 70. զէփ - ստուգաբանական բառարան
 71. զի - ստուգաբանական բառարան
 72. զիգայ - ստուգաբանական բառարան
 73. զիգն - ստուգաբանական բառարան
 74. զիլ - ստուգաբանական բառարան
 75. զիլի - ստուգաբանական բառարան
 76. զիկօղ - ստուգաբանական բառարան
 77. զինահար - ստուգաբանական բառարան
 78. զինդակապետ - ստուգաբանական բառարան
 79. զիու - ստուգաբանական բառարան
 80. զիտակ - ստուգաբանական բառարան
 81. զիտառ - ստուգաբանական բառարան
 82. զիտառություն - ստուգաբանական բառարան
 83. զիր - ստուգաբանական բառարան
 84. զիրպաճ - ստուգաբանական բառարան
 85. զիւգոստատ - ստուգաբանական բառարան
 86. զիւշ - ստուգաբանական բառարան
 87. զլաքարթ - ստուգաբանական բառարան
 88. զլղիլ - ստուգաբանական բառարան
 89. զլութել - ստուգաբանական բառարան
 90. զկրկտել - ստուգաբանական բառարան
 91. զմայ - ստուգաբանական բառարան
 92. զմայլիլ - ստուգաբանական բառարան
 93. զմաստ - ստուգաբանական բառարան
 94. զմբաղ - ստուգաբանական բառարան
 95. զմյուռնիա - ստուգաբանական բառարան
 96. զմրիլ - ստուգաբանական բառարան
 97. զնդալ - ստուգաբանական բառարան
 98. զնին - ստուգաբանական բառարան
 99. զնջիլ - ստուգաբանական բառարան
 100. զոզատել - ստուգաբանական բառարան
 101. զոհրայ - ստուգաբանական բառարան
 102. զող - ստուգաբանական բառարան
 103. զողոքիլ - ստուգաբանական բառարան
 104. զոճտել - ստուգաբանական բառարան
 105. զոմ - ստուգաբանական բառարան
 106. զոմզոմա - ստուգաբանական բառարան
 107. զոպայ - ստուգաբանական բառարան
 108. զով - ստուգաբանական բառարան
 109. զորաքել - ստուգաբանական բառարան
 110. զորամառոյ - ստուգաբանական բառարան
 111. զուարակ - ստուգաբանական բառարան
 112. զուբա - ստուգաբանական բառարան
 113. զուբայ - ստուգաբանական բառարան
 114. զուզ - ստուգաբանական բառարան
 115. զուզայ - ստուգաբանական բառարան
 116. զույրակ - ստուգաբանական բառարան
 117. զուկի - ստուգաբանական բառարան
 118. զուռռայ - ստուգաբանական բառարան
 119. զուրայ - ստուգաբանական բառարան
 120. զուրափայ - ստուգաբանական բառարան
 121. զուրպաթ - ստուգաբանական բառարան
 122. զուֆր - ստուգաբանական բառարան
 123. զռռալ - ստուգաբանական բառարան
 124. զռճի - ստուգաբանական բառարան
 125. զստգելուլ - ստուգաբանական բառարան
 126. զրահան - ստուգաբանական բառարան
 127. զրաւ - ստուգաբանական բառարան
 128. զրեհին - ստուգաբանական բառարան
 129. զրեւանդ - ստուգաբանական բառարան
 130. զրմբատ - ստուգաբանական բառարան
 131. զօրեայ - ստուգաբանական բառարան

Է[խմբագրել]

 1. էլ - ստուգաբանական բառարան
 2. էլիոս - ստուգաբանական բառարան
 3. էլչի - ստուգաբանական բառարան
 4. եղնա - ստուգաբանական բառարան
 5. էմք - ստուգաբանական բառարան
 6. էնկոմիա - ստուգաբանական բառարան
 7. էնչենիայ - ստուգաբանական բառարան
 8. էրզիուս - ստուգաբանական բառարան
 9. էքսարխոս - ստուգաբանական բառարան
 10. էքսփլորատորես - ստուգաբանական բառարան

Ը[խմբագրել]

 1. ըղիս - ստուգաբանական բառարան
 2. ըղել - ստուգաբանական բառարան
 3. ըմբոմ - ստուգաբանական բառարան
 4. ըմբոյս - ստուգաբանական բառարան
 5. ընբոն - ստուգաբանական բառարան
 6. ըմբոշխորել - ստուգաբանական բառարան
 7. ըմբռնաղ - ստուգաբանական բառարան
 8. ըմնել - ստուգաբանական բառարան
 9. ըմպռիլ - ստուգաբանական բառարան
 10. ըմփորտել - ստուգաբանական բառարան
 11. ընգղայ - ստուգաբանական բառարան
 12. ընդայել - ստուգաբանական բառարան
 13. ընդեթ - ստուգաբանական բառարան
 14. ընդելութ - ստուգաբանական բառարան
 15. ընդելուլ - ստուգաբանական բառարան
 16. ընդեր - ստուգաբանական բառարան
 17. ընտիկտիոն - ստուգաբանական բառարան
 18. ընդ իրս - ստուգաբանական բառարան
 19. ընդձիք - ստուգաբանական բառարան
 20. ընդվիկանալ - ստուգաբանական բառարան
 21. ընդվիսանալ - ստուգաբանական բառարան
 22. ընթեռնուլ - ստուգաբանական բառարան
 23. ընծկտալ - ստուգաբանական բառարան
 24. ընկապճիլ - ստուգաբանական բառարան
 25. ընկենուլ - ստուգաբանական բառարան
 26. ընկիճել - ստուգաբանական բառարան
 27. ընկնձեռնել - ստուգաբանական բառարան
 28. ընձանակ - ստուգաբանական բառարան
 29. ընձյուղ - ստուգաբանական բառարան
 30. ընձուիլ - ստուգաբանական բառարան
 31. ընջան - ստուգաբանական բառարան
 32. ընջուղ - ստուգաբանական բառարան
 33. ըռանահաւ - ստուգաբանական բառարան
 34. ըռանայ - ստուգաբանական բառարան
 35. ըռաւաղել - ստուգաբանական բառարան
 36. ըռբեկ - ստուգաբանական բառարան
 37. ըռզակ - ստուգաբանական բառարան
 38. ըռքեպդար - ստուգաբանական բառարան
 39. ըստբաւ - ստուգաբանական բառարան
 40. ըստէմ - ստուգաբանական բառարան
 41. ըստիմանիլ - ստուգաբանական բառարան
 42. ըստխել - ստուգաբանական բառարան
 43. ըստաւրակ - ստուգաբանական բառարան

Թ[խմբագրել]

 1. թաբէն - ստուգաբանական բառարան
 2. թազել - ստուգաբանական բառարան
 3. թաթաղել - ստուգաբանական բառարան
 4. թաթամշիլ - ստուգաբանական բառարան
 5. թաթաւել - ստուգաբանական բառարան
 6. թաթութ - ստուգաբանական բառարան
 7. թաթուլա - ստուգաբանական բառարան
 8. թաթրա - ստուգաբանական բառարան
 9. թալ - ստուգաբանական բառարան
 10. թալաս - ստուգաբանական բառարան
 11. թալատայ - ստուգաբանական բառարան
 12. թալթալ - ստուգաբանական բառարան
 13. թալխայ - ստուգաբանական բառարան
 14. թալութայ - ստուգաբանական բառարան
 15. թալպիովթ - ստուգաբանական բառարան
 16. թախ - ստուգաբանական բառարան
 17. թախթըդ - ստուգաբանական բառարան
 18. թախտան - ստուգաբանական բառարան
 19. թակն - ստուգաբանական բառարան
 20. թակոյկ - ստուգաբանական բառարան
 21. թահրիլ - ստուգաբանական բառարան
 22. թաղաթեալ - ստուգաբանական բառարան
 23. թաղանդաստ - ստուգաբանական բառարան
 24. թաղասմ - ստուգաբանական բառարան
 25. թաղարնի - ստուգաբանական բառարան
 26. թաղիկ - ստուգաբանական բառարան
 27. թաղիմ - ստուգաբանական բառարան
 28. թաղկիլ - ստուգաբանական բառարան
 29. թամ - ստուգաբանական բառարան
 30. թամաշայ - ստուգաբանական բառարան
 31. թամարիմ - ստուգաբանական բառարան
 32. թամբատ - ստուգաբանական բառարան
 33. թամուզ - ստուգաբանական բառարան
 34. թամպար - ստուգաբանական բառարան
 35. թայրաթոտ - ստուգաբանական բառարան
 36. թանգ - ստուգաբանական բառարան
 37. թանգուզել - ստուգաբանական բառարան
 38. թանլիք - ստուգաբանական բառարան
 39. թանկա - ստուգաբանական բառարան
 40. թանկուզի - ստուգաբանական բառարան
 41. թանսուխ - ստուգաբանական բառարան
 42. թանրիճ - ստուգաբանական բառարան
 43. թաշանուճ - ստուգաբանական բառարան
 44. թաչել - ստուգաբանական բառարան
 45. թապութ - ստուգաբանական բառարան
 46. թասել - ստուգաբանական բառարան
 47. թասկինակ - ստուգաբանական բառարան
 48. թասորեհ - ստուգաբանական բառարան
 49. թատուր - ստուգաբանական բառարան
 50. թարաբանել - ստուգաբանական բառարան
 51. թարանկուպին - ստուգաբանական բառարան
 52. թարար - ստուգաբանական բառարան
 53. թարթիկ - ստուգաբանական բառարան
 54. թարկ - ստուգաբանական բառարան
 55. թարկել - ստուգաբանական բառարան
 56. թարմնայ - ստուգաբանական բառարան
 57. թարշիշ - ստուգաբանական բառարան
 58. թարսիս - ստուգաբանական բառարան
 59. թարսուն - ստուգաբանական բառարան
 60. թարփափել - ստուգաբանական բառարան
 61. թարքաշ - ստուգաբանական բառարան
 62. թավալ - ստուգաբանական բառարան
 63. թաւլի - ստուգաբանական բառարան
 64. թաւշ - ստուգաբանական բառարան
 65. թաւշկանալ - ստուգաբանական բառարան
 66. թաւշնիլ - ստուգաբանական բառարան
 67. թաւպ - ստուգաբանական բառարան
 68. թաւրնջակ - ստուգաբանական բառարան
 69. թափթափել - ստուգաբանական բառարան
 70. թափխալիլ - ստուգաբանական բառարան
 71. թափուտ - ստուգաբանական բառարան
 72. թաքչիլ - ստուգաբանական բառարան
 73. թեզան - ստուգաբանական բառարան
 74. թեթ - ստուգաբանական բառարան
 75. թեթգութ - ստուգաբանական բառարան
 76. թեթու - ստուգաբանական բառարան
 77. թելակ - ստուգաբանական բառարան
 78. թեկուէ - ստուգաբանական բառարան
 79. թեկուզայ - ստուգաբանական բառարան
 80. թեղավշ - ստուգաբանական բառարան
 81. թեղթ - ստուգաբանական բառարան
 82. թեմաչի - ստուգաբանական բառարան
 83. թեմերդիմի - ստուգաբանական բառարան
 84. թեպեկ - ստուգաբանական բառարան
 85. թեռն - ստուգաբանական բառարան
 86. թես - ստուգաբանական բառարան
 87. թեսալ - ստուգաբանական բառարան
 88. թեսել - ստուգաբանական բառարան
 89. թեսմոփորոն - ստուգաբանական բառարան
 90. թեսուր - ստուգաբանական բառարան
 91. թետան - ստուգաբանական բառարան
 92. թետպիր - ստուգաբանական բառարան
 93. թերաթ - ստուգաբանական բառարան
 94. թերակդոն - ստուգաբանական բառարան
 95. թերամ - ստուգաբանական բառարան
 96. թերաս - ստուգաբանական բառարան
 97. թերափիմ - ստուգաբանական բառարան
 98. թերեք - ստուգաբանական բառարան
 99. թերիակէ - ստուգաբանական բառարան
 100. թերմնակ - ստուգաբանական բառարան
 101. թերուս - ստուգաբանական բառարան
 102. թևելիա - ստուգաբանական բառարան
 103. թեւէ - ստուգաբանական բառարան
 104. թէատրիկոն - ստուգաբանական բառարան
 105. թէղք - ստուգաբանական բառարան
 106. թէն - ստուգաբանական բառարան
 107. թէնսուխ - ստուգաբանական բառարան
 108. թէսարամ - ստուգաբանական բառարան
 109. թեսարամ - ստուգաբանական բառարան
 110. թիակոս - ստուգաբանական բառարան
 111. թիթում - ստուգաբանական բառարան
 112. թիլ - ստուգաբանական բառարան
 113. թիլայ - ստուգաբանական բառարան
 114. թիմսահ - ստուգաբանական բառարան
 115. թինդ - ստուգաբանական բառարան
 116. թինոս - ստուգաբանական բառարան
 117. թիպ - ստուգաբանական բառարան
 118. թիրաս - ստուգաբանական բառարան
 119. թիւինի - ստուգաբանական բառարան
 120. թիւմ - ստուգաբանական բառարան
 121. թիւն - ստուգաբանական բառարան
 122. թիւնոս - ստուգաբանական բառարան
 123. թլահ - ստուգաբանական բառարան
 124. թլիտ - ստուգաբանական բառարան
 125. թլուատ - ստուգաբանական բառարան
 126. թղկիլ - ստուգաբանական բառարան
 127. թղքի - ստուգաբանական բառարան
 128. թմաթ - ստուգաբանական բառարան
 129. թմբ - ստուգաբանական բառարան
 130. թմրհնդի - ստուգաբանական բառարան
 131. թնաւպ - ստուգաբանական բառարան
 132. թշնամ - ստուգաբանական բառարան
 133. թշրին - ստուգաբանական բառարան
 134. թոզախ - ստուգաբանական բառարան
 135. թոզոր - ստուգաբանական բառարան
 136. թոզոփա - ստուգաբանական բառարան
 137. թոթ - ստուգաբանական բառարան
 138. թոթոշ - ստուգաբանական բառարան
 139. թոթուխ - ստուգաբանական բառարան
 140. թոժիւն - ստուգաբանական բառարան
 141. թոխոր - ստուգաբանական բառարան
 142. թոխորն - ստուգաբանական բառարան
 143. թոկոմ - ստուգաբանական բառարան
 144. թոմինան - ստուգաբանական բառարան
 145. թոմն - ստուգաբանական բառարան
 146. թոնծ - ստուգաբանական բառարան
 147. թոշ - ստուգաբանական բառարան
 148. թոպրել - ստուգաբանական բառարան
 149. թոռոպ - ստուգաբանական բառարան
 150. թորթն - ստուգաբանական բառարան
 151. թորթոր - ստուգաբանական բառարան
 152. թորու - ստուգաբանական բառարան
 153. թուայ - ստուգաբանական բառարան
 154. թուանիկ - ստուգաբանական բառարան
 155. թուաքար - ստուգաբանական բառարան
 156. թուգ - ստուգաբանական բառարան
 157. թուել - ստուգաբանական բառարան
 158. թուելիդ - ստուգաբանական բառարան
 159. թուեմ - ստուգաբանական բառարան
 160. թուենիթ - ստուգաբանական բառարան
 161. թուեր - ստուգաբանական բառարան
 162. թուլան - ստուգաբանական բառարան
 163. թուխբ - ստուգաբանական բառարան
 164. թուխթ - ստուգաբանական բառարան
 165. թուխմայ - ստուգաբանական բառարան
 166. թուխմաքան - ստուգաբանական բառարան
 167. թուղայ - ստուգաբանական բառարան
 168. թուղիմայ - ստուգաբանական բառարան
 169. թուճ - ստուգաբանական բառարան
 170. թուման - ստուգաբանական բառարան
 171. թումն - ստուգաբանական բառարան
 172. թուռ - ստուգաբանական բառարան
 173. թուտարի - ստուգաբանական բառարան
 174. թուրայա - ստուգաբանական բառարան
 175. թուրէ - ստուգաբանական բառարան
 176. թուրիշահ - ստուգաբանական բառարան
 177. թուրծ - ստուգաբանական բառարան
 178. թուրմն - ստուգաբանական բառարան
 179. թուրշա - ստուգաբանական բառարան
 180. թուրուշ - ստուգաբանական բառարան
 181. թուփայ - ստուգաբանական բառարան
 182. թռիժան - ստուգաբանական բառարան
 183. թռֆայ - ստուգաբանական բառարան
 184. թրակել - ստուգաբանական բառարան
 185. թրասկիաս - ստուգաբանական բառարան
 186. թրթրակ - ստուգաբանական բառարան
 187. թրթրոց - ստուգաբանական բառարան
 188. թրիանէ - ստուգաբանական բառարան
 189. թրողակ - ստուգաբանական բառարան
 190. թրու - ստուգաբանական բառարան
 191. թրունդ - ստուգաբանական բառարան
 192. թրուշայ - ստուգաբանական բառարան
 193. թոթով - ստուգաբանական բառարան
 194. թօն - ստուգաբանական բառարան
 195. թօնի - ստուգաբանական բառարան
 196. թօփալախ - ստուգաբանական բառարան

Ժ[խմբագրել]

 1. ժաժ - ստուգաբանական բառարան
 2. ժամակ - ստուգաբանական բառարան
 3. ժամաճահել - ստուգաբանական բառարան
 4. ժամարունակ - ստուգաբանական բառարան
 5. ժամոխ - ստուգաբանական բառարան
 6. ժանգառ - ստուգաբանական բառարան
 7. ժանուար - ստուգաբանական բառարան
 8. ժառ - ստուգաբանական բառարան
 9. ժառատ - ստուգաբանական բառարան
 10. ժերժարշող - ստուգաբանական բառարան
 11. ժէտ - ստուգաբանական բառարան
 12. ժըժան - ստուգաբանական բառարան
 13. ժիժք - ստուգաբանական բառարան
 14. ժիլաւպ - ստուգաբանական բառարան
 15. ժիրակ - ստուգաբանական բառարան
 16. ժիրաքաղ - ստուգաբանական բառարան
 17. ժկռիլ - ստուգաբանական բառարան
 18. ժղուլ - ստուգաբանական բառարան
 19. ժմերես - ստուգաբանական բառարան
 20. ժմիրակ - ստուգաբանական բառարան
 21. ժմպ - ստուգաբանական բառարան
 22. ժմկիռ - ստուգաբանական բառարան
 23. ժողխ - ստուգաբանական բառարան
 24. ժոյժ - ստուգաբանական բառարան
 25. ժորենի - ստուգաբանական բառարան
 26. ժռպուղ - ստուգաբանական բառարան

Ի[խմբագրել]

 1. ի - ստուգաբանական բառարան
 2. իաթում - ստուգաբանական բառարան
 3. իալս - ստուգաբանական բառարան
 4. իամ - ստուգաբանական բառարան
 5. իամի - ստուգաբանական բառարան
 6. իբալի - ստուգաբանական բառարան
 7. իբանէ - ստուգաբանական բառարան
 8. իբրամէն - ստուգաբանական բառարան
 9. իդամէդ - ստուգաբանական բառարան
 10. իդիմար - ստուգաբանական բառարան
 11. իդոս - ստուգաբանական բառարան
 12. իդորոս - ստուգաբանական բառարան
 13. իէայաղ - ստուգաբանական բառարան
 14. իէամաք - ստուգաբանական բառարան
 15. իէտուրէ - ստուգաբանական բառարան
 16. իէրոթ - ստուգաբանական բառարան
 17. իեփիլէ - ստուգաբանական բառարան
 18. իթխիր - ստուգաբանական բառարան
 19. իլ - ստուգաբանական բառարան
 20. իլուլ - ստուգաբանական բառարան
 21. իկաթարթայ - ստուգաբանական բառարան
 22. իկաթմ - ստուգաբանական բառարան
 23. իկամնոջունջ - ստուգաբանական բառարան
 24. իկապլի - ստուգաբանական բառարան
 25. իկոնոմոս - ստուգաբանական բառարան
 26. իկոսաէդռոն - ստուգաբանական բառարան
 27. իկտիշ - ստուգաբանական բառարան
 28. իմանակել - ստուգաբանական բառարան
 29. իմակ - ստուգաբանական բառարան
 30. իմարմինէ - ստուգաբանական բառարան
 31. իմեռիա - ստուգաբանական բառարան
 32. իմէն - ստուգաբանական բառարան
 33. իմողեա - ստուգաբանական բառարան
 34. իմն - ստուգաբանական բառարան
 35. իմրի - ստուգաբանական բառարան
 36. ինգրէ - ստուգաբանական բառարան
 37. ինչ - ստուգաբանական բառարան
 38. ինտուն - ստուգաբանական բառարան
 39. իշապարկի - ստուգաբանական բառարան
 40. իշկոյ - ստուգաբանական բառարան
 41. իշղար - ստուգաբանական բառարան
 42. իշտրմուղ - ստուգաբանական բառարան
 43. իոնիաս - ստուգաբանական բառարան
 44. իպլիս - ստուգաբանական բառարան
 45. իպտէ - ստուգաբանական բառարան
 46. իպպոս - ստուգաբանական բառարան
 47. իջուան - ստուգաբանական բառարան
 48. իռիոն - ստուգաբանական բառարան
 49. իռռէկուլարիս - ստուգաբանական բառարան
 50. իսարիմ - ստուգաբանական բառարան
 51. իսբոլայիդէ - ստուգաբանական բառարան
 52. իսբօսէթ - ստուգաբանական բառարան
 53. իսեմովթ - ստուգաբանական բառարան
 54. իսթիմիա - ստուգաբանական բառարան
 55. իսլիմ - ստուգաբանական բառարան
 56. իսղադազ - ստուգաբանական բառարան
 57. իսկինոս - ստուգաբանական բառարան
 58. իսօն - ստուգաբանական բառարան
 59. իրայօն - ստուգաբանական բառարան
 60. իրբինոս - ստուգաբանական բառարան
 61. իրեար - ստուգաբանական բառարան
 62. իրենարքայ - ստուգաբանական բառարան
 63. իրիս - ստուգաբանական բառարան
 64. իրսխռմել - ստուգաբանական բառարան
 65. իւզերլիկ - ստուգաբանական բառարան
 66. իւպոդիակոն - ստուգաբանական բառարան
 67. յուր - ստուգաբանական բառարան
 68. իւրատ - ստուգաբանական բառարան
 69. յուրաքանչյուր - ստուգաբանական բառարան
 70. իք - ստուգաբանական բառարան
 71. իքիմ - ստուգաբանական բառարան
 72. իքնման - ստուգաբանական բառարան

Լ[խմբագրել]

 1. լաբարոն - ստուգաբանական բառարան
 2. լաբլաբ - ստուգաբանական բառարան
 3. լաբոս - ստուգաբանական բառարան
 4. լագ - ստուգաբանական բառարան
 5. լադրիայ - ստուգաբանական բառարան
 6. լազանի - ստուգաբանական բառարան
 7. լալաւարդել - ստուգաբանական բառարան
 8. լալիս - ստուգաբանական բառարան
 9. լալօնք - ստուգաբանական բառարան
 10. լախլախայ - ստուգաբանական բառարան
 11. լախուր - ստուգաբանական բառարան
 12. լակիշ - ստուգաբանական բառարան
 13. լակվրթիլ - ստուգաբանական բառարան
 14. լաղապ - ստուգաբանական բառարան
 15. լաղարիկոն - ստուգաբանական բառարան
 16. լաղմ - ստուգաբանական բառարան
 17. լաղնիտ - ստուգաբանական բառարան
 18. լամաչու - ստուգաբանական բառարան
 19. լանբատ - ստուգաբանական բառարան
 20. լաշկար - ստուգաբանական բառարան
 21. լաշկաւ - ստուգաբանական բառարան
 22. լապ - ստուգաբանական բառարան
 23. լապանալ - ստուգաբանական բառարան
 24. լապատ - ստուգաբանական բառարան
 25. լապսան - ստուգաբանական բառարան
 26. լատրատել - ստուգաբանական բառարան
 27. լարեկ - ստուգաբանական բառարան
 28. լավ - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է կիսատ է
 29. լավանդ - ստուգաբանական բառարան
 30. լաւշ - ստուգաբանական բառարանGreen check.svg Արված է
 31. լոռ - ստուգաբանական բառարան
 32. լաւրա - ստուգաբանական բառարան
 33. լափրի - ստուգաբանական բառարան
 34. լաքուցանել - ստուգաբանական բառարան
 35. լաքուփաք - ստուգաբանական բառարան
 36. լեգէովն - ստուգաբանական բառարան
 37. լեթիլ - ստուգաբանական բառարան
 38. լելալ - ստուգաբանական բառարան
 39. լելափս - ստուգաբանական բառարան
 40. լելիք - ստուգաբանական բառարան
 41. լեխել - ստուգաբանական բառարան
 42. լեկաթ - ստուգաբանական բառարան
 43. լեկան - ստուգաբանական բառարան
 44. լեկուր - ստուգաբանական բառարան
 45. լեկր - ստուգաբանական բառարան
 46. լեհեֆ - ստուգաբանական բառարան
 47. լեհլի - ստուգաբանական բառարան
 48. լեղանգ - ստուգաբանական բառարան
 49. լեղինջ - ստուգաբանական բառարան
 50. լեղուլ - ստուգաբանական բառարան
 51. լեղտ - ստուգաբանական բառարան
 52. լենդանալ - ստուգաբանական բառարան
 53. լեշկ - ստուգաբանական բառարան
 54. լեպեշտի - ստուգաբանական բառարան
 55. լեպիդոքաղկոս - ստուգաբանական բառարան
 56. լեսուլ - ստուգաբանական բառարան
 57. լերդեալ - ստուգաբանական բառարան
 58. լէնօտօֆօնոս - ստուգաբանական բառարան
 59. լիակտէ - ստուգաբանական բառարան
 60. Լիբանան - ստուգաբանական բառարան
 61. լիբանոս - ստուգաբանական բառարան
 62. լիբանովիտ - ստուգաբանական բառարան
 63. լիբանովտոն - ստուգաբանական բառարան
 64. լիբեռնեայ - ստուգաբանական բառարան
 65. լիբիտոն - ստուգաբանական բառարան
 66. լիբոփյունիկ - ստուգաբանական բառարան
 67. լիգոյն - ստուգաբանական բառարան
 68. լիգոն - ստուգաբանական բառարան
 69. լիգրոն - ստուգաբանական բառարան
 70. լիզիոն - ստուգաբանական բառարան
 71. լիթ - ստուգաբանական բառարան
 72. լիթանիա - ստուգաբանական բառարան
 73. լիկ - ստուգաբանական բառարան
 74. լիկդինոս - ստուգաբանական բառարան
 75. լիկիդոն - ստուգաբանական բառարան
 76. լիկն - ստուգաբանական բառարան
 77. լիղատոն - ստուգաբանական բառարան
 78. լիմ - ստուգաբանական բառարան
 79. լիմունիոն - ստուգաբանական բառարան
 80. լիմպոս - ստուգաբանական բառարան
 81. լինկիրոն - ստուգաբանական բառարան
 82. լինգնաս - ստուգաբանական բառարան
 83. լիպար - ստուգաբանական բառարան
 84. լիպիրիայ - ստուգաբանական բառարան
 85. լիսեռն - ստուգաբանական բառարան
 86. լիցք - ստուգաբանական բառարան
 87. լիւանօտոս - ստուգաբանական բառարան
 88. լիփս - ստուգաբանական բառարան
 89. լիք - ստուգաբանական բառարան
 90. լխտել - ստուգաբանական բառարան
 91. լծկող - ստուգաբանական բառարան
 92. լկիլ - ստուգաբանական բառարան
 93. լկնիլ - ստուգաբանական բառարան
 94. լկրծիլ - ստուգաբանական բառարան
 95. լնդել - ստուգաբանական բառարան
 96. լոբահ - ստուգաբանական բառարան
 97. լոգ - ստուգաբանական բառարան
 98. լոգալի - ստուգաբանական բառարան
 99. լոգոր - ստուգաբանական բառարան
 100. լոլ - ստուգաբանական բառարան
 101. լողոռիաս - ստուգաբանական բառարան
 102. լոյծ - ստուգաբանական բառարան
 103. լոչ - ստուգաբանական բառարան
 104. լոսդի - ստուգաբանական բառարան
 105. լոբիաս - ստուգաբանական բառարան
 106. լոտիկարել - ստուգաբանական բառարան
 107. լոր - ստուգաբանական բառարան
 108. լորձ - ստուգաբանական բառարան
 109. լորճել - ստուգաբանական բառարան
 110. լորուստ - ստուգաբանական բառարան
 111. լորտ - ստուգաբանական բառարան
 112. լորտու - ստուգաբանական բառարան
 113. լորցք - ստուգաբանական բառարան
 114. լու - ստուգաբանական բառարան
 115. լվակ - ստուգաբանական բառարան
 116. լվանալ - ստուգաբանական բառարան
 117. լուծ - ստուգաբանական բառարան
 118. լուծատլի - ստուգաբանական բառարան
 119. լուկամ - ստուգաբանական բառարան
 120. լուկուան - ստուգաբանական բառարան
 121. լուղապ - ստուգաբանական բառարան
 122. լումա - ստուգաբանական բառարան
 123. լուպնի - ստուգաբանական բառարան
 124. լուռ - ստուգաբանական բառարան
 125. լուսնաբատ - ստուգաբանական բառարան
 126. լուստեր - ստուգաբանական բառարան
 127. լուտ - ստուգաբանական բառարան
 128. լուտաս - ստուգաբանական բառարան
 129. լուցանել - ստուգաբանական բառարան
 130. լուք - ստուգաբանական բառարան
 131. լուֆ - ստուգաբանական բառարան
 132. լուֆակ - ստուգաբանական բառարան
 133. լուֆահ - ստուգաբանական բառարան
 134. լոք - ստուգաբանական բառարան
 135. լպիրծ - ստուգաբանական բառարան
 136. լպտել - ստուգաբանական բառարան
 137. լպիրշ - ստուգաբանական բառարան
 138. լպուտ - ստուգաբանական բառարան
 139. լպրլին - ստուգաբանական բառարան
 140. լրտիկ - ստուգաբանական բառարան
 141. լքսուռ - ստուգաբանական բառարան
 142. լօդիկ - ստուգաբանական բառարան
 143. լոռ - ստուգաբանական բառարան

Խ[խմբագրել]

 1. խաբաբայ - ստուգաբանական բառարան
 2. խադ - ստուգաբանական բառարան
 3. խազալ - ստուգաբանական բառարան
 4. խազամ - ստուգաբանական բառարան
 5. խազիան - ստուգաբանական բառարան
 6. խազիրան - ստուգաբանական բառարան
 7. խազուր - ստուգաբանական բառարան
 8. խաթել - ստուգաբանական բառարան
 9. խաժուակ - ստուգաբանական բառարան
 10. խաժուժ - ստուգաբանական բառարան
 11. խալայ - ստուգաբանական բառարան
 12. խալալ - ստուգաբանական բառարան
 13. խալանել - ստուգաբանական բառարան
 14. խալանջ - ստուգաբանական բառարան
 15. խալաչուրի - ստուգաբանական բառարան
 16. խալապայ - ստուգաբանական բառարան
 17. խալարակայք - ստուգաբանական բառարան
 18. խալարիկ - ստուգաբանական բառարան
 19. խալէ - ստուգաբանական բառարան
 20. խալիայ - ստուգաբանական բառարան
 21. խալիար - ստուգաբանական բառարան
 22. խալիզոն - ստուգաբանական բառարան
 23. խալիկ - ստուգաբանական բառարան
 24. խալինճ - ստուգաբանական բառարան
 25. խալխալայ - ստուգաբանական բառարան
 26. խալկին - ստուգաբանական բառարան
 27. խալոկ - ստուգաբանական բառարան
 28. խախալ - ստուգաբանական բառարան
 29. խախանջել - ստուգաբանական բառարան
 30. խախանք - ստուգաբանական բառարան
 31. խախաչ - ստուգաբանական բառարան
 32. խախիծ - ստուգաբանական բառարան
 33. խածաբրել - ստուգաբանական բառարան
 34. խածևաթ - ստուգաբանական բառարան
 35. խածի - ստուգաբանական բառարան
 36. խածիթայ - ստուգաբանական բառարան
 37. խահանով - ստուգաբանական բառարան
 38. խահուէ - ստուգաբանական բառարան
 39. խահրել - ստուգաբանական բառարան
 40. խաղա - ստուգաբանական բառարան
 41. խաղախ - ստուգաբանական բառարան
 42. խաղածել - ստուգաբանական բառարան
 43. խաղամուծ - ստուգաբանական բառարան
 44. խաղաջուն - ստուգաբանական բառարան
 45. խաղավաթ - ստուգաբանական բառարան
 46. խաղատիլ - ստուգաբանական բառարան
 47. խաղխաղ - ստուգաբանական բառարան
 48. խաղխամ - ստուգաբանական բառարան
 49. խաղճ - ստուգաբանական բառարան
 50. խաղուարտ - ստուգաբանական բառարան
 51. խաղուկ - ստուգաբանական բառարան
 52. խաղտ - ստուգաբանական բառարան
 53. խաղտել - ստուգաբանական բառարան
 54. խաղտի - ստուգաբանական բառարան
 55. խաճ - ստուգաբանական բառարան
 56. խաճար - ստուգաբանական բառարան
 57. խաճին - ստուգաբանական բառարան
 58. խամալաւն - ստուգաբանական բառարան
 59. խամահի - ստուգաբանական բառարան
 60. խամաճիկ - ստուգաբանական բառարան
 61. խամար - ստուգաբանական բառարան
 62. խամբայ - ստուգաբանական բառարան
 63. խամբար - ստուգաբանական բառարան
 64. խամծերք - ստուգաբանական բառարան
 65. խամութ - ստուգաբանական բառարան
 66. խամուր - ստուգաբանական բառարան
 67. խայծ - ստուգաբանական բառարան
 68. խայծղան - ստուգաբանական բառարան
 69. խայտաղան - ստուգաբանական բառարան
 70. խայրալի - ստուգաբանական բառարան
 71. խայրի - ստուգաբանական բառարան
 72. խանաթ - ստուգաբանական բառարան
 73. խանազիրան - ստուգաբանական բառարան
 74. խանդակել - ստուգաբանական բառարան
 75. խանդաղ - ստուգաբանական բառարան
 76. խանթէփար - ստուգաբանական բառարան
 77. խանձալ - ստուգաբանական բառարան
 78. խանսար - ստուգաբանական բառարան
 79. խանտալայ - ստուգաբանական բառարան
 80. խանտուր - ստուգաբանական բառարան
 81. խանփուլ - ստուգաբանական բառարան
 82. խաշըր - ստուգաբանական բառարան
 83. խաչենեակ - ստուգաբանական բառարան
 84. խապազ - ստուգաբանական բառարան
 85. խապալախ - ստուգաբանական բառարան
 86. խապուն - ստուգաբանական բառարան
 87. խապտել - ստուգաբանական բառարան
 88. խառ - ստուգաբանական բառարան
 89. խառնուպ - ստուգաբանական բառարան
 90. խառուղ - ստուգաբանական բառարան
 91. խասապ - ստուգաբանական բառարան
 92. խասապարիրէ - ստուգաբանական բառարան
 93. խաստ - ստուգաբանական բառարան
 94. խասրտի - ստուգաբանական բառարան
 95. խատ - ստուգաբանական բառարան
 96. խատատ - ստուգաբանական բառարան
 97. խատխալ - ստուգաբանական բառարան
 98. խարաբաթան - ստուգաբանական բառարան
 99. խարագուլ - ստուգաբանական բառարան
 100. խարազ - ստուգաբանական բառարան
 101. խարազայ - ստուգաբանական բառարան
 102. խարակտել - ստուգաբանական բառարան
 103. խարահար - ստուգաբանական բառարան
 104. խարատ - ստուգաբանական բառարան
 105. խարատիլ - ստուգաբանական բառարան
 106. խարափ - ստուգաբանական բառարան
 107. խարաք - ստուգաբանական բառարան
 108. խարբ - ստուգաբանական բառարան
 109. խարբանդակ - ստուգաբանական բառարան
 110. խարզահրա - ստուգաբանական բառարան
 111. խարթ - ստուգաբանական բառարան
 112. խարիւ - ստուգաբանական բառարան
 113. խարխալել - ստուգաբանական բառարան
 114. խարխաշտել - ստուգաբանական բառարան
 115. խարխիար - ստուգաբանական բառարան
 116. խարխճուկ - ստուգաբանական բառարան
 117. խարխնճել - ստուգաբանական բառարան
 118. խարհան - ստուգաբանական բառարան
 119. խարձ - ստուգաբանական բառարան
 120. խարճ - ստուգաբանական բառարան
 121. խարճի - ստուգաբանական բառարան
 122. խարճլըխ - ստուգաբանական բառարան
 123. խարմեայ - ստուգաբանական բառարան
 124. խարշափ - ստուգաբանական բառարան
 125. խարշուտ - ստուգաբանական բառարան
 126. խարոյր - ստուգաբանական բառարան
 127. խարու - ստուգաբանական բառարան
 128. խարուանդայ - ստուգաբանական բառարան
 129. խարպիզակ - ստուգաբանական բառարան
 130. խարտալ - ստուգաբանական բառարան
 131. խարտափիլակ - ստուգաբանական բառարան
 132. խարտել - ստուգաբանական բառարան
 133. խարտինա - ստուգաբանական բառարան
 134. խացակ - ստուգաբանական բառարան
 135. խացակել - ստուգաբանական բառարան
 136. խացփցի - ստուգաբանական բառարան
 137. խավաղան - ստուգաբանական բառարան
 138. խավանբար - ստուգաբանական բառարան
 139. խավանդ - ստուգաբանական բառարան
 140. խավանել - ստուգաբանական բառարան
 141. խավարծի - ստուգաբանական բառարան
 142. խավեակ - ստուգաբանական բառարան
 143. խավիղ - ստուգաբանական բառարան
 144. խոշ - ստուգաբանական բառարան
 145. խափան - ստուգաբանական բառարան
 146. խափար - ստուգաբանական բառարան
 147. խափիթ - ստուգաբանական բառարան
 148. խափչուր - ստուգաբանական բառարան
 149. խաքան - ստուգաբանական բառարան
 150. խբարդեայ - ստուգաբանական բառարան
 151. խեթ - ստուգաբանական բառարան
 152. խելփիմայ - ստուգաբանական բառարան
 153. խեկ - ստուգաբանական բառարան
 154. խեղական - ստուգաբանական բառարան
 155. խեղձ - ստուգաբանական բառարան
 156. խեղճ - ստուգաբանական բառարան
 157. խեճեպ - ստուգաբանական բառարան
 158. խենէշ - ստուգաբանական բառարան
 159. խեշ - ստուգաբանական բառարան
 160. խեշակ - ստուգաբանական բառարան
 161. խեշեր - ստուգաբանական բառարան
 162. խեչ - ստուգաբանական բառարան
 163. խեչափառ - ստուգաբանական բառարան
 164. խեռուլ - ստուգաբանական բառարան
 165. խերուլ - ստուգաբանական բառարան
 166. խերգունել - ստուգաբանական բառարան
 167. խերևէշտ - ստուգաբանական բառարան
 168. խերշևտ - ստուգաբանական բառարան
 169. խեփ - ստուգաբանական բառարան
 170. խզրակ - ստուգաբանական բառարան
 171. խզել - ստուգաբանական բառարան
 172. խզրատ - ստուգաբանական բառարան
 173. խեթ - ստուգաբանական բառարան
 174. խեժ - ստուգաբանական բառարան
 175. խել - ստուգաբանական բառարան
 176. խեչ - ստուգաբանական բառարան
 177. խերանդեճ - ստուգաբանական բառարան
 178. խերպուէ - ստուգաբանական բառարան
 179. խթուս - ստուգաբանական բառարան
 180. խիարշամբար - ստուգաբանական բառարան
 181. խիզախ - ստուգաբանական բառարան
 182. խիզար - ստուգաբանական բառարան
 183. խիլայ - ստուգաբանական բառարան
 184. խիլալ - ստուգաբանական բառարան
 185. խլայ - ստուգաբանական բառարան
 186. խիխաւրազ - ստուգաբանական բառարան
 187. խիծ - ստուգաբանական բառարան
 188. խիկար - ստուգաբանական բառարան
 189. խիղբ - ստուգաբանական բառարան
 190. խիճ - ստուգաբանական բառարան
 191. խիմուլակավ - ստուգաբանական բառարան
 192. խին - ստուգաբանական բառարան
 193. խինծ - ստուգաբանական բառարան
 194. խինձ - ստուգաբանական բառարան
 195. խիշայ - ստուգաբանական բառարան
 196. խիսմ - ստուգաբանական բառարան
 197. խիր - ստուգաբանական բառարան
 198. խիրու - ստուգաբանական բառարան
 199. խիրտ - ստուգաբանական բառարան
 200. խից - ստուգաբանական բառարան
 201. խիղ - ստուգաբանական բառարան
 202. խիփակ - ստուգաբանական բառարան
 203. խլել - ստուգաբանական բառարան
 204. խլեփխլեզ - ստուգաբանական բառարան
 205. խլեմս - ստուգաբանական բառարան
 206. խլիկք - ստուգաբանական բառարան
 207. խծբիծ - ստուգաբանական բառարան
 208. խծկել - ստուգաբանական բառարան
 209. խծուկ - ստուգաբանական բառարան
 210. խղաթ - ստուգաբանական բառարան
 211. խխայթ - ստուգաբանական բառարան
 212. խղխթել - ստուգաբանական բառարան
 213. խղուըրտ - ստուգաբանական բառարան
 214. խղունջն - ստուգաբանական բառարան
 215. խճբախիլ - ստուգաբանական բառարան
 216. խճիլ - ստուգաբանական բառարան
 217. խմբաբա - ստուգաբանական բառարան
 218. խնայ - ստուգաբանական բառարան
 219. խնգար - ստուգաբանական բառարան
 220. խնդ - ստուգաբանական բառարան
 221. խնդակել - ստուգաբանական բառարան
 222. խնդէ - ստուգաբանական բառարան
 223. խնի - ստուգաբանական բառարան
 224. խնծան - ստուգաբանական բառարան
 225. խնճողել - ստուգաբանական բառարան
 226. խնչել - ստուգաբանական բառարան
 227. խնջխնջել - ստուգաբանական բառարան
 228. խնջոր - ստուգաբանական բառարան
 229. խնտուզ - ստուգաբանական բառարան
 230. խշել - ստուգաբանական բառարան
 231. խշխթել - ստուգաբանական բառարան
 232. խշկիլ - ստուգաբանական բառարան
 233. խշուր - ստուգաբանական բառարան
 234. խշտրել - ստուգաբանական բառարան
 235. խշրիկ - ստուգաբանական բառարան
 236. խոզար - ստուգաբանական բառարան
 237. խոզիզ - ստուգաբանական բառարան
 238. խոզոխ - ստուգաբանական բառարան
 239. խոճոռ - ստուգաբանական բառարան
 240. խոլել - ստուգաբանական բառարան
 241. խոլնջան - ստուգաբանական բառարան
 242. խոլոզ - ստուգաբանական բառարան
 243. խոխալ - ստուգաբանական բառարան
 244. խոխել - ստուգաբանական բառարան
 245. խոխմ - ստուգաբանական բառարան
 246. խոխոտիլ - ստուգաբանական բառարան
 247. խոկել - ստուգաբանական բառարան
 248. խոհալք - ստուգաբանական բառարան
 249. խոհամանալ - ստուգաբանական բառարան
 250. խոհեր - ստուգաբանական բառարան
 251. խոճ - ստուգաբանական բառարան
 252. խոճոճ - ստուգաբանական բառարան
 253. խույզ - ստուգաբանական բառարան
 254. խոյթ - ստուգաբանական բառարան
 255. խոյլ - ստուգաբանական բառարան
 256. խոյր - ստուգաբանական բառարան
 257. խոնճ - ստուգաբանական բառարան
 258. խոնսունդ - ստուգաբանական բառարան
 259. խոնրկցի - ստուգաբանական բառարան
 260. խոշ - ստուգաբանական բառարան
 261. խոշակ - ստուգաբանական բառարան
 262. խոշտալ - ստուգաբանական բառարան
 263. խոշտակ - ստուգաբանական բառարան
 264. խոպ - ստուգաբանական բառարան
 265. խոպացու - ստուգաբանական բառարան
 266. խոռապետ - ստուգաբանական բառարան
 267. խոստակ - ստուգաբանական բառարան
 268. խոստակդար - ստուգաբանական բառարան
 269. խոստեկ - ստուգաբանական բառարան
 270. խոստուկ - ստուգաբանական բառարան
 271. խոսրով - ստուգաբանական բառարան
 272. խոտուց - ստուգաբանական բառարան
 273. խորակ - ստուգաբանական բառարան
 274. խորակար - ստուգաբանական բառարան
 275. խորան - ստուգաբանական բառարան
 276. խորանգ - ստուգաբանական բառարան
 277. խորասանի - ստուգաբանական բառարան
 278. խորաւարան - ստուգաբանական բառարան
 279. խորբար - ստուգաբանական բառարան
 280. խորգ - ստուգաբանական բառարան
 281. խորդալ - ստուգաբանական բառարան
 282. խորթնօղ - ստուգաբանական բառարան
 283. խորի - ստուգաբանական բառարան
 284. խորիսխ - ստուգաբանական բառարան
 285. խորխ - ստուգաբանական բառարան
 286. խորխոնջ - ստուգաբանական բառարան
 287. խործօնօ - ստուգաբանական բառարան
 288. խորշակ - ստուգաբանական բառարան
 289. խորշել - ստուգաբանական բառարան
 290. խորշոտ - ստուգաբանական բառարան
 291. խորշաթել - ստուգաբանական բառարան
 292. խորոպ - ստուգաբանական բառարան
 293. խորով - ստուգաբանական բառարան
 294. խորոտ - ստուգաբանական բառարան
 295. խորոփել - ստուգաբանական բառարան
 296. խորտակ - ստուգաբանական բառարան
 297. խորտիկ - ստուգաբանական բառարան
 298. խորփրըստ - ստուգաբանական բառարան
 299. խորքապահ - ստուգաբանական բառարան
 300. խուազել - ստուգաբանական բառարան
 301. խուանալ - ստուգաբանական բառարան
 302. խուել - ստուգաբանական բառարան
 303. խուզամի - ստուգաբանական բառարան
 304. խուժդն - ստուգաբանական բառարան
 305. խուլամ - ստուգաբանական բառարան
 306. խուխայ - ստուգաբանական բառարան
 307. խուղբ - ստուգաբանական բառարան
 308. խուղթել - ստուգաբանական բառարան
 309. խուճ - ստուգաբանական բառարան
 310. խուճել - ստուգաբանական բառարան
 311. խուճռել - ստուգաբանական բառարան
 312. խումրայ - ստուգաբանական բառարան
 313. խունդ - ստուգաբանական բառարան
 314. խունկ - ստուգաբանական բառարան
 315. խունճ - ստուգաբանական բառարան
 316. խուշբինակ - ստուգաբանական բառարան
 317. խուշկ - ստուգաբանական բառարան
 318. խուշկի - ստուգաբանական բառարան
 319. խուչ - ստուգաբանական բառարան
 320. խուպ - ստուգաբանական բառարան
 321. խուպազ - ստուգաբանական բառարան
 322. խուռն - ստուգաբանական բառարան
 323. խուստ - ստուգաբանական բառարան
 324. խոփ - ստուգաբանական բառարան
 325. խչլիկ - ստուգաբանական բառարան
 326. խպիպ - ստուգաբանական բառարան
 327. խպլտալ - ստուգաբանական բառարան
 328. խպսիլ - ստուգաբանական բառարան
 329. խռալ - ստուգաբանական բառարան
 330. խռայ - ստուգաբանական բառարան
 331. խռանծիլ - ստուգաբանական բառարան
 332. խռբու - ստուգաբանական բառարան
 333. խռթիկ - ստուգաբանական բառարան
 334. խռիկ - ստուգաբանական բառարան
 335. խռիչ - ստուգաբանական բառարան
 336. խռիվ - ստուգաբանական բառարան
 337. խռիպիսոն - ստուգաբանական բառարան
 338. խռխնդուկ - ստուգաբանական բառարան
 339. խռխռակ - ստուգաբանական բառարան
 340. խռխչռիկ - ստուգաբանական բառարան
 341. խռկել - ստուգաբանական բառարան
 342. խռճտամն - ստուգաբանական բառարան
 343. խռնդատ - ստուգաբանական բառարան
 344. խռնդուկ - ստուգաբանական բառարան
 345. խռնչել - ստուգաբանական բառարան
 346. խռնջանն - ստուգաբանական բառարան
 347. խռնտալ - ստուգաբանական բառարան
 348. խռշոփ - ստուգաբանական բառարան
 349. խռով - ստուգաբանական բառարան
 350. խռուկ - ստուգաբանական բառարան
 351. խռչակն - ստուգաբանական բառարան
 352. խռպ - ստուգաբանական բառարան
 353. խռսաֆուլ - ստուգաբանական բառարան
 354. խռսուկեփաղ - ստուգաբանական բառարան
 355. խռտիշ - ստուգաբանական բառարան
 356. խռտում - ստուգաբանական բառարան
 357. խսար - ստուգաբանական բառարան
 358. սխտոր - ստուգաբանական բառարան
 359. խտարել - ստուգաբանական բառարան
 360. խտիղ - ստուգաբանական բառարան
 361. խտիտ - ստուգաբանական բառարան
 362. խտիր - ստուգաբանական բառարան
 363. խտուտ - ստուգաբանական բառարան
 364. խրախ - ստուգաբանական բառարան
 365. խրախճանք - ստուգաբանական բառարան
 366. խրախույս - ստուգաբանական բառարան
 367. խրածան - ստուգաբանական բառարան
 368. խրաղտ - ստուգաբանական բառարան
 369. խրամ - ստուգաբանական բառարան
 370. խրատ - ստուգաբանական բառարան
 371. խրաց - ստուգաբանական բառարան
 372. խրբուկ - ստուգաբանական բառարան
 373. խրել - ստուգաբանական բառարան
 374. խրթարի - ստուգաբանական բառարան
 375. խրթին - ստուգաբանական բառարան
 376. խրխինջ - ստուգաբանական բառարան
 377. խրխշել - ստուգաբանական բառարան
 378. խրխոր - ստուգաբանական բառարան
 379. խրճիթ - ստուգաբանական բառարան
 380. խրոխտ - ստուգաբանական բառարան
 381. խրուանդել - ստուգաբանական բառարան
 382. խրուկ - ստուգաբանական բառարան
 383. խրօզ - ստուգաբանական բառարան
 384. խօզ - ստուգաբանական բառարան
 385. խօլնջան - ստուգաբանական բառարան
 386. խօլօրա - ստուգաբանական բառարան
 387. խօն - ստուգաբանական բառարան
 388. խօրժի - ստուգաբանական բառարան

Ծ[խմբագրել]

 1. ծաբլի - ստուգաբանական բառարան
 2. ծաթիրայ - ստուգաբանական բառարան
 3. ծածի - ստուգաբանական բառարան
 4. ծաղքիլ - ստուգաբանական բառարան
 5. ծամածուռ - ստուգաբանական բառարան
 6. ծամակուտ - ստուգաբանական բառարան
 7. ծամանիկ - ստուգաբանական բառարան
 8. ծամթի - ստուգաբանական բառարան
 9. ծամրել - ստուգաբանական բառարան
 10. ծան - ստուգաբանական բառարան
 11. ծանարտակ - ստուգաբանական բառարան
 12. ծանծաքել - ստուգաբանական բառարան
 13. ծապատրակիլ - ստուգաբանական բառարան
 14. ծառան - ստուգաբանական բառարան
 15. ծառիգ - ստուգաբանական բառարան
 16. ծասքել - ստուգաբանական բառարան
 17. ծարակածպտր - ստուգաբանական բառարան
 18. ծարան - ստուգաբանական բառարան
 19. ծարուխ - ստուգաբանական բառարան
 20. ծարք - ստուգաբանական բառարան
 21. ծեծեղեփն - ստուգաբանական բառարան
 22. ծեք - ստուգաբանական բառարան
 23. ծիանակ - ստուգաբանական բառարան
 24. ծիթնաց - ստուգաբանական բառարան
 25. ծիթրայ - ստուգաբանական բառարան
 26. ծիծ - ստուգաբանական բառարան
 27. ծիծառն - ստուգաբանական բառարան
 28. ծիկնաւպար - ստուգաբանական բառարան
 29. ծիմել - ստուգաբանական բառարան
 30. ծինամծղոր - ստուգաբանական բառարան
 31. ծիւր - ստուգաբանական բառարան
 32. ծլեր - ստուգաբանական բառարան
 33. ծլիլ - ստուգաբանական բառարան
 34. ծլուկ - ստուգաբանական բառարան
 35. ծծգել - ստուգաբանական բառարան
 36. ծծտել - ստուգաբանական բառարան
 37. ծկծկել - ստուգաբանական բառարան
 38. ծկու - ստուգաբանական բառարան
 39. ծկրավորի - ստուգաբանական բառարան
 40. ծմին - ստուգաբանական բառարան
 41. ծմրիլ - ստուգաբանական բառարան
 42. ծնգործ - ստուգաբանական բառարան
 43. ծնծալ - ստուգաբանական բառարան
 44. ծնծատ - ստուգաբանական բառարան
 45. ծնծղա - ստուգաբանական բառարան
 46. ծնկասեր - ստուգաբանական բառարան
 47. ծնքել - ստուգաբանական բառարան
 48. ծոծորակ - ստուգաբանական բառարան
 49. ծպնել - ստուգաբանական բառարան
 50. ծույլ - ստուգաբանական բառարան
 51. ծոն - ստուգաբանական բառարան
 52. ծուղաղ - ստուգաբանական բառարան
 53. ծուար - ստուգաբանական բառարան
 54. ծուել - ստուգաբանական բառարան
 55. ծուկալ - ստուգաբանական բառարան
 56. ծունգ - ստուգաբանական բառարան
 57. ծունկ - ստուգաբանական բառարան
 58. ծուրք - ստուգաբանական բառարան
 59. ծրդիլ - ստուգաբանական բառարան
 60. ծրորիլ - ստուգաբանական բառարան
 61. ծօծ - ստուգաբանական բառարան
 62. ծֆուլ - ստուգաբանական բառարան

Կ[խմբագրել]

 1. կաբոս - ստուգաբանական բառարան
 2. կադամադեկովֆ - ստուգաբանական բառարան
 3. կադեմիմ - ստուգաբանական բառարան
 4. կադէս - ստուգաբանական բառարան
 5. կազ - ստուգաբանական բառարան
 6. կազդուրում - ստուգաբանական բառարան
 7. կազմօրէ - ստուգաբանական բառարան
 8. կաթարոս - ստուգաբանական բառարան
 9. կաթեդր - ստուգաբանական բառարան
 10. կաթել - ստուգաբանական բառարան
 11. կաթլուլ - ստուգաբանական բառարան
 12. կաթփել - ստուգաբանական բառարան
 13. կաժ - ստուգաբանական բառարան
 14. կալ - ստուգաբանական բառարան
 15. կալուլ - ստուգաբանական բառարան
 16. կալաադա - ստուգաբանական բառարան
 17. կալալ - ստուգաբանական բառարան
 18. կալամոն - ստուգաբանական բառարան
 19. կամանդ - ստուգաբանական բառարան
 20. կալաշ - ստուգաբանական բառարան
 21. կալափտել - ստուգաբանական բառարան
 22. կալի - ստուգաբանական բառարան
 23. կալոն - ստուգաբանական բառարան
 24. կալոփ - ստուգաբանական բառարան
 25. կախ - ստուգաբանական բառարան
 26. կախարդ - ստուգաբանական բառարան
 27. կախարդասար - ստուգաբանական բառարան
 28. կախոս - ստուգաբանական բառարան
 29. կախրահան - ստուգաբանական բառարան
 30. կած - ստուգաբանական բառարան
 31. կածանք - ստուգաբանական բառարան
 32. կածել - ստուգաբանական բառարան
 33. կածնիզար - ստուգաբանական բառարան
 34. կակազ - ստուգաբանական բառարան
 35. կականս - ստուգաբանական բառարան
 36. կակաւիլ - ստուգաբանական բառարան
 37. կակաւիկ - ստուգաբանական բառարան
 38. կակել - ստուգաբանական բառարան
 39. կակժիրակ - ստուգաբանական բառարան
 40. կակիկա - ստուգաբանական բառարան
 41. կակուլ - ստուգաբանական բառարան
 42. կակուլա - ստուգաբանական բառարան
 43. կակուղ - ստուգաբանական բառարան
 44. կակորդիկ - ստուգաբանական բառարան
 45. կահ - ստուգաբանական բառարան
 46. կահոյր - ստուգաբանական բառարան
 47. կահրայ - ստուգաբանական բառարան
 48. կաղա - ստուգաբանական բառարան
 49. կաղաթ - ստուգաբանական բառարան
 50. կաղաղ - ստուգաբանական բառարան
 51. կաղամախի - ստուգաբանական բառարան
 52. կաղամար - ստուգաբանական բառարան
 53. կաղամիտա - ստուգաբանական բառարան
 54. կաղայաթ - ստուգաբանական բառարան
 55. կաղանդ - ստուգաբանական բառարան
 56. կաղանդիկոն - ստուգաբանական բառարան
 57. կաղանչանն - ստուգաբանական բառարան
 58. կաղաւել - ստուգաբանական բառարան
 59. կաղթ - ստուգաբանական բառարան
 60. կաղին - ստուգաբանական բառարան
 61. կաղինչ - ստուգաբանական բառարան
 62. կաղնձնի - ստուգաբանական բառարան
 63. կաղկ - ստուգաբանական բառարան
 64. կաղկանձել - ստուգաբանական բառարան
 65. կաղջ - ստուգաբանական բառարան
 66. կաղմի - ստուգաբանական բառարան
 67. կաղնուտ - ստուգաբանական բառարան
 68. կաղշնակ - ստուգաբանական բառարան
 69. կաղջի - ստուգաբանական բառարան
 70. կաղջին - ստուգաբանական բառարան
 71. կաղտի - ստուգաբանական բառարան
 72. կաղտիլ - ստուգաբանական բառարան
 73. կաճիտ - ստուգաբանական բառարան
 74. կաճուկ - ստուգաբանական բառարան
 75. կաճուտ - ստուգաբանական բառարան
 76. կամ - ստուգաբանական բառարան
 77. կամաթ - ստուգաբանական բառարան
 78. կամախ - ստուգաբանական բառարան
 79. կամակոր - ստուգաբանական բառարան
 80. կամահել - ստուգաբանական բառարան
 81. կամամ - ստուգաբանական բառարան
 82. կամայ - ստուգաբանական բառարան
 83. կամաս - ստուգաբանական բառարան
 84. կամարտել - ստուգաբանական բառարան
 85. կամբի - ստուգաբանական բառարան
 86. կամբակ - ստուգաբանական բառարան
 87. կամբանք - ստուգաբանական բառարան
 88. կամիտ - ստուգաբանական բառարան
 89. կամիւղ - ստուգաբանական բառարան
 90. կամլել - ստուգաբանական բառարան
 91. կամն - ստուգաբանական բառարան
 92. կամշ - ստուգաբանական բառարան
 93. կամփսակ - ստուգաբանական բառարան
 94. կամք - ստուգաբանական բառարան
 95. կայ - ստուգաբանական բառարան
 96. կայմ - ստուգաբանական բառարան
 97. կայմուած - ստուգաբանական բառարան
 98. կայռ - ստուգաբանական բառարան
 99. կայռիք - ստուգաբանական բառարան
 100. կայս - ստուգաբանական բառարան
 101. կայսր - ստուգաբանական բառարան
 102. կայտ - ստուգաբանական բառարան
 103. կայտռ - ստուգաբանական բառարան
 104. կան - ստուգաբանական բառարան
 105. կանաբոս - ստուգաբանական բառարան
 106. կանայք - ստուգաբանական բառարան
 107. կանատի - ստուգաբանական բառարան
 108. կանափնիտով - ստուգաբանական բառարան
 109. կանգ - ստուգաբանական բառարան
 110. կանդ - ստուգաբանական բառարան
 111. կանդակել - ստուգաբանական բառարան
 112. կանդավել - ստուգաբանական բառարան
 113. կանդանայ - ստուգաբանական բառարան
 114. կանդարայ - ստուգաբանական բառարան
 115. կանդիռն - ստուգաբանական բառարան
 116. կանդրի - ստուգաբանական բառարան
 117. կանեփ - ստուգաբանական բառարան
 118. կանթ - ստուգաբանական բառարան
 119. կանթեղ - ստուգաբանական բառարան
 120. կանթող - ստուգաբանական բառարան
 121. կանկալ - ստուգաբանական բառարան
 122. կանկատ - ստուգաբանական բառարան
 123. կանկար - ստուգաբանական բառարան
 124. կանկեղ - ստուգաբանական բառարան
 125. կանճոխ - ստուգաբանական բառարան
 126. կանճրակ - ստուգաբանական բառարան
 127. կանուած - ստուգաբանական բառարան
 128. կանուխ - ստուգաբանական բառարան
 129. կանսկեր - ստուգաբանական բառարան
 130. կանտիտատ - ստուգաբանական բառարան
 131. կանտիօրայ - ստուգաբանական բառարան
 132. կաշայել - ստուգաբանական բառարան
 133. կաշառ - ստուգաբանական բառարան
 134. կաշկառ - ստուգաբանական բառարան
 135. կաշհմար - ստուգաբանական բառարան
 136. կապակ - ստուգաբանական բառարան
 137. կապայ - ստուգաբանական բառարան
 138. կապարասի - ստուգաբանական բառարան
 139. կապելայ - ստուգաբանական բառարան
 140. կապէնք - ստուգաբանական բառարան
 141. կապէնդաքտիոն - ստուգաբանական բառարան
 142. կապիլոս - ստուգաբանական բառարան
 143. կապիտոն - ստուգաբանական բառարան
 144. կապնդեղ - ստուգաբանական բառարան
 145. կապպաթա - ստուգաբանական բառարան
 146. կապռաշ - ստուգաբանական բառարան
 147. կապրենի - ստուգաբանական բառարան
 148. կապրուկ - ստուգաբանական բառարան
 149. կառ - ստուգաբանական բառարան
 150. կառաբոս - ստուգաբանական բառարան
 151. կառագոյժ - ստուգաբանական բառարան
 152. կառաժուղ - ստուգաբանական բառարան
 153. կառալ - ստուգաբանական բառարան
 154. կառահաս - ստուգաբանական բառարան
 155. կառափն - ստուգաբանական բառարան
 156. կառել -