Մասնակից:Dato (WMAM)/Հայկական խոհանոցի բառարան/1

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. աբանուշ էջ 6
 2. աբդուղ էջ 6
 3. աբել էջ 6
 4. աբեղաճաշ էջ 6
 5. աբիգյարդան էջ 6
 6. աբինա էջ 6
 7. աբսինթ էջ 6
 8. աբրա էջ 6
 9. ագահ էջ 6
 10. ագավա էջ 6
 11. ագապ էջ 6
 12. ագարիկոն էջ 6
 13. ագդակ էջ 6
 14. ագողքահաց էջ 6
 15. ագուգա էջ 6
 16. ադամաթուզ էջ 6
 17. ադգըդուք էջ 7
 18. ադիբուդի էջ 7
 19. ադիլոխմա էջ 7
 20. ադմաթիդոն էջ 7
 21. ազապանստում էջ 7
 22. ազատքեղ էջ 7
 23. ազդր էջ 7
 24. ազնվամորի էջ 7
 25. ազոխ էջ 7
 26. ազոխաջուր էջ 7
 27. ազոխչոր էջ 7
 28. ազու էջ 7
 29. աթարոց էջ 8
 30. աթոռ էջ 8
 31. աթոռք էջ 8
 32. աժառանգ էջ 8
 33. աժդան էջ 8
 34. աժիկ էջ 8
 35. ալաբալուխ էջ 8
 36. ալաթ էջ 8
 37. ալան էջ 8
 38. ալանի էջ 8
 39. ալելու էջ 8
 40. ալևորուկ էջ 8
 41. ալկոհոլ էջ 8
 42. ալյուր էջ 8
 43. ալյուրաթաթախ էջ 9
 44. ալյուրոտել էջ 9
 45. ալոճ էջ 9
 46. ալոց էջ 9
 47. ալպուրել էջ 9
 48. ալվուն լինել էջ 9
 49. ալրախյուս էջ 9
 50. ալրաղաց էջ 9
 51. ալրափոշի էջ 9
 52. ալրխուս էջ 9
 53. ալրտուն էջ 9
 54. ալուչա էջ 9
 55. ալուքրա էջ 9
 56. ալք էջ 9
 57. ախառ էջ 9
 58. ախառել էջ 9
 59. ախավել էջ 10
 60. ախացք էջ 10
 61. ախլավ էջ 10
 62. ախոնդ էջ 10
 63. ախով էջ 10
 64. ախոտ էջ 10
 65. ախորժակ էջ 10
 66. ախորժագրգիռ էջ 10
 67. ախորժելի էջ 10
 68. ախորժեխտ էջ 10
 69. անախորժ էջ 10
 70. ախռնակ էջ 10
 71. ախտա էջ 10
 72. ածիկ էջ 10
 73. ածխաջուր էջ 11
 74. ակըշուր էջ 11
 75. ականջ էջ 11
 76. ականջապուր էջ 11
 77. ականջիկ էջ 11
 78. ակառ էջ 11
 79. ակդակ էջ 11
 80. ակիշ էջ 11
 81. ակնագոլ էջ 11
 82. ակնակալ էջ 11
 83. ակնահան էջ 11
 84. ակնավառիչ էջ 11
 85. ակնել էջ 11
 86. ակներ էջ 11
 87. ակնիկ էջ 11
 88. ակնկապ էջ 12
 89. ակնջուկ էջ 12
 90. ակոբ էջ 12
 91. ակռա էջ 12
 92. ակռաժաժեք էջ 12
 93. ակռախառնելիք էջ 12
 94. ակռակոկոշ էջ 12
 95. ակռահատիկ էջ 12
 96. ակռոշ էջ 12
 97. ակռոշ էջ 12
 98. ակտա էջ 12
 99. ակտի էջ 12
 100. ակութ էջ 12
 101. աղ էջ 13
 102. աղաբլիթ էջ 13
 103. աղաթաս էջ 13
 104. աղաթթու էջ 13
 105. աղալ էջ 13
 106. աղախաշ էջ 13
 107. աղածո էջ 13
 108. աղամաղ էջ 13
 109. աղաման էջ 14
 110. աղանդեր էջ 14
 111. աղանդերային էջ 14
 112. աղանձ էջ 14
 113. աղանձացու էջ 14
 114. աղանձել էջ 14
 115. աղնծկուտ էջ 14
 116. աղնծուկ էջ 14
 117. աղաջուր էջ 14
 118. աղարանք էջ 14
 119. աղարդ էջ 14
 120. աղաց էջ 14
 121. աղաքար էջ 15
 122. աղբաման էջ 15
 123. աղբղբել էջ 15
 124. աղբյուր էջ 15
 125. աղդա էջ 15
 126. աղդիր էջ 15
 127. աղել էջ 15
 128. աղըլ էջ 15
 129. աղի էջ 15
 130. աղքան էջ 15
 131. աղինջ էջ 15
 132. աղիչք էջ 15
 133. աղիտա էջ 15
 134. աղխոտ էջ 15
 135. աղծեծիչ էջ 15
 136. աղծու էջ 15
 137. աղկապ էջ 15
 138. աղկեր էջ 15
 139. աղհացք էջ 15
 140. աղձուկն էջ 15
 141. աղմուր էջ 15
 142. աղշոռ էջ 16
 143. աղոթք էջ 16
 144. աղորիք էջ 16
 145. աղպքերի էջ 16
 146. աղջիկերես էջ 16
 147. աղվիթ էջ 16
 148. աղվիսուկ էջ 16
 149. աղտոր էջ 16
 150. աղցածոսպ էջ 16
 151. աղցան էջ 16
 152. աղուզ էջ 18
 153. աղուլոս էջ 18
 154. աղուհաց էջ 18
 155. աղուն էջ 18
 156. աղուհացով էջ 18
 157. աղուն էջ 18
 158. աղքատաբաժին էջ 18
 159. աճ էջ 18
 160. աճական էջ 19
 161. աճար էջ 19
 162. աճեկուն էջ 19
 163. աճեցուն էջ 19
 164. աճղճի անել էջ 19
 165. աման էջ 19
 166. ամարաթ էջ 19
 167. ամանել էջ 19
 168. ամանեղեն էջ 19
 169. ամանլվա էջ 19
 170. ամաննոց էջ 19
 171. ամանչաման էջ 19
 172. ամարաթ էջ 19
 173. ամբակ էջ 19
 174. ամբաջուկ էջ 19
 175. ամբար էջ 19
 176. ամբեր էջ 19
 177. ամբրբիկ էջ 19
 178. ամբրոս էջ 19
 179. ամզուկ էջ 19
 180. ամիճ էջ 19
 181. ամնել էջ 19
 182. ամոքանք էջ 20
 183. ամպակ էջ 20
 184. ամպպուկ էջ 20
 185. ամպաճ էջ 20
 186. ամպուգուռուկ էջ 20
 187. ամռդդում էջ 20
 188. ամռնակ էջ 20
 189. ամուխ էջ 20
 190. այգեռուպ էջ 20
 191. այենք էջ 20
 192. այլազան էջ 20
 193. այսա էջ 20
 194. այվազ էջ 20
 195. այրան էջ 20
 196. այրուկ էջ 21
 197. անագաթիթեղ էջ 21
 198. անաժուռ էջ 21
 199. անալի էջ 21
 200. անաղուհաց էջ 21
 201. անանա էջ 21
 202. անանուխ էջ 21
 203. անապակ էջ 21
 204. անուխ էջ 21
 205. առվանանուխ էջ 21
 206. անարատ էջ 21
 207. անարատ կաթ էջ 21
 208. անբագ էջ 21
 209. անգանակ էջ 21
 210. անգուզ էջ 21
 211. անգուկ էջ 21
 212. անեկ էջ 21
 213. անեփ էջ 21
 214. անթափ էջ 21
 215. անթեղ էջ 21
 216. անթեղել էջ 21
 217. անժուռ էջ 22
 218. անժրել էջ 22
 219. անիսոն էջ 22
 220. անիսովկա էջ 22
 221. անլի էջ 22
 222. անլիհմուկ էջ 22
 223. անլվա էջ 22
 224. անխին էջ 22
 225. անխում էջ 22
 226. անծամ էջ 22
 227. անծող էջ 22
 228. անձողել էջ 22
 229. անկ էջ 22
 230. անկամակ էջ 22
 231. անկան էջ 22
 232. անկյուն էջ 22
 233. անկտի էջ 22
 234. անկորիզ էջ 22
 235. անհամ էջ 22
 236. անհարել էջ 22
 237. անձեռոցիկ էջ 22
 238. անձրուկ էջ 22
 239. անղեն էջ 23
 240. անմանանա էջ 23
 241. անմաս էջ 23
 242. անմուխ էջ 23
 243. անշուրթ էջ 23
 244. անոթ էջ 23
 245. անոթի էջ 23
 246. անոթանալ էջ 23
 247. անոթուց էջ 23
 248. անպալակ էջ 23
 249. անպակ էջ 23
 250. անսվաղ էջ 23
 251. անտրեկոտ էջ 23
 252. անուշ էջ 23
 253. անուշախում էջ 23
 254. անուշահամ էջ 23
 255. անուշապուր էջ 23
 256. անուշբերան էջ 24
 257. անուշբերնել էջ 24
 258. անուշդդում էջ 24
 259. անուշելիք էջ 24
 260. անուշկոտալ էջ 24
 261. անուշկուլտուշ էջ 24
 262. անքաշ էջ 24
 263. աշ էջ 24
 264. աշխան էջ 24
 265. աշխել էջ 24
 266. աշնուկ էջ 24
 267. աշնանահաս էջ 24
 268. աշունքենի էջ 24
 269. աշովի էջ 24
 270. աշորա էջ 24
 271. աշուրմա էջ 25
 272. աչքաբաժին էջ 25
 273. ապակեխոտ էջ 25
 274. ապակեղեն էջ 25
 275. ապակեն էջ 25
 276. ապիկի էջ 25
 277. ապլապոզել էջ 25
 278. ապխոռ էջ 25
 279. ապննոց էջ 25
 280. ապրտուն էջ 25
 281. ապուխտ էջ 25
 282. ապխտագործություն էջ 25
 283. ապխտած էջ 25
 284. ապուր էջ 25
 285. ապուրաման էջ 25
 286. աջաբսանդալ էջ 26
 287. աջախնձոր էջ 26
 288. աջոր էջ 26
 289. առագաստ էջ 26
 290. առակաթան էջ 26
 291. առաջին էջ 26
 292. առաջք էջ 26
 293. առավոտահաց էջ 26
 294. առդու էջ 26
 295. առիջ էջ 26
 296. առիք էջ 26
 297. ասմասոխ էջ 26
 298. առնիչ էջ 28
 299. առնվել էջ 28
 300. առռի էջ 28
 301. առպուր էջ 28
 302. առջուր էջ 28
 303. առումեռ ըլլալ էջ 28
 304. ասիտա էջ 28
 305. ասպար էջ 28
 306. ասպուր էջ 28
 307. աստուճ հաց էջ 28
 308. ավազողող տալ էջ 28
 309. ավանչավան էջ 28
 310. ավել էջ 28
 311. ավլիչ էջ 28
 312. ավելցուկ էջ 28
 313. ավելուկ էջ 28
 314. ավթաֆա էջ 29
 315. ավինաթ էջ 29
 316. ավլկել էջ 29
 317. ավճար էջ 29
 318. ատամմաքրիչ էջ 29
 319. ատոլ էջ 29
 320. արաժան էջ 29
 321. արաղ էջ 29
 322. արապլեզ էջ 29
 323. արարոտ էջ 29
 324. արգանակ էջ 29
 325. արգկել էջ 31
 326. արդավ անել էջ 31
 327. արդուրձիդ էջ 31
 328. արեգ էջ 31
 329. արեգի էջ 31
 330. արեգշեպ էջ 31
 331. արեգկմել էջ 31
 332. արևախաշ էջ 31
 333. արևածաղիկ էջ 31
 334. արևահամ էջ 31
 335. արևահաս էջ 31
 336. արևասադաղին էջ 31
 337. արիշ էջ 31
 338. արիշտա էջ 31
 339. արխավ էջ 32
 340. արծթիկ էջ 32
 341. արծն էջ 32
 342. արկ էջ 32
 343. արմա էջ 32
 344. արմավ էջ 32
 345. արմավօղի էջ 32
 346. արմատապտուղ էջ 32
 347. արմատեղեն էջ 32
 348. արմատաքի էջ 32
 349. արմտիք էջ 32
 350. արնաուտկա էջ 33
 351. արնջուր էջ 33
 352. արշատ էջ 33
 353. արշիկ էջ 33
 354. արոտասունկ էջ 33
 355. արջ էջ 33
 356. արջհուն էջ 33
 357. արջմասուր էջ 33
 358. արս էջ 33
 359. արտալա էջ 33
 360. արտամալ էջ 33
 361. արտամետ էջ 33
 362. արուրք էջ 33
 363. արքայախնձոր էջ 33
 364. արքայանարինջ էջ 33
 365. արքանարինջ էջ 33
 366. ացիդոֆիլին էջ 33
 367. աունջ էջ 33
 368. աուռ էջ 33
 369. ափխար էջ 33
 370. ափձոմ էջ 34
 371. ափսե էջ 34
 372. աքաշ էջ 34
 373. աքլոր էջ 34
 374. բաբուճ էջ 34
 375. բագ էջ 34
 376. բադ էջ 34
 377. բադաքլոր էջ 34
 378. բադադ էջ 34
 379. բադակ էջ 34
 380. բադամ էջ 34
 381. բադամարգի էջ 35
 382. բադիբուդի էջ 35
 383. բադիե էջ 35
 384. բադիճուռ էջ 35
 385. բադինջ էջ 35
 386. բադյա էջ 35
 387. բադյաթաս էջ 35
 388. բադոց էջ 35
 389. բադրիջան էջ 35
 390. բադրիջանաթթու էջ 35
 391. բադուկ էջ 35
 392. բադուր էջ 35
 393. բազկաթան էջ 35
 394. բազկաթեր էջ 35
 395. բազկաթթու էջ 35
 396. բազկիթան էջ 35
 397. բազկիկ էջ 35
 398. բազուկ էջ 35
 399. բաթաթուկ էջ 35
 400. բաթման էջ 35
 401. բաժակ էջ 36
 402. բաժակակից էջ 36
 403. բաժակաճառ էջ 36
 404. բաժակապնակ էջ 36
 405. բաժակարբու էջ 36
 406. բաժկատար էջ 36
 407. բաժակացու էջ 36
 408. բաժին էջ 36
 409. բաժինք էջ 36
 410. բաժկի էջ 36
 411. բալ էջ 36
 412. թուրմ էջ 36
 413. բալալուճ էջ 36
 414. բալախոտի էջ 36
 415. բալամուր էջ 36
 416. բալբա էջ 36
 417. բալեն էջ 36
 418. բալուզա էջ 36
 419. բալուտ էջ 36
 420. բախ-շղբիկ էջ 37
 421. բախլթի էջ 37
 422. բախչա էջ 37
 423. բախտակ էջ 37
 424. բակլա էջ 37
 425. բակլախորան էջ 37
 426. բակլապաճ էջ 37
 427. բակլատախտակ էջ 37
 428. բակլաքչև էջ 37
 429. բակլըխիտեկ էջ 37
 430. բակլաճճի էջ 37
 431. բակլաջուր էջ 37
 432. բահար էջ 37
 433. բաղադրատոմս էջ 37
 434. բաղամասիլ էջ 37
 435. բաղարջ էջ 37
 436. բաղարջուկ էջ 38
 437. բաղեղ էջ 38
 438. բաղրջել էջ 38
 439. բաղրջուկ էջ 38
 440. բաղութիկ էջ 38
 441. բաճիկ էջ 38
 442. բաճիճ էջ 38
 443. բամբազա էջ 38
 444. բամբերուկ էջ 38
 445. բամիա էջ 38
 446. բայաթ էջ 38
 447. բանալիր էջ 39
 448. բանան էջ 39
 449. բանդակ էջ 39
 450. բանդաղ էջ 39
 451. բանդել էջ 39
 452. բանկետ էջ 39
 453. բանջ էջ 39
 454. բանջար էջ 39
 455. բանջարաթան էջ 39
 456. բանջարակեր էջ 39
 457. բանջարանոց էջ 39
 458. բանջարքաղի էջ 39
 459. բանջար էջ 39
 460. բանջարապուր էջ 39
 461. բանջրեճաշ էջ 39
 462. բանջարեղեն էջ 39
 463. բանջիլ էջ 40
 464. բանվոր էջ 40
 465. բաչախ էջ 40
 466. բաջուկ էջ 40
 467. բառոտիլ էջ 40
 468. բասբասան էջ 40
 469. բասիլիք էջ 40
 470. բասմա էջ 40
 471. բաստուրմա էջ 40
 472. բատատ էջ 40
 473. բատիկ էջ 40
 474. բատոն էջ 40
 475. բար էջ 40
 476. բարատու էջ 40
 477. բարեբեր էջ 40
 478. բարել էջ 40
 479. բարփոխություն էջ 40
 480. բարգ էջ 40
 481. բարդ էջ 40
 482. բարդաղ էջ 41
 483. բարելի էջ 41
 484. բարեկենդան էջ 41
 485. բարեհամ էջ 41
 486. բարեղան էջ 41
 487. բարեստան էջ 41
 488. բարըթուղ էջ 41
 489. բարխանա էջ 41
 490. բարխու էջ 41
 491. բարխուդար էջ 41
 492. բարկ էջ 41
 493. բարկել էջ 41
 494. բարկնալ էջ 41
 495. բարկենչա էջ 41
 496. բարձրարեմ էջ 41
 497. բարոշ էջ 41
 498. բարտանիկ էջ 41
 499. բարք էջ 41
 500. բացառ էջ 41
 501. բացհաց էջ 41
 502. բացուք էջ 41
 503. բափուջ էջ 41
 504. բաքաբուր էջ 41
 505. բաքմազ էջ 41
 506. բաքոդ էջ 41
 507. բդոն էջ 41
 508. բդուդ էջ 41
 509. բդոդել էջ 41
 510. բեբեկ էջ 41
 511. բեպկծիլ էջ 41
 512. բեդանա էջ 41
 513. բեզա էջ 42
 514. բեզե էջ 42
 515. բեխինտ էջ 42
 516. բեկիչ էջ 42
 517. բեկոն էջ 42
 518. բեհ էջ 42
 519. բեհրիզ էջ 42
 520. բեղլու էջ 42
 521. բեշխոն էջ 42
 522. բեռջ էջ 42
 523. բևեկն էջ 42
 524. բետ էջ 42
 525. բեր էջ 42
 526. բերան էջ 42
 527. բերանբացեք էջ 43
 528. բերանփակ էջ 43
 529. բերանփակեք էջ 43
 530. բերանքս էջ 43
 531. բերիխինդ էջ 43
 532. բերնափոխ էջ 43
 533. բերնեբերան էջ 43
 534. բերնուք էջ 43
 535. բեֆստրոգանով էջ 43
 536. բզիկ էջ 43
 537. բզղնտել էջ 43
 538. բզոզ էջ 43
 539. բզուզ էջ 43
 540. բզուրվել էջ 43
 541. բթել էջ 43
 542. բթնկոխ էջ 43
 543. բթնքերթ էջ 43
 544. բթում էջ 43
 545. բժիկ էջ 43
 546. բժութ էջ 44
 547. բիբար էջ 44
 548. բիբեռեդ էջ 44
 549. բիբել էջ 44
 550. բիբիշ էջ 44
 551. բիդա էջ 44
 552. բիլիք էջ 44
 553. բիլունձ էջ 44
 554. բիկիղ էջ 44
 555. բիկլաջուր էջ 44
 556. բիյովանի էջ 44
 557. բիշի էջ 44
 558. բիրիան էջ 45
 559. բիֆշտեքս էջ 45
 560. բլաքի էջ 45
 561. բլբըլ էջ 45
 562. բլթբլթալ էջ 45
 563. բլթել էջ 45
 564. բլիթ էջ 45
 565. բլիկ էջ 46
 566. բլին էջ 46
 567. բլղուր էջ 47
 568. բլրունք էջ 47
 569. բլուզ էջ 47
 570. բլուլ էջ 47
 571. բխբխիկ էջ 47
 572. բխբուճ էջ 47
 573. բխբճալ էջ 47
 574. բղբղկալ էջ 47
 575. բմբուշ էջ 47
 576. բխկովա էջ 47
 577. բխոլ էջ 47
 578. բկլատ էջ 47
 579. բկլիկություն էջ 47
 580. բկով էջ 47
 581. բղբղիկ էջ 47
 582. բղեկ էջ 47
 583. բղկնակ էջ 47
 584. բղող էջ 47
 585. բղուղ էջ 47
 586. բյութութ էջ 48
 587. բյուլ էջ 48
 588. բնակոթ էջ 48
 589. բնահյութ էջ 48
 590. բնաղուն էջ 48
 591. բնամթերք էջ 48
 592. բնավշե էջ 48
 593. բնունիկ էջ 48
 594. բշբշկել էջ 48
 595. բշեդ էջ 48
 596. բշտիկ էջ 48
 597. բոբոջ էջ 48
 598. բոդիչ էջ 48
 599. բոզա էջ 48
 600. բոզաչի էջ 48
 601. բոզե էջ 48
 602. բոզարթմա էջ 48
 603. բոզբաշ էջ 48
 604. բոժախ էջ 49
 605. բոլ էջ 49
 606. բոլոր էջ 49
 607. բոլորեփ էջ 49
 608. բոխի էջ 49
 609. բող էջ 49
 610. բոխշաբ էջ 49
 611. բոխչա էջ 49
 612. բողվորել էջ 50
 613. բոխչա էջ 50
 614. բոկեղ էջ 50
 615. բոհրուն էջ 50
 616. բոհրել էջ 50
 617. բոհրահոտ էջ 50
 618. բողազ էջ 50
 619. բողազեվեր էջ 50
 620. բողաչա էջ 50
 621. բողիկ էջ 50
 622. բողկ էջ 50
 623. ամսաբողկ էջ 50
 624. բողկաթեր էջ 50
 625. բողկիկ էջ 50
 626. բողող էջ 50
 627. բոճախ էջ 50
 628. բոճակ էջ 50
 629. բոնձ էջ 50
 630. բոջախ էջ 50
 631. բոջուկ էջ 50
 632. բոստան էջ 50
 633. բով էջ 50
 634. բովախմիչք էջ 50
 635. բովահաց էջ 50
 636. բովել էջ 50
 637. բովվածք էջ 50
 638. բովտուն էջ 50
 639. բորֆել էջ 50
 640. խամերե էջ 50
 641. բոտ էջ 51
 642. բորակ էջ 51
 643. բորակի էջ 51
 644. բորանի էջ 51
 645. բորբոս էջ 51
 646. բորբոսասնկեր էջ 51
 647. բորբոսնել էջ 51
 648. բորդո էջ 51
 649. բորդոշ էջ 52
 650. բորոմիդ էջ 52
 651. բոց էջ 52
 652. ալաբոց էջ 52
 653. բոցախորով էջ 52
 654. բոցատար էջ 52
 655. բոցել էջ 52
 656. բոցկալ էջ 52
 657. բոցոխ էջ 52
 658. բոք էջ 52
 659. բոքի էջ 52
 660. բոքոն էջ 52
 661. բջիկ էջ 52
 662. բռասա էջ 52
 663. բռել էջ 52
 664. բռինչ էջ 52
 665. բռնած մածուն էջ 52
 666. բռնել էջ 52
 667. բռնաչափ էջ 52
 668. բռնվածք էջ 52
 669. բռնիչ էջ 53
 670. բռնվածքի էջ 53
 671. բռնի էջ 53
 672. բռնցկելիք էջ 53
 673. բռուկ էջ 53
 674. բսուկ էջ 53
 675. բրդել էջ 53
 676. բռթել էջ 53
 677. բրդի էջ 53
 678. բրդոն էջ 53
 679. բրդուն էջ 53
 680. բրդոշ էջ 53
 681. բրդուճ էջ 53
 682. բրդճել էջ 53
 683. բրենդի էջ 53
 684. բրինզա էջ 53
 685. բրինձ էջ 53
 686. բրնձապուր էջ 53
 687. բրինձթութ էջ 54
 688. բրինձքամ էջ 54
 689. բրինձօղի էջ 54
 690. բրիշկ էջ 54
 691. բրյան էջ 54
 692. բրոշ էջ 54
 693. բրոր էջ 54
 694. բրորել էջ 54
 695. բրտրուր էջ 54
 696. բրուճ էջ 54
 697. բրուտտո էջ 54
 698. բուբուլ էջ 54
 699. բուդ էջ 54
 700. բուդիկ էջ 54
 701. բութ էջ 54
 702. բուլ էջ 55
 703. բուլամա էջ 55
 704. բուլիծ էջ 55
 705. բուլիկ էջ 55
 706. բուլկի էջ 55
 707. բուլկ ու բարի էջ 55
 708. բուլունձել էջ 55
 709. բուխարի էջ 55
 710. բուկ էջ 55
 711. բուղլամա էջ 55
 712. բուճուճ էջ 55
 713. բումբ էջ 56
 714. բումբար էջ 56
 715. բույր էջ 56
 716. բունիկ էջ 56
 717. բունձ էջ 56
 718. բունունիկ էջ 56
 719. բուռմա էջ 56
 720. բուսակեր էջ 56
 721. բուսակերություն էջ 56
 722. բուսայուղ էջ 56
 723. բուտ էջ 56
 724. բուտերբրոդ էջ 56
 725. բուր էջ 56
 726. բուրբոք էջ 56
 727. բուրդ էջ 56
 728. բուրմունք էջ 57
 729. բուրյան էջ 57
 730. բուֆետ էջ 57
 731. բքնել էջ 57
 732. գաբ էջ 57
 733. գաբարա էջ 57
 734. գագալա էջ 57
 735. գագլիկ էջ 57
 736. գագլիչ էջ 57
 737. գադոշ էջ 57
 738. գազավորել էջ 57
 739. գազար էջ 57
 740. գազպա էջ 58
 741. գազպե էջ 58
 742. գազօջախ էջ 58
 743. գազ էջ 58
 744. գաթա էջ 58
 745. գաթագուգու էջ 58
 746. գաթախատիք էջ 58
 747. գաթանախշի էջ 58
 748. գաժ էջ 59
 749. գալ էջ 59
 750. գալանդոս էջ 59
 751. գալաս էջ 59
 752. գալգալ էջ 59
 753. գալել էջ 59
 754. գալետ էջ 59
 755. գալեթ էջ 59
 756. գալիչ էջ 59
 757. գալխան էջ 59
 758. գալխաշ էջ 59
 759. գալմաղ էջ 59
 760. գախքար էջ 59
 761. գաղջին էջ 59
 762. գաղվենալ էջ 60
 763. գամաք էջ 60
 764. գամփեդ էջ 60
 765. գայլուկ էջ 60
 766. գայռ էջ 60
 767. գառնուկ էջ 60
 768. գաստրոնոմ էջ 60
 769. գավ էջ 60
 770. գավաթ էջ 60
 771. գարե էջ 60
 772. գարեալյուր էջ 60
 773. գարեխառն էջ 60
 774. գարեհաց էջ 60
 775. գարեփոխինդ էջ 60
 776. գարեձավար էջ 60
 777. գարեջուր էջ 60
 778. գարի էջ 61
 779. գաուլազ էջ 61
 780. գաումգաում էջ 61
 781. գբճակ էջ 61
 782. գդալ էջ 61
 783. գդալահարել էջ 61
 784. գդալաման էջ 61
 785. գդալել էջ 61
 786. գդալթափելո էջ 61
 787. գդալիկ էջ 61
 788. գդալնոց էջ 61
 789. գդալուկ էջ 61
 790. գդալփորիչ էջ 61
 791. գդլտել էջ 61
 792. գդլցի էջ 61
 793. գդալուճ էջ 61
 794. գդվել էջ 61
 795. գեզար էջ 61
 796. գեժանիկ էջ 61
 797. գելաստ էջ 61
 798. գելյուց էջ 61
 799. գելփանք էջ 61
 800. գեձբոն էջ 61
 801. գեղավեր էջ 61
 802. գեղարքունի էջ 61
 803. գեղտակ էջ 61
 804. գեճռել էջ 61
 805. գենտ էջ 61
 806. գետածածան էջ 61
 807. գետնաթութ էջ 62
 808. գետնախնձոր էջ 62
 809. գետնանուշ էջ 62
 810. գետնասունկ էջ 62
 811. գետնընկույզ էջ 62
 812. գերեմաստի էջ 62
 813. գերմակել էջ 62
 814. գերմեշ էջ 62
 815. գերմոն էջ 62
 816. գերչակ էջ 62
 817. գթուց էջ 63
 818. գիլա էջ 63
 819. գիլաբ էջ 63
 820. գիլաս էջ 63
 821. գիխեն էջ 63
 822. գիծուգ էջ 63
 823. գինազոխ էջ 63
 824. գինախում էջ 63
 825. գինաթակ անել էջ 63
 826. գինաթափ դառնալ էջ 63
 827. գինակոխ անել էջ 63
 828. գինարբ էջ 63
 829. գինարբուք էջ 63
 830. գինեճան էջ 63
 831. գինեմոլ էջ 63
 832. գինակոխ անել էջ 63
 833. գինեփ էջ 63
 834. գինի էջ 63
 835. գինաթափեք էջ 63
 836. գինեթաս էջ 63
 837. գինեմրուր էջ 63
 838. գինենյութ էջ 63
 839. գինետկճոր էջ 63
 840. գինետուն էջ 63
 841. գինեքար էջ 63
 842. գինուկ էջ 63
 843. գինուկոշ էջ 63
 844. կատվենի էջ 63
 845. կուռի էջ 63
 846. փայտաջուր էջ 63
 847. գինձ էջ 64
 848. գինճ էջ 64
 849. գիշերահաց էջ 64
 850. գիռնիխաշի էջ 64
 851. գիսևոր էջ 64
 852. գիվ էջ 64
 853. գիրուց էջ 64
 854. գլազգուն էջ 64
 855. գլան էջ 64
 856. գլգլիկ էջ 64
 857. գլգլվիլ էջ 64
 858. գլդադել էջ 64
 859. գլդմել էջ 64
 860. գլթալ էջ 64
 861. գլթիկ էջ 64
 862. գլլեղել էջ 64
 863. գլլոն էջ 64
 864. գլխախնձոր էջ 64
 865. գլխանք էջ 64
 866. գլխապահիչ էջ 64
 867. գլխել էջ 64
 868. գլխին քաշել էջ 64
 869. գլխուն էջ 65
 870. գլճղուկ էջ 65
 871. գլուլ էջ 65
 872. գլուր էջ 65
 873. գխբել էջ 65
 874. գխմել էջ 65
 875. գձագ էջ 65
 876. գձձեք էջ 65
 877. գմխլա էջ 65
 878. գմուկ էջ 65
 879. գյառգյառ էջ 65
 880. գյուբ էջ 65
 881. գյուգյում էջ 65
 882. գնգեղ էջ 65
 883. գնդաբաղարջ էջ 65
 884. գնդալյուր էջ 65
 885. գնդակ էջ 65
 886. գնդել էջ 66
 887. գնթուտ էջ 66
 888. գնձմնձուկ էջ 66
 889. գնցխուլ էջ 66
 890. գոգառ էջ 66
 891. գոգլի էջ 66
 892. գոգել էջ 66
 893. գոգնոց էջ 66
 894. գոգոշ էջ 66
 895. գոգրա էջ 66
 896. գոգրո էջ 66
 897. գոդ էջ 66
 898. գոդիկ էջ 66
 899. գոզ էջ 66
 900. գոզանգամի էջ 66
 901. գոզաուր էջ 66
 902. գոզինաղ էջ 66
 903. գոթ էջ 66
 904. գոթխել էջ 66
 905. գոթոլ էջ 66
 906. գոժդել էջ 66
 907. գոլ էջ 66
 908. գոլոթ էջ 66
 909. գոլով էջ 66
 910. գոլորշիացնել էջ 66
 911. գոլուկ էջ 67
 912. գող էջ 67
 913. գողթվել էջ 67
 914. գողինձ էջ 67
 915. գողոնձ էջ 67
 916. գողտիկ էջ 67
 917. գողտրիկ էջ 67
 918. գոմեշ էջ 67
 919. գոնչոլ էջ 67
 920. գոշ էջ 67
 921. գովտ էջ 67
 922. գորգ էջ 67
 923. գորգոնցոլա էջ 67
 924. գորոբ էջ 67
 925. գորովու էջ 67
 926. գորտնաբուրդ էջ 67
 927. գոֆիթ էջ 67
 928. գռգմել էջ 67
 929. գպտալ էջ 67
 930. գռզի էջ 67
 931. գռինջ էջ 67
 932. գռփանալ էջ 67
 933. գռուզ էջ 67
 934. գվա էջ 67
 935. գվիժ էջ 67
 936. գրգժել էջ 67
 937. գրդավ էջ 68
 938. գրդըլ էջ 68
 939. գրզիկ էջ 68
 940. գրիվ էջ 68
 941. գրոգ էջ 68
 942. գրվանքա էջ 68
 943. գրտակ էջ 68
 944. գրտնակ էջ 68
 945. գրտնակել էջ 68
 946. գրունք էջ 68
 947. գցել էջ 68
 948. գցովի էջ 68
 949. գուբաթի էջ 68
 950. գուբի էջ 68
 951. գուբր էջ 68
 952. գուգու էջ 68
 953. գուգում էջ 68
 954. գուգուց էջ 68
 955. գուզ էջ 68
 956. գուզգաբ էջ 68
 957. գուզուց էջ 68
 958. գութեն էջ 68
 959. գուժդի էջ 68
 960. գուլ էջ 68
 961. գուլիփա էջ 68
 962. գուլյաշ էջ 68
 963. գուկուտ էջ 68
 964. գումբի էջ 68
 965. գումգումա էջ 69
 966. գունդ էջ 69
 967. գնդել էջ 69
 968. գունձալ էջ 69
 969. գունդապուկ էջ 69
 970. գունձուլ էջ 69
 971. գուշ էջ 69
 972. գուշթաս էջ 69
 973. գուշիկ էջ 69
 974. գուռ էջ 69
 975. գփռտալ էջ 69
 976. դաբա էջ 69
 977. դագուկ էջ 69
 978. դալ էջ 69
 979. դալամա էջ 69
 980. դալենի էջ 69
 981. դալամոճ էջ 70
 982. դալար էջ 70
 983. դախ էջ 70
 984. դահ էջ 70
 985. դախտիկ էջ 70
 986. դահնա էջ 70
 987. դայնա էջ 70
 988. դաղել էջ 70
 989. դաղձ էջ 70
 990. դաղձալի էջ 70
 991. դարձ էջ 70
 992. ցմքատախծ էջ 70
 993. դամ էջ 70
 994. դամն առնել էջ 70
 995. դամաղ էջ 70
 996. դամար էջ 70
 997. դամբուլ էջ 70
 998. դամբուլի էջ 70
 999. դամոն էջ 70
 1000. իշադամբուլ էջ 71
 1001. շիլիրդեմբուլ էջ 71
 1002. դան էջ 71
 1003. դանացու էջ 71
 1004. դանակալել էջ 71
 1005. դանաջուր էջ 71
 1006. դանդան էջ 71
 1007. դանակ էջ 71
 1008. դաշխուրա էջ 71
 1009. դանակագործ էջ 71
 1010. դանգ էջ 71
 1011. դանդախ էջ 71
 1012. դանդանա էջ 71
 1013. դանդողիկ էջ 71
 1014. դանդուռ էջ 71
 1015. դաշոն էջ 71
 1016. դաշտավլուկ էջ 71
 1017. դառաբա էջ 71
 1018. դառն էջ 71
 1019. դառհաջ էջ 71
 1020. դառնալ էջ 71
 1021. դառնակողինձ էջ 71
 1022. դառնահամ էջ 71
 1023. դառնամիս էջ 71
 1024. դառնաջուր էջ 72
 1025. դառնիճ էջ 72
 1026. դառնուչք էջ 72
 1027. դաստա էջ 72
 1028. դաստախոն էջ 72
 1029. դաստամալ էջ 72
 1030. դաստառակ էջ 72
 1031. դաստառեհան էջ 72
 1032. դաստապան էջ 72
 1033. դավաթ էջ 72
 1034. դարեկ էջ 72
 1035. դարիկ էջ 72
 1036. դարչին էջ 72
 1037. դափարան էջ 72
 1038. դափնի էջ 72
 1039. դգալիկ էջ 72
 1040. դգալուկ էջ 72
 1041. դգլիկ էջ 72
 1042. դդմակ էջ 73
 1043. դդմաճ էջ 73
 1044. դդմճվոր էջ 73
 1045. դդմաճաշ էջ 73
 1046. դդմըչոր էջ 73
 1047. դդմիկ էջ 73
 1048. դդում էջ 73
 1049. դեղ էջ 75
 1050. դեղապետ էջ 75
 1051. դեղաջուր էջ 75
 1052. դեղել էջ 75
 1053. դեղձ էջ 75
 1054. դեխցըքի էջ 75
 1055. դեղձանուշ էջ 75
 1056. դեղձաչիր էջ 75
 1057. դեղձենի էջ 75
 1058. դեղձօղի էջ 75
 1059. դեղնազարդա էջ 75
 1060. դեղնուսկ էջ 75
 1061. դեղնուց էջ 75
 1062. դեղուկ էջ 75
 1063. դերձանել էջ 75
 1064. դզնություն էջ 75
 1065. դընք էջ 75
 1066. դժարաթուխ էջ 75
 1067. դժարախում էջ 75
 1068. դիբաք էջ 75
 1069. դիլիմ էջ 75
 1070. դինգ էջ 75
 1071. դիռլիկ էջ 76
 1072. դիր էջ 76
 1073. դիրտ էջ 76
 1074. դիրդիգըլոխ էջ 76
 1075. դիրդիհանի էջ 76
 1076. դիրք էջ 76
 1077. դիփանակ էջ 76
 1078. դլուզ էջ 76
 1079. դմակ էջ 76
 1080. դմակուկ էջ 76
 1081. դմակալի էջ 76
 1082. դմխոզ էջ 76
 1083. դմշխի էջ 76
 1084. դմպուկ էջ 76
 1085. դյուրամարս էջ 76
 1086. դնդեղ էջ 76
 1087. դշխոյահավ էջ 76
 1088. դոդ էջ 76
 1089. դոդիկ էջ 76
 1090. դոլ էջ 76
 1091. դոլազ էջ 76
 1092. դոլլա էջ 76
 1093. դոլմա էջ 77
 1094. դոլոլ էջ 77
 1095. դոլչա էջ 77
 1096. դոլու էջ 77
 1097. դոխազ էջ 77
 1098. դողիկ էջ 77
 1099. դողիկ էջ 77
 1100. դոճկել էջ 77
 1101. դոշկել էջ 77
 1102. դոն էջ 77
 1103. դոնդիկ էջ 77
 1104. դոնդող էջ 77
 1105. դոնդողանյութ էջ 77
 1106. դոնդողակ էջ 78
 1107. դոնիկ էջ 78
 1108. դոշ էջ 78
 1109. դոշաբ էջ 78
 1110. դորակ էջ 79
 1111. դորդոշուն էջ 79
 1112. դոփիկ էջ 79
 1113. դոքա էջ 79
 1114. դռի էջ 79
 1115. դռի-դռի էջ 79
 1116. դռնենա էջ 79
 1117. դիռնանե էջ 79
 1118. դռնկալ էջ 79
 1119. դրագ էջ 79
 1120. դրաժե էջ 79
 1121. դրմուզ էջ 79
 1122. դուգուլ էջ 79
 1123. դուգուլման էջ 79
 1124. դուդուշ էջ 79
 1125. դուզն էջ 79
 1126. դութմա էջ 79
 1127. դում էջ 79
 1128. դումբռակ էջ 79
 1129. դույլ էջ 79
 1130. դուռում էջ 79
 1131. դուր էջ 79
 1132. դուրիկ էջ 80
 1133. դուրտ էջ 80
 1134. դքշեփ էջ 80
 1135. եգիպտացորեն էջ 80
 1136. եզախրուկ էջ 80
 1137. եզնակ էջ 80
 1138. եզրթագ էջ 80
 1139. ելակ էջ 81
 1140. եխալ էջ 81
 1141. եկ էջ 81
 1142. եկած էջ 81
 1143. եկուն էջ 81
 1144. եղ էջ 81
 1145. եղալավաշ էջ 81
 1146. եղահունց էջ 81
 1147. եղաման էջ 81
 1148. եղանուշ էջ 81
 1149. եղաշոր էջ 81
 1150. եղապատառ էջ 81
 1151. եղափալալ էջ 81
 1152. եղ կապել էջ 81
 1153. եղեղեն էջ 81
 1154. եղլիկ էջ 81
 1155. եղծուծ էջ 81
 1156. եղձու էջ 81
 1157. եղով էջ 81
 1158. եղովի էջ 81
 1159. եղտես էջ 81
 1160. եղօշնակ էջ 81
 1161. եղ ու մեղր էջ 81
 1162. եղակենի էջ 81
 1163. եղեպ-կճեպ էջ 81
 1164. եղեսպակ էջ 81
 1165. եղերդակ էջ 81
 1166. եղի էջ 81
 1167. եղին էջ 81
 1168. եղինջ էջ 82
 1169. եղկ էջ 82
 1170. եղհալ էջ 82
 1171. եղճմուռ էջ 82
 1172. եղջուր էջ 82
 1173. եղրճա էջ 82
 1174. եղումեղր էջ 82
 1175. եղունգ էջ 82
 1176. եղուց էջ 82
 1177. եմ էջ 82
 1178. եմիշ էջ 82
 1179. ենթամթերք էջ 82
 1180. եռ էջ 83
 1181. եռալ էջ 83
 1182. էռըցուկ էջ 83
 1183. եռանդակ էջ 83
 1184. եռոտանի էջ 83
 1185. եռջրել էջ 83
 1186. ետնատուր էջ 83
 1187. ետնջուր էջ 83
 1188. ետնքաղ էջ 83
 1189. երդիկ էջ 83
 1190. երեմուկ էջ 83
 1191. երես էջ 83
 1192. երեսահար էջ 83
 1193. երեսով էջ 83
 1194. երեսան էջ 83
 1195. երեսունք էջ 83
 1196. երեցկին էջ 83
 1197. երինջ էջ 83
 1198. երիցուկ էջ 84
 1199. երկաթաջուր էջ 84
 1200. երկանք էջ 84
 1201. երկրորդ էջ 84
 1202. երկուսաբռնիկ էջ 84
 1203. երնել էջ 84
 1204. երնջակ էջ 84
 1205. երշիկ էջ 85
 1206. երշ էջ 85
 1207. երրորդ էջ 85
 1208. եփ էջ 85
 1209. եփել էջ 85
 1210. եփճել էջ 85
 1211. եփման էջ 85
 1212. եփոն էջ 85
 1213. եփջուր էջ 85
 1214. եփվածք էջ 85
 1215. եփուկ էջ 85
 1216. եփուն էջ 85
 1217. եքռու էջ 85
 1218. զագարակ էջ 86
 1219. զախրա էջ 86
 1220. զահան էջ 86
 1221. զահդար էջ 86
 1222. զաղ էջ 86
 1223. զաղլել էջ 86
 1224. զաղվտել էջ 86
 1225. զամբյուղ էջ 86
 1226. զամբիլ էջ 86
 1227. զամբոսա էջ 86
 1228. զայթ էջ 86
 1229. զառզամբու էջ 86
 1230. զավառ էջ 86
 1231. զավատա էջ 86
 1232. զատ էջ 86
 1233. զատվոր էջ 86
 1234. զատիկ էջ 86
 1235. զատկափայ էջ 86
 1236. զատկվել էջ 86
 1237. զար էջ 86
 1238. զարբաբ էջ 86
 1239. զարդա էջ 86
 1240. զարմաղ էջ 87
 1241. զափրան էջ 87
 1242. զելել էջ 87
 1243. զելի էջ 87
 1244. զենլի էջ 87
 1245. զեյթուն էջ 87
 1246. զիթոն էջ 87
 1247. զևխ էջ 87
 1248. զեր էջ 87
 1249. զերդե էջ 87
 1250. զերզերալ էջ 87
 1251. զեֆք էջ 87
 1252. զըրվա էջ 87
 1253. զիաֆաթ էջ 87
 1254. զիզիլ էջ 87
 1255. զինազ էջ 87
 1256. զինգ էջ 87
 1257. զիրիշկ էջ 87
 1258. զխկիկ էջ 87
 1259. զխկլթի էջ 88
 1260. զխկվել էջ 88
 1261. զխել էջ 88
 1262. զխմնտել էջ 88
 1263. զխուր էջ 88
 1264. զկեռ էջ 88
 1265. զղծառ էջ 88
 1266. զկռըթթո էջ 88
 1267. զմազում էջ 88
 1268. զմբարա էջ 88
 1269. զմբիկ էջ 88
 1270. զմպուռթ էջ 88
 1271. զմռել էջ 88
 1272. զնգլակ էջ 88
 1273. զնգվել էջ 88
 1274. զնզիկ էջ 88
 1275. զոլ էջ 88
 1276. զոլա էջ 88
 1277. զոխ էջ 88
 1278. զողալ էջ 88
 1279. զողալենի էջ 88
 1280. զռնեխ էջ 89
 1281. զռտիկ էջ 89
 1282. զտել էջ 89
 1283. զտիչ էջ 89
 1284. զտվածք էջ 89
 1285. զուգել էջ 89
 1286. զուզակ էջ 89
 1287. զուլանթ էջ 89
 1288. զուրգել էջ 89
 1289. զֆրան էջ 89
 1290. էգ էջ 89
 1291. էգուն էջ 89
 1292. էլուր էջ 89
 1293. էլուրմաղ էջ 89
 1294. էխալ էջ 89
 1295. էկլեր էջ 89
 1296. էղտյուր էջ 90
 1297. էշ էջ 90
 1298. էշխել էջ 90
 1299. էշշագ էջ 90
 1300. էշպապիե էջ 90
 1301. էշտաղած էջ 90
 1302. էպրցեու էջ 90
 1303. էջ էջ 90
 1304. էջք էջ 90
 1305. էսենցիա էջ 90
 1306. էսիտե էջ 90
 1307. էսղինակ էջ 90
 1308. էվադիկ էջ 90
 1309. էրանել էջ 90
 1310. էրիշտա էջ 91
 1311. էրկանք էջ 91
 1312. էրոխ էջ 91
 1313. էրվածահամ էջ 91
 1314. էրուկ էջ 91
 1315. էփուկ էջ 91
 1316. ըմպակ էջ 92
 1317. ըմպանակ էջ 92
 1318. ըմպասրահ էջ 92
 1319. ըմպարան էջ 92
 1320. ըմպելարան էջ 92
 1321. ըմպել էջ 92
 1322. ըմպելեղեն էջ 92
 1323. ըմպելի էջ 92
 1324. ըմպելիք էջ 92
 1325. ըմպիկ էջ 92
 1326. ըմպուկ էջ 92
 1327. ընդեղեն էջ 92
 1328. ընդունել էջ 92
 1329. ընթրիք էջ 93
 1330. ընկավոր էջ 93
 1331. ընկզիկ էջ 93
 1332. ընկնանի էջ 93
 1333. ընկույզ էջ 93
 1334. ընկուզմեջ էջ 93
 1335. ընտրել էջ 93
 1336. ընտրտուք էջ 94
 1337. ընտրուկ էջ 94
 1338. ըռավոխել էջ 94
 1339. ըռզակ էջ 94
 1340. ըռըխկալի էջ 94
 1341. ըռըք էջ 94
 1342. ըռխավեր էջ 94
 1343. ըռուպ էջ 94
 1344. ըռպըհող էջ 94
 1345. ըսկարա էջ 94
 1346. ըսպեղծին էջ 94
 1347. ըրախի էջ 94
 1348. թաբախ էջ 94
 1349. թապլա էջ 94
 1350. թաբուլե էջ 94
 1351. թագավորի էջ 94
 1352. թադարեք էջ 94
 1353. թազա էջ 94
 1354. թաթ էջ 95
 1355. թաթախ էջ 95
 1356. թաթախվել էջ 95
 1357. թաթակիշ էջ 95
 1358. թաթշամփուր էջ 95
 1359. թաթարի էջ 95
 1360. թաթար-յախնի էջ 95
 1361. թաթիկ էջ 95
 1362. թաթխան էջ 95
 1363. թաթխիչ էջ 95
 1364. թաթխոն էջ 95
 1365. թաթռան էջ 95
 1366. թաժա էջ 95
 1367. թալ էջ 96
 1368. թալաթինա էջ 96
 1369. թալաշ էջ 96
 1370. թալխա էջ 96
 1371. թալխուն էջ 96
 1372. թալվար էջ 96
 1373. թախտիկ էջ 96
 1374. թախթաիկ էջ 96
 1375. թակ էջ 96
 1376. թակիչ էջ 96
 1377. թակույկ էջ 96
 1378. թակքար էջ 96
 1379. թահան էջ 96
 1380. թաղա էջ 96
 1381. թաղար էջ 96
 1382. թաղման էջ 96
 1383. թաճել էջ 97
 1384. թամադա էջ 97
 1385. թամանդա էջ 97
 1386. թամադայություն էջ 97
 1387. թամբախ էջ 97
 1388. թայ էջ 97
 1389. թայակ էջ 97
 1390. թային էջ 97
 1391. թան էջ 97
 1392. թանաման էջ 97
 1393. թանապուր էջ 97
 1394. թանաբանջար էջ 97
 1395. թանաբրդոշ էջ 97
 1396. թանաթաթախ էջ 97
 1397. թանաթթու էջ 98
 1398. թանախաշիլ էջ 98
 1399. թանախաշու էջ 98
 1400. թանակոլոլ էջ 98
 1401. թանաջուր էջ 98
 1402. թանասպաս էջ 98
 1403. թանով էջ 98
 1404. թանխաշ էջ 98
 1405. թանդաշորա էջ 98
 1406. թանէջք էջ 98
 1407. թանթափիկ էջ 98
 1408. թանթրվենի էջ 98
 1409. թանխյուս էջ 98
 1410. թանհատ էջ 98
 1411. թանհաց էջ 98
 1412. թանձր էջ 98
 1413. թանձրապուր էջ 98
 1414. թանձրուկ էջ 98
 1415. թանճարա էջ 100
 1416. թանով էջ 101
 1417. թանջուր էջ 101
 1418. թանսպաս էջ 101
 1419. թանտրչոր էջ 101
 1420. թաշտոց էջ 101
 1421. թաչա էջ 101
 1422. թապլո էջ 101
 1423. թապլցնել էջ 101
 1424. թապխել էջ 101
 1425. թաջիր էջ 101
 1426. թառ էջ 101
 1427. թառա էջ 101
 1428. թառամա էջ 101
 1429. թառամեցնել էջ 101
 1430. թաս էջ 101
 1431. թասաիկ էջ 101
 1432. թասընկեր էջ 101
 1433. թասպին էջ 102
 1434. թասմա էջ 102
 1435. թավա էջ 102
 1436. թավթ էջ 102
 1437. թավրիզենի էջ 102
 1438. թարախ էջ 102
 1439. թարախոր էջ 102
 1440. թարզ էջ 102
 1441. թարզնալ էջ 102
 1442. թարթ էջ 103
 1443. թարթաֆ էջ 103
 1444. թարխանա էջ 103
 1445. թարխուն էջ 103
 1446. թարմ էջ 104
 1447. թարսել էջ 104
 1448. թացան էջ 104
 1449. թացմանալ էջ 104
 1450. թափ էջ 104
 1451. թափահարել էջ 104
 1452. թափելաձող էջ 104
 1453. թափադուռ էջ 104
 1454. թափելական էջ 104
 1455. թափթափա էջ 104
 1456. թափցուն էջ 104
 1457. թափուլի էջ 104
 1458. թափուր էջ 104
 1459. թաքնա էջ 104
 1460. թեզ էջ 104
 1461. թեզհասնուկ էջ 104
 1462. թեթեք էջ 104
 1463. թեթեքոտել էջ 104
 1464. թեժ էջ 104
 1465. թեժաթուխ էջ 105
 1466. թել էջ 105
 1467. թելպանիր էջ 105
 1468. գաժ էջ 105
 1469. թելահայս էջ 105
 1470. թելանի էջ 105
 1471. թելբաց էջ 105
 1472. թելիկ էջ 105
 1473. թելուկ էջ 105
 1474. թելբանջար էջ 105
 1475. թեկեք էջ 106
 1476. թեհ էջ 106
 1477. թեհրան էջ 106
 1478. թեյ էջ 106
 1479. թեյի գույն էջ 106
 1480. թեյագդալ էջ 106
 1481. թեյագործ էջ 106
 1482. թեյախմություն էջ 106
 1483. թեյաման էջ 106
 1484. թեյասպասք էջ 106
 1485. թեյավարդ էջ 106
 1486. թեյնիկ էջ 106
 1487. թեյեք էջ 106
 1488. թեջան էջ 106
 1489. թեռ էջ 106
 1490. թևջակ էջ 106
 1491. թևք էջ 106